پيام شوراى هماهنگى جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لاييك ايران

در سوگ عباس عاقلی زاده

در تمام دوران تبعيد دست از مبارزه نكشيد و در تأسیس و شکل دهی به نهادهای سیاسی، دموکراتیک و آزادیخواه در خارج از كشور در راستای مبارزه عليه جمهورى اسلامى نقشى موثر داشت. او يكى از بنيان گذاران جنبش جمهورى خواهان دمكرات و لائيك ايران, عضو نخستين شوراى هماهنگى و چند دوره آینده آن بود. او همچنين از بنيان گذاران و فعالین شوراى موقت سوسياليست های چپ ايران، كانون دفاع از زندانيان سياسى و چند تشكل ديگر بود.aksariat.jpg
روابط عمومی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

تسليت به مسئولين و اعضاء نهضت آزادی ايران
به مناسبت درگذشت دکتر ابراهيم يزدی

کارنامه سياسی دکتر يزدی دارای جوانب مختلف است. هم جنبه مثبت و هم جنبه قابل نقد از جمله ضديت او با نيروهای چپ در دهه های اول انقلاب. او سال ها عليه اقتدارگرائی مبارزه کرد، از مشی مسالمت آميز دفاع نمود و چندبار در جمهوری اسلامی به زندان افتاد.
ما درگذشت دکتر ابراهیم یزدی را به مسئولين و اعضاء نهضت آزادی ايران و خانواده وی تسلیت می گوئیم و برای آن ها آرزوی صبر و بردباری داريم.besorye-etehade-chap1_s.jpg
اعلامیه مشترک

ما خواهان لغو حکم اعدام محمد علی طاهری هستيم!

ما به عنوان سه تشکل چپ مخالف استبداد و تبعیض و مدافع آزادی و دموکراسی، حکم اعدام محمد علی طاهری توسط قوه قضائی جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان لغو آن هستيم و از نهادهای حقوق بشری، جریان های سیاسی و از نيروهای آزاديخواه می خواهيم صدای مخالفت با اعدام را پر طنین نمایند. ما اطمینان داریم صدای اعتراض ما هر چه رساتر و همگانی تر شود، به همان نسبت تیغ سرکوب و اعدام کندتر می شود.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر ابراهیم یزدی
دبیرکل نهضت آزادی ایران

دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، درگذشت. ابراهیم یزدی یکی از چهره های سیاسی تاثیر گذار در طول چند دهه گذشته، از یاران نزدیک آیت الله خمینی در پاریس، معاون نخست وزیر دولت موقت بازرگان، سپس وزیر خارجه در دولت موقت، نماینده دور اول مجلس و بعد از درگذشت مهندس مهدی بازرگان، دبیر کل نهضت آزادی ایران بود.
اتحاد جمهوریخواهان ایران درگذشت دکتر ابراهیم یزدی را به خانواده و فرزندان، همراهان سیاسی ایشان و نهضت آزادی ایران تسلیت می گوید.بیانیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

درباره همه پرسی استقلال کردستان عراق!

وظیفه نیروهای انقلابی ، مترقی و به ویژه چپ و سوسیالیست نه تسلیم به توازن قوای موجود، کرنش در برابر ناسیونالیسم ارتجاعی طبقات حاکم ملت های ستمکش و نه همراه شدن با شونیسم ملت های مسلط، بلکه تلاش برای تغییر توازن قوا به سوی و به سود آزادی ، دمکراسی و سوسیالیسم است. تجربه کردستان سوریه که علیرغم همه مشکلات و اشکالات، گام های موثری در این راستا، در راستای فدرالسیم دمکراتیک، خودحکومتی وهمبستگی اردوی توده های پائین همه ملیت ها، قومیت ها و مذاهب برداشته است، می تواند قابل تامل باشد. در چنین شرایطی است که جنبش در حال عروج کرد می تواند منشاء تحولات بسیار مثبت و امیدوارکننده در خاورمیانه فرو رفته در جنگ های داخلی و تاریکی باشد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

زندانیان سیاسی، مدافعان جان بر کف آزادی ها هستند!
صدایشان باشیم!

