ميهن جزنیي
سخنی چند پيرامون گامهای مشترک در نشست سپتامبر ۲۰۰۴

 • بنظر من بلند پروازی ها و هژمونی طلبی ها مانع از توجه به واقعيات جاری است. ما از ياد می بريم که دوِيست سال است کشور ما اسير يک مثلث خبيث و متجاوز است؛ استعمار نو، سلطنت و روحانيت. و اگر راه رهائی از دام را می جوئيم؛ بايد حساب خودمان را از اين سه پايه، جدا کنيم و بدانيم آنگاه که به هر يک از دوپايهء پوسيدهء سلطنت و روحانيت با هر فرض و پندار؛ نزديک شويم به دام عنکبوتی آنها نزديک شده ايم و بازی با مهرهء خارجی، ما را به دام کودتاچی و دست نشاندء تازه و ناشناختهء در آب نمک خوابيده می کشاند.

 • =================

  مهشيد اميرشاهي
  مشروطه هم حلال شد!

 • خاطرم هست در آغاز انقلاب که مته به خشخاش گذاشتن در بارهٌ حرام و حلال دوباره باب شده بود صيد و مصرف ماهي ازون برون هم، به دليل نداشتن فلس، حرام اعلام شد. ولي از آنجا که صرف نظر کردن از منافع شيلات مشکل بود ملاها جمع شدند و نمي دانم چند بند انگشت گشتند تا يک پولک زير دم ماهي پيدا کردند (شايد هم چسباندند) تا حلال اعلامش کنند.
 • هنوز اين لقمه هاي درشت، مثل تيغ ماهي ازون برون، در گلوشان گير است که چشم طمع به مشروطيت بسته اند و براي بلعيدنش سر از پا نشناخته به زير دمش دست مي کشند و در پي کشف پولکند. اين وظيفهٌ ديني بر عهدهٌ محمد خاتمي رئيس جمهور اسلامي گذاشته شده است که در سالگرد انقلاب مشروطه هر چه در چنته داشت بيرون ريخت تا استسلام مشروطيت را به اثبات برساند

 • =================

  گفت وگوي شهروند با فرخ نگهدار عضو شوراي اتحاد جمهوريخواهان
  اتحاد ‌جمهوريخواهان لشكر نيست كه به سرتيپ نياز داشته باشد

 • ‌ببينيد‌ اگر "اتحاد" را به عنوان يك لشكر ببينيد كه ميخواهد به جنگ برود و به يك سرتيپ هم نياز دارد، چنين چيزي وجود ندارد و قرار هم بر به وجود آمدن چنين چيزي نبوده است. منظور اين بود كه جامعه ما متوجه شود كه تنها دو راه در مقابل آن قرار ندارد كه يكي سلطنت و ديگري نظام اسلامي باشد بلكه راه سومي وجود دارد و همان است كه اكنون به وجود آمده است.

 • =================

  احمد آزاد
  ساماندهي يک جنبش
  يا
  ساختن يک حزب؟
  نگاهي به سند ساختار تشکيلاتي جمهوري خو.اهان لائيک و دمکرات


  =================

  محمد اعظمي
  نگاهي به طرح ساختار جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

 • يکي از خصلت هاي کار گروهي ، استفاده ار نيرو، انرژي و توانايي هاي افراد آن گروه براي انجام وظيفه اي است که در دستور دارند تا بتوانند حاصل کار را بصورت يک کليت واحد ارائه کنند. نتيجه تلاش اين مجموعه مي بايست از جمع عددي اعضاي آن فراتر رفته، به کيفيت بالاتري بيانجامد. طرح گروه کار ساختار ، چنين مشخصاتي ندارد. در سه محور اصلي آن يعني بخش هاي مربوط به "نهادها" ، "مجمع عمومي سراسري" و "مشارکت زنان"، پيشنهادات متعددي پشت سر هم رديف شده است و روشن نيست که گروه کار کداميک از نظرات را پذيرقته است. مشخص بودن نظر گروه کار از اين زاويه اهميت دارد که مي تواند به خواننده براي برخورد و ارائه پيشنهادات جهت دهد. زماني که در يک مورد چهار پيشنهاد منعکس مي شود، چه بسا انرژي و نيرو روي موردي متمرکز شود که از انسجام کمتر برخوردار بوده و شانس آن براي جلب نظر و جذب ديگران ضعيف است.


 • احمد زيدآبادی
  انتخابات و بی عملی سياسی در ايران
 • با وجود آنکه نزديک به تمام نيروهای سياسی مخالف و معترض در ايران "نهادهای انتخابی" را فاقد قدرت لازم برای تغيير ساختار تصميم گيری در کشور می دانند و "آزاد" بودن انتخابات را هم زير سوال می برند يا باور ندارند، زودهنگامتر از جوامع پويا و پرجنب و جوش چند حزبی و دمکراتيک، به استقبال انتخابات می شتابند و حتی يکسال مانده به برگزاری اش، آن را به صورت اصلی ترين مساله روز در می آورند و حجم عظيمی از اظهارنظرها را به صورتی تکراری به آن اختصاص می دهند.

 • ===================

  عماد‌الدين باقي:
  بدون رعايت حقوق‌بشر، دموكراسي پيشرفت نمي ‌كند
 • بايد توجه داشت كه دموكراسي فقط برگزاري يك انتخابات نيست، دموكراسي و حقوق بشر بدون يكديگر پروژه‌هايي ناقص و ناتمام هستند و هيچ كشوري نمي‌تواند دموكراسي را بدون آموزش جلو ببرد.

 • ===================

  تاج‌ زاده:
  جنبش دانشجويي نبايد از ترس مرگ، خودكشي كند
 • دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي مي‌گويند اگر انتخابات آزاد باشد در انتخابات شركت مي‌كنيم، در صورتي كه اين ادبيات اشتباه است. جريان دانشجويي بايد بگويد كه ما به اقتدارگرايان اجازه نمي‌دهيم كه مانع برگزاري انتخابات آزاد شوند، جنبش دانشجويي بايد آزادي انتخابات را تحميل كند نبايد از ترس مرگ خودكشي كند. حضور جنبش دانشجويي در عرصه‌ي انتخابات، بدنه‌ي آن‌ها را به لرزه مي‌اندازد. اكنون كه صد نشريه تعطيل شده است دانشجويان بايد از آغاز هر ماه براي هر كدام از اين نشريات مراسم برگزار كنند،

 • ===================

  مصاحبه صدای آلمان با ماشاءاله آجودانی
  پيرامون جامعه پرتناقض ايران پس از ۱۵۰ سال نهضت قانون خواهی و نهضت مشروطه
 • جامعه ايران نه جامعه ای سنتی ست و نه جامعه ای مذهبی. ايران برزخی يا دوزخی ست از سنت و مدرنيسم و بايد از نقد مدرنيسم آغاز کرد و نه از نقد سنت. خود روشنفکران دينی ايران امروز نيز محصول همين مدرنيسم و تناقض های آن هستند.

 • ===================

  سعيد حجاريان
  تصويري ماهواره اي از مشروطه
 • مشروطه ايراني اگر چه انقلابي شهري بود اما نيروهاي اجتماعي متناسب با آن وجود نداشت و حاملان آن بيشتر افراد ايل بودند. مثلا سردار اسعد افراد ايلش را با خود به شهر مي آورد. اين افراد با پايان يافتن انقلاب مجددا به صحرا و ايل باز مي گشتند.در اينجا فردانيت اهميتي نداشت در حاليکه در انقلاب فرانسه فردانيت از اهميت ويژه اي برخوردار بود در نتيجه زماني که رضاخان روي کار آمد روشنفکران همه از وي استقبال کردند و او پس از سر کار آمدن سر همه آنان را زير آب کرد.
  متن کامل سخنرانی در فستيوال تابستانی انجمن اسلامی پلی تکنيک

  =================

  سيد هاشم هدايتي
  نقداصلاحات به مثابه يک پارادايم

 • .. . بايد از اصلاح طلبان پرسيد چه ميزان به پاگرفتن احزاب مردمي وباورمند به مردم محوري کمک شده است. چه ميزان نهادهاي مدني وسازمانهاي غير دولتي شکل گرفته اند. چه ميزان بخش خصوصي به عنوان يکي از ارکان حکومت داري متناسب با پارادايم جديد، ميدان عمل يافته است . چه ميزان در دفاع از حقوق شهروندي آحاد ملت دفاع شده است. چه ميزان زمينه اعتنا به حقوق بشر در جامعه فراهم شده است؟..


 • تحيلي از بروز هرج ومرج در نوار غزه
  روزهاي سخت عرفات
  احمد زيدآبادي

 • ياسر عرفات از يك سو خود را رهبر دولت خودگردان می داند و بنابراين انتظار می رود بيش از هر مقام مسئول ديگری نگران حفظ نظم و قانون در قلمرو حكومت خود باشد و در جهت كنترل شبه نظاميانی كه قدرت فزاينده ای پيدا می كنند، بيش از ديگران اهتمام ورزد، اما عرفات گويی چنين نقشی را شايسته خود نمی داند، چرا كه از ديگر سو، او در روياهايش خود را همچنان چريك می بيند و در عمل هم، گروه های چريكی را در فلسطين رهبری می كند.


 • ====================

  عبدالکريم لاهيجی
  دوران جنايت بدون مکافات به سر آمده
 • آيا سعيد مرتضوی هرگز از خويش پرسيده است که برسر چند تنی از اسلاف او که به عنوان دادستان يا قاضی ننگ اعدامهای سياسی را در پرونده قضايی- اجتماعی خود برای هميشه ثبت کردند, چه آمد ؟ سرلشگر فرسيوها, سپهبد آزموده ها, سپهبد فخرمدرس ها, اسدالله لاجوردی ها به چه سرنوشتی گرفتار شدند. و آيا سعيد مرتضوی می پندارد که فلاحيانّ ها, درّی نجف آبادی ها, ری شهری ها, محمّدی گيلانی ها, محسن اژه ای ها, نيری ها, رازينی ها, جنتیّ ها, ناطق نوری ها, شيخ محمد يزدی ها .... برای هميشه از مجازات معاف خواهند بود ؟

 • ====================

  مهدي اصلاني
  خون شويي
 • جمهوري اسلامي قبيله ايست آدم خوار که آتش و دود و جنايت آن را احاطه کرده است. اين قبيله ي نکبت براي برون رفت از حلقه ي محاصره و همسان سازي خود با محيط از هيچ ترفندي فروگذار نيست و هر از چند گاهي حيلتي نو از انبان خود، که فراوان از اين دست در آن ذخيره دارد، را شعبده ي نظر خام خيالان مي کند.
 • کار به دستانِ حکومت اسلامي که بن مايه ي آرمانشان بر خون و جنون استوار است، خود نيز بر اين باورند که ادامه ي حيات به شيوه ي گذشته ناممکن است.

 • ====================

  مسعود بهنود
  تصوير اوين در ذهن جهان

 • دو دادگاه همزمان، چشم جهان و مراکز جهانی دفاع از حقوق بشر و بشردوستان گيتی را بار ديگر به تهران و زندان اوين دوخته که بر خلاف رای و نظر و تصور خشگ مغزان دارد در جهان جلوهای همچون مخوف ترين زندانهای تاريخ، جاهائی همانند گولاک و آوشويتس، باستيل و ابوغريب به اوين میدهد. کسانی ممکن است بر اساس مشاهدات عينی، اين قياس را اغراق آميز بدانند که هم چنين هم هست. نه اوين و نه ديگر زندانهای نامدار ايران - مانند فلک الفلاک و قصر و عادل آباد شيراز و ملک آباد مشهد و همه ديگران - در عالم واقع، نه در دوران پادشاهی که در اختيار ساواک و يا کميته ضد خرابکاری بودند و نه در سالهای بعد از انقلاب که موزه نشدند بلکه تاريکجائی شدند و بار ننگی را به دوش بخشی از تاريخ ايران گذاشتند، همسنگ آن گورستانهای نامدار تاريخ نبودهاند. اما تاريخ را با قياسهای رياضی، به عدد زندانيان و جان باختگان نمینويسند و ...

 • ====================

  علی اصغر حاج سيد جوادی
  نقدی بر نقد يک بيانيه

 • اگر مسئله ی «عدم شناسائی و تحقير حقوق بشر که به اعمال وحشيانه ای منتهی شده است شامل حال دولت اسرائيل می شود و اگر اين اعمال وحشيانه ناشی از عدم شناسائی و تحقير حقوق مردم بيدفاع مردم فلسطين روح و روان اين مردم بيدفاع را به عصيان واداشته است، برما قربانيان هميشگی همين عدم شناسائی و تحقير حقوق انسانی است که قبل از انتقاد به آثار ناشی از عصيان مردمی که قربانی اعمال وحشيانه ی اسرائيل هستند به علت اين عصيان و ريشه های اصلی آن در وقايع تاريخی، و انگيزه ی عاملان و دست اندرکاران اين تحقير حقوق و اعمال وحشيانه ناشی از آن بپردازيم. زيرا در مقدمه ی همين اعلاميه ی جهانی حقوق بشر توجيه رساتر و روشن تری از مشروعيت و حقانيت عصيان روح بشری در برابر اعمال وحشيانه ناشی از عدم شناسائی و تحقير حقوق انسانها به دست داده شده است آنجا که می گويد:
 • «از آنجا که اساسا حقوق انسانی را بايد با اجرای قانون حمايت کرد تا بشر به عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد».


 • فريبا داودی مهاجر، دبيرکل و بنيانگذار حزب زنان ايرا:
  در يک جبهه دمکراسی خواهی و حتی در قدرت، نيروهای لائيک هم جای دارند!

 • حدود مطالبات زنان نبايد به جايی برسد که مردان آن را تعريف کنند. يعنی در حال حاضر خط قرمزهای مطالبات زنان تبديل به خطوط قرمزی شده که تمام مردان آن را تعريف کرده اند. حالا هرکدام با سبک و سياق خود. اگر ما بتوانيم اين خط قرمز را بشکنيم، يعنی خودمان را منحصر به مطالبات سياسی مردان نکنيم، آن موقع است که می توانيم مطالبات صنفی خود را محقق کنيم. فرضا به ما می گويند، صحبت از زن و قدرت سياسی نکنيد. چرا؟ چون به فرض اين آقای رييس جمهور می گويد، که من حاضر نيستم ريسکی بکنم و آن آقای رييس جمهور می گويد، که زنان توانمند نيستند و آن ديگری هم يک دليل ديگر می آورد. در واقع به خاطر ارتباطاتمان با اين يا آن قدرت سياسی، مطالباتمان را هم منحصر به مطالبات مردان می کنيم. به همين دليل اولين گامی که خانمها بايد بردارند، اين است که خود را از زير سايه ی مردسالارانه ی جامعه و گفتمان آنها دور کنند. از نظر من اولين راه باز خواهد شد، زمانی که خانمها بتوانند حرکت کنند.

 • ====================

  سعيد حجاريان در گفت و گويي اختصاصي با وقايع اتفاقيه:
  سياست و اصلاح طلبي توازن ميان ستيز و سازش است

 • چانه‌زن‌هاي ما خوب عمل نكردند، اعتماد به نفس لازم را نداشتند، منافع پايگاه اجتماعي اصلاحات و نيز منافع و حد و حدود طرف مقابل برايشان شفاف نبود، علاوه بر اين حلقه چانه‌زني بسته بود، اطلاعات اين سطح به اقشار اجتماعي درست و كامل منتقل نمي‌شد.
 • اكثر اصلاح‌طلبان در سياست‌ورزي آماتور بودند و شغل دومشان سياست‌ورزي بود. اصلاحات به شدت از نداشتن نيروهاي تمام وقت حرفه‌اي رنج مي‌برد.

