هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تحریم از کدام سو؟

چرا اعلامیه" شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست"
درباره تحریم انتخابات را امضاء نکردیم

شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران یکی از شش تشکل کرد می باشد که مشترکاً اعلامیه ای برای تحریم نمایش انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراها منتشر ساخته اند. اما در میان نیروهای کردِ این اتحاد عمل، احزابی نظیر حزب دمکرات کردستان ایران، حزب کومله کردستان ایران و... قرار دارند که طرفدار برقراری منطقه پرواز ممنوع برفراز کردستان ایران توسط ارتش آمریکا می باشند ؛ از دخالت نظامی ناتو در لیبی به عنوان نجات این کشور از چنگال دیکتاتوری برای برقراری دمکراسی دفاع کرده اند؛ از شرکت کنندگان همایش های طرفداران مداخله آمریکا در ایران نظیر گردهم آئی ها پاریس، استکهلم و پراک و یا تشکل هائی نظیر"کنگره ملیت های ایران فدرال" و... هستند.بیانیۀ هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

تمرکز بر رویارویی مردم با بالایی ها
به جای امید بستن به اختلافات بالایی ها

در باره تحریم انتخابات ۹۶جمهوری اسلامی

دعوت مردم به شرکت در انتخابات با هر نیت و توجیهی که باشد ، جز نادیده گرفتن جوانه های امید برخاسته از پائین و ضربه زدن به امکانات شکل گیری اراده مستقل توده ای مردم ایران ، نتیجه دیگری نخواهد داشت. هر چند اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات‌های جمهوری اسلامی توهمی نسبت به جمهوری اسلامی ندارند و بخش قابل توجهی از آنها فکر می‌کنند با رأی اعتراضی خود، نارضایی شان را از دستگاه ولایت نشان می‌دهند؛ با این حال باید با تحریم انتخابات با نرفتن به پای صندوق های رأی و شعار "نه به مضحکه انتخاباتی رژیم" این نمایش را به هر شکل ممکن و موثر با شکست مواجه ساخت.شورای هماهنگی انجمن جمهوری خواهان ایران- پاریس

«نه» به مضحکه انتخاباتی ولی مطلقه فقیه و دیگر کارگزاران نظام

حقیقت این است که انتخابات ریاست جمهوری این باردرشرایطی برگزارمی شودکه رژیم فقها دریکی از بحرانی ترین مراحل حیاتش، هم از لحاظ ملی وهم ازنظر منطقه ای و بین المللی، قرار دارد. بیلان فاجعه بار حیات نزدیک به چهار دهه رژیم در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و حقوق بشرآ ن قدر آشکار است که خود سردمداران نظام و از جمله بخشی از کاندیداها عوامفریبانه بدان اذعان کرده اند. فساد با تاروپود نظام درهم آمیخته است و ندانم کاری ها و ناتوانی های مافیای قدرت هردم لطمات تازه ترو جبران ناپذیرتری رامتوجه جامعه ومردم ماکرده است.ولی مطلقه فقیه که نقطه اتصال همه جناح های نظام بشمارمی رود ازهرزمانی ضعیف ترگردیده است؛ تا بدان حد که احمدی نژاد باسابقه دودوره ریاست جمهوری وبرخورداری ازحمایت آشکارآقای خامنه ای،فرصت طلبانه راه مطرح شدن دوباره خود رادرتقابل بارهبری جستجوکرده است.etehade-jomhourikhahan.jpg
اتحاد جمهوریخواهان ایران:

«نه» به رئیسی، «آری» به ادامه دولت روحانی!

منافع ملی ما در تاکید بر تنش زدائی از سیاست خارجی، تلاش برای بر چیدن فضای امنیتی، مبارزه با رانت خواری و ساماندهی اقتصاد کشور است!

اتحاد جمهوریخواهان ایران همان گونه که تاکنون از تلاش دولت روحانی برای تنش زدائی از سیاست خارجی کشور و اتکا به دیپلماسی در حل بحران اتمی پشتیبانی کرده است، امروز نیز از ادامه این مسیر و از انتخاب مجدد آقای روحانی حمایت می کند. ما برجام را دستاورد مهمی برای دیپلماسی کشورمان می دانیم و امیدواریم روشی که به توافق جامع هسته ای انجامیده است، بتواند سر مشقی برای گسست کامل از سیاست خارجی تنش زا، آغازی برای ایجاد مناسبات مبتنی بر احترام متقابل و دوستی میان ملت ها و کشورها، و تاکیدی بر نقش و جایگاه شایسته کشورمان در منطقه و جهان باشد.هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ

«انتخابات» و سیاست ما

چرا در "انتخابات" ریاست جمهوری شرکت نمی کنیم!

