چریکهای فدایی خلق ایران

مبارزات دلاورانه کارگران اراک و درس های نهفته در آن ها!

مبارزات دلاورانه کارگران آذر آب و هپکو علیه سرمایه داران و رژیم جمهوری اسلامی ، جلوه ای از مبارزات تمامی طبقه کارگران ایران علیه بی عدالتی می باشد ، همچنان که مطالبات بر حق آنان خواست های صنفی عمومی کارگران ما را بیان می کند. بر تمام انسان های با وجدان و نیروهای مبارز و مترقی ست که از این مبارزات پشتیبانی کرده و خواست قلبی کارگران ایران یعنی رسیدن به آزادی و دموکراسی و نابودی نظام استثمارگر حاکم و رژیم حافظ آن ، جمهوری اسلامی را با صدایی بلند در افکار عمومی منعکس کنند. باشد که نیرو های راستین مدافع طبقه کارگر بتوانند در جهت تسهیل راه پیوند با کارگران مبارز و انقلابی ایران به منظور یاری به تحقق خواست اصلی آنان که رسیدن به سوسیالیسم و جامعه ای عاری از هرگونه ظلم و استثمار است ، گام های هر چه مؤثر تری به پیش بردارند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

در برابر حاکمیت سرکوبگر، همبستگی سراسری را سازمان دهیم

در اعتراض به سرکوب وحشیانۀ حرکت های کارگری

زمان آن فرارسیده است که سازمان ها، تشکل ها و فعالان مدنی و کنشگران اجتماعی با احترام کامل به استقلال تشکل های صنفی، استقلال از دولت ، احزاب و سازمان ها، راه سازمانیابی مستقل کارگران و کلیه اقشار اجتماعی را هموارتر سازند و در راه ایجاد تشکل های سراسری بخش های گوناگون و همگرائی ها آنها مجددانه بکوشند. سازمان ما که در تمامی طول حیات سازمانی اش در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگران ودیگر بخش های جامعه و در راه آزادی، دمکراسی، همبستگی، عدالت، برابری و در یک کلام سوسیالیسم مبارزه کرده است، خود را جزئی کوچک از این رزم به هم پیوستۀ نیروی کار و زحمت می داند و هر نوع سرکوب این جنبش رشد یابنده را، چه با گاز اشک آور و باتوم در اراک باشد ، چه در اتوبوس های شرکت واحد و یا در زندان های قرون وسطائی، بشدت محکوم می کند.aksariat.jpg
اعلامیه گروه کار جوانان سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت

زنگها به صدا در می آیند
امسال هم ميليون‌ها کودک و نوجوان از تحصیل باز می مانند!

بمناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس

ما بر این باوریم که اکنون بیش از هر زمان دیگر, توجه ويژه به امر آموزش، حذف امر پرورش از وزارت آموزش و پرورش، اختصاص بودجه لازم برای مراکز آموزشی، بازنويسی کتاب های درسی و حذف نگرش واپسگرا و خرافاتی از کتاب ها، تغييرات در کادر وزارت خانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی، توجه اکید به کودکان کار و کودکان خیابان، بايد در الویت کارهای دولت آقای روحانی قرار گیرد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

فضاهای آموزشی کشور،
به جای شریعت تاریک اندیش و آزمندی غارتگرانه،
به روشنائی، آگاهی و آزادی نیاز دارد!

به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷

برای پایان دادن به حاکمیت فرماندهی ضد دمکراتیک، تاریک اندیشانه و از بالا بر سیستم آموزشی کشور و برای پایان دادن به حاکمیت دین و شریعت و سود و غارتگری بر فضاهای آموزشی کشور و از این طریق برای از میان برداشتن تبعیض های سازمانیافته علیه دختران جوان کشور، علیه اقلیت های مذهبی و بویژه بهائیان ، علیه کودکان مناطق ملی یا کودکان خانواده های فقیر و زحمتکش و کودکان پناهنده و مهاجر، تنها نیروی بخش های آموزشی کشور کافی نیست. دانش آموزان و معلمان کشور، در برگیرنده همه بخش های جامعه هستند. اکثریت این نیرو از زحمتکشان جامعه اند، نیمی از آنها را زنان و دختران تشکیل می دهند و بخش های ملی کشور نیز حضوری فعال در میان شان دارند.چریکهای فدائی خلق ایران