 • ====================

  دکتر محمد علي مهرآسا
  سخني با دوستان عضو جبهه ملي ايران

 • جبهه ملي ايران مي داند: نظام سلطنت از هر گونه اش، نهادي است کهنه و عتيقه و ارتجاعي که جز دردسر و اتلاف بودجه و انرژي براي کشور و ملت حاصلي ندارد. نظام پادشاهي يا شبيه به حاکميت محمد رضاشاه است که همان حکومت مطلقه است و تضاد کامل با دموکراسي دارد و مورد تنفر جوامع متمدن امروز است و بايد فنا گردد؛ و يا نظامهاي شبيه بريتانيا و سوئد و نوروژ که پادشاه يا دربار نقشي در سياستگذاري و روند امور کشور ندارد و تنها بار گراني است بر دوش ماليات دهندگان. هرگونه تلاش براي بازگرداندن هر يک از اين دو شِق پادشاهي يا ريشه در ديکتاتور پسندي دارد، و يا انديشه اي است که اگر مزورانه نباشد بي شک نشان نابخردي است.


 • ====================

  حميدرضا جلائی پور
  دموکراتيزاسيون و جبهه دوم خرداد

 • روند دموکراسی خواهی به ما اين بصيرت را می دهد که اين روند را صرفا از دريچه حوادث بزرگی چون تغيير حکومت مورد توجه قرار ندهيم. روشن است که اگر با اين معيار ارزيابی کنيم، قضاوت ما از دوم خرداد منفی خواهد بود. زيرا در اين مدت دوم خردادی ها حاملان رخدادهايی چون تغيير حکومت نبودند. اما از دريچه الگوی سه وضعيتی اين نوشته کارنامه دموکراسی خواهی دوم خرداد را دقيق تر می توان ارزيابی کرد. در هفت سال گذشته دوم خردادی ها گام هايی را در هر سه وضعيت، خصوصا در وضعيت اول و سوم، برداشته اند. اول اينکه کارنامه دوم خردادی ها در ايجاد «دگرگونی های دموکراتيک» قابل دفاع است. شکل گيری جنبش اصلاحی (اگر چه هنوز به نتيجه نرسيده است)، رشد فزاينده نهادهای مدنی، فعال شدن گرايشات سياسی، رشد روزنامه نگاری، رشد آگاهی و فعاليت زنان و ساير پويش های خرد اجتماعی، همه از نشانه های دگرگونی دموکراتيک در کشور است.

 • ====================

  تحليل" ابراهيم يزدی
  " از آرايش سياسی جديد گروههای سياسی؛
 • اصلاحطلبان نتوانستند رای مردم را به نيروی فعال سياسی حامیخود تبديل نمايند
 • محافظه کاران پايگاه تاريخی خود را در ميان مردم از دست داده اند
 • اصلاحطلبان دچار عدم توافق در مورد مسائل کليدی میباشند


 • احمد زيدآبادی
  خاخام ها ناسيوناليست شده اند

 • تلاش برای تحميل ظواهر شرعی بر جامعه اسرائيل، همواره مهمترين اتهام خاخامهای ارتدوکس يهودی بوده است، اما در روزهای اخير، خاخامها به سنگاندازی در جهت اجرای سياستهای دولت و دامن زدن به ناسيوناليسم افراطی در بين راستگرايان اسرائيلی نيز متهم میشوند. اتهام اخير، نتيجه موضعگيریهای تند و شديدی است که پارهای از محافل خاخامی در برابر برنامه خروج ارتش اسرائيل از نوار غزه و شمال کرانه باختری و برچيدن شهرکهای يهودینشين از اين مناطق، اتخاذ کردهاند.

 • ====================

  رِمي اوردان
  شکنجه امريکايي , گفتار عراقي
  لوموند 30 ژوئن 2004
  برگردان : سيامند

  ====================

  عطا مرادی
  سقوط خودکامگان زمان
 • قدرت حاکمهای که به جای خدمت به ملتش به ظلم و جاهليت روی میآورد و با بنبست کشاندن وضعيت سياسی جامعه ناکارآمدی خود را به همگان نشان دهد عاقبتی جز حاکميت عراق نخواهد داشت. حکومتگران بايد بر اين امر واقف باشند که عدم تمکين به خواستهها و ايدههای قشرهای مختلف جامعه باعث تسريع تزلزل بنيان و شالوده نهادهای اعمال حاکميت را در پی خواهد داشت.

 • ====================

  يوسف عزيزی بنی طرف در گفتگو با هفته نامه «عصرکارون»:
  جريان های قومی در ايران ريشه دار هستند

 • درد و مسئله و مشکل در درون ما به عنوان شهروندان و شخصيتها و احزاب ايرانی است و بايد برای حل اين قضيه راهی پيدا بکنيم. البته هر کشوری مايل است در ديگر کشورها از هم مسلکان يا هم نژادان خود حمايت کند. خود ما هم اين کار را میکنيم. مگر ما از حزب الله لبنان يا مجلس اعلای انقلاب عراق حمايت نمی کنيم. ما به خاطر اينکه از نفوذ ترکيه يا هر نيروی ديگری جلوگيری کنيم بايد مسايلمان را بر مبنای مردم سالاری و تنوع قومی و اعتراف به حقوق قوميتها براساس قوانين داخلی و بين المللی حل کنيم ولی اگر به شکل سرکوبگرانه با قضيه قوميتها برخورد کنيم مطمئنا دستهايی خواهد بود که بخواهد سوءاستفاده بکند.
 • گفت وگو: مهدی مکارمی

  ====================

  مصاحبه راديو پيوند با دکتر مهدي ممکن
  مذهب و سياست و رابطه مبارزين مذهبي و غيرمذهبي
  فرهاد روحي


  مصاحبه بابک اميرخسروي با ماهنامه آفتاب
  آينده اصلاحات و چشم انداز بعد از انتخابات مجلس هقتم

 • دراين هفت سالي که سپري شد، تحول فرهنگي بس عميقي درجامعه صورت گرفته است که با هيچ نيرو وترفندي نمي توان ازميان برداشت. مردم به طور چشمگيري به حقوق خود پي برده اند. شهروندان، به شخصيت وهويت جمعي خود آگاهي يافته اند. اساسا رمزدستيابي و بقاء آزادي ودموکراسي، آگاهي جمعي به ضرورت آن هاست. لازمه دموکراسي، آمادگي و پرورش فرهنگ آن به شهروندان وآگاهي به گوهرآزادي به مثابه اکسير حيات يک جامعه است.
 • بباور من، مهم ترين ايرادي که شامل همه اصلاح طلبان حکومتي است، عدم توجه به مردم وغفلت از سازمان دهي آن ها بود. به نظر من، رفتاراصلاح طلبان حکومتي با مردم، بي آن که آگاهانه باشد، آمرانه و نگاه از بالا بود. گويي نقش مردم محدود به رفتن به پاي صندوق هاي راي هرچند سال يک باروبرکرسي نشاندن اصلاح طلبان بود! علي رغم آن همه صحبت دراهميت نقش و جايگاه جامعه باز مدني، نه اقدام جدي براي تشکل و سازمان دهي آن ها صورت گرفت و نه تلاشي براي ياري به ايجاد جامعه مدني! راهکار« فشار از پايين چانه زني در بالا» داده مي شد ولي اقدامي در جهت سازمان دهي و بر انگيختن فشارازپايين صورت نمي گرفت.


 • ====================

  رضا براهنی
  تجربه ناتمام دموکراسی در ايران

 • دموکراسی گرچه با حضور شخص سلطنت طلب، و حضور آدم دين دار در جامعه مخالف نيست، ولی هم با ولايت سلطنت مخالف است و هم با ولايت دين، به دليل اينکه هر دوی آنها متکی بر ساختارهای تماميت خواه هستند، و اگر ما ولايت هشتاد يا صد سال پيش پدران خود را قبول نداريم به چه مناسبت بايد ولايت دو هزار و پانصد سال و يا ولايت هزار و چهار صد سال پيش را بپذيريم؟ مگر اينکه بپذيريم که هر کسی که قدرت را به دست گرفت قانون خاص خود را مينويسد و يا مينويساند، که در اين مورد خمينی دقيقا همان کار را کرده که رضاشاه پهلوی کرده، که در اين صورت يا اعتراضی به رضاشاه هم وارد نيست و يا اعتراض بايد شامل حال هر دو باشد.


 • ====================


  خسرو ناقد
  تحديد انديشه
  و
  تهديد دگرانديشان


  ====================

  گفت وگوی رامين جهانبگلو با توماس کاروترز
  چالشهای دموکراسی مدرن

  ترجمه بهمن دارالشفايی


  لوئيس ايناسيو دا لولا , رئيس جمهور برزيل :
  « چهار ساله نمي توان خطاهاي پانصد ساله را ترميم کرد »
 • من هيچ تصوري از مصيبتي به نام تشکيلات اداري نداشتم . دستگاه خدمات عمومي کاملا از شکل افتاده بود . شرايط اقتصادي خيلي بدتر از آن چيزي بود که تصورش را مي کردم . برزيل با يک تراکم تاريخي قروض اجتماعي روبروست و همه چيز مي بايست بازسازي شود , از نيروهاي مسلح بگير تا وزارت برنامه ريزي . دولت پيشين قروض بسياري براي ما باقي گذاشته .
 • مجبور شديم نزديک به 5 ميليارد دلار از بودجه کسر کنيم . برنامه من مشتمل بر توسعه است و براي اين کار نياز به سرمايه گذاري داريم . طي سال اول کوشيديم که ثبات اقتصادي را بازگردانيم . هنوز موفق به توزيع مجدد درآمدهاي مورد نظر نشده ايم . طي چهار سال نمي توانيم خطاهاي پانصد ساله را ترميم کنيم .
 • برگردان : سيامند

  ====================

  هوشنگ اميراحمدي
  چشم اندازي از جايگاه ايران در دنياي نو

 • از نگاه من، بهترين راه براي رسيدن به يک دمکراسي ملي توسعه يافته استقرار يک جمهوري پارلماني عرفي است که در آن تمامي مناصب کشوري از طريق انتخابات آزاد و دوره‌ اي به افراد داده شود. دين و دولت در اين جمهوري کاملاً از هم مجزا و قواي سه‌ گانه مجريه، مقننه و قضاييه از هم تفکيک شده هستند و رياست برآنها مستقيماً با آراي مردم تعيين مي‌گردد. تفکيک قوا اصل مهمي در برقراري يک نظام جمهوري دمکراتيک و کارآمد است.

 • =====================

  هوشنگ جيرانی
  در جست و جوی حاملان جديد اصلاحات

 • اصلاح طلبان بايد از هم اکنون اين چشم انداز را برای خويش ترسيم کنند که راه آينده آنها نه از کاخ رياست جمهوری و نه با مديريت رئيس جمهور، که با بازگشت به متن جامعه و هوادارانی ميسر می شود که سربازان جامعه مدنی بوده و انتظار قاطعيت بيشتری از ژنرال های خويش دارند.
 • بی ترديد اين راهی سخت و دشوار است که مخالفان استخوان ترکانده اصلاح طلبان مانع رسيدن به آن خواهند شد ولی راهی بی بازگشت است.

 • =====================

  گفت و گوي شهروند با عيسي سحرخيز
  عدم پذيرش جمهوريت، اسلاميت را نيز از بين خواهد برد

 • آن چه محافظه كاران طي كودتاي مرحله اي در جهت از بين بردن جمهوريت انجام ميدهند به حذف اسلاميت خواهد انجاميد. آنها در هر نقطه قانون را در تضاد با منافع قدرت طلبانه خود ببينند زير پا ميگذارند.

 • =====================

  محمدحسين اديب
  آينده ائتلاف آباد گران

 • افکار عمومي در وضع حاضر ، ائتلاف آباد گران را مسئول آن چيزي مي داند که درمملکت اتفاق مي افتد .
 • بزودي نا رضايتي ناشي ازجهاني شدن متوجه ائتلاف آبادگران مي شود . شاغليني که شغل خود را ازدست مي دهند آبادگران را مسئول وضعيت خويش تلقي خواهند کرد .

 • ====================

  احمد زيدآبادی
  عرفات زير فشار مصری ها

 • ظاهرا مصری ها نيز همچون آمريکايی ها متقاعد شده اند که اجرای مطرح يک جانبه شارون، بدون انجام اصلاحات ساختاری در دولت خودگردان فلسطين ممکن نيست. از همين رو، دولت مبارک، ياسر عرفات را به طور بی سابقه ای زير فشار گذاشته است تا بخشی از اختيارات خود را به نخست وزيری فلسطين تفويض کند و با انتخاب يک وزير کشور قدرتمند، فرماندهی نيرو های امنيتی دولتی خودگردان را به او واگذار کند. عرفات که نتيجه چنين اصلاحاتی را تشريفاتی شدن موقعيت خويش می داند، از پذيرش آن شانه خالی می کند،

 • =====================

  اسرائيل با اعراب کنار می آيد
  پايان به رسميت شناختن دولت مستقل فلسطينی

 • اکنون ديگر همه می دانند که دولت آمريکا به دنبال تحقق «رويای بوش» يا برقراری دولت فلسطينی بر اساس نقشه راه نيست.طبيعی است در اين وضعيت افکار جديدی جايگزين تفکر برقراری دولت فلسطينی شود و راهکار حل بحران اسرائيلی - عربی به جای راهکار «حل بحران اسرائيلی -فلسطينی» مد نظر قرارگيرد و مسئله بازگشت آوارگان به وضعيتی شبيه سال ۱۹۶۷ انتقال يابد يعنی غزه زير نظر دولت مصر و کرانه باختری زير نظر اردن، اداره شود. اين جريان به شکل تدريجی به گونه ای پيش می رود که اصل موضوع و هدف اصلی به فراموشی سپرده شود.

 • ترجمه سعيد آقاعليخانی

  =====================


  علي شريفيان
  حرفه: روزنامه نگار؟!
  دوازده خوانش در باره عقوبت هاي جانفرساي نوشتن و روزنامه نگاري  مجيد حاجی بابايی
  اتحاديه ملی
  ايده ای برای سازمان يابی مجدد جنبش دانشجويی

 • می توان طی فرآيندی تحويل گرا، انجمن های پراکنده دانشجويی در هر کشور را در قالب يک سازمان فراگير و خاص آن کشور درآورد و اين سازمان ها براساس ميزان دانشجويانی که به عضويت درآورده اند در مجمع عمومی «اتحاديه ملی» شرکت کنند و همراه با نمايندگان دانشجويان داخل زمينه برای انتخاب هيات دبيران با شورای مرکزی «اتحاديه ملی دانشجويان ايرانی» تشکيل دهند. اين شورا می تواند با برنامه ريزی حلقه واسط و رابطی بين سازمان های پراکنده باشد و زمينه هم افقی هر چه بيشتر و اقدامات مشترک را فراهم کند. اما اين کار به لحاظ موانعی که بر سر راه فعاليت های جمعی در ميان ايرانيان وجود دارد، تدبير ها و چاره های خاصی را می طلبد به خصوص در ميان نخبگان اين تدبير خاص تر می شود.

 • =================

  مسعود فتحي
  ملاحظاتي درباره
  شرائط کنوني، ارزيابي
  و شعارهاي ما

 • نيروئي که در مقابله با تحکيم استبداد با آراء خود حادثه دوم خرداد را آفريد، و به تبع آن سيماي سياسي جامعه را تغيير داد، نه به يکباره و در ۲ خرداد از خلا سر برآورده بود و نه الزاما با شکست دوم خردادي ها از صحنه سياسي کشور حذف شده است. در طول هفت سال گذشته، خواست تغييرات سياسي در جامعه، از اهداف دوم خرداد و دوم خردادي ها فراتر رفته است و امروز بيان صريح تر و روشن تري يافته و در طرح بديل جمهوري خواهي در برابر جمهوري اسلامي نمود يافته است. خواست دمکراسي و جمهوري، قبل از دوم خرداد و تجارب اين سال ها هم مطرح بوده است، اما بازتاب گسترده اين خواست و اين شعار و نيز جاذبه و بسيج کنندگي آن در سال هاي اخير، محصول تحولات و تجارب بعد از دوم خرداد است و بر همين بستر هم، در حال فراروئيدن به يک خواست فراگير اجتماعي است.

 • =================

  محمد ملکی
  خرداد، ماه عبرت ها و حسرت ها

 • در روزگار عبرت ها و حسرت ها زندگی می کنيم. نظامی بر ما حاکم است که به نام دين همه چيز را وسيله ساخته برای ادامه قدرت خود، از اين رو دشمن آگاهی است و با هر ترفندی می کوشد اکثر مردم را در ناآگاهی و جهل و خرافه پرستی نگه دارد.

 • =================

  ناصر مياركي
  اساس و مبناي تبيين و تشخيص هويت ايراني چيست؟

 • من معتقدم كه بايد از معيار هاي شناخته شده دمكراتيك و علمي در عصر فراگير شدن علم ، گفتمان حقوق بشر و دمكراسي استفاده بكنيم. معيارها و چهارچوب هاي مشكل آفريني كه ما را به اينجا رسانده اند خود بخشي از مشكل فكري و عملي ما هستند. آنچه كه خود بخشي از مشكل است نمي تواند راهگشاه باشد. بايد از اين سكوي ذهني و تراز فكري فعلي وارد فاز نگرشي و فكري جديدي بشويم تا بتوانيم از آن سطح مرتفع فكري جواب هاي عقلاني و كا رآ ، و راه حل هاي جديد و مبتكرانه اي را پيدا كنيم.

 • =================

  مهدي سامع
  ولايت خامنه اي در باشگاه اتمي جا رزرو كرده است.
 • تمام رمز و راز برنامه اتمي ولايت خامنه اي با همين جمله دري نجف آبادي تعريف مي شود. جمهوري اسلامي به موازات برنامه هائی كه اطلاعات مربوط به آن را به صورت قطره چكاني در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار مي دهد، برنامه هسته ای مخفيانه ديگری را دنبال می كند كه تحت نظر نيروهای نظامی سپاه پاسداران به منظور دستيابي به سلاح اتمي پيش مي رود.

 • ==============

  بهروز امين
  توسعه و عقب ماندگي ما :
  زمينه ها و مباحث

 • در بسياري از عرصه ها و زمينه ها، ما در 150 سال گذشته گرفتار درگيري هاي بين تجدد و مدرنتيه در ايران بوديم كه خودش را به صورت ها مختلف نشان داد. بدون اين كه بخواهم از ابعاد اين درگيري حرف بزنم، من نظرم اين است كه اين و بسياري از مسايل و مشكلات ديگر ما بر مي گردد به اين كه در ايران ما شاهد شكل گيري مناسبات سرمايه داري نبوده ايم. و من نظرم اين است كه وقتي ساختار اقتصادي ماقبل مدرن باقي بماند، از مدرنيته وتجدد هم خبري نيست ( يا حداقل از كوشش براي تجدد و مدرنيته جدي و ريشه دار خبري نيست). و اما، به گمان من، پرسش اساسي كه بايد از خودمان بپرسيم اين است كه چرا مناسبات سرمايه داري در ايران شكل نگرفت؟ به نظر من، پاسخ گوئي شايسته به اين پرسش مي تواند براي درك بسياري از مشكلات كنوني ما، بسيار راهگشا باشد.

 • ==============

  شيدا نبوي
  سند رسمي و ثبت شدة جنايتهاي جمهوري اسلامي
 • اگر جنبة اغراق به خود نگيرد، مي‌توان گفت همين يك كتاب، سندي است مكفي در اثبات جنايتهاي دولت جمهوري اسلامي ايران. جنايتي كه در آن، در سپتامبر 1992، چهار نفر: دكتر صادق شرفكندي دبيركل حزب دموكرات كردستان ايران، فتاح عبدلي نمايندة حزب در اروپا؛ در دفتر پاريس، همايون اردلان نمايندة اين حزب در آلمان، و محمد نوري دهكردي از دوستان و نزديكان حزب دموكرات، در رستوراني در برلين ترور شدند. و اين، اولين و تنها ترور جمهوري اسلامي در خارج از مرزهاي ايران نبود؛ گذشته از سركوب، كشتارها، اعدامها و ترورهاي داخل كشور.


 • رضا سياوشی
  گسست ۵۷، چرخش دوم خرداد و آينده ايران

 • جامعه ايران از آزمايش دهشتناک انقلاب ۵۷ سر بلند بيرون آمده است. مانند کسی است که يکبار با مرگ روبرو شده باشد و با عزت آنرا از سر گذرانده باشد. امروز مردم ايران با سر بلندی و مستقلانه بدنبال يافتن راه آينده خود هستند. ولی چالش های بزرگتر و پيکارهای سهمگين تر هنوز در پيش اند. جامعه ايران و در مرکز آن نسل سوم، برای پيش برد اين امر نيازمند ذهنيت نوين، پارادايم نوين و يا گفتمان نوين است. گفتمانی که از خود آن جامعه الهام گرفته باشد، در پرتو اخرين دستاوردهای تمام بشريت پرداخته شده باشد، و دوباره بخودش برگردد.

 • =====================

  توضيحاتي در باره
  ماهيت نظام جمهوري اسلامي
  ج- الف: از ايران

  =====================

  ليلا محمدقلي خاني
  جوانان آگاهند!

  =====================

  کيانوش توکلي
  جهاني شدن آري _ حکومت ديني نه !
  يادداشتهايي در باره گلوباليسم و سازمان تجارت جهاني

 • انديشه اي كه با حفظ استبداد ديني مي خواهد ايران را به عضويت WTO در آورد و از گلوباليسم تنها جنبه اقتصادي ان را تبليغ مي كند و جوانب سياسي و فرهنگي را از صورت مسئله حذف مي كند در واقع جامعه ايران رابه يك بحران همه جانبه مي كشاند!
 • جهاني شدن نه اجبار است و نه انتخاب! چراکه ، سازمان تجارت جهاني کارت دعوتي براي رژيم اسلامي ارسال نکرده است .همچنين ؛ انتخابي هم در کار نيست. اگر امروز اگاهانه به جامعه جهاني نپيونديم؛ فردا همه چيز بر سراين مردم خراب خواهد شد .

 • =====================

  محمد حسين سبحاني
  خشونت زيبا!!
 • از زماني که انسان خود را شناخت و وارد عرصه سياست و قدرت شد ، خشونت و درگيري نيز در جوامع سياسي براي کسب قدرت وجود داشته است.

 • =====================

  مسعود بهنود
  بازی دوگانه ظريف و پرخطر

 • اين روزها جورج بوش در اروپاست و شصتمين سالگرد عمليات موفق حمله به نورماندی برای آزادسازی فرانسهست که مقدمهای شد برای شکست هيتلر، و فرصتی است برای يادآوری پيوندهای سنتی و اشتراک منافع اروپا با برادرخوانده ينگه دنيائيش. آرايش دولت عراق روشن شده و اخبار انفجارهای عراق و درگيریهای گهگاهی افغانستان کمرنگ. اما ايران همچنان خبرسازست.


 • نيلوفر بيضايي
  رمز بقاي حكومت ديني ، رازي نه چندان پنهان

 • تا زمانيكه در تشخيص ماهيت حكومت اسلامي دچار اين خطاي جدي باشيم كه آن را صرفا حكومتي استبدادي مثل همه ي حكومتهاي استبدادي ديگر بدانيم ، نخواهيم توانست يك قدم از آن جلوتر باشيم و تا زمانيكه نتوانيم يك قدم از آن جلوتر باشيم، تنها بازيچه ي آن خواهيم بود و فقط نام “مخالف“ را يدك خواهيم كشيد ، بدون اينكه بتوانيم تاثيري جدي در جهت تغييرات اساسي بگذاريم.

 • =================

  در گفت‌وگو با دكتر سيدعلي محمودي :
  موانع تطور و شكوفايي انديشه سياسي در ايران
  مريم رضواني، وقايع اتفاقيه


  =================

  پاسکال ريش
  کاخ سفيد در وحشت
 • « من فکر مي کنم امروزه بزرگترين مشکل اطلاعاتي , مديريت سياسي کاخ سفيد است . نمي دانم اگر من جاي جرج تنت بودم چه مي کردم ... به جز استعفا » کسي که ماه گذشته در جريان يک مباحثه ترتيب داده شده توسط شوراي روابط خارجي در نيويورک اين جملات را به زبان مي آورد , مي داند از چه حرف مي زند : او کسي جز استانفيلد ترنر سَلَفِ تنت در راس سازمان اطلاعات مرکزي ( CIA ) در فاصله ي سالهاي ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ نيست .

 • برگردان : سيامند

  =================

  سهيل آصفي
  بهترين خبر همين حضور تو!

  به ياد دكتر ناصر زرافشان و حضور قاطعش در آن بند كه از مرز دو سالگي گذشت! و ديداري با وكيل او

 • بيائيد هر يك از ما، اينجا و آنجا، در هر گوشه ايي از جهان كه ايستاده ايم، به كورسوي روزنه ايي در اوين خيره شويم! در پستوخانة ذهن حضور قاطعش را دريابيم. در گوشه ايي از آن بند رو به رويش بنشينيم، مي بينيد؟! خوب دقت كنيد، او آنجاست و مشغول نوشتن است. مي نويسد، مي نويسد و مي نويسد تا بدانند و به بار بنشانندش ما بعديان آن دو مفهوم ناگزير، آزادي و عدالت را !! …

 • =================

  گفت و گوی شهروند با فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان
  «سيب» و «بچه های اعماق» در ياری «بم»
  گفت و گو: امير مهيم

  =====================

  عدلان پارسا
  جمهوری اسلامی در ۲۶ سال خويش


  مصاحبه با يكی از فعالين سياسی داخل كشور
  زمان طرح شعار "انتخابات آزاد" گذشته است!

 • برای ما هنوز مشخص نيست كه چرا بعد از گذشت 25 سال از حاكميت اسلامی، هنوز اپوزيسيون خارج از كشور نتوانسته بر سر يك سری خواسته های دمكراتيك به كار مشترك بپردازد.
 • نبايد عقب نشينی كرد‍! به ويژه آن فعالينی كه در داخل كشور در عرصه های گوناگونی چون اقتصاد، سياست، مسائل قضائی و ... كوشش می كنند. نبايد منفعل باقی بمانند. الان بيشتر از قبل بايد فعال و تعرضی عمل كرد . حكومت امروز كمتر از قبل اعتماد به نفس دارد .

 • علی صمد

  =====================

  احمد فعال
  خواستگاه فلسفي شكنجه
  لخت شدن احساس(۲)

 • انكار انسان عموما از ناحيه كساني صورت مي گيرد كه در صدد تجديد روابط و سنتي هستند كه اين روابط بر انقياد افراد در كانون هاي به رسميت شناخته قدرت تاكيد مي كند. تقدم دين و عقيده بر انسان به همين جا ختم نمي شود. در جايي «بازي تقدم»، انسان را فروتر از حيوانات مي نشاند و در جايي ديگر، مجوز كشتن و حتي شكنجه كردن بدست مي دهد. لاندمان در كتاب خود نقل مي كند كه هنوز در بعضي از روستاهاي ايتاليا مرسوم است كه وقتي الاغ خود را كتك مي زنند به او خطاب مي كنند «اي الاغ نامسيحي».

 • =====================

  بهرنگ رياحي
  تداوم نقض حقوق بشر در حكومت اسلامي

  =====================

  گفتگو با علي ميرفطروس
  از «روشنفكري ديني» به آزادي و دمكراسي راه نيست!
  (بخش اول) (بخش دوم) (بخش سوم)
 • اصطلاح «روشنفكر ديني» مانند «روشنفكران ملي ـ مذهبي» داراي يك تناقض دروني است كه بي توجهي به آن، هم به «روشنفكر» آسيب مي زند و هم به «دين»، هم «ملي» را بي اعتبار مي كند و هم «مذهبي» را.
 • نيمروز

  =====================

  سعيد حجاريان
  جوهر مجلس
 • چرا مجالس پوک و خالی از مضمون به وجود میآيد؟ علت اصلی را بايد در عدم توازن بين قدرت دولت و نهادهای مدنی جستوجو کرد. هرگاه اين توازن موجود باشد نهادهای مدنی اهرمهای کافی دارند که بتوانند اولا نمايندگان خود را به مجالس نمايندگی بفرستند، ثانيا از حقوق خود در اين مجالس دفاع کنند. اما اگر جامعه تودهوار شد يا مردم بیتفاوتی سياسی پيشه کردند طبعا مجلس به بخشی از بوروکراسی دولتی تبديل شده و خصلتی صوری پيدا میکند و مسأله بدين جا هم ختم نمیشود بلکه دولت پيشروی کرده و بقايای جامعه مدنی را نيز در خود هضم نموده و به داخل ساختار خود میکشد و بدين طريق با تخريب اين نهادهای اجتماعی دولت توتاليتر به وجود میآيد

 • =====================

  عزت الله سحابی
  جريان غالب به حاکميت يک گروه میانديشد و با نيازهای جامعه فاصله دارد

 • میخواستيم ائتلاف ملی مذهبی را به صورت يک حزب درآوريم
 • جريان ملی- مذهبی جريانی راکد، قشری و پايبند به حرفهای کليشهيی نيست
 • زندانهای طويلالمدت سبب فاصلهگرفتن من از زندگی شخصی و خانوادهام شده است
 • بزرگترين انتقاد به خودم آن است که حزب تشکيل ندادم
 • گفتوگو از نسرين وزيری

  =====================

  هفت سال اصلاحات در گفتگو با علی‌رضا رجايي
  پايان يک جنبش

 • اصلاحات به مثابه يك جنبش و از منظر خصلت جنبشی آن تقريباً به پايان راه خود رسيده است. جنبش اصلاحات در ايران مثل هر جنبش ديگری كه نقطه سقوط و نزول و عمر مشخصی دارد چنين واقعيتی را پشت سر گذاشت. اما خطری كه جنبش های اجتماعی را تهديد می كند گويا در ايران وجهه عملی پيدا كرد يعنی جنبش اصلاحات در حالی بيش از حد طولانی شد كه در چارچوب نهادهای حزبی و تشكيلاتی منسجم نشد و از همين منظر نيز ناكام ماند. اما اين بدان مفهوم نيست كه جامعه ايران در آينده وارد فاز جديدی از يك جنبش اجتماعی _ سياسی ديگر نخواهد شد ولی به هر حال ديگر چيزی به نام جنبش دوم خرداد وجود خارجی ندارد
 • رضا خجسته رحيمی - روزنامه شرق

  =====================

  فاطمه حقيقت‌جو:
  اصلاح‌طلبي به حاكميت تحميل خواهد شد

 • جريان اصلاحات در آينده از پايين به بالا خواهد بود. اگر اصلاح‌طلبان بتوانند چنين شكلي را طراحي بكنند، فكر مي‌كنم در اين صورت اصلاحات در يك سطح ديگر و متفاوت، دوام و قوام خواهد داشت، البته شايد اصلاح‌طلبان موجود به دليل علقه‌هاي بسيار زياد و انفكاك‌ناپذيرشان از نظام، اين امكان را نداشته باشند كه اصلاحات مورد نظر مردم را در آن سطح و كيفيت در آينده پيش ببرند كه در اين صورت، حاملان اصلاحان هم متفاوت خواهد شد.

