bepish-setare2.jpg
بيانيه شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

راه برون رفت از بحران کنونی

گذار از جمهوری اسلامی به يک جمهوری دموکراتيک مبتنی بر جدائی دين و دولت است!

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) به عنوان نيروی مدافع آزادی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و سوسياليسم، ضمن دفاع از منافع و مطالبات کارگران و زحمتکشان، در جهت تامين شرائط ذهنی تحول سياسی در کشور، سازمانيابی اعتراضات مردم و شکل گيری ثقلی از نيروهای جمهوريخواه دموکرات و سکولار گام بر می دارد. ما اميدواريم که با گسترش اعتراضات مردمی و اعتصابات سراسری، گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی امکان پذير گردد.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحریم؛ نسل‌کشی بی‌صدا، مداوم و پنهانی مردم ایران

به مناسبت بازگشت تحریم های امریکا علیه ایران

اراده مردم ایران اکنون توسط دو قدرت جهنمی به چالش کشیده می شود. از یک سو دولت جنایتکار جمهوری اسلامی که از تمامی امکانات خود برای به عقب نشاندن جنبش در حال گسترش مردمی بهره می جوید تا مبارزات کارگران اعتصابی، کامیون رانان ، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و زنان را سرکوب کرده و در برابر خواست های بر حق شان ایستادگی کند و از سوی دیگر تمامی قدرت های سلطه جوی خارجی که بر پایه سیاست "رژیم چنج" ، چنگال های خون آلود تحریم های فلج کننده را بر گلوی مردم ایران فرو کرده اند. آنها به مثابه متحدان حاکمیت اسلامی برای سرکوب جنبش مستقل و دیرپای مردم ایران عمل می کنند.jebhe.jpg
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

من می میرم که نسل جوان ایران از مرگ من درس عبرتی گرفته و ...

نوزدهم آبانماه یاد آور روزیست که دژخیمان برخاسته از کودتای ننگین وبیگانه ساخته ی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، دکترحسین فاطمی وزیر خارجه دولت ملی دکتر محمد مصدق را به میدان تیر لشگر دو زرهی برده و به دست جوخه تیرباران سپردند . در سحرگاه روز ۱۹ آبان ۳۳ او را که بدنش به علت جراحات ناشی از ضربات چاقوی اراذل مزدور حکومت در روز بازداشت شدن ، در تب میسوخت با برانکارد به میدان تیر آورده وبه چوبه اعدام بستند و مرتکب جنایتی شدند که تا پایان تاریخ این سرزمین هرگز فراموش نخواهد گردید .اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به حمایت از فعالان شجاع جنبش زنان برخیزیم!

پیرامون موج بازداشت ها و احضارهای فعالان مدنی
و بویژه کنشگران جنبش زنان

سازمان ما ضمن محکوم کردن موج گسترده سرکوب های بی مهار و وحشیانه و بویژه فشار جدید بر کنشگران جنبش زنان، از همه مدافعان آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی می خواهد در حمایت از این فعالان از هیچ اقدامی فروگذار نباشند. ما بر این باوریم که برای در هم شکستن این تهاجم گسترده و برنامه ریزی شدۀ نهاد های سرکوب حاکمیت و برای بی اعتبار کردن تمامی قلم به مزدان و زبان به مزدان پروژه بگیر قدرت های سلطه جو و مخالف ملت ایران در منطقه و جهان، باید به تقویت و گسترش جنبش مستقل بخش های مختلف مردم کمک کردaksariat.jpg

گزارش کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از نیم‌روز آدینه، ۲۰ مهر تا عصر یک‌شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۷ (۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸ میلادی) در آلمان برگزار شد. کنگرهٔ شانزدهم مطابق اساس‌نامه، دو سال پس از کنگرهٔ پانزدهم (فوق‌العادهٔ) سازمان برگزار شد.کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

اقدام‌های تروریستی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور را محکوم می‌کنیم