در باره رفراندم در کُردستان عراق

واقعیت این است که رفع ستم ملی در کُردستان مستلزم در هم شکستن مناسبات سرمایه داری و سلطه امپریالیسم می باشد و خلق کُرد تنها در زمانی قادر خواهد بود از حق تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردد که مبارزه خود را در جهت نابودی سرمایه داران و مزدوران حاکم سازمان دهد تا با کنار زدن آن ها ، شرایط آزاد و دمکراتیک در کُردستان بر قرار گردد. تنها در چنین شرایطی است که امکان تحقق حق تعیین سرنوشت مهیا می شود و توده های مردم امکان می یابند در باره آینده خویش خود تصمیم بگیرند. این را هم باید گفت که بر اساس تجربه و همه واقعیت های موجود ، رهائی نه فقط خلق کُرد ، بلکه دیگر خلق های منطقه خاورمیانه در گرو اتحاد مبارزاتی آن ها با یکدیگر ، در مقابل دشمنان مشترک خود می باشد و آمریکا ، اسرائیل و روسیه ، دشمنان برجسته همه ما هستند.aksariat.jpg
گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

بازداشت و ضرب شتم کارگران حق طلب هپکو و آذرآب را محکوم می کنیم

ما ضمن حمایت قاطع از حرکت اعتراضی و مطالبات حق طلبانە کارگران هپکو و آذرآب اراک و محکوم نمودن ضرب و شتم کارگران بە خاطر طلب حق و حقوق شان، خواهان رسیدگی عاجل بە مطالبات کارگران معترض ، آزادی بی قید و شرط کارگران دستگیر شدە و مجازات عوامل تعرض بە کارگران و جلوگیری از دخالت نیروهای امنیتی در تجمعات صنفی و رعایت اکید حق اعتصاب و سایر حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران هستیم.پیام سازمان راه کارگر

به مناسبت آعاز سال تحصیلی جدید

روز اول مهر، با آغاز سال تحصیلی جدید، کودکان و جوانان با شور و نشاط فرواوان، فضای مدارس و دانشگاهای کشور را دگرگون می سازند و بار دیگر شوق و شادی را به کوی و برزن باز می گردانند. زندگی میلیون ها تن از مردم نیز رنگ دیگری می گیرد و دغدغه خاطرشان با رفتن و برگشتن محصلین نوسان می یابد. ما این روز را به همه والدین و مردمان ایران شادباش می گوئیم. زیرا که دانش آموزان و دانش جویان کنونی، به عنوان امید بزرگ فردا، سرنوشت آینده کشور را رقم می زنند.sadegh-sharafkandi.jpg

پیام به مراسم بزرگداشت دکتر صادق شرفکندی

به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد ترور او و یارانش در برلین

تلاش جمهوری اسلامی برای ترور رهبران و ضربه زدن به حزب شما، نشاندهنده نقش و اهمیت این حزب هم در کردستان و هم در تلاش برای استقرار دمکراسی در ایران است. حزب شما همواره در عین حضور مستمر در سنگر مبارزه در کردستان، نقش مهمی در تلاش برای ایجاد اتحاد در صفوف اپوزیسیون دمکرات داشته است. نقش برجسته دکتر قاسملو و نیز دکتر شرفکندی در این عرصه با توجه به مقبولیتی که این دو در میان نیروهای اپوزیسیون داشتند، غیر قابل انکار است. بدون تردید تداوم راه این رهبران فرهیخته نیز، می تواند حزب شما را به یکی از ستون های اصلی جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک در ایران تبدیل کند.aksariat.jpg
پيام هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