 • =====================

  مسعود بهنود
  دوم خرداد سرد

 • دوم خرداد شد. سرد است و چرا نباشد. آن‌ها که بعد از دوم خرداد سال ٧٦ از مردم رای گرفتند و به نام شدند اصلاح‌طلب، بيشترشان روحيه باخته‌اند. احساس بدی دارند. به گمانشان به آن‌ها جفا و يا خيانت شده است. کسانی هم در داخل و هم در خارج. باور نداشتند که به اين زودی از صحنه سياسی رانده می‌شوند، مردمی هم که با آن شور به صحنه‌شان خوانده بودند چنين پشتشان را خالی می‌کنند که کرده‌اند. اين احساس به نظر می‌رسد بيش از همه به آن‌ها دست داده است که به راستی باور داشتند که نظام بدون اصلاحاتی از درون به نفس تنگی می‌افتد و شرايط بين‌المللی خطرناک است.

 • =====================

  کوروش صحتي
  ۴ خرداد و خاطراتي از اين روز پر آشوب

  =====================

  محمد حسين سبحاني
  ترور و خشونت يا پرهيز از خشونت

 • در مبارزه مسالمت آميز و پرهيز از خشونت، رهبران اولين قربانيان هستند و فداي هزاران ميشوند، اما در استراتژي "خشونت و ترور"، رهبران هزاران نفر را قرباني ميکنند، و خود را به اروپا وخانه هاي امن ميرسانند.

 • =====================

  راحله احمدی نسب قمی
  قفــس را بـســـوزان ...

  ====================

  ظهور مجدد ناسيوناليسم در عراق
  اتحاد شيعه و سني بر پايه ملي گرائي ( ناسيونليسم)
  شکست امريکا در اشغال عراق

 • نزديک به ٦٠٠ کشته و بيش از ٢٠٠٠ زخمي ، اين است بيلان قربانيان عراقي در درگيري هاي بين سربازان نيروهاي متحد به رهبري امريکا و شورشيان شيعه و سني در سه هفته اول ماه آوريل. ١٠٠ سرباز آمريکائي نيز در اين در گيري ها کشته شدند. شمار روز افزوني از عراقي ها بر بستر ناسيوناليسمي( ملي گرائي) که به خاک سپرده تصور ميشد، به صف مخالفان اشغال مي پيوندند. ناسيوناليسمي( ملي گرائي) که امروز مرز مابين اقليتهاي مذهبي را در هم مي شکند. لوموند ديپلماتيک


 • مجيد زربخش
  شكنجه زندانيان و حقوق بشر امريكائي !


 • انتشار تصويرهاي شكنجه و زندان ابوغريب عراق و آگاهي مردم بر ابعاد تازه‏اي از جنايت اشغالگران امريكائي، امواج گسترده‏اي از خشم و نفرت و اعتراض را در سراسر جهان برانگيخت. رهبران پنتاگون و كاخ سفيد در آغاز كوشيدند موضوع را در اقدام «زشت و غيرقابل قبول» و مغاير با اخلاق و ارزش‏هاي امريكا «توسط چند نفر از مأموران زندان و دادن وعدة مجازات آنها خلاصه كنند و بدين ترتيب از گسترش دامنة اعتراضات جلوگيري نمايند. اما انتشار خبرها، تصويرها و جزئيات ديگري از بعد جنايت، اين تكاپو را بي‏ثمر نمود و آشكار ساخت‏كه در پشت اين اعمال ضدانساني،عوامل، دست‏ها و سياست‏هائي نهفته است كه فراتر از «رفتار زشت چند اونيفورم پوش» است.

 • =================

  عراق : مزدوران نوين

 • روز اول آوريل , امريکائيها با مشاهده تصاوير اجساد مثله شده ي چهار تن از هموطنانشان , که جمعيتي نعره کشان در خيابانهاي فلوجه به تماشا گذاشته بودند , تصور کردند که شاهد بازسازي Black Hawk Down هستند . اما فلوجه, مگاديشو نيست . و آنچه اين بارکنجکاوي امريکايي ها را به شدت تحريک کرد , نه ماموريت در حال اجرا , بلکه کساني که مامورين اجرا بودند , است . در اين روز بناگاه آنان متوجه شدند که نيروهاي مسلح آنان تا چه حد وارد حال و هواي کار قراردادي شده است . برگردان : سيامند


 • =================


  نامه هايي از جهنم
  گزارشي خوفناک از آنچه در زندان ابوغريب مي گذرد

 • "آنها ما را به انواع اشکال و روش هاي مختلف شکنجه ميدهند و تحقير ميکنند. مثل کتک زدن، دادن شوک الکتريکي و حتي تجاوز به مردان و زنان باشرف و بيگناه... وقتي که ما فقط شاهد دروغ و ريا هستيم کجاست حقوق بشري که امريکا ادعاي آنرا ميکند؟"

 • ترجمه: علي شريفيان


  =================

  سناصر زرافشان
  تفکيک داخلي - خارجي معنا ندارد

 • نويسنده به «انسان» می انديشد و نگران سرنوشت و آينده انسان است و «انسان» بالذات تقسيم بندی داخلی و خارجی ندارد. نويسنده به «مصلحت» نمی انديشد، لاجرم خود او نيز متعلق به همه بشريت است و دل نگرانی او هم دل نگرانی برای انسان است و انسان مفهومی است عام و ذاتی، فارغ از برچسب ها و رنگ هايی كه قرارداد های سياسی و حقوقی بر او تحميل می كنند. چرا مجالس پوک و خالی از مضمون به وجود میآيد؟ علت اصلی را بايد در عدم توازن بين قدرت دولت و نهادهای مدنی جستوجو کرد. هرگاه اين توازن موجود باشد نهادهای مدنی اهرمهای کافی دارند که بتوانند اولا نمايندگان خود را به مجالس نمايندگی بفرستند، ثانيا از حقوق خود در اين مجالس دفاع کنند. اما اگر جامعه تودهوار شد يا مردم بیتفاوتی سياسی پيشه کردند طبعا مجلس به بخشی از بوروکراسی دولتی تبديل شده و خصلتی صوری پيدا میکند و مسأله بدين جا هم ختم نمیشود بلکه دولت پيشروی کرده و بقايای جامعه مدنی را نيز در خود هضم نموده و به داخل ساختار خود میکشد و بدين طريق با تخريب اين نهادهای اجتماعی دولت توتاليتر به وجود میآيد
 • از اين رو نظر گاه نويسنده نيز عرصه ای است مشاع و مشترك كه همه انسان ها را دربرمی گيرد. آنچه مايه اين پيوستگی و همبستگی است بسيار كهن و ريشه دار است، بسی كهن تر از مرز ها و مليت ها، به قدمت نفرت انسان از بردگی و عشق او به آزادی و عدالت و من خود با چنين نگاهی، بسياری از هم قلمان «خارجی» را بس عزيزتر از برخی بيگانگان داخلی می دانم.

 • =================


  سمينار قوميت،ديروز، امروز ،آينده

 • هفته جاري دانشگاه زنجان شاهد برگزاري ميزگردي با حضور فعالان سياسي قوميت ها حول محور "نقش قوميتها در آينده سياسي ايران" بود.اين سمينار با همكاري "جمعيت اسلامي دانشجويان ترك دانشگاه زنجان" و "كانون فرهنگي ادبي دانشجويان كرد دانشگاه زنجان(قه ژين)" برگزار گرديد. مدعوين اين سمينار عبارت بودند از:
 • دكتر صلاح الدين خديو(ژورناليست و فعال سياسي از كردستان)، دكتر توكل غني لو(استاد دانشگاه و فعال سياسي از زنجان) ،‌ عبدالكريم اهوازي (شاعر –محقق و عضو جامعه عربهاي مقيم مركز" بيت العرب")،عبدالله حمادي(فعال سياسي از خوزستان)


 • آخرين تصوير زنده از بم
  فقط غير دولتی ها کنار بمی ها مانده اند

 • وقتی وارد شهر می شوی فکر می کنی، بمی ها همين هايی هستند که با پيراهن های بلند و شلوارهای گشاد و ريش های بلند در ميدان ورودی شهر به صورت گروهی نشسته اند. دوربين ات را زوم اين جماعت و نخل های بم می کنی و تصويری می سازی که بمی ها را در اين شرايط سخت زندگی پس از زلزله عصبی تر می کند و با اعتراض و نگرانی می گويند اينها بمی نيستند. ما در اين شرايط مهاجر نمی خواهيم. و با خشم فرياد می کشند که عزيزان مان رفتند، خانه و کاشانه ما رفت، همه چيزمان را از دست داديم، فرهنگ و تاريخ کهن مدنيت بم را از ما نگيريد.

 • =====================


  بازسازی بم به کندی صورت می گيرد

 • در حالی که وعده های کارشناسان بخش های مختلف در بدنه دولت حکايت از آن دارد که روند بازسازی در شهر زلزله زده بم، ۵ ماه پس از وقوع زلزله اميدبخش و راضی کننده است اما نتايج بازديد کارشناسان غيردولتی که بدون هرگونه حمايت از سوی دولت و صرفا داوطلبانه برای ارائه کمک در زمينه های مختلف عازم منطقه حادثه ديده شده اند، چنان خوشايند و اميدبخش نيست.

 • =====================

  بهزاد رستمي
  داستان بادمجان ناصرا لدين شاه قاجار و ماجراي عليرضا نوري زاده و احمد چليبي

  =================

  طارق علی
  مسئله دموكراسی وعمليات "آزادی ايران" !!

 • عقابها و بازهاي واشنگتن حريصانه و با چشماني مملو از تجاوز به سوي ايران مينگرند. انگلستان همچون سگ شكاري از شوق تهاجم، زبان خود را بيرون ميآورد. سفير اسرائيل به واشنگتن توصيه ميكند كه مبادا مسير تهاجم امپراتوري عليه عراق به همانجا اكتفا نموده بلكه به فوريت هجوم به سوي تهران و سپس دمشق را تكميل نمايد. "كبوتران" كاخ سفيد اما چنين باور دارند كه يورش به ايران ضروري نيست، كافي است كه ما عراق را به اشغال درآوريم، آنگاه به راحتي شاهد آن خواهيم بود كه حاكمان تهران با پاهاي خود به استقبال ما خواهند‌ شتافت.
 • ترجمه: احمد مزارعی


  علي يوسفي
  " تنها راه باقي مانده براي نيروهاي اشغالگر آمريکائي خروج بي وفقه از عراق است"!

 • براي بسياري از مردم عرب " اعمال خودسرانه " انجام گرفته از سوي سربازان آمريکائي ، جزئي از روشهاي سيستماتيک و معمول شکنجه بوده و چهره واقعي اشغال و اشغالگران را نشان مي دهد . از نظر آنان تنها راه باقي مانده براي نيروهاي اشغالگر خروج بي وفقه از مناطق اشغالي است.

 • واقعيت آنست که بکارگيري شکنجه هاي وحشيانه ، مشمئز کننده و ساديستي در مورد زندانيان عراقي توسط سربازان " خودسر" آمريکائي ، هرروز که مي گذرد موج نفرت و انزجار بيشتري را در ميان مردم جهان و بخصوص در کشورهاي عربي دامن مي زند . در اين ميان ظاهر شدن جرج بوش در تلويزيونهاي عرب زبان " الحريه " و"العربيه و" معذرت خواهي " هايش هم ديگر نخواهد توانست از دامنه و ميزان ضربات وارده بر چهره دولت نو محافظه کارآمريکا بکاهد .


 • ====================

  شيعه و سنی با هم در برابر ايالات متحده
  عراق ، الدورادوی ازدست رفته
  ابراهيم ورده

 • «در وضعيت استقرار نظامی ما ، بين ۳۰ ژوئن و اول ژوئيه هيچ تغييری حاصل نخواهد شد. جزاينکه ما به دعوت دولت مستقل عراق در اين کشور خواهيم ماند. اين دولت از ما خواهد خواست تا زمانی که دست قاتلينی نظير آنان که در فلوجه فاجعه آفريدند، از آسيب رساندن کوتاه نشده ، در عراق بمانيم.» .با چنين گفتاری، پل ولفويتز معاون وزارت دفاع ، روز ۲ آوريل ۲۰۰۴ روشن کردکه از نگاه مسئولين آمريکائی ، انتقال قدرت به عراقی ها چه مفهومی دارد.باوجود اين، شورشی که شيعه ها و سنی ها را عليه اشغال متحد کرده، همبستگی با مقاومت در فلوجه، تولد دوباره ناسيوناليسم و همچنين عقب نشينی نيروهای اسپانيا، هندوراس و دومينيکن دامنه ترفند واشينگتن را تنگ تر کرده است. اين شرايط آمريکا را واداشته که در جستجوی پوششی از سوی سازمان ملل متحد جهت ادامه ی حضور نظامی اش در عراق باشد. تا تحقق چنين شرايطی، فعلا شرکت های آمريکائی که مستقيما با دولت بوش پيوند دارند، به سودآوری کلان ادامه می دهند، حتا اگر وخامت اوضاع در کشور آنان را تهديد می کند.


 • صدای مقاومت
  درخودماندگی امپراطوری
  نوشته نوام چومسکی

 • برخلاف تصور معمول، اشغال نظامی حتا زمانی که محصول اراده ی ستم گرترين فاتحين باشد، ميتواند با موفقيت روبرو شود. برای نمونه اشغال اروپای غربی توسط هيتلر يا اروپای شرقی توسط روسيه را پس از جنگ[جهانی دوم] به ياد بياوريم. در هردو حال کشور اشغال شده توسط دستيارانی رهبری ميشد که دارای تشکيلات اداری و نظامی بوده و تنها از طرف ارتش کشور فاتح پشتيبانی می شدند. مقاومت شجاعانه ی گسترده ای که عليه هيتلر سازمان يافت، بدون کمک خارجی سرکوب ميشد. در اروپای شرقی ( و نيز در روسيه ) تا اوايل سال های ۱۹۵۰، ايالات متحده اقدام به کمک به مقاومت ضدشوروی نمود ولی موفقيتی حاصل نشد.