با اوج‌گیری خیزش‌های مردمی در ماه‌های اخیر در ایران و رشد کیفی و کمی مبارزات کارگران و زحمتکشان و نیز افزایش بحران‌های سیاسی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف، رژیم جمهوری اسلامی که می‌داند، به رغم اقدام‌های سرکوب‌گرانه، ستون‌های قدرتش به لرزه درآمده و نظام بیدادگرش در حال فروپاشی است، بار دیگر اقدام‌های تروریستی‌اش را در خارج از کشور گسترش داده است.mohammad-moshiri-yazdi1.jpg
اطلاعیه ی نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت مقاومت ملی ايران

به مناسبت درگذشت ﻣﺣﻣﺩ مشیری یزدی
معاون نخست وزیر در دولت شاپور بختیار

در دوران مهاجرت او عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران و یک دوره نیز رییس هیأت اجرائی آن بود. به درخواست او دکتر بختیار بخش مهمی از خاطرات سیاسی خود را توسط او ضبط کرده برای آیندگان به یادگار گذاشت. پس از قتل شاپور بختیار وی همچنان یکی از برجسته ترین شخصیت های نهضت مقاومت ملی و مورد احترام کامل یاران دکتر بختیار بود؛ همواره در مراسم گوناگونی که برای بزرگداشت شاپور بختیار برگذار می شد نقش مرکزی را وی بر عهده داشت.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

شلاق زدن کارگران،
چهره واقعی مستضعف پناهان ولائی را بر ملا می کند!

در باره احکام شلاق و زندان علیه کارگران شرکت هپکو اراک

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، احکام زندان و شلاق کارگران هپکو را بشدت محکوم کرده و آن را احکامی قرون وسطائی و بیشرمانه می داند که نباید تحمل شود. ما از تمامی فعالان مدنی و اجتماعی و تمامی احزاب، سازمان ها و تشکل های مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان تقاضا داریم، از هر طریق که صلاح می دانند به این احکام ددمنشانه اعتراض کنند ومانع از آن شوند که چنین روندی به شیوه عادی سرکوب حرکت های صنفی و مدنی تبدیل گردد. باید به حاکمیت نشان داد که شمشیر کشیدن بر روی کارگران و زحمتکشان این کشور بی پاسخ نخواهد ماند.4sazeman2.jpg

بیانیه چهار سازمان و حزب جمهوریخواه:

علیه تشدید فضای امنیتی و خطر قتل مخالفان!

ما سازمان ها و احزاب جمهوری خواه دمکرات و عرفی تاکید می کنیم که بهبود وضعیت حقوق بشر نیازمند تلاش ها و فعالیت های جنبشی وسازمان یافته‌ی مدافعان حقوق بشر و نیروهای معترض به وضع موجود است تا با ایجاد فشار اجتماعی دستگاه سرکوب را وادار به عقب نشینی بکنند. دولت اعتدال هم نشان داده است که علیرغم ادعاهای خود، ظرفیتی برای حل مشکلات حقوق بشری ندارد و به تسلیم در برابر قدرت خودکامه ولایی تن داده است.
ما خواستار روشن شدن مرگ مشکوک دکتر فرشید هکی، آزادی فوری بدون قید و شرط فعالان محیط زیست، پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی و مدنی، آزادی فوری آقای هاشم خواستار، توجه به خواسته های اعتصاب غذای فرهاد میثمی، احترام به آزادی ها و حقوق مدنی شهروندان، به رسمیت شناختن آزادی فعالیت احزاب، نهادهای مدنی و صنفی و برگزاری اجتماعات و جلسات آن ها هستیم.haja2.jpg
بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران

در محکومیت دور جدید سرکوب

به نگرانی ها در بازسازی پروژه قتل های زنجیره ای پایان دهید

اگرچه نقض حقوق بشر ریشه در قانون اساسی استبدادی جمهوری اسلامی دارد و نهاد ولایت فقیه پشتیبان اصلی سرکوب سیستماتیک و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران است، اما دولت روحانی در دوران فعالیت خود کارنامه سیاهی در زمینه دفاع از حقوق شهروندی مردم ایران دارد. دولت اعتدال بر خلاف ادعاهای ظاهری و اجرای پروژه های نمایشی و تبلیغاتی چون "منشور حقوق شهروندی" خواسته یا ناخواسته نتوانسته عملکرد وزارت اطلاعات را تغییر دهد و این نهاد بمانند دوران احمدی نژاد از نهادها و نیروهای اصلی فعال در نقض حقوق اساسی آحاد مردم ایران و نیروهای سیاسی و جامعه مدنی است.bepish-setare2.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

هشدار نسبت به قتل  فعالان سياسی و مدنی

قتل فرشيد هکی و زندانی کردن هاشم خواستار در بيمارستان روانی

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) کاردآجين کردن فرشيد هکی، دزديدن و زندانی کردن هاشم خواستار در بيمارستان روانی و دستگيری وسيع کاميونداران، معلمان و فعالين سياسی و مدنی را محکوم و نگرانی خود را از خطر تکرار قتل  مخالفين توسط جمهوری اسلامی اعلام می کند و از فعالان سیاسی، تلاشگران مدنی و مدافعان حقوق بشر می‌خواهد که به هر شکل ممکن توطئه قتل مخالفين را برملا کنند. نگذاریم جمهوری اسلامی این بار نیز جنايات خود را تکرار کند و فعالين سياسی و مدنی را به قتل رساند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

دشنه های سلاخی را بیرون کشیده اند!

پیرامون قتل فجیع فرشید هکی

کاردآجین کردن فرشید هکی و سپس سوزاندن پیکر او به عنوان یکی از مدافعان محیط زیست در روزی صورت گرفته است که دادستان جمهوری اسلامی بر اساس نامه ارتش اتهام پنج تن از فعالان محیط زیست؛ مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی وطاهر قدیریان را "‎افساد فی الارض" اعلام کرده و زمینه را برای اعدام رسمی آنها آماده ساخته است. فراموش نکرده ایم که کاووس سیدامامی که به همین اتهام دستگیر شده بود، را در زندان «خودکشی» کردند.bepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

خطر اعدام فعالان محیط زیست!
ما خواستار آزادی بی قید وشرط آنان هستیم!

هشت ماه بعد از اعلام «خودکشی» کاوس سید امامی در زیر بازجوئی، محمد حسین آقاسی وکیل تعدادی از فعالان محیط زیست از اتهام «افساد فی الارض» علیه تعدادی از آن ها خبر داده است. بنا به گفته‌ی همین وکیل، اتهام تعدادی از بازداشت شدگان بر اساس نامه‌ای از ارتش توسط دادستانی به «افساد فی الارض» تغییر داده شده است.
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ادامه‌ی بازداشت فعالان محيط زيست و ایراد اتهامات واهی به آنان را محکوم می کند؛ خواستار آزادی بی قید و شرط آنان است. ما خواهان هم صدائی و همراهی نيروهای آزاديخواه و فعالان حقوق بشری عليه سیاست های سرکوبگرانه‌ی جمهوری اسلامی و پایان دادن به بازداشت فعالان مدنی و سیاسی کشور هستیم!aksariat.jpg
هیئت رئیسهٔ کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

اطلاعیهٔ برگزاری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

موضوع محوری کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پرداختن به بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) و تصمیم‌گیری پیرامون چند و چون کنش‌گری سازمان در بازهٔ زمانی پس از کنگرهٔ شانزدهم بود. شورای مرکزی پانزدهم سازمان به منظور تصمیم‌سازی در این باره کمیسیونی را تشکیل داده بود. کار چندین‌ماههٔ کمیسیون، بحث و گفتگوهای گستردهٔ درون سازمانی در چند ماه گذشته و کار فشردهٔ کميسيون منتخب کنگره، امکان تصویب قراری را مهیا کرد که به زودی به پیوست گزارش تفصیلی کنگرهٔ شانزدهم سازمان انتشار خواهد یافت.سازمان فدائیان (اقلیت)