در باره اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

سازمان ما ضمن حمایت از خواست های زندانیان سیاسی در حال اعصاب غذا، مقاومت جانانه آنها را برای پیکار آزادی بسیار حیاتی می داند. با این حال بر این نکته نیز تاکید می کند که بکارگیری این شیوه مقاومت نباید به گونه ای باشد که صدمات جانی درازمدت بر آنها وارد سازد. جنبش انقلابی مردم ایران برای رسیدن به خواست های برحق خود و از جمله در هم شکستن نظام جهنمی جمهوری اسلامی و ایجاد قدرت مردمی بر پایه آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی، به تک تک فعالان و مبارزان خود نیاز مبرم دارد.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
بمناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد:

همسویی روحانیت ارتجاعی با سیا و دربار

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

دوران سلطنت پهلوی بسر آمد ولی استبداد دیر پای حکومت وی اینبار در لباس جمهوری اسلامی به نحو شدیدتری ادامه یافت.
مصدق امروز نماد مبارزه برای آزادی و استقلال ایران است که راهش به ویژه برای نسلهای بعد یک اندیشه راهنماست. مردم ایران با توجه به تجربیاتی که از دو رژیم استبدادی گذشته و کنونی کسب کرده اند هر روز بیشتر پی میبرند که استبداد جز فساد و تباهی و فقر و فلاکت حاصلی ندارد و حل معضلات کشور تنها با ادامه راه مصدق یعنی استقرار یک حکومت ملی مبتنی بر آزادی، دموکراسی و جدائی دین از حکومت میسر است.شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لايیک ایران

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ روزی علیه استقلال و آزادی ایرانیان

جنبش ملی شدن صنعت نفت که با اتحاد و همدلی شخصیت های برجسته ملی و مذهبی به رهبری دکتر محمد مصدق آغاز شده بود، رفته رفته درپیچ و خمهای مبارزه بسیاری ازآغازگران جنبش از او فاصله گرفتند و با دسیسه ها و فریبکاریها شرایط را برای کودتا مهیا کردند. در تاریخ مبارزات مردم ایران ملی شدن صنعت نفت ، اخراج مستشاران انگلیسی از ایران، پیروزی در مجامع بین المللی، حرکتی ملی، مترقی، ضد استعماری، استقلال طلبانه و منحصر به فردبود که توسط محمد مصدق و یارانش دنبال شد، بقول خودش ما درتمامی میادین بین المللی پیروز شدیم جز در کشور خودمان !besorye-etehade-chap1_s.jpg
اعلاميه مشترک

ما خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی هستیم!

ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و لغو کلیه احکام قضایی علیه او و دیگر فعالان جنبش کارگری هستیم. ما نیروهای سیاسی و نهادهای کارگری را به دفاع از حقوق کارگران زندانی و آزادی فعالیت های سندیکائی فرا می خوانیم. حق تشکيل سنديکای مستقل، یکی از ابتدائی ترین حقوق کارگران است که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. با حمايت از مبارزات کارگران، حق تشکيل سنديکای مستقل را به جمهوری اسلامی نحميل کنيم.rahe-kargar2.jpg
اعلاميه هيئت اجرائي سازمان كارگران انقلابي ايران ( راه كارگر )

آنها از صدای پای کارگران و معلمان به وحشت افتاده اند!

در محكوميت تشديد فشار بر فعالان صنفي كارگران و معلمان

سازمان ما صدور احكام سنگين زندان براي كنشگران شجاع و امنيتي كردن فضاي فعاليت هاي صنفي را محكوم كرده و خواستار آزادي بي قيد و شرط همه فعالان دربند و ديگر زندانيان سياسي و عقيدتي مي باشد. اکنون که بخش های گوناگون جنبش های اجتماعی، کارگری، بازنشستگان، برای احقاق حقوق خود، اجتماعات اعتراضی برگزار می کنند، می توانند خواست آزادی کارگران و معلمان زندانی را نیز بر خواست های خود بیافزایند تا از این طریق مانع گسترش فضای سرکوب امنیتی در محیط های صنفی گردند. سازمان ما همچنین از همه سازمان ها ، احزاب ، تشكل ها و نيروها ي مترقي آزادي خواه و عدالت طلب تقاضا می کند تا از هر طریق ممكن از فعالان کارگری و معلمی و از زندانیان سیاسی و عقیدتی حمايت كنند.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

فراخوان برای پشتیبانی از خواست های مهدی کروبی!