 • =====================


  فاضل قاسمی
  ارتش های ماهواره ای در جنگهای نسل هفتم
  بعد از جنگ جهانی اول و موج جديد پيشرفت فناوری تسليحاتی، پديدهای نوين در ميان ارتشهای جهان آغاز شد که از سويی موجب کاهش وابستگی آنان به نيروهای انسانی و از سويی ديگر سبب افزايش توانمندی و کارآمدی آنها از طريق اتکا به نيروهای حرفهای و تسليحاتی پيشرفته شد. بنابراين با تغيير محيط امنيتی جهان پس از جنگ سرد دولتها به سوی تشکيل ارتشهای کوچک و قابل انعطاف روی آوردند. وقايع اتفاقيه


  مسعود بهنود
  تندروها در انتظار فرشته خون
 • در خبرها هست که نمايندگان مجلس آمريکا، همچنان که مجلس لردان بريتانيا، در مصوبهای خواستار سخت گيری بر حکومت ايران شدهاند و پی گير مساله فعاليتهای هستهای و ماجرای حقوق بشر، با اشارهای به عقب گرد جنبش اصلاح طلبی در انتخابات اخير و تاکيد بر اين که رهبران ايران بايد به ارزش و بايستی رعايت حقوق مردم و دموکراسی متوجه شوند. در مقابل همه اين اعتراضها که يکی و دوتا نيست. رييس جمهور فرانسه، رييس اتحاديه اروپا، کميسر خارجی آن اتحاديه و وزير خارجه آلمان تنها کسانی نيستند که همين روزها در ديدار با وزير خارجه ايران برای تهران هشدار دادهاند که نگران خود باشند و تدبيرها که به کار میآورند.

 • ====================

  «نگرشی بر اوضاع ايران و آيندة آن»
  متن کامل سخنرانی ميهن جزنی در شهر بِرِمِن (آلمان)

 • خوشبختانه و هزاربار خوشبختانه در حال حاضر طيف چپ با بازنگری به انديشه‌های گذشتة خود و به ويژه با تحولات جهانی، فروريختن ديوار برلن ... به خود اين فرصت را داده که به مفهوم دمکراسی بازنگری دوباره داشته باشد و چون مفهوم عدالت اجتماعی ميراث فکری گذشتة اوست، پيروزی بيشتری در اين راه خواهد داشت و از آن طرف نيز موجب بسی خوشبختی است که آن بخش از مليون نيز که به ضرورت عدالت اجتماعی و به مسئلة دمکراسی نه به شيوة ضياءالحقی و کرزائی آن و نه سلطنت مشروطه پی‌برده‌اند، جمهوريخواهانی هستند که با چپ زبان مشترکی دارند واّلا اگر غير از اين باشد راه يا بروی سلطنت باز می‌شود و يا به روی تحکيم روحانيت!

 • ====================

  جمشيد پور اسمعيل نيازي
  واي اگر از پس امروز بود فردايي!...
  (در جواب «نامه اي براي فردا» نوشته جناب آقاي خاتمي)


  پدران ما سر بر آستان ظلم نسائيدند و ما نيز لقمه از سفره آنان برگرفته ايم. تن به اسارت نمي دهيم و از آزادي, عدالت, حقوق بشري و انساني خود به دفاع بر مي خيزيم. اين جوابيه را از جواني مي خوانيد كه در اين سرزمين نشو و نما يافته و زندگي خويش را در راه تحصيل آزادي و شرف انساني خود نهاده است. ذهن نگارنده اين سطور بر تئوري هاي خشك و بي مغز استوار نيست, اوضاع جامعه خويش را به ترازوي عقل و منطق مي سنجد و از گفتن حقايق ابايي ندارد.

  ====================

  مهدي سامع
  رفسنجاني «كفار» را تهديد مي كند.

  ====================

  محمد حسين اديب
  خطای راهبردی اپوزيسيون چپ
 • در حوزه اقتصاد و اجرا دولت مداخلهگر به دولت ناظر تبديل شده است. و اين نکته ايست که اپوزسيون خارج از کشور آن را مد نظر ندارد. دولتی که در ايران به وسيله اپوزيسيون نقد میشود همچنان دولت مداخله گر است. اپوزيسيون چپ خارج از کشور در حوزه جايگاه دولت در عرصه عمومی دچار خطای راهبردی است.

 • ====================

  دکتر حسين بشيريه
  ديباچه ای بر مفهوم همبستگی ملی

 • منظور از همبستگی ملی هماهنگی ميان اجزای تشکيل دهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پيوند های گوناگونی از قبيله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه می شد اما در عصر جديد، نوسازی و تحولات صنعتی ميان اجزای متجانس و همبسته قديم ناهماهنگی به وجود آورده است. از اين رو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی يکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظام های در حال گذار است. روند نوسازی و صنعتی شدن به فروپاشی پيوند های سنتی می انجامد ولی از سوی ديگر پيوند های مدرن به سهولت استقرار نمی يابند. در چنين شرايطی سياست گذاری برای حفظ همبستگی، اولويت می يابد.
 • جوامع سنتی بر پايه اصل شباهت استوارند، اما هر چه مدرن تر می شوند شباهت جای خود را به تفاوت می سپارد. در جوامع سنتی اجزاء به واسطه ارزرش ها و عقايد مشترک و يکسانی همبستگی و تداوم پيدا می کنند که به نظر دورکهايم وجدان جمعی را تشکيل می دهد. البته هيچ جامعه ای بر شباهت کامل يا تفاوتی مطلق استوار نيست، بلکه منظور دورکهايم عرضه انواع مثالی جوامع است.

 • ====================

  دکتر محمود سريعالقلم
  مبانی استراتژی کارآمدی برای ايران
 • برای اين که استراتژی ملی داشته باشيم و بتوانيم اين استراتژی را کارآمد کنيم بايد مصالح ملی را اولويت دهيم بر افکار و اولويتهای جريانهای سياسی کشور. البته وجود جريانهای سياسی اعم از راست و چپ در کشور ضروری است و بايد اين احزاب وجود داشته باشند که با يکديگر رقابت کنند. دومين نکته مهم اين است که آيا ما میخواهيم استراتژی بقاء داشتهباشيم يا استراتژی پيشرفت. اگر من دانشگاهی بخواهم بقاء داشته باشم چند کلاس را انتخاب میکنم و جزوهای مبتنی بر اطلاعات ده سال پيش تنظيم میکنم و از اين دانشگاه به آن دانشگاه میروم و همين جزوه را به دانشجويان ارائه میدهم. ولی اگر بخواهم پيشرفت کنم و استراتژی پيشرفت را مد نظر کار خود قرار دهم بايد روزی سه الی چهار ساعت مطالعه کنم. با اينترنت کار کنم و به طور کلی دنيای پيرامون خود را جهانی کنم

 • =====================

  دکتر تاجيک:
  فرهنگ دموکراسی حوصله های کم را نمی پذيرد  رحيم رئيس نيا
  در باره زبان تركی آذربايجان

 • زبان ارزنده ترين ثروتی است که ارزش های معنوی خلق را پاسداری می کند. برای مطالعه قانونمندی های ترقی و تکامل يک زبان، لازم است منشاء و فرآيندهای قومی مؤثر در شکل گيری خلقی که حامل زبان است، به طور همه جانبه مورد پژوهش قرار گيرد؛ زيرا که زبان مردم يک منطقه با تاريخ آنها پيوند دارد و همانگونه که تاريخ تشکيل يک خلق پيچيده است، تاريخ شکل گيری زبان آن نيز ساده نيست.


 • =====================

  دکتر مهدي محسنيان راد
  ضرورت ‌توجه ‌به‌ ارتباطات‌ ميان‌ فرهنگي‌ گروه‌هاي‌ قومي‌ در جامعه‌ ايران براي مواجه‌ صحيح‌ با تحولات‌ جامعه اطلاعاتي

 • بر اساس‌ شواهد تاريخي‌، در طول‌ پنج‌ هزار سال‌ گذشته‌، ايران‌ هيچ‌گاه‌ مسكن‌ قوم‌ واحدي‌ نبوده‌ است‌، بلكه‌ هميشه‌ اقوام‌ گوناگوني‌ در كنار هم‌ در اين‌ سرزمين‌ زندگي ‌مي‌كرده‌اند. بررسي‌ مشخصه‌هاي‌ اقوام‌ ايران‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ تقسيم‌ مردم‌ ايران‌ بر اساس زبان و دين‌ صورت‌ گرفته‌ و نژاد نقش‌ چنداني‌ ندارد. با وجود تنوع‌ قومي‌ در ايران‌، مذهب‌ شيعه‌ و زبان‌ فارسي‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملي‌ و همبستگي‌ ملي‌ شناخته‌ شده‌اند. در واقع‌، اين‌ نگاه‌ ديرينه‌ و جا افتاده‌ مبتني‌ بر شناخت‌ مذهب‌ و زبان‌ به‌ عنوان‌ عامل‌ وحدت‌ ملي‌، مبحثي‌ است‌ كه‌ تاكنون‌ به‌ طور جدي ‌مورد بحث‌ قرار نگرفته‌ است‌، در حالي‌ كه‌ تحولات‌ جهاني‌ شدن‌ به‌ ويژه‌ طي‌ ٢٠ سال ‌آينده‌، شرايطي‌ را فراهم‌ خواهد كرد كه‌ قطعا اين‌ ديدگاه‌ ديرينه‌ در ايران‌ را زير سؤال‌ خواهد برد.

 • =====================

  سهيل آصفی
  آموزش عالی و همراهی با کاروان جهانی

 • سخن می توان گفت، اساسی ترين تغيير و تحولی که امروز در سطح جهان، در حوزه آموزش عالی اتفاق افتاده، در حال تکوين و تکامل است و به نوعی تعريف آموزش عالی را دستخوش تغييراتی عظيم کرده. حرکت به سوی آموزش عالی ای است که وظيفه آن آموزش افراد صرفا دانا نيست، بل آموزش عالی ای است که وظيفه ای جز تربيت نيروهای کارآفرين ندارد. به عبارت ديگر اين تحولات جهت حرکت ها را از مهندس پروری به موسس پروری هدايت کرده است، دو مقوله ای که از جهت کارکردی تفاوت های عمده ای با يکديگر دارند. با ورود به هزاره سوم، بحث تاسيس دانشگاه هايی که تربيت کارآفرين را برعهده بگيرند، به بحث جدی روز بدل شده است.

 • =====================


  فرزانه راجي
  فاجعه بم تمام نشده

 • براي مدرسه چادر زدند. معلم‌ها هم، بيچاره‌ها اعصابشان خرده. معلمي كه مياد درس ميده، يا بچه‌ش رو از دست داده يا خانمش را از دست داده يا قوم وخويشش را. به هرحال اوهم از نظر روحي خرابه. اوهم ساعت 9 مي‌اد، ساعت 5/10 مي‌ره. اگه همين وضع ادامه پيدا كنه به بيكاري و چادرنشيني عادت مي‌كنه. مگه ديگه مي‌تونه كاربكنه. اون موقع‌ها فقط نزديك به عيد مدارس شل و ول مي‌شدن، حالا دو روز، پنج روز مدرسه نمي‌رند. ساعت 9 مي‌رند يازده ميآند. مگر اين‌ها در آينده مي‌تونن مدرسه برن. معلمي كه مياد خودش اعصاب نداره، بعدشم داخل چادر، با اين وضع باد وگرما. شما نبوديد، چه آتيش سوزي‌اي شد. چادرها آتيش گرفتن، ماشين آتش نشاني نبود...

 • گزارش تصويری از بم


  =====================

  سينا مطلبی
  نگاهی به بخشنامه هاشمی شاهرودی
  سياهچالی که خدا را به آن راهی نيست

 • رئيس دستگاه قضايی ايران و تندروهای هم‌پيمان او، هرچه که قدرت داشته باشند اما چرخ زمان را نمی توانند حتی چند روزی به عقب بازگردانند، پس تنها بايد بنشينند و افسوس بخورند که کاش بخشنامه تازه‌شان را تحرير نکرده بودند.
 • هاشمی شاهرودی، دلخوش بود که با يک بخشنامه تبليغاتی - تشريفاتی (که بی‌مانند نيست) هم چهره چرکين حکومت را بزکی تازه می آورد و هم لابد وعده‌ای را که بر سر ميز سازش با کميسيون حقوق بشر داده‌اند، با غمزه‌ای ادا می کند و از سر می‌گذراند. در اين سال‌ها کم نشنيده‌ايم که بزرگان حکومت چنين از «حقوق رعايا» سخن بگويند و زمان اجرا، حرف و سخن را از ياد ببرند.


 • ====================

  هدف مشترک يا جدل مشترک؟
  در رابطه با " کنفرانس ايران "
  که در روز۲۴ژانويه امسال ( ۲۰۰۴ ) درپارلمان دانمارک ( کپنهاگ) برگزارشد

  =====================

  مصطفی مدنی
  اروپا، ثروتها را تقسيم می کند!
 • وقتی ديوار برلين درهم شکست وآن اردوگاه سوسياليستی با همه عظمت اش يکباره فروپاشيد، ذهن عاقل تاريخ میتوانست تصور کند که کشورهای با زور بهم جوش خورده، میبايد به واحدهای ماقبل تر از اتحاد کاذب شرق اروپا، تجزيه شوند تا اتحاد واقعی تازهای ميان آنها شکل بگيرد. اول ماه مه امسال شاهد درخور اين اتحاد است.
 • اتحاد امروز اروپا را اين بار خصلت ديگری ست. اتحاد اول ماه مه اروپا، يک اتحاد داوطلبانه است.اتحاد آگاهانه ملتهاست.


 • مصاحبه راديو پيوند با آقای حسن شريعتمداری
  ارزيابی از انتخابات اول اسفند، چشم انداز آينده

 • مهمترين درسي که از اين انتخابات بايد آموخت اين است که بخش اقتدار گراي جامعه توانست بحراني را که بعد از انتخاب رياست جمهوري پيش آمده بود، رفع کند و از يک شکست يک پيروزي مجدد بسازد.

 • ====================

  محمد اعظمی
  بازنگری درمبانی سازمانگری

 • اگر ساختار ظرفی است که فعاليت های ما در آن کارا و اثرگذار می شود، بنابراين ساختار تشکيلات می بايست با مضمون فعاليت هايمان هماهنگی داشته باشد. هرکجا که فعاليت ما مفيد و مثمر ثمر است، در همانجا نيازمنديم ظرف مناسب آنرا پديد آوريم و در جاهايی که ظروف مان زنگ زده و بی مصرف است، بدون زنگ زدايی ، سلامت فعاليت هايمان به خطر خواهد افتاد.

 • ====================

  دموکراسی از کجا می آيد؟
  متن سخنرانی و پرسش و پاسخ سعيد حجاريان درباره دموکراسی

 • تا دموکرات نشويم، دموکراسی حاصل نمی شود. در شوره زار دموکراسی نمی رويد. شوره زار کجاست؟ وقتی در خانواده ای پدرسالار حاکم باشد، کشور دموکرات نمی شود. همه تبديل به شاه های کوچک می شوند. به عبارت عادی و کوچه بازاری «خلايق هرچه لايق» يعنی تا وقتی خودمان تمرين نکنيم، در خانواده، بين همسايگان، بين خريدار و فروشنده، بين کارگر و کارفرما اگر دموکراسی نباشد، در بالا سطح هم دولت دموکرات شکل نمی گيرد. چون دموکراسی خود در پايين باز توليد می شود.

