bepish-setare1.jpg
اعلاميه مشترک

ضرورت حمايت کارگران و تشکل های کارگری از جنبش اعتراضی

اغلب کسانی کە در این روزها صبرشان از سیاست های مخرب، ناکارآمدی  حکومتگران و فساد مسئولین حکومتی، لبریز و امید بە تغییر و بهبود زندگیشان را از دست دادە اند، جوانان بیکاری هستند کە خواسته های اصلی شان مانند شما نان، کار و آزادی است. مطالبات شما که از مدتها پیش برای آن تلاش و مبارزە می کردید، اکنون بە شعارهای همگانی تبدیل شدە و مقاومت حکومت در مقابل این مطالبات را بسی دشوارتر و امکان رسیدن شما بە مطالباتتان را در صورت شرکت فعال در اعتراضات مردمی چند برابر نمودە است.سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بیانیه در پشتیبانی از جنبش اعتراضی مردم در ایران‎

مبارزات شما میتواند زمینه ساز یک همبستگی ملی برای تحقق حقوق ملت باشد سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همه توان خود را بکار خواهد بست تا با انعکاس مبارزات مسالمت آمیز شما و مطالباتی را که مطرح میکنید زمینه یک همبستگی بین المللی را برای حمایت از شما فراهم نماید. زیرا همانطور که به خوبی میدانید، فروپاشی این حکومت نباید به هیچوجه به فروپاشی کشور ما ایران منجر شود. دنیا باید قبول کند که خواست مردم ایران بر خلاف جمهوری اسلامی نائل شدن به جدایی دین از حکومت، آزادی و حکومتی بر مبنای یک دموکراسی پارلمانی است که بنیاد آن بر اعلامیه جهانی حقوق بشر نهاده شده باشد.چریکهای فدائی خلق ایران

پیروز باد مبارزات دلاورانه مردم تحت ستم ایران!

غازگر اصلی تظاهرات توده ای کنونی به واقع کارگران آگاه و رزمنده ایران بودند. سالهای مدیدی است که کارگران مبارز در سراسر ایران با تجمعات اعتراضی و تظاهرات خیابانی و دست زدن به اشکالی از مبارزات قهر آمیز ، فضای مختنق سیاسی جامعه را به فضای سیاسی مبارزاتی تبدیل کرده بودند. در این مسیر شعار پرمعنای کارگران کارخانجات صنعتی اراک ، "زیر بار ستم نمی کنیم زندگی ، جان فدا می کنیم در ره آزادگی ، وای از این وضع ، وای از این وضع" امروز به شعار همه توده های تحت ستم ایران در جریان مبارزات امیدبخش خود علیه وضع ظالمانه و طاقت فرسای موجود تیدیل شده است.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

خواست جنبش اعتراضی: «سوریه را رهاکن، فکری به حال ما کن»

ما همراه با جنبش اعتراضی خواهان پايان دادن به سياست توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه ريزی برای بيرون آمدن از سوريه هستيم. مسئوليت حفظ حکومت بشار اسد، تداوم حيات حزب الله لبنان، شبه نظاميان عراق و حوثی های يمن به عهده کشور ما نيست.
aksariat.jpg
به نیروی انتظامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

اعتراض حق مردم است، به روی مردم معترض آتش نگشایید!

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اگر شما از فرمان سرکوب سرپیچید، مردم معترض و نیروهای آزادیخواه قدر این کار شما را خواهند دانست. از مادران و پدرانتان بپرسید تا به شما بگویند چگونه مردم در انقلاب ۱۳۵۷ سربازانی را که از فرمان کشتن مردم سرباز زدند و به مردم پیوستند روی شانه های خود گرفتند و گل نثارشان کردند. به جای گشودن شليک به سوی معترضين، به مردم بپيونديد.دبیرخانه مرکزی شورای سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

درگذشت ناگهانی یار دیرین سازمان رفیق محمود نوری (بهزاد)

درگذشت رفیق محمود نوری، این فرزند شایسته مردم را که همواره سعادت و بهروزی مردم دغدغه تا لحظه ایستادن قلب او بود، را به خانواده ارجمند وی، به تمام آشنایان او و بویژه همدوره‌ای‌هایش در زمان فعالیت در هند، و نیز تمامی یاران سازمانی او تسلیت گفته و خود را در این غم بزرگ، همراه خیل عظیم یاران و دوستدارانش می دانیم.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

اعتراضات خودجوش مردم ضرورت تغییر و پذیرش خواست های آنان را دیکته می کند!