اتحاد جمهوریخواهان ایران از خواست های به حق آقای کروبی پشتیبانی می کند، خواستار پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز است و معتقد است ادامه اعتصاب غذا سلامتی آقای کروبی را با توجه به وضعیت جسمی ایشان تهدید می کند. ما از همه نیروهای آزادیخواه، از کلیه نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی می خواهیم از خواست های آقای کروبی حمایت کنند. به ادامه حصر رهبران جنبش سبز اعتراض نمایند. خواهان آزادی آن ها از حبس خانگی شوند. ما همه جمهوریخواهان ایران و نیروهای ازادیخواه کشورمان را به دفاع از خواست های اقای کروبی فرامی خوانیم و امادگی خود را برای همکاری و اقدام مشترک اعلام در این زمینه اعلام می کنیم.همبستگی جمهوری خواهان ایران

پروژه شرورانه مرگ تدریجی محصوران را متوقف سازید.

هجا در پایان تاکید می کند که باز شدن قفل حصر و فرایند تدریجی گشایش سیاسی نیازمند تغییر موازنه قوای اجتماعی ، فعالیت هدفمند و خلق قدرت نیروهای معترض به وضع موجود در عرصه اجتماع است. ازاینرو هجا از تمامی نیرو های جنبش سبز و مدافعان حقوق بشر بخصوص دانشجویان، فعالان حقوق زنان، حقوق دانان، روحانیون مردمی، فرهنگیان و هنرمندان مسئول دعوت می کند تا پتانسیل های خود را برای گسترش طرح مطالبات مهدی کروبی فعال سازند. تجمیع نیرو و همگرایی ظرفیت های داخل و خارج از کشور می تواند برگزاری علنی دادگاه کروبی را به فرصتی تاریخی برای تضعیف استبداد دینی و رونق بخشیدن به مبارزه برای دمکراسی و حقوق بشر بدل سازد. قدرت در انحصار هیچ مرکز و حکومتی نیست. اقدام مناسب نیرو های اجتماعی و سیاسی در بزنگاه ها می تواند مناسبات را به نفع مردم تغییر دهد.هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت

از خواست های مهدی کروبی پشتیبانی می کنیم!

ما از خواست های آقای کروبی در خروج ماموران امنیتی از خانه اش، برچیدن دوربین ها و دستگاه های شنود از محیط زندگی اش، برخورداری از حقوق قانونی و حق دفاع در یک محاکمه علنی حمایت می کنیم. ما خواستار پایان دادن به حبس خانگی آقایان کروبی، میرحسین موسوی، خانم زهرا رهنورد و آزادی همه زندانیان سیاسی هستیم. دفاع از خواست زندانیان سیاسی و پشتیبانی از حرکت اعتراضی مهدی کروبی وظیفه همه آزادیخواهان و مدافعان حقوق شهروندی و انسانی آحاد مردم است. ما از همه سازمان های سیاسی، نهادهای مدافع حقوق بشری و کلیه انسان های آزاده درخواست می کنیم به هر شکل ممکن که می توانند، صدای اعتراض مهدی کروبی را پر طنین تر نمایند.aksariat.jpg
مهدی کروبی به اعتصاب غذای خشک دست زده است

از خواست های مهدی کروبی حمايت می کنيم!