تهدید و بازداشت معلمان را محکوم و از اعتصاب و مطالبات‌شان حمایت کنیم

تاکنون بسیاری از کارگران و زحمتکشان و تشکل‌های کارگری، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، جمعی از کارکنان مخابرات و ارتباطات، و گروه‌هائی از دانشجویان از این اعتصاب حمایت کرده‌اند. جا دارد به‌طور هر چه گسترده‌تر و وسیع‌تری از این اعتصاب و از خواست‌های معلمان حمایت شود. حمایت فعال دانش‌آموزان، به‌ویژه والدین آن‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار است و می‌تواند این اعتصاب را وارد فازهای پیشرفته‌تری کند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحصن سراسری معلمان،
نقطۀ عطفی در مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) به معلمان زحمتکش کشور درود می فرستد و پیروزی درخشان شان در تحصن سراسری را تبریک می گوید. ما از تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، از تمامی تشکل های مستقل صنفی و سازمان های سیاسی تقاضا می کنیم تا از حرکت معلمان قاطعانه پشتیبانی کنند؛ فراموش نکنیم معلمان، علیرغم تمام فشاری که تحمل می کنند و علیرغم بگیر و ببندهائی که باعث به زندان افتادن فعالان صنفی شان شده، قاطعانه از آموزش رایگان و همگانی همه فرزندان این مرز و بوم دفاع می کنند. آنها مدافعان آینده ایران و ایرانیان هستند. حمایت از آنها حمایت از آینده ای بهتر و انسانی تر برای همه ساکنان این کشور و مردمان منطقۀ مصیبت زده ما خواهد بود.سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و باز نشسته در ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ضمن پشتیبانی از تحصن فرهنگیان شاغل و بازنشسته، می کوشد همراه با تمامی احزاب و سازمانهای سیاسی و نیروهای مترقی ، آزادیخواه و دمکرات ، صدای اعتراض آنان را هر چه رساتر منعکس کند. باشد تا این اعتراضات هرچه بیشتر و گسترده تر شده و در هماهنگی با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه پایه‌های سست بنیان این رژیم را به لرزه در آورده و آن را درهم فروریزد.4sazeman2.jpg

پشتیبانی و اعلام همبستگی چهار سازمان جمهوری خواه
با اعتصاب و تحصن معلمان ایران

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان پس از اعتصاب جمعی از بازاریان در حمایت از و اعتصابات فراگیر کامیونداران، در اعتراض به گرانی و رکود و تورم و مشکلات حاد صنفی در یک فراخوان سراسری اعلام کرده است که معلمان سراسر کشور در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر با تحصن دردفاتر مدارس دست به اعتصاب خواهند زد.
ما چهار سازمان جمهوری خواه، دمکرات و ملی حمایت خود از اعتصاب معلمان را اعلام می کنیم و به جمهوری اسلامی هشدار می دهیم که از برخورد امنیتی اجتناب ورزد و هر چه سریع‌تر معلمان زندانی و دیگر زندانیان سیاسی وعقیدتی و به‌خصوص کامیون داران اعتصابی بازداشتی اخیر را بدون قید و شرط آزاد کند. تداوم و گسترش فضای پلیسی، بحران را شدید تر ساخته و حکومت در میان مدت امکان مهار اعتراضات را ندارد و دیر ویا زود محکوم به عقب نشینی است.etehade-jomhourikhahan.jpg

در سوگ پروین بختیار نژاد، روزنامه نگار
و فعال جنبش زنان کشورمان

خانم بختیار نژاد بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ مجبور شد به همراه خانواده اش به فرانسه مهاجرت کند. ایشان در خارج از کشور به فعالیت های قلمی و مدنی خود ادامه دادند. در مجامع مختلف ایرانیان خارج از کشور، از جمله در همآیش های اتحاد جمهوریخواهان ایران مشارکت و سخنرانی داشتند. خانم بختیار نژاد در سال ۱۳۹۵ تصمیم به بازگشت به ایران گرفت. او تجربه زندان در جمهوری اسلامی را داشت و این بار نیز بعد از بازگشت یک ماه در زیر بازجوئی بود و درست روز درگذشتش حکم شش سال زندانش هم ابلاغ شده است.
اتحاد جمهوریخواهان فقدان این انسان سخت کوش و توانا را به خانواده محترم ایشان، بویژه دوست ارجمند رضا علیجانی، فرزندانشان ارشاد و نیایش علیجانی و همچنین به جنبش زنان ایران تسلیت می گوید.haja2.jpg
همبستگی جمهوری خواهان ایران

سند پیشنهادی راهبرد عبور از جمهوری اسلامی
و گذار به دمکراسی در ایران

اولویت و تقدم همبستگی جمهوری خواهان ایران ، تقویت همگرایی و تشکیل جبهه جمهوری خواهی است . اما این سازمان در عین حال بسته به شرایط و ملزومات با دیگر جریان های معتقد به سکولار دمکراسی به رایزنی و گفتگو خواهد پرداخت . تحولات آینده شرایط و زمان بندی این گفتگوها را مشخص خواهد کرد . جمهوری خواهان رقیب و بدیل اصلاح طلبان پارلمانتاریست و دولت محور هستند و با آنها تمایز هویتی و سیاسی دارند . در عین حال نباید برخوردی یکسان با اصلاح طلبان یادشده داشت . آن دسته ای که محافظه کار و تسلیم در برابر نهاد ولایت فقیه هستند و تناسبی با خواسته های مردم ندارند ، باید مورد نقد صریح وعلنی قرار گیرند .bepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

از تحصن معلمان پشتیبانی می‌کنیم!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از تحصن معلمان و فرهنگیان کشورمان پشتیبانی کرده و از تمامی نهادهای دموکراتیک، جريان های سیاسی، فعالان مدنی و همه هموطنان آزاده تقاضا می کند که صدای اعتراض فرهنگیان را در حد توان بازتاب دهند و به هر شکلی که می توانند حرکت آنان را تقویت نمایند. بدون تردید مبارزه متحدانه مردم و نیروهای آزادیخواه می تواند رژیم را در برابر خواست به حق معلمان زحمتکش و شریف کشورمان به عقب بنشاند.bepish-setare2.jpg
گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یاد و خاطرۀ پروین بختیار نژاد گرامی باد!

خانم بختیارنژاد علاوه بر انتشار مقالات متعدد، سه کتاب زنان خودسوخته (گزارشی از خودسوزی زنان در ایران)، موانع درون ساختاری "ان جی او" ها در ایران و فاجعه خاموش (قتل های ناموسی) را در ارتباط با مسائل زنان در ایران منتشر کرد. او مدتی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ ناچار شده بود ایران را به مقصد فرانسه ترک نماید. وی نیز به خاطر عضویت در گروه "موحدین" به همراه فرزند یک ساله اش، در سال ۱۳۶۵ مدتی را در زندان جمهوری اسلامی گذرانده بود. خانم بختیار نژاد که در سال ۱۳۹۶ به ایران برگشته بود، بارها توسط دستگاه های امنیتی رژیم احضار و مورد بازجوئی قرار گرفته بود.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آن ها بذر رهائی می کارند
و
راه رهائی می گشایند!

در حمایت از تحصن معلمان و تجمع بازنشستگان

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، قاطعانه از تحصن معلمان، تجعع بازنشستگان و اعتصاب کامیون رانان حمایت می کند و از خانواده های دانش آموزان تقاضا دارد از تحصن معلمان حمایت کنند و به فرزندان شان یادآوری نمایند معلمان برای آینده کودکان این مرز و بوم دل نگران و بی تابند. ما همچنین از دانش جویان کشور که خود از قربانیان کالائی سازی آموزش هستند و بر این باورند که «دانشگاه ملک خصوصی کسی نیست و باید برای همگان باقی بماند»، می خواهیم از تحصن معلمان قاطعانه دفاع کنند. سازمان ما هم چنین بر این باور است کهدر شرایط کنونی که مردم ایران در مقیاس واقعاً توده ای بیزاری شان از جمهوری اسلامی را فریاد می زنند ، فقط چنین حرکت هایی می توانند نیروی واقعاَ توده ای برخاسته علیه جمهوری اسلامی را به میدان بیاورند و ستون فقرات اجتماعی حاکمیت مردم ایران را شکل بدهند.کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