 • ====================

  منوچهرتقوي بيات
  حقيقت و واقعيت هاي ” كنگره جبهه ملي ايران ـ استكهلم “

  ====================

  اميرانتظام در صف بزرگترين ها
 • دکتر امير انتظام امروز سخنی گفته است درباره عباس عبدی « من گرچه مطمئنم آن جوان دانشجوی عباس نام همين عباس عبدی است اما راضی نيستم او دقيقهای در زندان باشد و متاسفم که برای تحقيقاتی که کرده است به بند افتاده. »
 • مسعود بهنود

  ====================

  علي افشاري:
  جنبش اصلاحات حركت خود را در قالب ديگري ادامه خواهد داد
  جريان اقتدارگر حكومت را به گرو گرفته است

  ====================

  سينا مطلبی
  شام تا بام
  سال گذشته: از شامگاه سی ام فروردين تا بامداد روز سی و يکم

  ====================

  دکتر برندا فيشر
  مرزها و برادری
 • شفاف سازی نابسامانی سياست های قومی در ايران
 • ترجمه : اميد شکری


  يک سال بعد از اشغال
  عراق، باتلاق آمريکا، کابوس منطقه

 • اکنون عراق نه فقط به باتلاقي براي دولت بوش و ارتش آمريکا تبديل شده است، خود به يک مرکز بحران و بي ثباتي در منطقه درآمده است. عراق اکنون عملا ديگر به مناطق نفوذ قومي، عشيره اي و فرقه اي و مذهبي تبديل شده، با قدرت گيري جريانات ارتجاعي و ضد دمکراتيک تحت عنوان مقابله با اشغال خارجي، خطر از هم پاشيدن آن هر روز بيشتر شده، به مرکز تجمع جريانات بنيادگراي مذهبي تبديل گشته است.
 • آن چه که در عراق مي گذرد، تنها به اين کشور محدود نخواهد ماند و آتشي که دولت آمريکا در عراق بر افروخته است، بعد از آمريکا دامن منطقه را خواهد گرفت.

 • =====================

  جنگ با تروريسم بهانه است
  گفت و گو با زبيگنيو برژينسکی مشاور امنيت ملی در دولت کارتر

 • مردم عراق بيش از همه نگران آنند که ما قصد داشته باشيم برای ساليان متمادی به حضورمان در کشورشان ادامه دهيم. در واقع، از منظر اعراب، منازعه جاری در عراق به هيچ وجه از منازعه جاری ميان اسرائيلی ها و فلسطينی ها قابل تفکيک نيست. البته، آنها به اين دليل اينگونه می انديشند که ممکن است خود را در آينده به همان سرنوشتی دچار ببينند که طی ۳۷ سال گذشته در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن شاهد بوده اند.
 • ترجمه علی عبدالمحمدی: روزنامه شرق

  =====================

  كيانوش توكلي
  يادداشتهايي در باره گلوباليسم
  و سازمان تجارت جهاني (WTO)!

  =====================  مناقشه ترک و ارمنی در تهران
  کسی فرياد می زند
  سعيده اسلاميه: روزنامه شرق

  =====================

  نفر بعدي ليست ترور
  گزارشي از ديدار و گفتگوي با ياسر عرفات
  روزنامه سوئدي افتون بلادت
  برگردان: علي فياض  =====================

  گزارش تکان دهنده Toledo Blade از حقايق «ناگفته» جنگ ويتنام
  آيا ويتنام در عراق تکرار مي شود؟
  خسرو شميرانی (شهروند- چاپ کانادا)

  =====================

  ادوآردو گالی آنو
  هائيتی، آن بهشتِ نفرين شده
  حميد قربانی


  =====================

  تقي روزبه
  جنگ عراق و شکست سياست يک جانبه گري
 • اين روزها خطر تبديل شدن جنگ عراق به يک ويتنام جديد يا اگر دقيق ترگفته باشيم "انتفاضه عراقي"، مورد اذعان بسياري از مفسران و صاحب نظران جهاني حتي درميان خود نظريه پردازان و سياستمداران صاحب نام ايالات متحده قرارگرفته است.


 • گفتوگوی ايسنا با عمادالدين باقی:
  پروژه توسعه و دموکراسی، تدريجا محقق می شود
 • ما بايد باور کنيم که پروژه توسعه و دموکراسی، چه بخواهيم و چه نخواهيم، تدريجا محقق میشود و پيرو خواست ما مبنی بر جهش کردن نيست، چرا که ساختارهای موجود کاملا مساعد نيستند. منظور از ساختار موجود، صرفا ساختار قدرت نيست بلکه شامل بستر تاريخی، اجتماعی، فرهنگی، سطح سواد، آگاهی سياسی، ميزان ريسکپذيری در جامعه، وضعيت اخلاقی جامعه و سطح پايبندیهای اخلاقی افراد به تعهداتشان، شرايط اقتصادی جامعه، مناسبات سنتی و جوامع شهری است. بايد تمامی اين موارد مساعد باشد تا پروژهای به پيش رود. بايد اين مهم را بپذيريم و در شيپور انتظارات غيرواقعی ندميم، تا هم مردم و هم روشنفکران کمتر اسير جنجال شوند.
 • من قائل به دوگانهی دين در حوزهی عمومی و خصوصی نيستم و معتقدم که دين در سه حوزه عمومی ، خصوصی و سياسی حضور میيابد ولی تجهيز قدرت سياسی به دين، هم برای حکومت و جامعه خطرناک است و هم برای دين.

 • ================

  سعيد حجاريان
  توسعه تشکيلات
 • در شرايطی قرار گرفتهايم که لازم است به بازنگری تشکيلات در جهت گسترش کمی و کيفی آن بپردازيم. برای گسترش پايگاه اجتماعی و سازماندهی بدنه هوادارن و علاقهمندان يک سازمان سياسی روشهای گوناگونی را میتوان تصور کرد.

 • ================

  آرش کمانگر
  آيا " تجمع پاريس" ميخواهد تجربه " همايش برلين" را تکرار کند ؟!
  بحثي پيرامون ملزومات اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دمکرات
  قسمت سوم

  ================

  علي فياض
  تا نشان سم اسبت گم کنند
  ترکمانا نعل را وارونه زن!
  سخني چند با سيد ابراهيم نبوي

  ================

  محمد رضا درويش
  آقاي نبوي خود شما نيز به جعل و تحريف متهميد!


  عراق: خطرناک تر از ويتنام
 • قتل، آدم ربائی، گروگان گيری، يورش مسلحانه به کاروان خودروها، شليک خمپاره های ضد تانک، شهر فلوچه در تصرف شورشيان: بر عراق، قيام آشکار عليه نيروهای پيروزمند و اشغالگر حاکم است. نزديک به ۷۰۰ عراقی و ۷۵ سرباز آمريکائی از آغاز ماه آوريل به قتل رسيده اند. ترازنامه شکست، يک سال پس از سقوط بغداد.
 • برگردان: جواد طالعی ( شهروند)

  =====================

  گلوباليزاسيون ، حاكمان تازه جهان !
  خلاصه اي از كتاب جان زيگلر
  ترجمه : احمد‌ مزارعي

  =====================

  لوموند
  جهنمِ انگيزه هاي پاکيزه
  ژوستين وائيس , مورخ و متخصص امور ايالات متحده , در انستيتو مطالعات سياسي در پاريس
  برگردان : سيامند

  =====================

  احمد زيد آبادی
  بوش ، شارون و اعراب
 • می توان سخنان بوش را ادامه سياست خارجی آمريکا در خاورميانه تفسير کرد از اين حيث، که فرمول نهايی مورد نظر دولت های آمريکا برای حل بحران فلسطين هيچ گاه بر عقب نشينی اسرائيل به مرز چهارم ژوئن ۱۹۶۷ _ خط سبز- برچيدن تمام شهرک های يهودی نشين و بازگشت کامل آوارگان مبتنی نبوده است و اينک بوش از سياست نه چندان پنهان آمريکا پرده برمی دارد. از اين رو، می توان گفت که سخنان بوش نه تغييری در سياست آمريکا بلکه صرفا پرهيز از کلی گويی معمول دولتمردان آمريکايی درباره فلسطين و ورود به جزئيات حل و فصل نهايی اين مسئله است.

 • =====================

  لوموند
  اروپا , ايالات متحده و خاورميانه ي بزرگ
  برگردان : سيامند

  =====================

  عباس ميلانی
  پيرامون زندگينامه دويست نفر و يک نفر
 • کسانی ايران معاصر را ساختند و در روند پرنشيب و فراز آن تأثيرگذار بودند؟ آيا محمدرضا شاه يک وطن پرست بود؟ ...
 • گفت وگو: داود خدابخش


  مهدی خانبابا تهرانی
  لزوم اجرای يک همه پرسی برای تشکيل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی حافظ منافع ملی در ايران
 • به نظر من، استقرار دمکراسی در ايران مستلزم اتحاد گسترده نيروهای جمهوری خواه، و همکاری همه نيروهای برای حفظ و صيانت از وحدت ملی ايرانيان است، چون بدون وحدت ملی، و يک جنش وسيع دمکراتيک در کشور، من تصور نمی کنم که بتواند ايران رو به آرامش برود، و يا اصولا بتواند يک حاکميت دمکراتيک پيدا کند، از اين روی شرط اصلی پيروزی دمکراسی در ايران، سياست آشتی ملی، وفاق ملی است، بر اساس رعايت حقوق بشر، آزادی احزاب و مطبوعات و تشکل صنفی، و بالاخر تغيير اين قانون اساسی، با اتکاء به رای مردم. يعنی رفراندوم و تشکيل مجلس موسسان، که راهکاری است، به نظر من، مسالمت آميز، که تضمين می کند (جلوگيری از) هر نوع خونريزی را در جامعه ايران. متناسب هم هست با تحول شرايط سياسی، و می توان در دستور کار اين جنبش دمکراسی قرار بگيرد.

 • ================

  ژان پير پرن
  دستِ ياريِ تهران براي بيرون کشيدن شيطان بزرگ از باتلاق
 • تهران پيش از اشغالگري امريکا , نگران پيروزي ناسيوناليستهاي عراقي و يا دردسر سازان شيعه است .

 • برگردان : سيامند

  ================

  مرتضي ملک محمدي
  ايران اکنون و آينده

 • دوستان طرح بحث من از سه بخش يا سه موضوع مرتبط با هم تشکيل شده است . اين سه موضوع عبارتند از اول يک جمعبندي کوتاه ازدوره ي که پشت سرگذاسته ايم . يعني دوره اصلاحات دولتي . دوم نگاهي خواهم داشت به مهمترين مختصات سياسي وضعيت کنوني پس ازانتخابات مجلس هفتم .ودرآخربه مساله وظايف نيروهاي دموکراتيک و جمهور خواه درخارج مي پردازم.

 • ================

  مسعود بهنود
  شان تاريخی نامه خاتمی

 • نامه محمدخاتمی رييس جمهوری که گوئی به اتهام همصدائی با قدرت گرايان چيزی از محبوبيت اول او باقی نمانده است، آن هم به زمانی که دارد اين امانت داغ و سوزاننده را در دست های کسانی می گذارد که درس تاريخ نخوانده اند، اين جهت هم مضمونی با آن ديگر نامه های تاريخی در کنار می آيد

 • ================

  احمد آزاد
  « اصلاح طلبي» به گذشته تعلق دارد ، رو به آينده بايد کرد
 • سايت « اتحاد جمهوري خواهان ايران»، با طرح سوالاتي، دعوت به بحث و تبادل نظر حول انتخابات مجلس هفتم و پيآمد هاي آن کرده است. نوشته حاضر پاسخي است به اين سوالات.

 • ================

  آرش کمانگر
  آيا " تجمع پاريس " ميخواهد " همايش برلين " را تکرار کند ؟!
  بحثي پيرامون ملزومات واقعي اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دمکرات
  ( قسمت دوم )

  ===============

  مسعود بهنود
  ما بزرگ شده ايم آقای بيات زاده
 • حالا بپرسيد که چرا من پاسخی مینويسم به اين بهانه. میگويم از آن رو که بشارت داده باشم که آن فرهنگ بينان سوز صددرصدی که اگر کسی با ما نيست نمیتواند واجد هيچ حسن ديگری هم باشد و اگر کسی با ماست چنان طاهر و قدسی است که بر ديوار خانه همسايهاش هم نمیتوان يادگاری، نوشت دارد آرام آرام از ما دور میشود. در داخل کشور با همه بند و منعها که هست جوانان به راه افتاده و ياد بزرگان بزرگ و اهالی انديشه و عمل را گرامی میدارند. کتابها مینويسند از خرافههای تاريخ معاصر. نسل تازه با هزار زحمت دارد میکوشد رازهای عقب افتادگی ايران را در لابلای واقعيتها پيدا کند.
 • مجموعه آن چه در جامعه جوان و جستجوگر امروز ايرانی - هر جا که هست - میگذرد بشارتمان میدهد به فردائی بهتر. فردائی که نشانههای آن در ميان نوشتهها و داوریهای ديروز ما ثبت نيست. و از همين روست که من به شوق آمده میگويم ما بزرگ شدهايم جناب بياتزاده.

 • =====================

  دکتر منصور بيات زاده
  اعتراض به تحريف تاريخ از سوی آقای مسعود بهنود
  و مخالفت با ادعای ايشان درباره " مکتب آيندگان" و
  " ارزش های جديد هويت سياسی" آقای داريوش همايون و
  بی حرمتی به جلال آل احمد !!

  =====================

  جواد قاسم آبادي
  نظري به دو"طرح پيشنهادي پيش نويس سند سياسي جمهوري خواهان لاييک ودمکرات(۱)" (۲)


  مهرنوش کيان
  مقتدا و آمريکائيان در باتلاق عراق

 • وضعيت در عراق همچنان رو به وخامت می رود و دامنه خشونت و هرج و مرج همه روزه گسترده تر می شود. نيروهای اشغالگر به رهبری آمريکائيان نشان داده اند که اساسا يا به دليل ماهيت خود نمی توانند و يا نمی خواهند با در پيش گرفتن سياست های مناسب به برقراری صلح و دموکراسی در عراق کمک کنند. از طرف ديگر نيروهای حاضر در عراق نيز که بر عليه اشغال مبارزه می کنند به دليل منافع خاص و يا ديدگاه های ايدئولوژيکی خود مکمل سياست های آمريکائيان هستند. اين روزها يکی از خبرسازان در عراق مقتدا ال صدر است.

