logo

چریکهای فدائی خلق ایران

تظاهرات مردمی در ایران ، جرقه های یک آتش بزرگ!

شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ - ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷

امروز پنجشنبه هفتم دی 1396 ، هزاران تن از مردم دلاور مشهد ، نیشابور ، کاشمر و چند شهر دیگر کشور در اعتراض به گرانی و فساد و سرکوب و خفقان ، به خیابان ها ریخته و بار دیگر خواست قلبی خود مبنی بر سرنگونی جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد یک دگرگونی انقلابی عظیم در جامعه و نابودی ساختارهای پوسیده نظام استثمارگرانه حاکم را فریاد زدند. تظاهر کنندگان در مشهد با سردادن شعارهای "مرگ بر دیکتاتور" ، "مرگ بر روحانی" ، "نترسید ، نترسید ، ما همه با هم هستیم" ، "اسلامو پله کردید ، مردمو ذله کردید" ، "سر اومد ، سر اومد ، کاسه صبر ملت سر اومد" و... خشم خود نسبت به کلیت رژیم دزد و جنایتکار جمهوری اسلامی و خواست خود مبنی بر پایان دادن به حیات ظالمانه و سرکوبگرانه تقریبا چهل ساله این رژیم را به نمایش گذاردند. نیروهای سرکوبگر رژیم در مشهد با حمله به مردم مبارز ، به شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور پرداخته و ضمن ضرب و شتم مردم ، ده ها تن از جوانان به جان آمده را دستگیر و به شکنجه گاه های خود منتقل کردند. اما تظاهر کنندگان با نمایش یک روحیه تعرضی با نیروهای سرکوبگر انتظامی درگیر شدند و سطل های زباله را به آتش کشیدند. عابرین نیز با مشاهده این اوضاع به صفوف تظاهرکنندگان پیوستند.
جرقه های آتشی که امروز در مشهد و شهرهای دیگر ایران برافروخته شده اند ، به هیچ وجه یک اتفاق مجرد و بی ارتباط با فضای عمومی حاکم بر جامعه تحت سلطه ما نیستند. سازشکاران و مغرضینی که همواره می کوشند جنبش توده ها را منحرف یا آن را کم اهمیت جلوه دهند ، سعی خواهند کرد با استناد مثلا به شعارهائی که در این تظاهرات علیه گرانی و دزدیها و فساد حکومتیان مطرح می شود ، تظاهرات مردم جان به لب رسیده از حدود چهل سال حاکمیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی را صرفا در حد اعتراض به گرانی و غیره جلوه دهند. اما در شرایطی که بحران اقتصادی ، فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و فساد در جامعه بیداد می کنند ، در حالی که زندگی میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان جامعه در شرایط عدم پرداخت دستمزد و حقوق هایشان توسط دولت و سرمایه داران در حال نابودی ست و به طور کلی در شرایطی که کمر کارگران و دیگر توده ها زیر بار ظلم ها و ستم های بی حد و حصر اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی خمیده شده ، طبیعی است که به قول خود توده ها کاسه صبرشان به سر آید و سر به شورش بزنند. در شرایطی که مردم به عینه شاهد شکاف طبقاتی چشمگیر در جامعه هستند ، در شرایطی که هر روز خبر جدیدی از ابعاد دزدی های نجومی مقامات حاکم و غارت مال و حیات توده های محروم به بیرون درز پیدا می کند ، و بالاخره در شرایطی که کوچکترین خواست تغییر در وضع موجود از طرف دولتمردان حاکم با سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می گیرد ، به طور واضح به همه نشان می دهد که راهی به جز انقلاب در مقابل آنها قرار ندارد.
شورش های توده ای در مشهد و نیشابور و شهرهای دیگر خبر از طوفان عظیمی می دهند که با خواست نابودی مسببان این اوضاع فلاکتبار در تمام ایران ، در راه است. جلوه های دیگر این طوفان در ماه های اخیر خود را در اعتصاب و اعتراض بزرگ کارگران هپکو ، کارگران هفت تپه و تجمع ها و تظاهرات پراکنده کارگری در سراسر ایران ، اعتراضات سراسری مالباختگان و بازنشستگان نشان داده اند.
شعارهای رادیکال تظاهر کنندگان که این روزها در همه جا به طور سیستماتیک ساختارهای نظام ، دیکتاتوری ، رئیس دولت ، ولی فقیه و حتی لفافه های اسلامی حکومت را نشان گرفته اند (نظیر شعار اسلامو پله کردید ، مردمو ذله کردید) ثابت می کنند که آنچنان انرژی انقلابی بزرگی در بطن جنبش های توده ای جاری نهفته است که به شرط آزاد شدن در یک مسیر صحیح ، می تواند پیشرفت های انقلابی بزرگی را برای توده های تحت ستم در مبارزاتشان علیه دشمن یعنی دژخیمان حاکم موجب شود.
یکی از مسایلی که در شرایط کنونی باید به آن توجه داشت این است که در شرایط بحرانی و ملتهب هنگامی که توده ها به پا می خیزند ، همواره کسانی که تا دیروز به نحوی نگهدارنده وضع موجود بودند ، پیدا می شوند که با دست گذاردن روی برخی خواست های به حق توده ها سعی می کنند خود را همسو با خواست های آنان و در صف آنان برای تغییر ، جا بزنند تا به این وسیله بتوانند جنبش انقلابی توده ها علیه کلیت رژیم و نظام حاکم را منحرف سازند. با درس گیری از تجارب گذشته باید فریبکاری های چنین نیروهائی را افشاء کرد تا نقشه های پلید آنان آشکار شده و خود آن ها از صفوف توده ها طرد و به بیرون رانده شوند.
وظیفه تمامی جوانان آگاه و انقلابی ست که ضمن متشکل کردن خود با توجه به تجارب گذشته و از جمله درس گیری از جنبش توده ای سال 88 ، مبارزات اجتناب ناپذیر کنونی را به سوی هدف اصلی یعنی نابودی نظام سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران کانالیزه کنند ، چرا که تا این سیستم سرمایه داری پا برجاست رژیم های دیکتاتور را در اشکال مختلف (چه اسلامی و چه غیره) بر جان و مال مردم حاکم خواهد ساخت ؛ و همین نظام سرمایه داری وابسته است که عامل تمامی فجایع حاکم بر حیات کارگران و زحمتکشان ، زنان ، خلقهای ستمدیده و سایر آحاد تحت ستم جامعه ماست.
درود بر مردم دلیر بپاخاسته!
جمهوری اسلامی ، با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد!
زنده باد انقلاب!

چریکهای فدائی خلق ایران
هفتم دی 1396

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد