aksariat.jpg
بيانيه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

پيرامون وضعيت سياسی کشور بعد از برجام
صف آرائی در درون جمهوری اسلامی، سياست و رهيافت ما

ما در موضع اپوزيسيون جمهوری اسلامی و دولت روحانی قرار داريم. دولت روحانی در عرصه پروژه هسته ای موفق بود ولی عملکرد او تا کنون در عرصه سياست داخلی مثبت نيست. او در مواردی سياست های زيانباری پيش برده است. ما از موضع اپوزيسيون جمهوری اسلامی، منتقد اقدامات و سياست های زيانبار دولت روحانی به ویژه در عرصه مسائل کارگری هستيم. ما از مطالبات مردم از حسن روحانی در مورد حقوق و آزادی های مدنی، شکستن فضای امنيتی، باز کردن فضای فرهنگی، برداشتن موانع سازمان يابی کارگران، دانشجويان، معلمان و ساير گروه های مزدبگير و تأمين خواسته های آنان، برداشتن حصر و آزادی زندانيان سياسی حمايت می کنيم. ما از سياست و اقدام معينی که دولت روحانی به سود منافع ملی، مصالح جامعه، کاستن از قدرت ارگان های غيرانتخابی انجام دهد، استقبال می کنيم.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مداخله نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه منافی منافع ملی است

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور همانند گذشته سیاست دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و عراق و سایر کشورهای خاور میانه و بعبارتی کشاندن مردم ایران به باتلاق جنگ را محکوم میکند و آنرا در مباینت با منافع مردم ایران میداند. دخالت نظامی ایران در کشورهای منطقه تحت لوای دفاع از اقتدار مذهب شیعه میتواند بیش از پیش کشور ما را به یکی از هدفهای کینه توزی بنیادگرایان سنی مذهب تبدیل نماید. کشته شدن جوانان ایران در خدمت سیاست های دیکتاتوری مذهبی قابل تحمل نیست. به اعتقاد ما مردم ایران و کلیه آزادیخواهان منطقه که برای صلح، دوستی و دموکراسی و علیه نیروهای تخریب، مبارزه میکنند، همبستگی و اشتراک منافع دارند و ادامه جنگی که در نهایت برای گسترش نفوذ بنیادگرایان و حکومتهای استبدادی است به زیان تمامی مردم منطقه است.aksariat.jpg
دومين بيانيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
در مورد انتخابات اسفندماه

شرکت در کارزار انتخابات با شعار "تغيير"
مطالبات و رئوس برنامه پيشنهادی ما

کشور ما نيازمند "تغيير" است. بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه در مقابل "تغيير" ايستاده است. جامعه مدنی و نيروهای سياسی با شعار "تغيير" می  توانند در کارزار انتخابات فعالانه شرکت کنند، در سمت دهی تحولات سياسی تاثير بگذارند و روندها را به زيان بلوک قدرت و تغيير سياست های فاجعه بار و به سود نيروهای آزاديخواه رقم زنند.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

ما خواهان مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی،
و همراهی با جنبش تغییر هستیم!

ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد هستیم. انتخابات آزاد، خواست فراگير نيروهای سياسی و مطالبه طبیعی هر شهروند است. ما در عين حال معتقديم که ماه های مانده به انتخابات فرصتی است برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی و مطالبات عمومی جامعه. ما همراه با نيروهای آزادیخواه و دمکرات خواهان آزادی زندانيان سياسی، رفع حصر از سران جنبش سبز، باز کردن فضای سياسی، آزادی رسانه ها، اطلاع رسانی، برگزاری اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی، منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در روندهای انتخاباتی هستيم. ما از لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تامين حقوق شهروندی، حق رای و کانديداتوری شهروندان و حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت در انتخابات دفاع می کنيم و خواستار عدم دخالت سپاه و بسيج در انتخابات هستيم.jebhe.jpg
جبهه ملی ایران