در همبستگی با موج تازه اعتصابات رانندگان کامیون در ایران

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران به همراه تمامی نیروهای مترقی و آزادیخواه طرفدار منافع طبقه کارگر،خود را در این مبارزه سترگ در کنارو همراه توده های میلیونی کارگران و زحمتکشان می داند و در این راه از همه اعضای و دوستداران سازمان می خواهد که در هر کجای جهان هستند تمامی تلاش خود را در جهت یاری رساندن و گسترش این مبارزات بکار گیرنداعلامیه کمیته مرکزی سازمان

باید ماشین جنایت سازمانیافته دولتی را درهم شکست!

بمناسبت ده اکتبر روز جهانی پیکار برای الغای مجازات اعدام

درحالی به روز جهانی علیه اعدام نزدیک میشویم که اجساد رامین حسین پناهی، لقمان وزانیار مرادی ، سه زندانی سیاسی اعدام شده، به خانواده هایشان تحویل داده نشده ، وهمچنان از بلندگوهای دستگاه قضایی رژیم اسلامی صدای مرگ ودار وقصاص ، تشدید مجازات معترضین واعتصاب کنندگان و تظاهرکنندگان بگوش میرسد. مجازات اعدام در ایران ، سیاستی برای حذف و طرد ، سیاستی برای نابودسازی مخالفان، نابود سازی دگراندیشان ودگرباشان، سیاستی برای پاکسازی است. سیاستی که تنها با سیاست انگیزاسیون قرون وسطی و شسیاست فاشیسم هیتلری وکوره های آدم سوزیش وسیاست حکومت اسلامی داعش میتواند همساز باشد.»  ضرورت الغای ولایت فقیه و تحول دموکراتیک ساختار سیاسی برای نجات ایران
»  تشکل سراسری همه کارگران حمل و نقل، راهی برای دستیابی به خواست های صنفی
»  موج دستگیری رانندگان اعتصابی کامیونها در سراسر ایران با اعتصابات حمایتی از رانندگان اعتصابی پشتیبانی کنیم
»  اعدام زینب سکانوند را محکوم می‌کنیم
»  ازخواست به حق رانندگان کامیون پشتیبانی می کنیم!
»  همبستگي اپوزيسيون تنها راه گذر از جمهوری اسلامی و نجات ايران
»  ما عملیات تروریستی اهواز و هرگونه تروریسم را محکوم می کنیم
»  در باره خشونت و کشتار در اهواز
»  تحصیل بزبان مادری حق طبیعی همه انسان‌هاست!
»  به‌مناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس
»  یک آلترناتیو سوسیالیستی ضروری و ممکن است!
»  حمله تروریستی به رژۀ‌ نیروهای مسلح در سالروز جنگ با عراق در اهواز را محکوم می کنیم!
»  حمله تروریستی اهواز را محکوم می کنیم
»  در محکومیت حمله تروریستی به رژۀ‌ نظامی در اهواز
»  از بانو نسرین ستوده وآقای دکتر فرهاد میثمی می خواهیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهند
»  هشدار درباره موج جدید سرکوب در پی تیراندازی به رژه نظامیان رژیم اسلامی در اهواز
»  اقدام تروریستی و جنایتکارانه در اهواز
»  حملۀ تروریستی به رژۀ‌ نظامی در اهواز را محکوم می کنیم!
»  به نيروهای چپ داخل کشور
»  ‍با قدرت جمعی و فراگیر، و با شعار « هم درس، هم سیاست» برای دفاع از آموزش همگانی و رایگان به پاخیزیم!
»  زندان جای کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی نیست!
»  کردستان دژ تسخیر ناپذیر، همچنان زنده می ماند!
»  در حمایت از اعتصاب گسترده
»  بمباران مقر اصلي حزب دموكرات كردستان و اعدام سه زنداني سياسي را محكوم مي كنيم!
»  در مورد اعدام سه زندانی سیاسی و حمله موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاههای احزاب اپوزیسیون در کردستان عراق