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

اعتصاب غذای خشک مهدی کروبی، اعتراض به خودسری علی خامنه ای و قوه قضائيه، به بی قانونی، بازداشت خانگی بيش از شش سال و نيم و بی جواب گذاشتن خواست محاکمه علنی است. حبس خانگی رهبران جنبش سبز به دستور علی خامنه ای صورت گرفته است. او کينه ورزانه در مقابل خواست مردم برای رفع حصر ايستاده است. شکسته شدن حصر، مطالبه عمومی است. گروه های وسيعی از مردم در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوازدهم، از حسن روحانی خواستند که به حصر رهبران جنبش سبز پايان داده شود. اما حسن روحانی گام جدی در اين زمينه برنداشت.rahe-kargar2.jpg
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به دفاع از حق کار به عنوان یک اصل مسلم حقوق بشر به پاخیزیم

در محکومیت قتل مظفر عباسی، دستفروش در قم

سازمان ما ضمن محکوم کردن قتل بیرحمانه مظفرعباسی دستفروش قمی، به کودکان یتیم شد ه اش که عکس شان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، به همسر و تمامی خانواده اش، به دستفروشان و رانندگان وانت بارهای تره بار قم و به تمام دستفروشان کشور تسلیت می گوید و خود را در غم آنها شریک می داند. ما همچنین تلاش های مقام های قضائی قم برای سرپوش نهادن بر این جنایت از طریق اعلام "سکته قلبی" به عنوان علت مرگ را محکوم می کنیم و خواهان تشکیل یک هیئت مستقل برای بررسی این جنایت و علل آن هستیم.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

رأی به آوایی یعنی مهر تایید بر سی و هشت سال کشتار

حسن روحانی قبل از انتخاب مجددش به ریاست جمهوری برای جلب آرای مردم معترض، از کسانی انتقاد کرده بود که به گفته او در سی و هشت سال گذشته نشان داده اند جز اعدام کاری بلد نیستند. اکنون حسن روحانی یکی از همان ها را که بزرگترین «هنر» و علت اصلی ترقی او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شقاوت بسیار در اعدام و شکنجه است، به عنوان نامزد وزارت دادگستری به مجلس معرفی کرده است.aksariat.jpg

موضع ما پیرامون اکنون «مسئله کرد»

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طی آخرین نشست نوبتی خود با توجه به طرح بحث ارایه شده از سوی گروه کار ملی ـ قومی سازمان که به امضاء آن انتشار می یابد، قطعنامه زیر را در رابطه با تاثیرات تحولات منطقه‌ای چند سال اخیر بر مسئله دیرپای "ʼکرد" تصويب کرد. این قطعنامه خطوط کلی سیاست سازمان در قبال "مسئله کرد" و مبارزه برای تحقق حقوق ملی - قومی در کردستان ایران را تصریح می دارد.rahe-kargar2.jpg
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
مهرانگیز ریاحی،

یار وفادار "راه کارگر" از میان ما رفت

مهرانگیز ریاحی ، یار وفادار "راه کارگر" و یکی از چهره های ثابت قدم خانواده های خاوران ، با کوله باری از درد و اندوه ، با زندگی وداع کرد. مهرانگیز خواهر رفیق شهیدمان نورالدین ریاحی ، تقریباً همه عمر خود را در متن مبارزات چپ گذراند و زندگی خود را تماماً وقف مقابله با دشواری هایی کرد که خانواده اش با آنها روبرو بود ، تا جایی که حتی مجال ازدواج پیدا نکرد.بیانیه جبهه ملی ایران- اروپا

به مناسبت سد و یازدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت و روز تحلیف رئیس جمهور روحانی

حتی اگر مسؤلی، مانند وزیر کشور، در این جمهوری اسلامی روز ۱۴ امرداد را عمدأ برای روز تحلیف رئیس جمهورکنونی انتخاب کرده باشد، باید این گزینش او را یا ساده لوحانه دانست که بعید بنظر می‌آید و یا با یاد شیخ فضل الله نوری و با پوزخندی برلب. آنچه جمهوراین جمهوری را که وجودش فقط دریک ولی فقیه پیکریافته است با جمهور ۱۱۱ سال پیش پیوند میزند، همانا یک تراژدی تاریخی است. و شوربختانه تاریخ ایران کم تراژدی نداشته است.rahe-kargar2.jpg

