بیانیه شماره 1همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

در تحریم نمایش انتصابات ریاست جمهوری

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران همواره معتقد به لزوم تحریم فعال چنین نمایشی در ایران بوده و هست. از اینرو لازم می داند معیارها و ضوابط و شروط انتخابات واقعا آزاد و عادلانه ودموکراتیک را به هموطنان عزیز و وجدان جمعی ایرانیان یاد آور نماید. در واقع اصلی ترین معیار یک نظام ورژیم مردمسالار، که توسط قانون اساسی آن تاکید و تضمین می شود، برخورداری مردم از حقوق خود شامل حق حاکمیت، حقوق فردی، حقوق شهروندی وحقوق ملی است و اصلی ترین معیار برخورداری از حقوق، حق تصمیم مستقل و آزاد مردم است.kargaran-iran.jpg
نامه سه جریان به اتحاديه های کارگری

ضرورت همبستگی اتحادیه های کارگری

به مناسبت فرارسيدن اول ماه مه

در آغاز، اول ماە مە، روز همبستگی جهانی کارگر را کە عامل مهم در پیوند درونی جنبش جهانی چپ و کارگری است، بە شما شادباش می گوئیم و همبستگی مان با شما را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهیم و برای شما در مبارزە علیە نئولیبرالیسم کە دست آوردهای جنبش جهانی کارگری را مورد تجاوز و تعرض قرار دادە، آرزوی پیشرفت داریم. امید است کە سازمان ها و اتحادیە های کارگری در کشورهای مختلف در این شرایط دشوار با تبادل اطلاعات و تجارب مبارزاتی شان، بتوانند موثرتر از حقوق شان دفاع کنند و به راە کارهای مفیدتری برای پس راندن این تجاوز و تعرض دست يابند.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

خودکامگی و قانون شکنی فقهای شورای نگهبان را محکوم می کنیم!

احمد جنتی از جانب فقهای شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده است که مانع انتخاب وابستگان به اقلیت های مذهبی به عضویت شوراهای شهر شود.
این اقدام جنتی و فقهای دیگر شورای نگهبان حتی با قوانین محدودکننده جمهوری اسلامی نیز مغایر است. این قوانین، وظیفه ای برای شورای نگهبان در عرصه انتخابات شوراها قائل نیست. هیچ قانونی نیز وجود ندارد که وابستگان به اقلیت های مذهبی را از عضویت در شوراها منع کند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آذربایجان تسلیت نمی خواهد، هموطن می خواهد، هموطن!

به مناسبت فاجعه سیل در استان های شمال و شمال غربی کشور

سازمان ما، خود را در غم و اندوه آسیب دیدگان سیل آذربایجان، کردستان، زنجان و مازندران شریک می داند و مسئولان حکومتی را مسئول این ناکارآمدی فاجعه آمیز می داند. ما از تمامی مردم و بویژه جوانان برومند ایران تقاضا داریم به هر شکلی که صلاح می دانند به کمک مردم آسیب دیده استان های شمال و شمال غرب کشور بشتابند. در شرایط غم و انده، در کنار هم بودن، به همبستگی مردمی بیش از پیش کمک می کند و ما برای عبور از این شرایط سخت و خطرناک، به در کنار هم بودن بیش از گذشته نیاز داریم.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ابراز همدردی با خانواده قربانيان سيل در شمال غرب ايران

پنج استان در شمال غرب کشور از روز جمعه دچار سیل و آب گرفتگی شده‌اند. بیشترین خسارات جانی در شهرستان آذرشهر و عجب‌شیر بوده است. از ۱۷ مورد مفقودی در آذرشهر تا کنون جسد ۱۱ تن و از ۲۰ نفری که در عجب‌شیر مفقود شده بودند، جسد ۱۸ نفر کشف شده است. در پارک کوثر سقز در استان کردستان رانش زمین سبب مرگ چهار تن شده و یک نفر در بانه به دلیل سیلاب جان خود را از دست داد. در مجموع ۳۵ نفر جان باخته و عده ای زخمی شده اند.
ما به خانواده قربانيان سيل و رانش در شمال غرب ايران تسليت می گوئيم، با آن ها ابراز همدردی می کنيم و اميدواريم که با اقدامات بجا و به موقع برتعداد قربانيان و زخمی ها افزوده نشود.هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ

با یاد ویدا!