از اعتراضات مسالمت آمیز مردم حمایت می کنیم!

اتحاد جمهوریخواهان ایران، از آزادی تظاهرات و ابراز مسالمت آمیز مخالفت مردم دفاع می کند. آزادی بیان و مخالفت با سیاست های حکومت یکی از ابزارهای مهم نظارت بر کار حکومتگران و اصلاح ناکارآمدی در جوامع دمکراتیک است. برخورداری از حق اعتراض در تکمیل آزادی بیان، آزادی مطبوعات مهم ترین ابزار تاثیر گذاری مستقیم مردم است. ما هر گونه تلاشی برای به خشونت کشاندن تظاهرات مردم و سرکوب آن را محکوم می دانیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ياد بعضي نفرات روشنَم مي دارد

به مناسبت يازده دی، روز شهدای سازمان

اكنون بار ديگر در برابر مادران، پدران، همسران، فرزندان و خانواده هاي تمامي شهداي راه آزادي، دمکراسی و سوسیالیسم سر تعظیم فرود مي آوریم و به بانگ بلند مي گوئيم که یاد آن عزیزان همواره با ماست و آرمان آنها آرمان ما! باشد كه شعله هاي رزم مشترك مان براي تحقق جامعه ای آزاد، برابر، دمکراتیک و شرشار از همبستگی انساني که حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم را بر ویرانه های استبداد فقاهتی که بنیان هایش را مردم امروز در چهارگوشۀ کشور به لرزه درآورده اند، متحقق سازد، هرگز خاموشي نگيرد!چریکهای فدائی خلق ایران

تظاهرات مردمی در ایران ، جرقه های یک آتش بزرگ!

شعارهای رادیکال تظاهر کنندگان که این روزها در همه جا به طور سیستماتیک ساختارهای نظام ، دیکتاتوری ، رئیس دولت ، ولی فقیه و حتی لفافه های اسلامی حکومت را نشان گرفته اند (نظیر شعار اسلامو پله کردید ، مردمو ذله کردید) ثابت می کنند که آنچنان انرژی انقلابی بزرگی در بطن جنبش های توده ای جاری نهفته است که به شرط آزاد شدن در یک مسیر صحیح ، می تواند پیشرفت های انقلابی بزرگی را برای توده های تحت ستم در مبارزاتشان علیه دشمن یعنی دژخیمان حاکم موجب شود.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک پيرامون

اعتراضات گسترده عليه گرانی، فساد، سياست منطقه ای و ولی فقيه

اعتراضات مردم هشداری به جمهوری اسلامی و اعلام مخالفت با سياست های ويرانگر آن، دزدی و فساد، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، غارتگری باندهای حکومتی، اختناق حاکم برکشور و سياست های توسعه طلبانه در منطقه و حضور نظامی در سوريه است. جمهوری اسلامی ناتوان از اداره کشور و حل بحران های انباشته و در هم تنيده ای است که کشور ما را فرا گرفته است. اين اعتراضات نشانگر گسترش نارضايتی نسبت به حکومت در بين مردم است. مردم خواهان تغييرند.علامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

درباره انفجار اجتماعی در ایران و ضرورت سازماندهی و آمادگی برای انقلابی نوین

اکثریت مردم ایران خواستهای سکولاریستی، آزادیخواهانه، عدالت طلبانه و برابری طلبانه ای دارند که تنها یک بدیل حقیقتا سوسیالیست میتواند به آنها پاسخی درخور دهد. از اینرو تبلیغ و ترویج این گفتمان و نیز تقویت سازماندهی، همگرایی و همکاری در درون این بدیل از نان شب واجب تر است. اگر بدیل آزادیخواه و برابری طلب مستقل از قدرتهای ارتجاعی خارجی نتواند گفتمان خود را به گفتمان اصلی صحنه سیاست ایران تبدیل کند، نه وقوع انقلاب و نه حتی سرنگونی رژیم اسلامی مساوی با رهایی اردوی کار و رنج نخواهد بود.سازمان فدائیان(اقلیت)