 • =====================

  لوموند
  اروپا , ايالات متحده و خاورميانه ي بزرگ
 • در حالي که مباحثه در مورد [ طرح ] خاورميانه ي بزرگ رو به گرم شدن است , خطر همچنان موجود اين است که اروپائيان و امريکائيها استراتژي هايي براي دمکراتيزاسيون در رقابت با يکديگر در پيش بگيرند . در حالي که دو طرف ايده هاي متفاوتي به سر ميز مذاکره مي آورند – و سودمندي در همين رقابت نهفته است – ما مي بايست که بهترين پيشنهادات ارائه شده از هر دو جانب , از دو سوي اقيانوس اطلس را گرد هم آورده و عملي نمودن آنان را با عمل مشترک خود تضمين کنيم .
 • برگردان : سيامند

  =====================

  گفت وگو با سردبير "Iraq Today"، حسين سنجاری
  اينها مردانی رعب انگيز هستند
 • مردم کوچه و خيابان از مقتدا صدر حمايت نميکنند، اکثريت شيعيان نيز همچون کردها و مسيحيان پشتيبان او نيستند.
 • او تنها بی بضاعتان لومپن را پشت خود دارد. اين چماقداران احساساتشان را کنترل نميکنند زيرا چيزی برای از دست دادن ندارند.
 • ترجمه: خسرو شميرانی

  ================

  فرانسيس فوکوياما در گفت و گو با روزنامه دی ولت:
  من مخالف جنگ عراق بودم
  ترجمه عباس فتاح زاده

  ================

  گزارش :Michael Wrase
  هزينه انتقام !
 • ادامه عمليات انتقام جويانه آمريکا در فلوجه به احتمال زياد به متحد شدن عراقي ها خواهد انجاميد .
 • در عمليات ارتش آمريکا در اين شهر حداقل ۶۰۰ نفر کشته شدند . اکنون بي آن که يکي از طرفين نزاع قصد داشته باشد چهره خود را از دست بدهد ، مذاکرات آتش بس در جريان است .
 • برگردان آزاد : علي يوسفي

  ================

  حکايتی متفاوت از يک نبرد
  مردانی که صدام را فروختند
  علی غفوری

 • برای کسانی که درروزهای ۱۷ مارس تا ۶آوريل (۲۹اسفند تا ۱۸فروردين) اخبار رسانه های مختلف جهانی را با دقت دنبال می کردند، همواره اين سؤال وجودداشته است که چرا درست خلاف جهت روند اخبار، آمريکا ناگهان درجنگ با عراق پيروزشد؟
 • چرا درحالی که ژنرال «ريچارد مه يرز» و «دونالد رامسفلد» در واشنگتن و ژنرال «بروکس» در قطر از ارائه حتی يک پاسخ روشن به خبرنگاران درباره علل پيشرفت نيروها، حتی در شانزدهمين روز پس از نبرد عاجز بودند، ناگهان بغداد بدون مقاومت تسليم شد؟

 • ================

  مراد ويسی
  جنگ ترميناتورها و صدريون
 • اگرچه در مراحل کنونی، اين فقط «جيش المهدی» و طرفداران مسلح «مقتدی صدر» هستند که در نجف، شهرک صدر (شرق بغداد) و ناصريه به جنگ خيابانی باآمريکايی ها روی آورده اند، اماکشتار کور غيرنظاميان توسط نيروهای آمريکايی، حوزيه علميه نجف، مراجع و روحانيون و وعاظ شيعه را در سراسر کشور تحريک کرده و آنان را به موضع گيری عليه آمريکايی ها سوق داده است.

 • ================

  مهرنوش کيان
  عراق در سالی که گذشت

 • يکسال پيش دولت بوش حمله خود به عراق را در فروردين ماه عليرغم اعتراضات گسترده مردم در اکثر کشورهای جهان آغاز نمود. امروز پس از گذشت يکسال، صلح و آرامش در عراق همچنان رويايی دور دست می نمايد و اين کشور از هميشه ناامن تر گرديده است. روزی نيست که خبر از انفجار بمب يا راکتی در اخبار نباشد. لبه تيز حمله که در ابتدا بيشتر به سوی سربازان نيروهای اشغالگر نشانه رفته بود امروز بيشتر مردم عادی را به قتل می رساند. هرج و مرج همچنان بر اين کشور حکمفرما است. و در بسياری از شهرها هنوز ازارائه خدمات اوليه شهری همچون برق، آب، تخليه زباله و غيره خبری نيست. در اين هرج و مرج ديگر حتی سخنی از برقراری دموکراسی !!! نيز به گوش نمی خورد.

 • ================

  آرونداتی روی
  عصر جديد آمريکائی
 • در عصر امپراتوری نوين که هيچ چيز آن طور که به نظر می رسد نيست، مديران شرکت های بين المللی می توانند در سياست خارجی کشورها دخالت کنند.بر اساس يافته های "مرکز صداقت عمومی " در واشنگتن حداقل نه نفر از ۳۰ نفر عضو "هيئت سياست دفاعی" بوش رابطه مستقيم با کمپانی های بزرگی دارند که برنده قراردادهای بزرگ نظامی تا سقف ۷۶ بيليون دلار در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ بوده اند.جورج شولتز وزير داخلی سابق رئيس کميته آزادی عراق بود. او همچنين عضو هيئت مديره گروه بشتل است.
 • ترجمه: مهرنوش کيان

  بابک اميرخسروي
  چند موضوع و يک نتيجه
  ( باز هم درباره پيامد هاي انتخابات )

 • مساله مبارزه براي انتخابات آزاد و طرح آن به گونه شعار روز بسيار مهم وتجهيز کننده است. تامين شرايط يک انتخابات آزاد نيز بدون آزادي هاي اوليه، از جمله آزادي مطبوعات در مقام رکن چهارم جمهوريت، آزادي احزاب وفعاليت هاي سياسي و صنفي وبرداشتن موانع ساختاري جمهوري اسلامي از قبيل لغو نظارت استصوابي،غير ممکن است
 • اضافه برآن، موضوع انتخابات آزاد با همه ابعاد و الزامات آن، به ويژه به مناسبت انتخابات رياست جمهوري در يک سال آينده و حساسيتي که محافل بين المللي نسبت به آن خواهند داشت، از اهميت زيادي برخوردار است. شايد ايجاد ايتلاف جبهه اي بر محورآن عملي ترين و مناسب ترين شعارماه هاي آينده باشد.

 • =====================

  دانش باقرپور
  عوام فريبي اصلاح‌گرايان ديني

 • اصلاح‌طلبان و دين‌باوراني که پس از ناکامي‌هاي سياسي و اجتماعي به ضرورت خروج از حاکميت ونقد رفتار حکومت رسيده‌اند، ابتدا لازم است که وضعيت انديشه‌اي خويش را با الگوي نظام "ايدئولوژيک" مشخص سازند و به اين ابهام و تناقض پاسخ گويند که اساساً مي‌توان بدون نفي حکومت ايدئولوژيک، در پي استقرار نظام دمکراتيک و مدرن بود؟
 • آنچه که از رفتار اصلاح‌طلبان و دين‌باوران نسبت به حکومت اسلامي به دست مي‌آيد، تنها فاصله‌گيري از "حکومت مطلقه و اقتدارگرا" است و آنچه که ايشان را با نظام موجود پيوند مي‌دهد و منجر به مشروعيت مشترک اين دو، از نظام مي‌شود، همانا "ايدئولوژيک" بودن حکومت است.

 • =====================

  مقاله اي از كريستيانه هوفمن (فرانكفورتر آلگماينه):
  رهبري ايران در بن بست داخلي و خارجي
 • رهبري ايران تحت فشار است. از زماني كه روشن شد ايران در كنار نيروگاه اتمي بوشهر تاسيساتي نيز براي غني كردن اورانيوم ايجاد كرده است، تقريبا يك سال مي گذرد. از آن زمان، براي تهران همواره اثبات اين مساله دشوارتر شده است كه برنامه اتمي گسترده تنها در خدمت هدف هاي صلح آميز يكي از نفت خيزترين كشورهاي جهان است
 • برگردان: جواد طالعي ــ دفتر اروپائي شهروند

  =====================

  آرش کمانگر
  آيا " تجمع پاريس " ميخواهد تجربه " همايش برلين" را تکرار کند ؟!
  بحثي پيرامون ملزومات واقعي اتحاد جمهوريخواهان لائيک و دمکرات
  قسمت اول

  =====================


  حقوق بشر زمينه اعتراض جنبش دانشجوئي
  نقش دانشجويان ايراني در جنبش دانشجوئي اروپاي ده شصت
  در گفت و گو با عبدالله علوي
  اسماعيل آزادي: روزنامه شرق

  =====================

  مهندس خسرو زرتاب
  طـرح جامــع زلـزله
  “اقدامات ويژه شهر تهـران ميتـواند الگـويي باشد براي شهـرهاي بزرگ”

  =====================

  دکتر عباس ميلانی
  هويدا قربانی هردو رژيم و قربانی توهمات خود شد


  اريک مارگولس
  جنگ بوش يک فاجعه اقتصادی است
 • به نظر من دو هدف اصلی ايالات متحده را به سوی عراق راند: نفت و حمايتش از اسرائيل
 • به خاطر عراق اکنون بيشتر دنيا به امريکا به عنوان عامل تهديدکننده و بی ثباتی مي نگرند
 • ترجمه: حسين غبرايی

  ================

  مسعود بهنود
  ويتنامی شدن،
  بشارتی هولناک به ايران و عراق

 • از مدتها قبل از حمله آمريکا به افغانستان، تندروهای ايرانی آمريکاييان را تهديد میکردند که در کوههای هندوکش، ويت نامی ديگر در انتظار آنان است. زد و چنين نشد. مردم از بند رسته افغان که از دست طالبان و سالها جنگ به ستوه آمده بودند وضعيت جديد را پذيرا شدند، گرچه هنوز سامان نگرفتهاند اما ويتنامی هم نشدند. بن لادن هم اين را ديد و بعد از رنجنامهای که نوشت و از دست شيخان جهادنشناس گلايهها کرد آخرين توان خود را گذاشته تا در اروپا و آمريکا حادثه بسازد.

 • =====================

  Gilbert ACHCAR
  خاورميانه بزرگ

 • سه دسته توجيه توسط هيئت حاکمه دولت بوش برای حمله به عراق به کار گرفته شد : اولی ، البته همان« جنگ عليه تروريسم » ، که متعاقب ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اعلان شده ، و پرزيدنت صدام حسين برخلاف همه شواهد ، اگر نه آمر اصلی ، اما در حد يکی از همکاران اسامه بن لادن به مردم امريکا معرفی شده بود . دومين سوژه « سلاح های کشتار جمعی » بود ؛ حالا ديگر همه می دانيم که اطلاعات داده شده توسط ايالات متحده و بريتانيای کبير در اين زمينه دروغين بودند . هر چقدر که دو توجيه پيشين از رنگ و رو می افتادند ، بر اهميت سومين مستمسک افزوده می شد : واشنگتن وعده می داد که از عراق چنان مدل دمکراتيکی بسازد که الگويی برای تمام خاورميانه بشود .

 • برگردان: سيامند

  =====================

  خدايار آفام
  مردم عراق در كار دفع فاسد به افسد
 • نميدانم كه چه درصدي از مردم عراق پيروان سياسي- مذهبي كساني چون حجت الاسلام مقتي صدر تندرو و يا آيت الله سيستاني كندرو هستند، اما من ايراني تا مغز استخوان و تا بن روح و روان رنج كشيده از ربع قرن حكومت حجت السلام هائي چون هادي غفاري ( معادل "ايراني" مقتدي صدر در عقل و رفتار ) و آيت الله هائي چون خميني و خامنه اي و رفسنجاني و جنتي و هاشمي شاهرودي و يزدي و ريز و درشت هاي ديگر، نمي خواهم باور كنم كه مردم عراق بخواهند از چاله اشغال خارجي در آمده و به چاه سياه و بدون ته ارتجاع مذهبي بيافتند.

 • =====================

  نآومی کلين
  "اکنون اين آمريکا است که نفرت می آفريند"
 • و در همين هفته مملو از رويداد, مهندسين آمريکايی شروع به ساختن ۱۴ "پايگاه دائمی نظامی" کرده اند که بتواند ۱۱۰ هزار سرباز آمريکا را حداقل برای مدت ۲ سال پس از تحويل دادن باصطلاح حاکميت به عراقيها در خود جا دهند. مقامات اشغالگر همچنين يک شيوه خائنانه برای اينکه حاکميت خود را بر نيروهای مسلح عراق حفظ کنند, پيدا کرده اند. برمر يک دستور اجرايی صادر کرده است که تصريح می کند, بعد از اينکه دولت موقت عراق زمام امور کشور را بدست گرفت, نيروهای مسلح عراق زير فرماندهی ژنرال آمريکايی ريکاردو سانچز باقی خواهند ماند.

 • =====================


  سفرنامه شان پن به عراق /قسمت آخر
  اينک آخرالزمان
 • با علي از آنجا بيرون زديم. به سمت ماشين در حال حركت بوديم كه از حدود پنجاه متري صداي شليك گلوله بلند شد. گوش هايم سوت كشيد. علي پرسيد: چيزيت شده؟ گفتم: فكر نمي كنم. اما پاهايم كمي مي لرزيدند. مسير بازگشت به مؤسسه را در وهم و خيال گذراندم. ساعت شلوغي در منطقه جنگي فرا رسيده بود. تيراندازي، عمليات نظامي، غرش هلي كوپترها و صداي نافذ اذان همه و همه در سرم مي چرخيدند.
 • ترجمه مازيار فكري ارشاد

  =====================

  شارون به سوی جنگ جهانی می‌خزد !
  ژيلاد اتزمون
  برگردان: رضا چيت‌ساز  مسعود بهنود
  لغو سفر ماندلا به ايران و معنای آن

 • لغو سفر تشريفاتی نلسون ماندلا به ايران از آنرو اهميت می يابد که همزمان با خارج شدن اصلاح طلبان از قوه مقننه و آماده شدن محافظه کاران برای به دست گرفتن دولت، خبر از تغيير تصويری می دهد که از هفت سال پيش با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، در چهره جمهوری اسلامی در سطح جهان داده شده بود.

 • =====================

  جعفر گلابی
  «نلسون ماندلا» را نيز هم؟

 • نمیتوان وزن و شخصيت آقای ماندلا را آن گونه که يکی از روزنامه های صبح محافظه کاران پايين آورد نازل کرد و اين تصور را پذيرفت که او تحت فشار امريکا از اين سفر سرباز زده است، اگر لحظهي ی به چهره يی که از کشور خود در جهان به نمايش گذاشتهايم توجه کنيم شايد لازم نباشد که با آسمان و ريسمان هر اتفاقی را محصول توطئه با منشا استکبار جهانی بدانيم، در ايران از اقتدار رييس جمهوری که روزی در جلب احترام جهانيان با آقای ماندلا مسابقه گذاشته بود بشدت کاسته شده است، او اخيرا بسيار تلخ صحبت میکند و برای جلوگيری از گرفتن و بستن و برخورد با اصلاح طلبان به »خواهش« متوسل میشود، نمايندگان مجلسی که مظهر جمهوريت نظام است دست جمعی استعفا دادهاند و عدد مطبوعات تعطيل شده از صد هم تجاوز کرده است... اگر آقای ماندلا از آزادی و مردمسالاری و عدم توسل به زور و توسعه سياسی و مطبوعاتی و تشنج زدايی داخلی و خارجی که سر فصل دغدغه های او است سوال کند چه پاسخی برای او داريم؟ اگر دليل لغو سفرش تصور نامناسب از اوضاع ايران باشد چه کسی مقصر است.

 • =====================

  سخنرانی نوام چامسکی در ونکوور
  مبارزه برای عدالت و آزادی
 • مردم اسپانيا همان موضعی را گرفته اند که اکثريت مردم امريکا، از آوريل گذشته تاکنون، گرفته اند، و آن اين است که اين نيروها بايد از عراق خارج شوند و کنترل عراق بايد به سازمان ملل واگذار شود تا آنها هم حاکميت را به مردم عراق برگردانند. وحدتی بين مردم اسپانيا و امريکا وجود دارد که رسانه های جمعی دروغگو آن را گزارش و توصيف نمیکنند، چرا که ما نبايد به آن پی ببريم.