پیام به مراسم بزرگداشت ویدا حاجبی در پاریس

وقتی ویدا به ایران بازگشت، جنبش فدائی صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرده و در راهی که او گام گذاشته بود با شتاب پیش می رفت. او می گفت، حال آن چه را که در رویاهای خویش جستجو می کردم، در واقعیت پیش رو داشتم و برای پیوستن به آن بی تاب بودم. این تلاش اما پیش از آن که به تحقق برسد، دست ساواک آن را چید. ویدا در فاصله کوتاهی به دام ساواک افتاد و برای فقط گشت و گذار در آمریکای لاتین و ملاقات با «چه گورا» به زندانی طولانی محکوم شد.kargaran.jpg
اطلاعیه مشترک:

برای برگزاری متحدانە روز جهانی کارگر، آمادە شویم!

امسال کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی خود را برای برگزاری روز جهانی کارگر آمادە می کنند کە سالی دشوار را پشت سر نهادەاند. در سال گذشتە رکود اقتصادی تداوم يافت، تعداد دیگری از واحدهای تولیدی از کار باز ایستاد، شمار دیگری از شاغلین بە ارتش بیکاران پیوستند، تعرض دولت روحانی بە حقوق سندیکایی کارگران با تصویب لوایح مناطق آزاد، تلاش برای تغییر قانون کار، تشدید سرکوب نهادهای مستقل کارگری و محاکمە فعالین و رهبرانشان ادامە یافت و دستمزد کارگران هم چنان زیر خط فقر منجمد ماند. سال گذشتە هم چنین سال گسترش اعتراضات بی سابقە کارگران در مقابل سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی و زورگویی و زیادە خواهی کارفرمایان بود. طبق اخبار رسمی بالغ بر ٧٠٠ اعتصاب و اعتراض و تجمع در سال گذشتە تنها در واحدهای بزرگ و متوسط توسط کارگران و سایر مزدبگیران شاغل و بازنشستە صورت گرفت.Sazemanhaye-JM-E.jpg
اطلاعیه یسازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

اندوه و تسلیت
در سوگ جمال اسکوئی

از اعضاء دیرین جبهه ملی ایران و عضو هیأت اجرائی حزب ایران

جمال اسکوئی که از آغاز جوانی به حزب ایران پیوسته بود با تاًسیس جبهه ملی ایران به فعالیت های آن وارد شد. او یکی از کادرهای برجسته، اصولی و بسیار فعال جبهه ملی ایران بود که تمام سالیان زندگی خود را در راه آرمان های نهضت ملی ایران و رهبر و بنیادگذارِ آن، دکتر محمد مصدق صرف کرده بود.
او از نخستین سالهای ازسرگیری فعالیت دانشگاه تهران از سرجنبانان جنبش دانشجویی و عناصر مؤثر در تشکیل سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ایران بود.مصوبات نشست حضوری

جمعی از اعضای سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

امروز آماج همه ما رسیدن به یک چپ متحد، موثر و دخالتگر در تحولات سیاسی کشورمان ایران است. متاسفانه ما چپ ها در مصاف با حکومتی خشن و سرکوبگر تضعیف گشته ایم. ما خود در رقم خوردن این سرنوشت نقش بارز داشته ایم و اشتباهات بسیار کرده ایم. بدون پذیرش این واقعیت، به هیچ راهی برای خروج از این وضعیت دست نخواهیم یافت. واقعیت ها را باید پذیرا بود.
ما در هر چه موثرتر بودن فعالیت سیاسی مشترک و با اراده ای واحد تردید نداریم و از آن استقبال می کنیم. در عین حال، همان قدر مشارکت در امور سیاسی جامعه را حق خود می دانیم، که به حق رفقای مخالف روند کنونی «پروژه وحدت» باور داریم.aksariat.jpg
ابراهيم رئيسی عضو «هيئت مرگ»، کانديدای رياست جمهوری شد

