شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهانِ دموکرات، لائیک ایران

به مناسبت سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای
و گرامیداشتِ یادِ فرزندان آزادهِ ایران

ما در جنبش جمهوریخواهانِ دموکرات و لائیکِ ایران با گرامیداشتِ یادِ قربانیانِ قتلهای سیاسیِ زنجیره ای و هزاران فرزندِ آزادۀ ایران که در بیش از سه دهه، قربانیِ این رژیم خودکامه بوده اند و در محکومیتِ استمرارِ سیاستهای خشونت آمیز و تبعیض آور از جانبِ حکومتگران و عاملانِ واپسگرای آنها علیه مردم که اسید پاشی بر چهرۀ زنان آخرین نمونۀ فاجعه بار آن در ماه های اخیر بوده است، بر این باوریم که اعمال خشونت از طرف رژیم جمهوری اسلامی تنها سیاست ممکن علیه مبارزات مردم و تنها راه ماندگاری این حکومت بوده و هست.اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سیاست های سرکوبگرانۀ حاکمیت اسلامی علیه زندانیان سیاسی را بشدت محکومی کنیم

در حمایت از خواست های زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

سازمان ما ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت اسلامی علیه زندانیان سیاسی بطور اعم و زندانیان مدافع حقوق ملیت های تحت ستم بطور اخص، از خواست های زندانیان سیاسی بند ١٢ زندان مرکزی ارومیه حمایت می کند. ما از فعالان و کنشگران حقوق بشر تقاضا می کنیم که با استفاده از تمامی امکانات خود برای افشای سیاست های سرکوبگرانه رژیم اسلامی در زندان ها استفاده کرده و با وارد کردن فشار به این حاکمیت جنایتکار، مانع درد و رنج بیشتر زندانیان سیاسی شوند. ما همچنین از زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا به سر می برند درخواست می کنیم به سلامتی خود توجه ویژه ای مبذول دارند، زیرا جنبش مردمی ما به همه مبارزان خود نیاز دارد.اعلامیه سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
پیرامون گرانی قیمت نان

نباید اجازه داد نان سفره های خالی مردم ربوده شود!

افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در هفته گذشته، ضربۀ تحمل ناپذیر دیگری بر زندگی مصیبت بار کارگران ، زحمتکشان و تهیدستان کشور وارد آورده است. گرانی نان در شرایط حذف شیر، ماست، حبوبات و میوه جات از سفره های خالی، زندگی را برای اکثریت مردم ایران به جهنمی واقعی تبدیل می کند. شکل موافقت دولت با گرانی نان اقدامی برای رفع مسوولیت از خود در ربودن بخشی از نان سفره های خالی زحمتکشان کشور بود که میزان افزایش قیمت نان راحتی تا ۴۰ درصد بالا برد.اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودهٔ ایران

بدرود رفیق امیر علی لاهرودی

رفیق امیرعلی لاهرودی بیش از هفتاد سال عمر خود را در سنگر مبارزه برای رسیدن کشور به استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی طی کرد. تردیدی نیست که مردم میهن ما به پاس هفت دهه مبارزه خستگی ناپذیر از تلاش های رفیق لاهرودی در راه رهایی خلق های ایران به ویژه خلق غیور آذربایجان از استبداد و ظلم مضاعف، قدردانی نموده و او را فراموش نحواهندکرد .nan.jpg
بیانیه مشترک نیروهای چپ:

به گرانی و تورم لجام گسیخته اعتراض کنيم!