گزارش سیاسی کنگره بیست و دوم
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تنش میان جناح های درونی جمهوری اسلامی ، مخصوصاً در شش - هفت ماه گذشته ، چنان شدت یافته که اگر با همین آهنگ ادامه یابد ، همزیستی آنها را بسیار دشوار خواهد ساخت. آشکار است که در دامن زدن به این تنش ها جناح ولایی پیشقدم است و حتی شخص ولی فقیه در بالا بردن فشار بر جناح مقابل و به ویژه رئیس جمهور ، علناً نقشی تعیین کننده دارد. اما مسأله این است که روحانی نیز به آسانی تن به عقب نشینی نمی دهد و در انتقاد از جناح مقابل بعضی از خط قرمزهای شناخته شده رژیم را زیرپا می گذارد. به این ترتیب ، رویارویی دو جناح به صورت یک گلاویزی عریان در آمده که نشان دهنده این است که هر دو جناح اصلی رژیم خود را برای وضعیتی فوق العاده و بحرانی آماده می کنند.besorye-etehade-chap1_s-1.jpg
اعلاميه مشترک

۱۱۱مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران را گرامی می داریم!

انقلاب مشروطیت ایران در عین حال تاریخ تولد چپ های ایران است. تولد نخستین سازمان های ترقیخواه یعنی سوسیال دموکرات ها و اجتماعیون ـ عامیون که در پایداری تبریز در برابر شاه و ارتش تزاریسم، در سرنگونی استبداد و تصویب مواد ترقی خواهانه قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایت نقش داشته اند. چپ ایران زاده سنگرهای رادیکال ترین مبارزان انقلاب مشروطیت است که مبارزه در میدان های نبرد و اندیشمندی در سازماندهی مقاومت و طرح خواسته های ترقی خواهانه را توامان داشتند.بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت ششم اوت ۲۰۱۷

دیر یا زود، جنبش مسالمت‌آمیز و رو‌به‌رشدِ مدنی و مردمیِ اقشار و طبقات ملت برای بازپس گرفتنِ آزادی‌های به‌سرقت‌رفته و احقاق حقوق زیرپاگذاشته شده‌ی آن‌ها توسط حاکمیّت قهقرایی آخوندی، با تبدیل شدن به مبارزات فراگیر و مسالمت‌آمیز نظام توتالیتر اسلامی در ایران را برخواهد ‌چید.aksariat.jpg
نامه مسئول هیأت سیاسی - اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به خانم فدريکو موگرينی‎

اتحادیه اروپا می تواند نقشی مؤثر در تلاش برای تقویت صلح و ثبات در منطقه ایفا کند

افزایش تنش در خاورمیانه باعث بروز تهدیدهای جدی علیه ثبات منطقه، تقویت نیروهای افراطی مانند داعش شده، به ضرر بسیاری از کشورها از جمله اعضای اتحادیه اروپا، در هر دو عرصه انسانی و اقتصادی است. جنگی جدید، هیچ پیروزی نخواهد داشت و همه در آن بازنده خواهند بود. از این رو کاهش تنش در خاورمیانه و به ویژه عادی سازی روابط میان ایران و عربستان سعودی، اهمیت فوری برای امر صلح دارد.jebhe.jpg
هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

یکصد و یازدهمین سالگرد انقلاب افتخار آفرین مشروطیت گرامی باد

جبهه ملی ایران یکصد و یازدهمین سالروز انقلاب پر افتخار مشروطیت را گرامی می دارد. و در این سالروز فرخنده باز هم تاکید مینماید که راه اعتلای این کشور و سعادت و رفاه این ملت تنها برقراری آزادی های اساسی ملت و حفظ استقلال و برقراری حاکمیت ملی بر پایه انتخابات آزاد و واقعی است. انتخاباتی که بدون دخالت حاکمیت، و نظارت استصوابی عوامل آن، و تنها مبتنی بر تصمیم و اراده ملت ایران صورت بگیرد.