وجدان مردم ايران، فاجعۀ انسانی را نخواهد پذیرفت
با افشاء جنايات «آيت الله مرگ»، بايد او را وادار به انصراف نمود!

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

خامنه ای و همدستان وی می خواهند يک جنايتکار را به مقام رئيس جمهور کشور برسانند و نمايندگی کشور در رابطه با ساير دولت ها و نهادهای بين المللی را به او بسپارند. يعنی يک جنايتکار نماينده کشور ما شود. این به سخره گرفتن آشکار شعور مردم ایران است.
وجدان مردم ما نمی پذيرد که يک جنايتکار رئيس جمهور و نماينده کشور شود. نبايد اجازه داد که "آيت الله مرگ" و يک جنايتکار، قوه مجريه را در دست گيرد. بايد جنايت او را به آگاهی مردم کشور و جهانيان رساند و در اين مرحله او را وادار کرد که از کانديداتوری منصرف شود. در انجام این مهم نقش بستگان قربانیان قتل عام سال ٦٧، نه فقط برای دادخواهی بلکه برای صیانت از عزت انسانی، بی بدیل است.haja200.jpg

محکومیت انفجار شیمیایی در سوریه و ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران با محکوم کردن این فاجعه شرم آور و ضرورت مجازات مسببان از مردم ایران و نیرو های تحول خواه دعوت می کند تا مخالفت خود با سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در سوریه را علنی ساخته و اجازه ندهند بیش از این منافع ملی و آینده امنیت ملی ایران با توجیهات بی پایه ای چون “دکترین استقرار امنیت از طریق مبارزه با ناامنی در بیرون از مرز ها” و “تقابل با افراط گرایی و تروریسم”، گروگان توسعه طلبی منطقه ای نهاد ولایت فقیه وبازوی نظامی – عقیدتی آن سپاه قدس در پوشش بیداری اسلامی شود.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

حاکمان از ارتش کارگران به وحشت افتاده اند!

در محکومیت احضار و بازداشت فعالان كارگري

در روزهاي پاياني سال ۱۳۹۵ و روزهاي آغازين سال ۱۳۹۶ شاهد بازداشت ها، احضارها ، محاكمات و صدور احكام سنگين زندان براي فعالان بخش هاي مختلف كارگران بوده ايم. در آخرين روزهاي اسفند،
محمد رضا آهنگر و سعيد يوزي دو تن از اعضاي '' انجمن کارگران ساختمانی کامیاران'' از سوي نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند.
صالح امانی ديگر فعال کارگری اهل كامياران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به زندان مرکزی شهرسنندج انتقال یافته است.اطلاعيه
گروه کار تدارک و سازماندهی

چپ ايران، جريان تاريخی و ريشه  داری است که همواره برای غلبه بر عقب ماندگی تاريخی کشور، طرد استبداد و برای پيشرفت، آزادی، عدالت اجتماعی و سوسياليسم مبارزه کرده است. با وجود مبارزات پيگير، فداکاری‌ها و جانبازی‌های عظیم، نيروهای چپ به دلايل مختلف قادر نشده است در تحولات سياسی کشور نقش برجسته ايفاء کند. امروز وجود تشکل موثر چپ برای دفاع از آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسياليسم و حمايت از منافع و مطالبات کارگران و مزدبگيران کشور به يک امر ضرور تبديل شده است. چپ پراکنده نمی تواند به اين ضرورت پاسخ گويد.