«میکونوس»، جنایتی فراموش نشدنی

به مراسم ٢٥مین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش

ما در این بیست و پنجمین سالگرد "جنایت میکونوس"، ضمن محکوم کردن آمران و عاملان این ترور در جمهوری اسلامی، بار دیگر خاطره زنده یادان دکتر صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی را گرامی و بزرگ می داریم و به نام و یادشان درود می فرستیم. ما با حزب دمکرات کردستان ایران و همه آنانی که داغدار این جنایت هستند ابراز همدردی کرده و همبستگی خود در مبارزه علیه هرگونه تبعیض و از جمله تبعیض ملی در کشورمان را با این دوستان ابراز می داریم. نام و خاطره شرفکندی و یارانش ثبت جاودانه تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ایران و کردستان ایران است.aksariat.jpg

نامه مسئول هیأت سیاسی - اجرایی فداییان خلق (اکثریت) به مقامات پارلمان اروپا

چند هفته پیش، شماری از زندانیان سیاسی در ایران، شامل کارگران، روزنامه نگاران، فعالان اتحادیه ای، معلمان و نیز فعالان سیاسی و حقوق بشری به عنوان آخرین راه اعتراض علیه شرایطی که در آن نگهداری می شوند، دست به اعتصاب غذا زدند. شماری از آنان هنوز در اعتصاب غذا به سر می برند. جان آنان در خطر است.
ما اکیدا از شما می خواهیم صدای اعتراض خود را علیه رفتار غیرانسانی با زندانیان سیاسی ایران بلند کنید. ما پشتیبانی شما از خواستهای زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا را خواهانیم. ما اکیدا از شما می خواهیم توجه به خواستهای زندانیان را مطالبه کنید.UDIran-logo-fullx200.jpg
اعلامیه اتحاد برای دموکراسی در ایران

انتخابات سترون

ضرورت شکستن چارچوب ها و مسلط کردن گفتمانی جدید

اتخاد برای دموکراسی در ایران انتخابات آزاد را جزیی از مبارزات مدنی میداند و نه حاصل و نتیجه ان. این دو را نمی شود از هم تفکیک کرد و به همین خاطر ان را به عنوان استرتژی گذار به دموکراسی در ایران انتخاب کرده است. ما از همه کنشگران سیاسی می خواهیم برای توسعه مبارزات مدنی، برگزاری یک انتخابات آزاد، منصفانه و واقعی در ایران و برای آزاد کردن انتخابات از قید و بندهای نظام انتخاباتی اسلامی، همگام بشوند ودر راه ایجاد تفاهم و توافق برسر راه رسیدن به دموکراسی در ایران تلاش های خود را یگانه کنند.besorye-etehade-chap1_s-1.jpg
اطلاعیه مشترک

از برپائی غرفه " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" پشتیبانی می کنیم!

امسال نیز چون سال های گذشته روزنامه اومانیته جشن بزرگ خود را در پارک کورنوف در حومه نزدیک پاریس برپا می کند. ما سه تشکل اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ، فدئیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، در فرانسه، که هر ساله غرفه مشترکی برگزار می کردیم و می کوشیدیم صدای ایرانیان آزاده را علیه استبداد حاکم و برای عدالت و آزادی به گوش شرکت کنندگان در این مراسم بزرگ برسانیم، امسال با شرکت در غرفه ای که به نام " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" توسط فعالان سیاسی ایرانی با افق های فکری متفاوت برگزار می شود، شرکت می کنیم و به سهم خود تلاش داریم فریاد زندانیان سیاسی را علیه شکنجه و زندان و برای آزادی پر طنین کنیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگرا ن انقلابی ایران(راه کارگر)

چرا اعلامیۀ "هیات هماهنگی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"
"در دفاع از جان و حقوق کولبران زحمتکش کردستان"
مورد تائید ما نسیت؟

برای پیش برد سیاست ِاعمال فشار، هیئت هماهنگی این دوره بازهم به شکل غیرقانونی و با نقض مصوبات چهار نشست نیروها وهمچنین مصوبات شورای نمایندگان و آئین نامه هائی که به اتفاق آراء تصویب شده اند، فعالیت را در یک دوره سه ماه متوقف کردند و از آن جا که چنین اقدامی در تمامی دوره موجودیت پنج ساله اتحاد سابقه نداشت، پیشنهاد "آیا انتشار اطلاعیه جمعی در قبال رویدادهای جاری ضروری است "را وارد دستور کار جلسه شورای نمایندگان کردند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مردم زحمکش کردستان، هم سرنوشت تمامی مردم ایرانند!