دولت در یک اقدام ناگهانی به نانوائی‌ها اجازه داد تا به میزان ۳۰ درصد به قیمت نان بیافزایند. به دنبال مجوز دولت برای افزایش قیمت نان به میزان ۳۰ درصد ، قیمت انواع نان در برخی مناطق کشور بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش يافت. بهانه دولت برای افزایش قیمت نان، بالا رفتن قیمت گندم از یک سو و افزایش هزینه‌های نانوائی‌ها از سوی دیگر است.
راه مقابله با این روند، مقاومت و مبارزه متحد کارگران و زحمتکشان و همه حقوق بگیران است. اتحاد و یکپارچگی کارگران و زحمتکشان و مبارزه متحدانه آنها در مقابل تهاجم دائمی حکومت به زندگی و معیشت آنها است که می‌تواند حکومت را به عقب‌نشینی وادارد. نباید اجازه داد که حکومت به همراه کارفرمایان، بی واهمه از اعتراض و مقاومت کارگران و زحمتکشان، با پائین نگهداشتن دستمزدها همراه با افزایش قیمت‌ها، وضعیت مشقت بار زندگی آنان را بیش از پیش دشوار کنند.aksariat.jpg
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
به مناسبت دهم دسامبر

وضعیت حقوق بشر در ایران وخیم تر شده است!

در مقابل کارنامه یکسره منفی حکومت، در یک سال اخیر نشانه های امیدبخشی از گسترش و قوام فعالیت های حقوق بشری ایرانیان در داخل و خارج از کشور دیده شد. در داخل ایران مخالفت با اعدام رو به افزایش است. فعالان مدنی علیرغم همه فشارهائی که حکومت به آنها وارد می آورد، در طرح خواست های خود در عرصه حقوق بشر استوار مانده اند. همبستگی با خانواده های جان باختگان و قربانیان نقض حقوق بشر چشم گیرتر شده است. حکومت نتوانسته است با اعمال فشار بر زندانیان سیاسی آنها را وادار به سکوت کند.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران درخارج از کشور

مردم ایران هر روز از حقوق انسانی خود بیشتر محروم می شوند

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با محکوم کردن رفتارهای ضد حقوق بشری حکومت مستبد دینی در ایران، خواستار توجه بیش از پیش مجامع بین المللی به این رفتارهاست. در چنین اوضاع و احوالی لازم است که همه ما با هم برای احقاق حقوق شهروندی خویش تلاش کنیم تا سرزمین خود را از مهلکه بزرگی که حکومت مستبد دینی ایجاد کرده است، برهانیم.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg

شانزده آذر روز دانشگاه و دانشجو گرامی باد

اینک در شصت و یکمین سالگرد این دلیری در برابر رژیم خودسر و سرکوبگر شاه، رژیم خودسر و سرکوبگر جمهوری اسلامی کارنامه بس سیاهتری از رژیم سابق برای خود فراهم کرده است. جنبش دانشجوئی در دوره رژیم کنونی شانزده آذرهای چندی را همچون ۱۸ تیر ۱۳۷۸ تجربه کرده است. دانشجویان و دانشگاه باز هم در صف اول مبارزه در برابر دیکتاتوری و زور و دروغ و دزدی و چپاول قرار گرفته اند و هنوز هم با همان چهره های مصمم و قدم های محکم به پیکار برای آزادی و حاکمیت ملی که پایه زندگی و جامعه انسانی است ادامه میدهند.aksariat.jpg
اعلامیه به مناسبت ۱۶ آذر

١٦ آذر مشعلی فروزان، فراروی جنبش دانشجویی ایران

گروه کار جوان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

در تاریخ پر فراز و نشیب مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی، جنبش دانشجویی جایگاه بس والائی دارد. در این میان اما برآمد دانشجویان در مقابل کودتاگران و حاميان غربی آن در ۱۶ آذر ١٣٣٢ از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این روز، برگی ماندگار در تاریخ این جنبش استقلال طلب، آزادیخواه وعدالت پژوه بوده و همچون مشعلی فروزان فراروی مبارزات دانشجویی و جنبش دمکراتيک میهنمان قرار داشته است.adib-boroumand.jpg

اطلاعیه آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی
وهیأت رهبری جبهه ملی ایران