زنده باد اتحاد و اعتراضات عمومی توده‌های زحمتکش مردم ایران

اعتراضات و تظاهرات گسترده دو روز اخیر توده‌های ستم‌دیده مردم ایران، علاوه بر عمق انزجار مردم از هیئت حاکمه ایران، نشان‌دهنده این واقعیت است که توازن قوا به نفع طبقه کارگر و به نفع توده‌های زحمتکش و جان به لب رسیده در حال تغییر است. همچنان که سازمان فدائیان (اقلیت) در سرمقاله کار شماره ۷۵۶ به تبیین این تغییر شرایط در جامعه پرداخت، همه شواهد نشان می‌دهد که این بر هم خوردن توازن قوا و تغییر شرایط به نفع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش ایران هم اینک به شکل محسوس‌تری در جامعه بازتاب یافته است.
سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از تظاهرات و مطالبات عمومی توده‌های مردم ایران، همگان را به شرکت و حضور فعال در اعتراضات توده‌ای فرا می‌خواند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

کارد به استخوان مردم رسیده است

پیرامون حرکت های گستردۀ مردمی
در مشهد ، نیشاپور ، شاهرود و چند شهر دیگر

تظاهرات مردمی پنجشنبه (۷ دی ۱۳۹۶) در مشهد ، نیشاپور ، شاهرود و چند شهر دیگر ، گسترده تر از آن بودند که بتوان واکنشی موردی و زودگذر به گرانی های اخیر ارزیابی شان کرد ؛ قراینی چند نشان می دهند که این اعتراض ها می توانند آغاز برانگیختگی های توده ای و سراسری مردم علیه کل رژیم باشند. قبل از هرچیز فراموش نباید کرد که برجستگی و گستردگی تظاهرات در شهر مشهد تصادفی نیست. مشهد فقط "شهر امام رضا" (آن گونه که امام جمعه نابغه اش می گوید) نیست ؛ بلکه یکی از مراکز بزرگ ترین اختلاس های مالی کشور هم هست ؛ بنابراین تظاهرات در چنین شهری نمی تواند فقط در اعتراض به گرانی باشد.fateme-jariri1.jpg
اطلاعيه

رفيق فاطمه جريری از ميان ما رفت!

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

رفيق عزيز ما، فاطمه جريری در بامداد ۴ دی ماه از ميان ما رفت و ما را در اندوه عميقی فرو برد. او دوره درازی بيماری درمان ناپذیری را تحمل کرد و سرانجام هم بيماری او را از پای در آورد. چهره خندان و مهربانی سرشارش، برای همه ياران او فراموش نشدنی است.aksariat.jpg
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سرکوب و بازداشت تجمع کنندگان و خانم ربابە رضایی را محکوم می کنیم

ما همانطور کە بارها گفتەایم، فعالیت سندیکایی و بە تبع آن حق اعتراض و اعتصاب را جز حقوق اولیە و شهروندی کارگران می دانیم و پیگرد و آزار و اذیت فعالین سندیکایی را پایمال سازی این حقوق بدیهی می دانیم. بهمین جهت ما یورش بە تجمع مسالمت آمیز امروز مردم در مقابل وزارت کار دولت مدعی "حقوق شهروندی" را کە مصداق بارز پایمال سازی حقوق اولیە شهروندی است محکوم و خواهان آزادی بی قید شرط رضا شهابی و دیگر رهبران سازمانهای کارگری زندانی، آزادی خانم ربابە رضایی وکلیە بازداشت شدگان در روز ٥ دیماە و رعایت اکید حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران هستیم. مبارزە کارگران برای برخوردای از حقوق سندیکایی و عدالت اجتماعی و آزادی بە رغم این سرکوبهای وحشیانە همچنان تا پیروزی ادامە خواهد یافت.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

تسلیت بمناسبت درگذشت حسین شاه حسینی

با تاثر و تاسف بسیارخبر درگذشت آقای حسین شاه حسینی عضو شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران بما رسید. آقای شاه حسینی در دوران زندگی پربار و پرثمر خود همواره از یاران قدیمی و صدیق نهضت ملی باقی ماند و در مسیر سیاسی دکتر محمد مصدق قدم برداشت. سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فقدان این رادمرد ایراندوست را به خانواده محترم شاه حسینی و تمام رهروان نهضت ملی ایران تسلیت میگوید.bepish-setare2.jpg
جان رضا شهابی در خطر است

برای آزادی بی قید و شرط رضا شهابی مبارزه کنیم!