در حمایت از حرکت های مردمی شهرهای کردستان
در اعتراض به قتل بیرحمانه کولبرها

سازمان ما، ضمن محکوم کردن قتل جنایت کارانۀ کولبران کرد، ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه یگان های ویژه نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در شهرهای کردستان، ضمن محکوم کردن دستگیری و زندانی کردن جوانان کرد، خواهان پایان دادن به سیاست های امنیت محور در کردستان ، بلوچستان و خوزستان است. روشن است بدون رفع تبعیض و ستم ملی و احترام به حق تعیین سرنوشت ملیت های کشور که شرط اتحاد داوطلبانه کارگران و زحمتکشان همه ملیت های ساکن ایران در مبارزه علیه استبداد، تاریک اندیشی و بهره کشی است ، نمی توان به حل مشکلات گسترده این مناطق همت گماشت.پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

دیگر حاشا نمیتوان کرد، جلادان در صف اعتراف و مدالهای آدمکشی!

به مناسبت سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت

سازمان راه کارگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه جانباختگان راه آزادی و برابری، مصمم است همراه و همگام با همه انسانهای شریف و آزادیخواه، همه سازمانها و گروههای مدافع حقوق انسانی، برای آشکار شدن تمام حقیقت تلاش کند، تمام قربانیان جنایت های سیاسی در ایران شناخته و دادشان را در دادگاهی عادلانه ؛ آزاد و علنی فریاد کند ، همه آمران و عاملان این جنایات سازمانیافته و سراسری، شناخته و افشا و محاکمه شون ، امکان تکرار شدن این جنایت های سیاسی و وحشیانه را با کمک به سازمان دادن مردم در شبکه ها و نهادهای مترقی و بشردوست و عدالت طلب، آزادیخواه، مدرن و سکولار علیه جریانات ارتجاعی و نژادپرست و بنیادگرای مذهبی بگیرد، برای سرنگونی انقلابی رژیم جنایتکار اسلامی و برای آزادی و برابری مبارزه کند و در راه متحد کردن همه تلاشها و مبارزات اردوی کار و رنج و به ثمر نشاندن آرمانهای جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم تلاش نماید.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای پایان دادن به چنین جنایت هائی،
باید رژیم جمهوری اسلامی،
به عنوان ساختار سازمانده آن جنایات را در هم شکست!

به مناسبت بیست و نهمین سالگرد قتل عام تابستان ۱۳۶۷

سازمان ما، یک بار دیگر در برابر پایداری و شجاعت ستودنی خانواده های عزیز از دست داده کشتار های دهۀ شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و تمامی خانواده هائی که عزیزان شان را در جریان قتل های زنجیره ای، ترورهای داخل و خارج از کشور و قربانیان "مرگ های خاموش" در زندان های جمهوری اسلامی، از دست داده اند، سر تعظیم فرود می آورد. ممکن است با عقاید بسیاری از کسانی که جان بر سر عقیده خود گذاشته اند، همسوئی و همدلی نداشته باشیم یا در جبهه مخالف آن ها قرار داشته باشیم؛ اما وظیفه خود می دانیم که از آزادی های بی قید و شرط سیاسی ، از آزادی های بی هیچ حصر و استثناء و از آزادی عقیده و بیان همگان با تمام توان مان دفاع کنیم.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

خواهان لغو حکم اعدام محمدعلی طاهری هستیم!
آزادی عقیده و بیان را به رسمیت بشناسید!

اتحاد جمهوریخواهان ایران احترام به عقاید شهروندان و حفظ حرمت انسانی را یکی از پایه های اصلی یک جامعه آزاد می داند و خواهان پایان دادن به صدور احکام اعدام، پیگرد و آزار دگر اندیشان و پایبندی جمهوری اسلامی بر حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در کشور است. ما خواستار لغو حکم اعدام آقای محمد علی طاهری و آزادی فوری ایشان هستیم و همه نیروهای آزادیخواه، نهادهای مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی را به دفاع از حقوق انسانی آقای طاهری فرامی خوانیم.