کميته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ايران (راه کارگر)

حمله رژيم نژادپرست اسرائيل به نوار غزه جنايت عليه بشريت است!

aksariat.jpg
اطلاعيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کشتار مردم فلسطين را محکوم می ‏کنيم!

ما حملات مرگبار دولت اسرائيل به نوار غزه و محروم کردن مردم فلسطين از دستيابی به مواد غذائی و نيازهای اوليه زندگی را محکوم می‏کنيم و همصدا با مجامع بين المللی خواهان توقف اين جنگ خونبار هستيم. ما عدم تمديد مهلت آتش بس توسط حماس را کار غيرمسئولانه و پرتاب موشک به سرزمينهای اسرائيل را اقدام تحريک‏آميز می‏دانيم.jomhouri.jpg

اتحاد جمهوریخواهان ایران حمله هوایی اسراییل به نوار غزه را محکوم می کند

بمباران نوار غزه به وسیله هواپیماهای اسرائیل تا امشب بیش از دویست کشته بر جای گذاشته است. اتحاد جمهوریخواهان این حمله گسترده را گامی در جهت افزایش خشونت در منطقه می داند و آن را به شدت محکوم می کند. ما خواهان توقف فوری این حملات و رعایت آتش بس از سوی اسرائیل و حماس هستیم.aksariat.jpg
سخنی با رهبران چین، کوبا، نیکاراگوئه و ونزوئلا

چرا در کنار جمهوری اسلامی و در مقابل مردم ايران؟

بیانیه هیأت سیاسی – اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما امیدواریم دولتهایی که توسط نیروهای سیاسی چپ تشکیل شده اند در آینده به جای دادن رأی مخالف به محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، در کنار مردم ایران قرار گیرند و از مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه آنان حمایت کنند. ما امیدواریم همان گونه که نیروهای سیاسی چپ ایران حقوق بشر را به یکی از محورهای اصلی فعالیت خود تبدیل کرده اند، دوستان ما در سراسر جهان نیز بدین امر توجه کنند که هویت چپ بدون حقوق بشر و توجه شایسته بدان قابل تصور نیست.هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بستن دفتر کانون مدافعین حقوق بشر در ایران،
ادامه تجاوز آشکار بحقوق مردم ایران است!

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اعتراض به بستن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، ضمن محکوم کردن این اقدام و گسترش سرکوب و تحدید آزادیها توسط حکومت جمهوری اسلامی، خواهان گشایش دفتر و ادامه فعالیت کانون مدافعان حقوق بشر میباشد.aksariat.jpg
عليه انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد

دعوت به برآمد نيروهای دمکرات و سکولار
در روند انتخابات رياست جمهوری با برنامه و سيمای مستقل

بيانيه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
پيرامون انتخابات رياست جمهوری دوره دهم

انتخابات دوره دهم رياست جمهوری هم برای نيروهای تحول خواه و اصلاح طلب بيرون از حکومت و هم برای اصلاح طلبان درون حکومت و اصولگرايان از اهميت برخوردار است. هر يک از نيروها با توجه به جايگاه و ديدگاهشان با انتخابات تماس پيدا می‏کنند. گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نيست و صف آرائی ها شکل نگرفته است، اما از هم اکنون بايد نيروهای اپوزيسيون دمکرات و سکولار بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کانديداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکل دهی صحنه سياسی کشور نقش بازی کنند و نگاهها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمايند.کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به جای کارگران نیشکر هفت تپه، مقامات رژیم جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران این احضارها و محاکمات را محکوم و از خواستها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه دفاع می کند. باید در مقابل احکام بی پایه و ضد کارگری صادره از سوی نهادهای قضائی رژیم ایستاد.سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

در پشتیبانی از دانشجویان دانشگاه شیراز

ما ضمن محکوم کردن بست نشینی و تحصن نیروهای ارتجاعی در داخل دانشگاه شیراز ، و نیز احضار دانشجویان چپ و مبارز به کمیته انضباطی ، حمایت کامل خود را از دانشجویان مبارز اعلام می داریمjomhouri.jpg
اتحاد جمهوری خواهان ایران:

ایران شایسته حکومت بهتری ست!

روند انتخابات ریاست جمهوری را به عرصه کارزار برای انتخابات آزاد و زندگی بهتر بدل کنیم*!