انتخابات ناسالم پی آمدهای نگران کننده ای خواهد داشت

جبهه ملی ایران ضمن پای بندی به آزادی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون و اعتقاد راسخ به آزادی های اساسی در تمام سطوح اجتماعی-سیاسی، توسعه اقتصادی پایدار، حفظ محیط زیست، تامین رفاه عمومی، اعتلای علمی و فرهنگی و بهره مند بودن تمامی شهروندان از فرصت ها و امکانات برابر از کلیه شهروندان می خواهد بر مبنای درک صحیح از وضعیت جهانی و منطقه ای و وقوف کامل به مشکلات و نارسائی های داخلی و توجه به این واقعیت که بی تفاوتی اکثریت نسبت به انتخابات، هشت سال پیامدهای زیانباری را به بار آورد. اینک در شرایط موجود برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت در آن را قویا مورد توجه و مطمح نظر خود قرار دهند. زیرا باید اینک دانسته شود که در شرایط کنونی جهانی و منطقه ای انتخابات ناسالم پیامدهای نگران کننده ای در پیش خواهد داشت.aksariat.jpg
گروه کار جوان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۱۶ آذر
پرچمی افراشته بر فراز مبارزات جنبش دانشجویی ایران

اگر حکومت مستبد پهلوی رويداد ۱۶ آذر ۱۳۳۲، اول بهمن ۱۳۴۰ و ۱۳ آبان ۱۳۵۷ را آفرید و به دستگیری های گسترده، زندانی و شکنجه دادن دانشجویان دست يازيد، مستبدان تاریک اندیش نظام ولائی از همان ابتدای انقلاب به دانشگاه ها حمله کردند و هزاران دانشجو را دستگير و عده زياد از آن ها را به جوخه اعدام سپردند. در دهه ٧٠ رويداد خونین ۱۸ تیر ۱۳۸۷ را آفريدند و در دهه ٨٠ دانشگاه ها را به پادگان تبديل کردند., با این همه اما جنبش دانشجویی میهن ما زنده است و پویا و هیچگاه استبداد، چه شاه چه شیخ، نتوانست این قلب تپندۀ جامعه را از حرکت باز دارد.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۶ آذر، امروز نیز مانند دیروز

۳۷ سال است که دانشجویان ایران همچنان برای اهدافی مبارزه میکنند که پس از زیر پا گذاشتن دستاوردهای نهضت مشروطه تا کنون تغییری نیافته اند. تلاش و کوشش آنها در شرائط فعلی بر این محور استوار است که تغییر حکومت ها را اصل قرار نداده بلکه خواست اصلی مبارزات مردم را که استقلال، آزادی، حاکمیت ملت و عدالت اجتماعی بوده است را همواره مد نظر داشته باشند. برای نائل شدن به این اهداف ضروری است که آگاهی سیاسی جامعه در باره اهمیت حقوق انسانی و شهروندی و برابری آحاد ملت صرفنظر از جنسیت، قومیت، اصل و نسب، نژاد، زبان، زادگاه، منش و عقیده و ایمان، باورهای مذهبی و سیاسی در مقابل قانون، چنان در میان مردم گسترش یابد که ایشان خواست ها و مطالبات خود را با قاطعیت به کرسی بنشانند تا اینبار نتایج صد و اندی سال مبارزه برای آزادی و حاکمیت ملت با شکست روبرو نشود.بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران

درباره انتخابات مجلس دهم

ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم.روابط عمومی جبهه ملی ایران

تبریک به جناب آقای پرفسور صادق مسرت

جبهه ملی ایران خدمات صادقانه و تلاش مخلصانه شما در عرصه های علمی را ارج نهاده و برای جنابعالی به عنوان شخصیت فرهیخته عرصه علم و دانش و پوینده راه دکتر محمد مصدق، آرزوی بهروزی و سربلندی مینماید.jebhe.jpg
جبهه ملی ایران

۱۶ آذر، آذرخشی که سیاهی شب را شکست

شانزدهم آبان سال ۱۳۳۲ کابینه ی زاهدی یعنی دولت برخاسته از کودتای ننگین ۲۸ مرداد و دولت انگلستان برای تجدید روابط دو کشور که در جریان ملی شدن صنعت نفت توسط رهبر نهضت ملی ایران، دکتر محمد مصدق قطع شده بود، مخفیانه مذاکراتی را آغاز کردند. در ۲۴ آبان ماه اعلام شد که نیکسون از طرف آیزنهاور رئیس جمهورآمریکا به ایران خواهد آمد.
جبهه ملی ایران با گرامی داشت روز شانزدهم آذر و شادباش به تمامی دانشجویان ایران خواستار فضایی آزاد در دانشگاه و ارائه ی آزادی بیان و پس از بیان به دانشجویان است.