اعلاميه مشترک

ما نگران سلامتی رضا شهابی هستيم و جمهوری اسلامی را مسئول سلامتی شهابی می دانیم. فعالیت سندیکایی حق طبیعی هر کارگری است. ما محاکمە و زندانی کردن رهبران و فعالین سندیکایی را محکوم و ضمن اعلام انزجار از رفتار دستگاە قضایی، هم صدا با سندیکای شرکت واحد، خانوادە شهابی، سندیکاها و اتحادیە های جهانی و داخلی و سازمان های مدافع حقوق بشر، ، خواستار پایان دادن بە شکنجە زندانیان و آزادی بی قید و شرط فعالان کارگری و رضا شهابی هستیم. کارگران حق دارند اتحادیە های خاص خودشان را تشکیل و بدون هرگونە محدودیت و مزاحمتی فعالیت نمایند و از حق و حقوشان دفاع کنند. ما بە سهم خود کلیە تلاش ها و اعتراضاتی را کە در داخل و خارج برای آزادی رضا شهابی صورت می گیرد ارج می نهیم و از همە نيروهای آزادی خواه، عدالت طلب و از فعالان مدافع حقوق کارگران می خواهیم کە برتلاش های خود برای پايان دادن به اقدامات ضدانسانی دستگاه های امنيتی و قضائی جمهوری اسلامی بيافزايند.هیئت اجرائی سازمان کارران انقلابی ایران (راه کارگر)

در ضرورت تدقیق یکی از شعارهای سازمان

قطعنامه مصوب در اولین مجمع عمومی سازمان پس از کنگره بیست و دوم

با توجه به دلائل یاد شده ، ما برای بیان تعهدمان به آزادی های سیاسی ، دموکراسی و سوسیالیسم به شعار شفاف تر و گویاتری نیاز داریم و بنابراین ، به جای شعار تاکنونی ، این شعار را به کار می گیریم: "زنده باد آزادی ، دموکراسی و سوسیالیسم" ، تا از این طریق بتوانیم درهم تنیدگی ، این سه مفهوم کلیدی را مورد تأکید قرار بدهیم.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

در جهانی که زیر سیطره یک درصدیهاست، حقوق اولیه انسانی همچنان نقض می شود!

به مناسبت ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر

نزدیک به هفت دهه از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذرد، بسیاری از مردمان جهان ما اسیر جنگ، تبعیض، نابرابری ، و استبداد و اشغالند. قدرتهای بین المللی و منطقه ای، استبدادهای قرون وسطایی مذهبی و نظامی، کارتلهای فروش اسلحه و مواد مخدر و قاچاق انسان، مافیای سلطه سیاسی بر جهان ما هستند. علیرغم همه تلاشها همچنان حقوق بشر در همه جای دنیا آشکار و پنهان نقض می شود. هنوز انسانها به خاطر ملیت، نژاد، مذهب، اندیشه، جنسیت و گرایش جنسی شان مورد تبعض قرار می گیرند.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل
مغایر روند صلح و در جهت بحرانی تر کردن منطقه است!

اتحاد جمهوریخواهان ایران تنها راه تقویت صلح در منطقه را تاکید جامعه بین المللی بر راه حل تشکیل دو کشور، وادار کردن اسرائیل به پذیرش قطعنامه های سازمان ملل و عقب نشینی از مناطق اشغالی از جمله بیت المقدس شرقی می داند. ما عمیقا اعتقاد داریم که تنها راه رسیدن به صلح و اجتناب از جنگ و خونریزی، پرهیز از اقدامات یک جانبه، تشویق طرفین به بازگشت بر سر میز مذاکره، و احترام به قوانین بین المللی، قطعنامه های سازمان ملل و تاکید برای اجرای آن ها از سوی طرفین است.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

تصميم ترامپ، دامن زدن به آتش جنگ و عليه صلح است

تصميم ترامپ به انتقال سفارتخانه امريکا از تل‌آويو به بيت‌المقدس به معنی ناديده‌‌گرفتن حقوق مردم فلسطين، نقض بارز قوانين بين‌المللی، همراهی با گروه‌های افراطی‌ در اسرائيل و آمريکا و در حکم جايزه‌دادن به تجاوز و اشغال است. ما تصميم دولت ترامپ را دامن زدن به منازعه بين فلسطينی ها و اسرائيلی ها و در خدمت جنگ در منطقه دانسته و آن را محکوم می کنيم. از نظر ما راه‌حل ديگری به غیر از تشکیل دو کشور مستقل فلسطين و اسرائيل وجود ندارد. شرق بيت‌المقدس به ساکنان آن تعلق دارد و مسئله استقرار پايتخت دولت فلسطين در يت‌المقدس، می تواند در جریان مذاکرات میان دو طرف طرح و حل شود.bepish-setare2.jpg
اعلاميه مشترک

۱۶ آذر، پرچمی افراشته بر فراز مبارزات جنبش دانشجوئی ایران

ما براین باوریم که علیرغم تنوع و تکثر اندیشه ها در بین دانشجویان، استقلال دانشگاه از حکومت، آن حلقه محکم و پایداریست که اگر دانشجویان راهنمای خود قرار دهند، می توانند در دستیابی به خواسته های خود نیرومندتر و موثرتر عمل کنند.
ما سه جریان چپ که برای آزادی و رهائی مردم مبارزه می کنیم، با گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان جنبش دانشجوئی و با ارج گذاری به مبارزه دانشجویانی که در شرایط سخت و دشوار ایستادگی می کنند، از تمامی جریان های سیاسی، تشکل های دانشجوئی و همه کسانی که حرمت انسان را پاس می دارند دعوت می کنیم که صدای دادخواهی دانشجویان را علیه سرکوب و استبداد، پر طنین نمایند.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم!*

در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو

ایران تشنه یک تحول بزرگ و حیاتی برای عبور از این دوره تاریک استبداد دینی و سرمایه داری اسلامی است، ایران و مردمان آن سزاوار آزادی و برابری و صلح و رفاه و حرمت انسانی اند، با وجود بختک رژیم اسلامی نمیتوان به این آرزوهای دیرین جنبش دانشجویی، به آرزوهای بزرگ نیاها و رضوی ها و قندچی ها دست یافت. جنبش دانشجویی ایران برای رسیدن به اهدافش باید به وظیفه تاریخی اش عمل کند، شرایط بیش ازهر زمان دیگری برای این امر مهیا شده و میشود. بیانیه های دانشجویی در اعتراضات کنونی، همبستگی فعالان دانشجویی با اعتراضات کارگران و معلمان و بازنشسته ها، همبستگی با زلزله زده گان سرپل ذهاب و... نشانه های برخاستن ققنوس جنبش دانشجویی از خاکستر سرکوبهاست. به آن خوش آمد بگوییم!اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دانشگاه مرکز آموزش و تحصیل آزادانۀ علم است
نه پادگان ؛ نه بانک؛

به مناسبت شانزده آذر؛ روز دانشجو

جمعیت میلیونی دانشجویان کشور، پیوندهای گستردۀ آنها با بخش های وسیعی از مردم و پراکنده بودن در شهرهای گوناگون، امکانات بی همتائی در اختیارشان قرار داده است تا در محلات تهیدست نشین یا در محل زیست کارگران و زحمتکشان به سازمانیابی مستقل آنها کمک کنند. اگر دانشجویان در مراکز آموزشی برای خواست های بیواسطۀ خود مبارزه می کنند، در بیرون از دانشگاه، باید به عناصر کمک کننده در سازمانیابی مردم تبدیل شوند. تنها از این طریق است که جنبش دانشجوئی می تواند پیوند مستحکمی با جنبش مردمی و بویژه جنبش اعماق جامعه ایجاد کند و نقش تاریحی خود را به سرانجام برساند و سلطله استبداد بر دانشگاه را نیز برای همیشه در هم بشکند.aksariat.jpg
گروه کار جوانان سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت

پیام تبریک بمناسبت پیروزی درخشان و تاریخی تیم ملی وزنه برداری میهنمان

در آوردگاه جهانی آمریکا

ما این پیروزی درخشان را که نشان از اراده و عزم راسخ , استعداد درخشان و ظرفیت بالای ورزشکاران میهنمان و بطور یقین بهره گیری از مربیان کارآزموده را دارد , به مردم ایران , ورزشکاران قهرمان , مربیان مجرب و جامعه ورزشی تبریک گفته و پیروزی و سرافرازی ورزشکاران میهن را آرزومندیم.