 • =====================

  مسعود بهنود
  داريوش همايون و مکتب آيندگان
 • شايد چند تن از کسانی که در نقش شورای دبيران روزنامه آيندگان از روز هفده دی سال ۵۷ ، بعد از اعتصاب شصت روزه انتشار روزنامه را از سرگرفتند چيز ديگری در سرشان بود اما شان غالب آيندگان همان بود که همايون خشت خشتش را نهاد. وفاداری به اصول خدشه ناپذير اين حرفه . و همين بود که در آن روزهای سخت، آيندگان را برد در صدر روزنامه ها نشاند. کيهان و اطلاعات، دو نهاد ديگر که هر دو بيش از آيندگان عمر و امکانات و پرسنل داشتند، از همان اول به بلاهائی که هر انقلاب به جان آدميان می اندازد گرفتار آمدند و آيندگان به پايداری شگفت آور کارکنانش نماينده اين حرفه ماند

 • =====================

  دکتر منصور بيات زاده
  " ايران برای همه ايرانيان "
  اشاره ای کوتاه به نظر آقای سيد مصطفی تاج زاده در باره " التزام عملی به نتايج آراء ..." مردم در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و
  مضمون شعار " ايران برای همه ايرانيان "
  مطرح شده در مقاله ، " اول اسفند يا دوم خرداد ؟ "

  =====================

  تقي روزبه
  چرخش اوضاع و مؤلفه هاي اصلي آن
 • تحريم گسترده اي که صورت گرفت، دروهله اول به خود مردم و دروهله بعدي به جهانيان نشان داد که دربرابر رژيم جمهوري اسلامي يک جامعه مدني مخالف و فعال وجوددارد که قادراست سربزنگاه هاي مهم با يک پارچگي و همبستگي عظيم خود، قدرت خويش را به نمايش بگذارد

 • =====================

  مهدي سامع
  رفراندوم تهديد يا فرصت
 • اگر در شرايط كنوني محتوي عيني و واقعي تحول در جامعه ايران گذار از نظام استبداد ديني به يك جمهوري دمكراتيك و لائيك است، و اگر ما در مخالفت قاطبه مردم ايران با نظام حاكم ترديدي نداريم، و اگر با راه حل مداخله گرانه نظامي خارجي مخالفيم، بنابرين بايد از همه ي شرايط داخلي و بين المللي براي تشديد و افزايش «تهديد» براي رژيم و «فرصت» براي جنبش مردم استفاده كنيم.


 • =====================


  خسرو ناقد
  جنبش ها و نظام های توتاليتر
 • جنبش ها و نظام های توتاليتر از «دشمن تراشی» و «حادثه آفرينی» تغذيه و تجديد قوا می کنند و همواره برنامه هايی چون برپايی تظاهرات بيهوده و برگزاری جلسات بی فايده و طرح شعارهای توخالی برای مشغوليت و گمراهی طرفداران خود فراهم می آورند تا با جار و جنجال و حادثه آفرينی، اذهان عمومی را از مسايل اصلی و مهم جامعه منحرف کنند


 • بحران جديد در راه است
  سياست انرژی در جنگ های مدرن

  جنگ افروزی به سياست و طراحی بلندمدت نياز دارد. همان چيزی که سرمايه داری آمريکايی در جست وجوی آن است. فاز های اين سياست در دو سال اخير در آمريکا شدت گرفته و به سمت و سويی می رود که فرای باور افرادی است که قبل از اين به مقوله جنگ سرمايه داری پرداخته اند.
  کامبيز توانا

  =====================

  علی معظمی:
  جمهوريخواهی، نظريه بی ارباب زيستن
  مروری بر کتاب « جمهوری خواهی، نظريه ای در آزادی و حکومت»
 • «تجديد ساختمان امروزين نظريه جمهوری خواهی، بلند پروازترين معمار خود را در چهره فيليپ پتيت شناخته است. پتيت دين خود را به جريان فکری ای که از ماکياولی به روم باستان می رسد و در سلسله نوشته های مهم کوينتن اسکينر بازسازی شده است، بازمی شناسد. اما پتيت الگوی جمهوری خواهانه زندگی سياسی را چنان انسجام نظام مندی بخشيده که تا پيش از اين هرگز نداشته است. کتاب جمهوری خواهی او اثری برجسته است. با اين همه، من باز هم معتقدم که پتيت به درستی ارزش دستاورد خويش را نشناخته است.»

 • =====================

  گفت و گوی روزنامه شرق با دکتر حاتم قادری
  جنبش دانشجوئی اصلاح طلبان را پشت سر گذاشت

 • امروز بخواهيم ويژگی های جنبش دانشجويی را برشماريم. بيشتر طالب نوعی جمهوريخواهی سکولار با آميخته ای از هويت ملی هستند. معنای حرفم اين نيست که جنبش دانشجويی با جريان روشنفکری دينی قطع ارتباط کرده، بلکه معتقدم که چرخش جدی در حال شکل گرفتن است. برای چرايی اين اتفاق دلايل متعددی وجود دارد. به نظر می رسد که جريان روشنفکری دينی دچار مشکلات نظری خيلی جدی شده است.

 • =====================

  مجيد زربخش
  “انتخابات مجلس هفتم“

 • واكنش مردم در «انتخابات» بيان روشن رويگرداني آنها از نظام بود. مردم بدين‏وسيله خواست خود را براي تغيير نظام اعلام كردند. اما خواست تغيير زماني مي‏تواند به جنبش همگاني براي تغيير تبديل شود كه بديل و دورنماي روشني از نظام جايگزين مشاهده شود. براي ايجاد جنبش همگاني جهت پايان دادن به اين نظام بايد نظام جايگزين و مختصات آن براي مردم روشن، مورد قبول و مورد اتكاء باشد. روشن كردن اين مختصات و توافق بر روي آنها شرط اصلي اعتلاء و بسط دامنة مبارزه و همگاني شدن جنبش است.

 • =====================


  شکست سخت بنيادگرايان اسلامی در مالزی
 • پيروزی شگرف و قاطع رهبران سکولار مالزی در انتخابات اخير افزون بر اينکه مشخص کننده مسير سياسی در آينده و ميزان رغبت مردم نسبت به «احمد بداوی»، نخست وزير اين کشور است، بيانگر اين واقعيت است که رويکرد تندروانه از اسلام نمی تواند روی جنوب شرق آسيا به عنوان پايگاهی غيرقابل انکار حساب کند.
 • روزنامه شرق

  =====================

  سفرنامه شان پن به عراق
  جنگ کسب و کار من است
 • شان پن بازيگر سرشناس و چپ گرای آمريکايی که اخيرا برای بازی در فيلم رود مرموز برنده جايزه اسکار بهترين بازيگر مرد شد، تاکنون دو بار به عراق سفر کرده است. او بارها بر ضد بوش و سياست های جنگ افروزانه دولت وی موضع گيری کرده و در اواخر سال ۲۰۰۲ به عراق رفته بود. پن دوباره و پس از يک سال و با سقوط صدام به عراق بازگشت تا تغييرات زندگی در اين کشور پس از سقوط دولت ديکتاتوری را برای افکار عمومی گزارش کند. آنچه می خوانيد متن گزارش شان پن از اين سفر است که برای روزنامه سان فرانسيسکو کرانيکل تهيه و به چاپ رسيده است.

 • =====================


  جواد طالعی
  بهشت کيش در جهنم جمهوری اسلامی
 • مسافران کيش می گويند: "در اين جزيره کوچک، که آب های فيروزه ای خليج فارس آن را احاطه کرده اند، همه چيز برای عيش و نوش هست. از مشروبات الکلی که به صورت نيمه مخفی در هتل ها ارائه می شوند، تا انواع مواد مخدر و حتی دختران و زنان جوانی که ويرانی اوضاع اقتصادی ايران آن ها را به دام تن فروشی کشانده است".
 • در گسترش مراکز توريستی عظيم خليج فارس، خطر تروريسم ناديده گرفته می شود


 • دکتر منصور بيات زاده
  " ايران برای همه ايرانيان "
  اشاره ای کوتاه به نظر آقای سيد مصطفی تاج زاده در باره " التزام عملی به نتايج آراء ..." مردم در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی و
  مضمون شعار " ايران برای همه ايرانيان "
  مطرح شده در مقاله ، " اول اسفند يا دوم خرداد ؟ "

  =====================

  تقي روزبه
  چرخش اوضاع و مؤلفه هاي اصلي آن
 • تحريم گسترده اي که صورت گرفت، دروهله اول به خود مردم و دروهله بعدي به جهانيان نشان داد که دربرابر رژيم جمهوري اسلامي يک جامعه مدني مخالف و فعال وجوددارد که قادراست سربزنگاه هاي مهم با يک پارچگي و همبستگي عظيم خود، قدرت خويش را به نمايش بگذارد

 • =====================

  مهدي سامع
  رفراندوم تهديد يا فرصت
 • اگر در شرايط كنوني محتوي عيني و واقعي تحول در جامعه ايران گذار از نظام استبداد ديني به يك جمهوري دمكراتيك و لائيك است، و اگر ما در مخالفت قاطبه مردم ايران با نظام حاكم ترديدي نداريم، و اگر با راه حل مداخله گرانه نظامي خارجي مخالفيم، بنابرين بايد از همه ي شرايط داخلي و بين المللي براي تشديد و افزايش «تهديد» براي رژيم و «فرصت» براي جنبش مردم استفاده كنيم.

 • =====================

  مسعود بهنود
  فروردين گام اول برای جمهوری اسلامی
 • روز ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ زمانی که آشکار شد که ۹۸ در صد از شرکت کنندگان در همه پرسی که در آن تنها "آری" يا "نه" گفتن به يک گزينه مطرح بود، به جمهوری اسلامی رای داده اند، آيت الله خمينی اين روز را به نام روز جمهوری اسلامی نامگذاری کرد و از همان زمان عنوانی که در ربع قرن گذشته به حکومت دينی ايران داده شد، از نظر حکومت های مختلف جهان رسميت يافت.

 • =====================

  فرهنگ اعتمادي
  قهرمانهاي واقعي
 • مقاومت، اميد مي دهد و اميد، مقاومت. افرادي که در ايران به مقاومت و مبارزه خود براي آزادي و عدالت و جامعه بهتر ادامه مي دهند، زندانيان ملي- مذهبي، ملي، سوسياليست، زندانيان جنبش دانشجويي و حرکت اصلاح طلبي و ... قهرمان نيستند. تداوم مقاومت آشکار آنها در شرايط طاقت فرسا، "قهرمانانه" است. جامعه شايد به قهرمانهاي اسطوره اي احتياج نداشته باشد، اما دگرگوني درون زاد کشوري که حکومتش متکي بر خشونت سازماندهي شده است، بدون فراگير شدن روحيه مقاومت فعال، هدفمند و قهرمانانه در بين تعداد زيادي از افراد جامعه ممکن نيست.

 • =====================

  سيامند
  شکست فوتبال ايران , نمادي ديگر از عقب نشيني جنبش اجتماعي
 • انتخاب چنين عنواني شايد از نظر برخي از خوانندگان اغراق آميز به نظر برسد . اما با نگاهي به چند سال اخير , و بخصوص پس از راهيابي ايران به جام جهاني ۱۹۹۸ , شايد بتوان به ابعاد آنچه که در حال اجراست بيش از اين پي برد.


 • مسعود بهنود
  داغ يکساله کاوه
 • اگر بگويم هر روز دروغ گفته ام اما هر چند روز يکبار در اين سال به مناسبتی به فکر کاوه بودم. آدمی چنين است وقتی از فاجعه فاصله می گيرد عقل و شايد هم منطق به سراغش می آيد و به او نهيب می زند
 • اول به خود گفتم مگر نه که کاوه گلستان تا آخرين لحظه همچنان آن هيجان و شور را در خود نگاه داشته بود، همان قدر عجله داشت هميشه. کار می کرد مثل هميشه و دلش در صيد لحظه های ناب بود باز هم مثل هميشه. ديگر به خودم گفتم کاوه کوتاه و پر زندگی کرد،


 • =====================

  احمد مزارعي
  يکسال پس از اشغال ، در عراق چه مي گذرد؟
 • امروز در کشور عراق بجز وزارت نفت هيچ وزارتخانه ديگري عملاً وجود ندارد. ميليونها انسان که روزگاري براي رتق و فتق امورات خود سرو کار با صدها وزارتخانه، اداره، سازمان ، باشگاه و موسسه و دانشگاه داشتند همگي سر گردانند در کشور آب و برق و تلفن يا نيست و يا ساعاتي از روز است، بيمارستانها بغارت رفته شده تخت سالم و وسائل لازم، دارو و خدمات کافي ندارند. بيش از هفتاد درصد مردم بيکارند،

 • =====================

  علي صبري( نويسنده فلسطيني)
  کردها، حقوق و امکانات
 • کردها از لحاظ فرهنگ، دين و احساسات نزديگ تري مليت ها به ما هستند . ما بايد در جهت ايجاد نزديکي و اتحا د با آنان بکوشيم و نه اينکه بر کوس جدائي و تفرقه بکوبيم. ما نبايد بدنبال عيب جوئي از يکديگر باشيم اگر چه اشتباهاتي نيز در نزد رهبران کرد باشد ولي و جود اشتباه تکرار اشتباه را توجبه نمي نمايد، بلکه ميتوان با فهم يکديگر به عملي عقلاني دست زد.
 • ترجمه: احمد مزارعي

  =====================


  شكل‌گيري و كاركرد NGOها در ايران
  گفتگو با سعيد مدني
  آزاده رئيس‌دانا

  =====================

  شيدان وثيق
  آن چيست كه « لائيسيته » مي نامند؟
  گفتار چهارم
  لائيسيته در فرانسه

  از انقلاب ۱۷۸۹ تا قانون جدايي دولت و كليساها در ۱۹۰۵
  با ملاحظاتي در باره ي ماجراي حجاب اسلامي در مدارس فرانسه

 • موضوع بحث ما در اين گفتار، مطالعه ي فرايند لائيسيزاسيون در فرانسه است كه با فراز ها و نشيب هايي طي سه دورة تاريخي تحقق مي پذيرد. قانون جدايي دولت و كليسا ها در اوايل سده ي بيستم سرانجامِ پيكاري است كه با انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۷۸۹ آغاز مي شود. لائيسيته در اين كشور اما، همواره با چالش هاي نويني رو به رو شده است كه قضيه ي حجاب اسلامي در مدارس دولتي يكي از آن ها مي باشد. در پايان اين گفتار، ملاحظاتي در اين باره خواهيم داشت و موضع خود را بيان خواهيم كرد. • آلن گرش
  ريشه های مباحثه در باب لائيسيته  در دفاع از "انتخابات آزاد" و حق "آزادی انتخاب"
  متحد و يکپارچه
  انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم
  دريادل توانا  رضا براهنی
  اسناد ساواک - اعدام جزنی و ديگران  داقر مومنی
  رضاشاه و تجدد

  حميدرضا جلائیپور
  عاقبت جنبش دوم خرداد  حميدرضا جلائیپور
  ايستادگی مدنی
  محمد حسين سبحانی
  از کجا تا به کجا؟
  به مناسبت سالگرد تاسيس سازمان مجاهدين  مسعود بهنود
  شکنجه ما و شکنجه هادی سليمان پور  ابوالحسن بنی صدر
  بعد از پنجاه سال؟

  ظافر العانی
  شورای حکومتی فاقد قدرت در عراق
  - مترجم: احمد مزارعی

  ادامه