کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر

علیه تشدید سرکوب ، در دفاع از فعالین جنبش کارگری ایران
اعتراضی سراسری را سازمان دهیم

سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر در همبستگی با همه کارزارهای دفاع از جنبش کارگری و دفاع از زندانیان سیاسی خواهان آنست که اعتراضی سراسری و بین المللی را در دفاع از رضا شهابی، همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی سازمان دهیم. میبایست همه ما در کنار هم، دست به ایجاد و سازماندهی زنجیره ای از اعتراضات به هم پیوسته بزنیم و صدای مبارزات کارگران و فعالین کارگری در سطح بین المللی و خارج از ایران باشیم.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

رضا شهابی و سایر فعالین کارگری را آزاد کنید!

از کارزار جهانی برای آزادی رضا شهابی حمایت کنیم!

ما ضمن اعتراض به رفتار غيرانسانی زندانبانان با رضا شهابی، خواستار آزادی بی قید شرط او هستیم. ما از کارزاری که در حمايت از رضا شهابی راه افتاده است، پشتيبانی می کنيم و سازما ن های کارگری، سازمان های سياسی و نهادهای مدافع حقوق بشر را فرا می خوانیم کە بە این کارزار جهانی بپیوندند و بە هر شکلی کە می توانند علیە رفتار غيرانسانی حکومت نسبت بە رضا شهابی و سایر زندانيان سياسی اعتراض نمایند و خواستار آزادی شهابی و سایر زندانیان سياسی شوند.aksariat.jpg
هيئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

افزایش انزوای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر

نزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر، از جمله مدیون پایداری مدافعان حقوق بشر در ایران و نیز فعالیت خستگی ناپذیر پشتیبانان حقوق انسانی مردم ایران در خارج از کشور است. ما از این تلاش ها به سهم خود قدردانی می کنیم، بار دیگر حمایت خود را از فعالیت حقوق بشری همه نهادهایی که کمر همت به این مهم بسته اند اعلام می داریم.همبستگی جمهوری خواهان ملی برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران

محکومیت دخالت بیگانگان در امور سوریه

ما جمهوریخواهان ایرانی دخالتهای بیگانگان در امور منطقه را محکوم می کنیم و همبستگی خود را با ملت سوریه برای بدست گرفتن حق حاکمیت خود اعلام می داریم. به هموطنان خود هشدار میدهیم که دخالت قدرتهای خارجی در مورد ایران نیز نه تنها کمکی به پیشبرد خواسته های بالحق ملت ایران ندارد، بلکه باعث انحراف و ایجاد خطرهای بسیار بزرگ برای میهن خواهد شد. ما شدیدا رفتار کسانی که تن به همکاری با قدرتهای بیگانه می دهند و از آنان طلب کمک می کنند و همراه با سیاستهای آنان گام بر می دارند را محکوم می کنیم.کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

انفجار در معدن ذغال سنگ طبس، جان ۸ کارگر را گرفت!

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن اعلام تسلیت و همدردی با خانواده کارگران جانباخته معدن ذغال سنگ طبس، از همه نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان میخواهد که با اعتراضات خود نگذارند جان سایر کارگران معادن به این سادگی به خطر افتد. کارگران معادن باید از حداقل های حفاظت ایمنی برخوردار باشند.همبستگی جمهوری خواهان ملی برای استقرار و استمرار آزادی و دمکراسی در ایران

نامه به خانم دکتر آنجلا مرکل ، صدر اعظم محترم جمهوری فدرال آلمان

ما بخشی از اپوزیسیون دمکرات و سکولار ایران که بیش از سه دهه است برای آزادی و دمکراسی در ایران، با استبداد از هر نوع و تبعیض و بی عدالتی مبارزه ای مسالمت آمیز ولی بسیار دشوار و پیچیده ای را به پیش می بریم، از اظهارات شما در بخش خبری تلویزیون آلمان ، کانال آ.ار.د. ـ بسیار نگران و متاسف شدیم.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

از تحصن کارگران در جلو مجلس پشتيبانی می کنيم!
لايحه تغيير قانون کار، بايد کنار گذاشته شود!

موفقيت شما کارگران در اعتراض گسترده، يکپارچه و سازمان يافته است. کميته های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهيد و واحدهای توليدی ومراکز شهرها و نهادهای حکومتی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبديل کنيد.
سازمان ما به مثابه سازمان چپ دمکرات و سوسياليست از تجمع به حق شما در جلو مجلس و از مطالبات شما که در طومار آمده است، دفاع می کند و بر اين امر تاکيد دارد که بايد در مقابل تهاجم رژيم و کارفرمايان ايستاد و دولت را وادار ساخت که لايحه تغيير قانون کار را پس بگيرد.سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

با اتحاد برای استقرار یک حکومت ملی دموکراسی را در ایران تحقق بخشیم

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج ازکشور همچنین ضمن اینکه همکاری بخش های مختلف اپوزیسیون در برخی آکسیون های مشخص را ممکن میداند، بر اساس برنامه سیاسی اش به سهم خود در برقراری گفتگو برای تبادل نظر با بخش های مختلف اپوزیسیون آزادیخواه برای ایجاد یک اتحاد اصولی، فراگیر و دمکراتیک کوشش می نماید. ما ضمن اینکه امروز اتحاد مصدقی ها را در دستور کار خود داریم، از گفتگوهای دوجانبه با سایر گروههای دموکرات برای راهیابی و تبادل نظر در محیطی بدور از اقدامات نمایشی استقبال می کنیم.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

کارگران و مزدبگيران
با سازماندهی کميته های اعتصاب و اعتراض
به مقابله با سياست های ضدکارگری و تغيير قانون کار برخيزيد!

برای پایان دادن بە وضعیت فلاکتباری کە هر روزە دشوارتر و تحمل ناپذیرتر می شود، ضرورت دارد کمیتە های سازماندهی اعتصاب و اعتراض را سازمان دهيد، واحدهای توليدی را به سنگر مبارزات عدالت خواهانه خود تبديل کنيد، دامنە اعتراضات را بە مراکز شهرها و جلو نهادهای حکومتی از جمله مجلس شورا، دفتر ریاست جمهوری، وزارت کار، استانداری ها و فرمانداری ها و سازمان تامین اجتماعی بکشانيد، به اشکال مختلف مطالبات و صدای اعتراض خودتان را به رسانه های داخلی و جهانی برسانيد، با کارگران ساير واحدهای توليدی و فعالين جنبش زنان و دانشجوئی ارتباط برقرار کنيد و بکوشيد به طور هماهنگ و هم زمان دست به اعتراض بزنيد.jebhe.jpg
جبـهـه مــلی ایــران

تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر

جبهه ملی ایران درضمن پای بندی دیرینه خودبه آزادی،حقوق بشر، دموکراسی وحکومت قانون پشتیبانی همه جانبه خودرااز پویندگان راه آزادی ودموکراسی متجلی درآراءواندیشه های جبهه نجات ملی وهمسویان اودرائتلاف دموکراتیک اعلام میدارد. و نیک میداندکه پیروزی متعرضان درکانون فرهنگی وسیاسی جهان عرب بازتاب مشابه خود رادر دیگر کشورهای عربی در پی خواهدداشت. ماامیدواریم که کوشش ملت مصر در خیزش تحسین برانگیز خود برای طرداستبداد که محورآمال ملی او بوده است به نتیجه مطلوب نایل گردد.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس عباس امیرانتظام، اسطوره مقاومت