هم اندیشگان محترم. اعلامیه اخیر که منتهی به سرو صدا و بدگویی از سوی فرصت طلبان نسبت به این بنده گردید به حکم ضرورت و گذشت از موقعیت شخصی منتشر شد. زیرا اظهارات تند مأموران امنیت به گونه ای تهدید آمیز بود که چنان می نمود که اقدامات سنگینی برای تکفیر مجدداعضا جبهه ملی و تعطیلی کامل آن در آستانة وقوع است و ناچار باید برای پیشگیری ازآن توطئه ،کاری هر چند برخلاف میل و اصول باشد انجام داد و با دفع ضرر آنی راه منافع ملی را در دراز مدت هموار کرد و جبهه را از خطر رهانید. بسیار ساده لوحی می خواهد که کسی تصور کند اینجانب پس از عمری خون دل خوردن برای وطن و هفتاد سال متوالی در راه سربلندی و پیشرفت ایران قلم زدن و قدم برداشتن بدون رعایت مصلحتی و دفع ضرر، سخنی به زبان آورده باشم. من که خود از تهیه کنندگان اساسنامه جبهه ملی بوده ام چگونه ممکن است بدون مصلحتِ دفع غائله ای خلاف آن مطلبی عنوان کنم و پا بر روی حیثیت خود گذارم.Hamyesh6-01.jpg

اطلاعیه برگزاری همایش ششم
اتحاد جمهوریخواهان ایران

همایش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴، در شهر برلین برگزار گردید. دستو رکار اصلی آن ارزیابی از تحولات جاری، اتخاذ سیاست ها، تصویب سند سیاسی، بررسی امکانات همگراتی و وحدت نیروهای جمهوریخواه و اتخاذ تصمیم در این مورد بود.
روز نخست همآیش با انتخاب هیات رئیسه و گزارش فعالیت ارگان ها آغاز شد، با بحث روی دستور کار همایش و نیز تعیین کمیسیون ها برای رسیدگی به پیشنهادات شرکت کنندگان در تدقیق نهائی اسناد و سخنرانی تعدادی از شرکت کنندگان و مهمانان کنگره، ادامه یافت. برنامه پایانی روز نخست، برگزاری یک میز گرد حول «اوضاع سیاسی ایران و منطقه، بحران هسته ای و تحولات پیش رو» بود. در این میزگرد خانم ملیحه محمدی و آقایان بهروز بیات، گودرز اقتداری، تقی رحمانی، مهران براتی، حسین علوی و علی اکبر موسوی مشارکت داشتند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آمران قتل های زنجیره ای، همچنان حکم می رانند!

به مناسبت شانزدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای

در شانزدهمین سالگرد قتل های زنجیره ای، یاد آن جانباختگانی را که سر در راه باورهایشان دادند گرامی می داریم و خشم و نفرت خود از آمران و عاملان این جنایت های مافیائی را اعلام می داریم. ما با صراحت اعلام می کنیم که برای پایان دادن به این جنایت های بی شمار حاکمیت سیاه اسلامی، باید این ساختار قدرت مافوق خدائی به زیر کشیده شود و بر ویرانه های آن، قدرتی متکی به مردم و پاسخگو به آنها ساخته شود تا جامعه روی آرامش، آسایش، رفاه و زندگی شایسته انسانی بخود ببیند.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg

"اعلام پشتیبانی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور از آقای ادیب برومند"

وقایع اخیر در مجموع به همگان نشان داد که در راس جبهه ملی شخصیتی قرار دارد که در اثر تجربه طولانی فعالیت در جبهه ملی ایران قادر است راه درست را از نادرست تشخیص دهد و علاوه بر آن هرجا هم که لازم باشد با توجه به نظرات انتقادی و بهره گیری از خرد جمعی، هر اشتباهی را نیز تصحیح کند. در شرائط حساس کنونی که توقع و انتظار مردم از سازمانی مانند جبهه ملی بخاطر گذشته اعتمادبرانگیز آن، غیر قابل کتمان است، مسئولیت همه فعالان در داخل و خارج بسیار بزرگ است. چرا که همگی ما ضامن حفظ سازمان و یکپارچگی آن بوده و در تداوم حیات آن در این دوران پرتلاطم نقش داریم. در این شرائط حساس کشور ادامه حضور جنابعالی در ریاست شورای مركزی و شورای رهبری جبهه ملی بسیار مهم است. از شما میخواهیم که مانند همیشه راسخ و استوار در این سمت باقی بمانید و موجودیت، اهداف و صیانت جبهه ملی ایران را حفظ نمائید.