اولیویه بنُ فنُ

چرا ضد سرمایه داری بودن عقلانی است

برگردان: محمد تقی برومند

تکیه کردن به روحیه رزمندگی پرهیزناپذیر است. باید با همه توان دست به اقدام هایی زد که با منافع سرمایه داری و پشتیبان های آنان در تضاد است. بسیج شدن و به خیابان آمدن ضروری است. مردم باید همه سویه بر آینده خود نظارت داشته باشند. انقلاب در خیابان و در صندوق های رأی انجام می گیرد. همان طور که مارکس یادآور شد، آزادشدن به دست مردم و برای خود مردم است. راه دراز و آکنده از مانع ها است. این مدل که ما می خواهیم برقرار کنیم، روندی بی پایان و سرشار از تضادها و ناکامی ها است. ولی با این همه تؤام با شادی ها وپیروزی ها است. البته راهی بس مهم، آمیخته با آرمانی دست یافتنی است.new/eu-parlement.jpg
حسن نادری

وقتی پارلمان «اروپای دموکرات» با نژادپرستان هم زبان می شود – پیرامون قطعنامه ی “حافظه اروپا”

پارلمان اروپا، در یک قطعنامه ی حیرت انگیز، کشورهای اروپایی را به مقابله با کمونیسم فرا می خواند و با قرار دادن کمونیسم در کنار نازیسم و اتحاد جماهیر شوروی در کنار آلمان نازی از کشورهای اروپایی می خواهد که مبارزه علیه کمونیست ها را جزو وظایف عاجل خود قرار دهند. این قطعنامه که به بهانه ی هشتادمین سالگرد شروع جنگ جهانی دوم در پارلمان اروپا تصویب شده، اتحاد جماهیر شوروی را در کنار آلمان نازی عامل شروع جنگ جهانی دوم می خواند.new/Henri-pena
ماجرای سخنرانی هانری پِنا رُویز، فیلسوفِ فرانسوی

چرا اسلام هراسی جرم نیست

روزنامه لوموند - ترجمه از : علی شبان

اتهامِ نژاد پرستی و ناسزا گویی ها در ملاء عام، مرا به خاموشی و سکوت نخواهد کشاند. بکار گیری کلمات با انگیزه ی بی آبرو کردنِ فردی و زخمی کردن او، کاری ست بیهوده ولی میتواند طاقت بُر و درد آور باشد. آنچه را که در ۲۳ اوت در شهرِ تولوز در جنوبِ فرانسه رخ داد، این بود که من در گردهم آئی حزبِ « تسلیم ناپذیر فرانسه» و به دعوت دوستی در آن حزب، به گستره ی رهائی بخشِ لائیسیته و اهمیت آن در پیشگیری از انحرافِ مذهب و اراده ی سُلطه گر آن بر تن ها و آگاهی‌ها ی انسان، سخن به میان آوردم.