امیر انتظام تاریخ گویای بیعدالتی و دشمنی با میهن دوستان و آزادیخواهان است. علیرغم گذشت سالها، فشارها و محدودیت ها بر این کهنسال ترین و قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی که به دلیل کسالت در مرخصی استعلاجی به سر میبرد کاسته نشده و او همچنان از حقوق و آزادی های انسانی و شهروندی خود محروم مانده است.
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دستیابی به دموکراسی بدون اتحاد داوطلبانه ملیت های ایران از محالات است

به مناسبت ۲۱ آذر، روز قیام ملی مردم آذربایجان

سازمان ما در سالروز قیام ملی مردم آذربایجان برای احقاق حقوق ملی خود در ایرانی آزاد و دمکراتیک ، بر این اعتقاد پای می کوبد که بدون دفاع قاطع از حق تعیین سرنوشت ملی و بدون ایجاد اتحادی داوطلبانه در ایرانی فدرال که بر خودمختاری های منطقه ای استوار باشد ، حتی نمی توان به ایحاد دمکراسی در کشور امید داشت. حل مسئلۀ دمکراسی در ایران با حل مسئله ملی گره خورده است. این حقیقت امروز بیش از گذشته ، حقانیت خود را به اثبات رسانده است. تنها با اتحاد داوطلبانۀ ملیت های ایران می توان از اتحاد طبقاتی کارگران در ایران سخن گفت.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

پذیرش کشور فلسطین در سازمان ملل را تبریک می‌ گوئیم

امیدواریم که به رسمیت شناختن کشور فلسطین گامی موثر در جهت صلح و امنیت در منطقه باشد!

اتحاد جمهوریخواهان ایران موفقیت دیپلماتیک محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین در رسمیت بخشیدن به کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل را، به دولت و ملت فلسطین تبریک می گوید. ما امیدواریم که ارتقاء موقعیت تشکیلات خودگردان فلسطین از نهاد ناظر به موقعیت کشورناظر در سازمان ملل متحد، با ۱۳۸رای موافق و تنها ۹ رأی مخالف، در مجمع عمومی این سازمان، گامی در جهت استقرار صلح در منطقه باشد.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بیانیه بمناسبت ۱۶ آذر: برای یاران دبستانی

به یاد دانشجویان زندانی قهرمان و پایدار همچون بهاره هدایت، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، مجید توکلی، مجید دری و ضیاء نبوی روز 16 آذر 1332 را گرامی بداریم و بدانیم که در چنین روزی بود که نطفه های مقاومت دانشجوئی در مقابل حکومت کودتا بسته شد .هواداران برون مرزی حزب ملت ایران

شانزدهم آذر نماد آزادیخواهی,عدالت جوئی ومیهن پرستی

حزب ملت ایران با بیش از شصت سال مبارزه برای در اهتزار در آوردن درفش مردمسالاری در ایران با گرامیداشت یاد آن سه شهید بزرگوار ، این روز را به دانشجویان و آزادیخواهان گرامی باش گفته و همواره خود را در کنار مبارزان جوان میهن میداند.
باشد که یارانمان آزاد ، میهنمان آباد و سامان مردمسالار در ایران پابرجا گردداعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

ضرورت پیوند جنبش دانشجوئی با جنبش اعماق جامعه

به مناسبت شانزده آذر، روز دانشجو

شانزده آذر، روز دانشجو، امسال در شرایطی فرا می رسد، که سیاست های ویرانگرانۀ جمهوری اسلامی و تحریم های ضد بشری قدرت های امپریالیستی، جامعه ایران را به آستانۀ انفجار کشانده است. پیامدهای برچیدن یارانه ها، در ترکیب با محاصره اقتصادی، به سقوط ارزش پول، رشد لجام گسیخته تورم، تشدید ورشکستگی واحدهای تولیدی، افزایش اخراج کارگران و رشد شتابان بیکاری انجامیده است.etehade-jomhourikhahan.jpg

در ستایش ایستادگی نسرین ستوده

شادباش موفقیت او در دفاع از حقوق شهروندی

اتحاد جمهوریخواهان ایران موفقیت نسرین ستوده در به کرسی نشاندن خواست خود را به ایشان، خانواده اش و تمامی فعالان حقوق بشر و آزادی خواهانی که در سراسرجهان در این ۴۹ روز نسرین ستوده راهمراهی کرده اند و زبان گویای او بوده اند، تبریک می گوید. ما پیروزی نسرین ستوده در عقب نشاندن حکومت را یک پیروزی بزرگ برای جنبش دمکراسی مردم ایران می دانیم؛ جامعه مدنی ایران، نیروهای آزادیخواه و فعالان سیاسی، فرهنگی و حقوق بشری را به تلاش مشترک و همراهی برای آزادی نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی فرامی خوانیم.aksariat.jpg
اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

نسرين ستوده با پايداری، رژيم ستمگر را عقب نشاند!

رژيم ايران برای اعمال فشار به نسرين ستوده حق خروج دختر ١٢ ساله اش از کشور را سلب کرده بود. نسرين ستوده در مقابل نقض حقوق دخترش ايستاد، از تن خود مايه گذاشت و رژيم ستمگر را به عقب نشينی وادار ساخت. پايداری او گسترده ترين و شورانگيزترين پشتيبانی جهانی را برانگيخت. او در چشم جهانيان به سمبل پايداری عليه رژيم جور و ستم تبديل شد. در اين ٤٩ روز نام و تصوير او بر صفحات رسانه های جهان نقش بست و برسردر پارلمان اروپا آويزان شد.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مردم فلسطین در راه کسب آزادی خویش به پیش میروند!
ارتقاء به دولت ناظر در سازمان ملل را به ایشان تبریک میگوئیم

ما همانند سایر آزادیخواهان جهان، خواهان صلحی عادلانه و پایدار میان اسرائیل و فلسطین میباشیم. صلحی که بدون محترم شناختن حقوق ارضی و اجتماعی مردم فلسطین امکان پذیر نمیباشد. این در حالیست که جمهوری اسلامی مخالف صلح فلسطینی ها و اسرائیل است و هم سو با افراطیون اسرائیلی به ادامه تنش در فضای منطقه دامن میزند و با ارسال اسلحه، از موشک پراکنی و تهدید و کشتن مردم غیرنظامی اسرائیل توسط افراطی ها پشتیبانی نموده، سبب میشود که گلوله باران مردم فلسطین دوباره و دوباره تکرار شود.کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

شانزده آذر، سرآغاز مبارزات دانشجویان آزادیخواه و استقلال طلب، گرامی باد!

دانشجویان و جنبش دانشجویی را دیگر نمی‌توان با ثبت انگشت هنگام ورود و خروج به دانشگاه یا با انواع سیستم‌ های جاسوسی و شناسایی مرعوب کرد یا به شکست کشانید. شرکت آن‌ها در تمامی جنبش های مدنی و ضد استبدادی طی بیش از سه دهه، مخصوصاً طی دهه ی گذشته، نشان داده است که تلاش‌های ضد بشری و تجاوز کارانه ی رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی نمی تواند در عزم آن‌ها برای نیل به آزادی و برابری خللی ایجاد کند.کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

حق خواهی نسرین ستوده بر خودکامگی استبداد پیروز شد!

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران پیروزی حق خواهانه خانم ستوده را به آزادیخواهان و فعالان حقوق زنان و تمامی نیروهائی که با این ایستادگی شورانگیز همراهی نمودند به ویژه به نسرین ستوده و خانواده اش که بار اصلی این مبارزه غرورانگیز را بر دوش داشته است، شادباش می گوید. این پیروزی نشان داد که با مبارزه متحد و گسترده و پایدار می توان حکومت را برای سایر خواسته های به حق مردم، از خواسته های حقوق بشری تا حق معیشت و علیه تورم بیکاری و گرانی، ودار ساخت.