اتحاد جمهوری خواهان ایران شکل گیری ائتلاف وسیع نیرو های سکولار، دمکرات و جمهوریخواه حول یک برنامه، سیاست و نامزد مشترک را گامی مهم در جهت پيشبرد خواست انتخابات آزاد در کشورمان می شناسد. چنین ائتلافی در عین حال می تواند اقدامی موثر در جهت عقب نشاندن اقتدارگرایان و تاثیرگذاری مثبت بر نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری باشد.اتحاد جمهوریخواهان ایران:

پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را شدیدا محکوم می کنیم!

و خواستار رفع هر گونه مانع در راه فعالیت آن هستیم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران نسبت به پی آمدهای عدم رفع پلمب فوری از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر هشدار می دهد. اتحاد جمهوریخواهان همراه با همه محافل صلح دوست، آزادی خواه و مدافع حقوق بشر اعلام می کند با استفاده از همه امکانات از جمله شکایت به مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر، با همه توان از تلاش کانون مدافعان حقوق بشر برای رفع پلمب دفتر خود حمایت می کند. اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار تلاش مشترک و همآهنگ همه ایرانیان برای باز گشایی مجدد کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است.aksariat.jpg
اعلاميه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اعتراض به پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر

حمله به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و پلمب کردن آن سه روز بعد از صدور قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عليه نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی انجام گرفته است. اعضای این مجمع نسبت به نقض حقوق بشر، شکنجه، اعدامهای وسیع و اعدام نوجوانان، محاکمه فعالان زن، تبعیض علیه اقلیتها و حمله به گروههای اقلیتها و نقض وسیع حقوق سیاسی در ایران عمیقا ابراز نگرانی کردند.jomhouri.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

دست نظامیان و نیروهای امنیتی از دانشگاه ها کوتاه!

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان دادن به این قبیل اقدامات توطئه گرانه در دانشگاه ها و برچیدن تجمعات بسیج سپاه پاسداران در دانشگاه شیراز است؛ هر گونه دخالت نهادهای نظامی و امنیتی در امور دانشجوئی را غیر قابل قبول دانسته، خواستار به رسمیت شناختن تشکل های دانشجوئی، عدم دخالت در امور آن ها و احترام به حریم علمی دانشگاه ها در سراسر کشور است.aksariat.jpg
اعلاميه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تهديد و توطئه عليه فعالين دانشجوئی دانشگاه شيراز را محکوم می‏کنيم!

شرکت پرشور دانشجويان دانشگاه شيراز در گردهمائی 16 آذر و در سخنرانی علی لاريجانی و انتقادات آنان از علی خامنه‏ای و احمدی نژاد، نگرانی حکومتگران را برانگيخته است. نيروهای شبه نظامی درون دانشگاه، نهادهای امنيتی و مسئولين دانشگاه دست به دست هم داده‏اند تا دانشجويان فعال را سرکوب کنند. آنها می‏خواهند همان سناريو دانشگاه اميرکبير را در دانشگاه شيراز پياده کنند.جبهه ملی ایران

خشونت، حبس و اعدام رمز ماندگاری نیست!

جبهه ملی ایران دگربار هشدار می دهد که بجای خشونتگری گوشهای خود را باز کنید و صدای مردم را بشنوید. هیچ حکومت دیکتاتوری در تاریخ معاصر جهان با زندانی کردن و کشتن و حکومت نظامی نتوانست بقای خود را تضمین کند و هرچه آنها فشار را بر مردمشان بیشتر کردند، طول عمرشان کوتاهتر شد. خشونت را پایان دهید و آگاه باشید که ملت پیروز خواهد شد.jomhouri.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

کشتار بیرحمانه مرزبانان ایرانی را محکوم می کنیم!

برای جلوگیری از تکرار این فجایع خواهان همکاری کشورهای منطقه هستیم.

دولت جمهوری اسلامی که هر گونه خواست حق طلبانه ای را با خشونت و بازداشت و اعدام پاسخ می گوید و در حذف و قتل و کشتار و سرکوب مخالفان و تضییق حقوق دگراندیشان، اقلیت های مذهبی، قومی و نیز زنان کشور، حد و مرزی نمی شناسد، مسئول جو خشونتی هست که راه را برای امثال ریگی ها در منطقه گشوده است.اعلامیه مشترک ۴ جریان به مناسبت شصتمین سالگرد «اعلامیه جهانی حقوق بشر»

مبارزه علیه نقض آشکار حقوق بشر در ایران را گسترش دهیم!

در سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما بار دیگر اقدامات جنایتکارانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی در نقض شدید و گسترده حقوق بشر را محکوم می کنيم و از نهادها و مراجع بین المللی مسئول می خواهیم که پرونده های جرائم جمهوری اسلامی در این زمینه را جدا پیگیری کنند. ما از تلاش ها و پیکارهای جوانان، زنان، فعالان حقوق ملی، روشنفکران، کارگران و دیگر اقشار مردم برای دفاع از حقوق خود و مقاومت در برابر تجاوزگری های رژیم پشتیبانی می کنیم و خواستار حمایت همه جانبه افکار عمومی جهانی از این تلاش ها هستیم. ما از نهادها و دولت ها می خواهیم که در مناسبات خود با جمهوری اسلامی، رژیم حاکم بر ایران را در مورد انجام تعهدات بین المللی خود در مورد موازین حقوق بشر به طور جدی زیر فشار قرار دهند.aksariat.jpg
اعلاميه هیأت سیاسی- اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

روز جهانی حقوق بشر گرامی باد!

این روز یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مهمترین سند جامعه جهانی است. بشریت پس از پایان بزرگترین فاجعه تاریخ قرن بیستم، جنگ جهانی دوم، پایه ای ترین درسهای آن فاجعه را در اعلامیه جهانی حقوق بشر مدون کرد. این سند، به عنوان یکی از جامعترین و کاملترین قوانین بشری بر تارک تاریخ معاصر جهان می درخشد و پس از شش دهه هنوز تازگی خود را از دست نداده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، سند پایه ای یک نظام حقوقی جهانی است.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

به مناسبت کشتار ۱۶ مرزبان ایرانی بدست گروه مزدور جندالله

جبهه ملی ایران- اروپا چنین عملیاتی را شدیدا محکوم می کند. این "مبارزات" نه تنها قربانی های بسیاری می گیرد و زندگی طاقت فرسای مردم این منطقه را جانفرساتر می سازد، بلکه بهانه خوبی بدست حاکمیت مستبد جمهوری اسلامی می دهد تا بنام مبارزه با اشراری که از سوی بیگانگان هم حمایت می شوند، صدای حق طلبی هموطنان سیستانی و بلوچستانی ما را را در گلو خفه کندکمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

شانزده آذر، روز دانشجو گرامی باد !

به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو

دبیرخانه حزب ملت ایرانروز دانشجو گرامی باد

حزب ملت ایران ریشه­ ای ترین دشواری در زندگی ملی را نادیده انگاشتن مردم در صحنه ­های اجتماعی از سوی کار بدستان می­ داند که از نبود آزادی و کمبود حزب ­های توانمند و نهادهای صنفی در کنار یکدیگر سرچشمه می­گیرد.اطلاعیه مشترک فعالان جریانات سیاسی در سوئیس

شانزده آذر روز دانشجوهمواره زنده است

اطلاعيه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

کشتار گروگانها توسط گروه جندالله را محکوم می کنيم!

ما کشتار گروگانها توسط جندالله را محکوم می کنيم و معتقديم برای جلوگيری از شکل گيری چنين گروه هائی، بايد مردم منطقه را از فقر و فلاکت نجات داد و برای توسعه منطقه برنامه ريزی کرد.jebhe.jpg
جبهه ملی ایران

شانزدهم آذر، آغاز مرحله ای نوین در مبارزات ملت ایران

جبهه ملی ایران ضمن بزرگداشت روز ۱۶ آذر «روز دانشجو»، از ایجاد تشکل ها و حرکتهای صنفی, اجتماعی و سیاسی دانشجویان در راستای تحقق منافع ملی، کسب حقوق جامعه دانشجویی و نیز مبارزه در راه آزادی, دموکراسی و استقرار حاکمیت ملت و نجات کشور پشتیبانی می کند و خواستار موفقیت آن هاست.هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۶ آذر روز اعتراض دانشجویان بسلطه حکومت کودتا را گرامی داریم

ما که شاهد این فداکاری های دانشجویان ارجمند و مبارز ایرانیم، در این روز بزرگ و تاریخی به دانشجویان دانشگاه های ایران که همواره در صفوف مقدم نهضت ملی ایران جای داشته اند و برای آزادی و استقلال این آب و خاک از هیچ فداکاری دریغ نداشته اند، درود می فرستیم و موفقیت ایشان را در خدمت بمردم ایران آرزو داریم.