انتخابات در جمهوی اسلامی نه آزاد است و نه دمکراتیک. در این انتخابات همچون دوره های گذشته، مردم تنها حق دارند به نامزدهایی که از صافی تنگ شورای نگهبان عبور کرده اند، رای بدهند. حتی این نامزدها نیز از حق برابر برخوردار نیستند و همواره خطر دستبرد به آراء آن ها در سطح کلان وجود دارد. اساسا در جمهوری اسلامی انتخابات در بهترین حالت وسیله ای است برای رقابت و برای تنظیم مناسبات حکومتیان با همدیگر. به رغم این، اما اکنون دیگر سال هاست که انتخابات نیم بند هم با تمام کنترلی که حکومت بر صندوق های رای دارد، به یک حادثه غیر قابل پیش بینی برای ارکان قدرت تبدیل شده است. از یک سو کشمکش های درون آن در آستانه هر انتخابات تشدید شده و تلاش برای جلب آراء مردم برای به دست گرفتن سکان دولت به محور جبهه بندی ها تبدیل می شود، از سوی دیگر مردم به اشکال مختلف با طرح مطالبات خود می کوشند با جهت دادن به آراء، نقش خود را در تحولات سیاسی پر رنگ تر نمایند. ابیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت «انتخابات» ریاست جمهوری
در جمهوری اسلامی

نهضت مقاومت ملی ایران که از بدو پیدایش خود همواره مبارزه با نظام سیاه و ایران برباددهِ جمهوری اسلامی را در سرلوحه‌ی فعالیت‌های سیاسی خود قرار داده‌است مجدداً بر آن‌چه که دکتر شاپور بختیار سی‌و هشت سال پیش با استفاده از نخستین فرصت ممکن، در پیام نوروزی خود به ملت ایران و در مخالفت با جمهوری اسلامی بیان داشت تأکید می‌کند و اعلام می‌نماید که دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در نظام قهقرایی و شدیداً ارتجاعی جمهوری اسلامی نیز هم‌چون همه‌ی این‌ گونه برنامه‌ها نشانه‌‌ی تحقیرِ ملت ایران، توهین به وی و منافیِ آزادی و آزادگیِ اوست.بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن مداخله فعال در جنبش های اجتماعی مستقل، به پیش ببریم!

هیچیک از این شش برگزیده شورای نگهبان چه اصولگرا چه اعتدال گرا و نخودی های میان ایندو علیرغم شعارهای کرکننده شان در رثای معیشت و کرامت مردم، نه میتوانند به مردم نان بدهند و نه آزادی. همه آنها یا سابقه جنایت دارند یا غارت یا هر دو. حکام در طول حاکمیت خویش مردم را به افلاس میکشانند و سپس در آستانه "انتخابات" برای انبوه میلیونی توده کار و رنج، اشک تمساح میریزند. یکی از فضای باز سیاسی سخن میگوید آن دیگری از لزوم انقلاب اقتصادی!! تحریم این بالماسکه و شارلاتانیسم تهوع آور، ابتدایی ترین واکنشی است که هر انسانِ جویای رهایی میتواند از خود نشان دهد. مهم اما پیوند زدنِ این " نه " سراسری و پرشکوه با حضور موثر و فعال در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی کشور ماست. تنها در محیط کار و زیست و در پیکارهای بی امان در کوچه و خیابان است که میتوان کرامت، امنیت و معیشت را به کف آورد.etehade-jomhourikhahan.jpg

سند سیاسی مصوب همایش هفتم اتحاد جمهوریخواهان ایران:

اتحاد جمهوریخواهان ایران مناسب ترین راه رسیدن به آزادی و دمکراسی و تثبیت آن را برگزاری “انتخابات آزاد” می داند و بر گشايش فضای سیاسی و تامین آزادی های مدنی و سیاسی، آزادی فعاليت احزاب سياسی، آزادی مطبوعات و مبادله آزادانه اطلاعات به مثابۀ پیش شرط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه تأکید دارد. در جمهوری اسلامی مخالفين امکان کانديدا شدن در انتخابات را ندارند و حقوق شان نقض می شود. انتخابات در جمهوری اسلامی که مردم میهن ما در آن به قصد تاثیر گذاری در مدیریت کشور به پای صندوق های رای می روند، تاکنون به طور عمده برای تنظیم مناسبات قدرت در درون آن و رقابت بين جريان های حکومتی است. با اين وجود در مقاطعی اين امکان فراهم می شود که مردم بتوانند مهر خود را برانتخابات بزنند و برنتيجه انتخابات تاثير بگذارند.کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

درباره اطلاعیه جمعی از اعضاء سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

باید پذیرفت که علیرغم تلاشهای بسیار، ما نتوانستیم وحدت درون سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران را حفظ کنیم و از این بابت بسیار متاسفیم. در عین حال برای رفقایی که هم اینک زیر عنوان « «هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ» تلاش برای وحدت با سازمان اکثریت و کنشگران چپ را پیش میبرند، آرزوی موفقیت می‌کنیم.etehade-jomhourikhahan.jpg

گزارش هفتمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

هفتمین همآیش اتحاد جمهوریخواهان ایران طی روزهای ۸، ۹ و ۱۰ ارزدیبهشت ۱۳۹۶ (۲۸، ۲۹ و ۳۰ آوریل ۲۰۱۷) در استکهلم سوئد برگزار شد.
جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۸ آوریل ۲۰۱۷ همایش هفتم با خوش آمد گوئی آقایان مسعود فتحی از هیات سیاسی اجرائی و فرزاد جواهری از هیات رئیسه شورای هماهنگی در ساعت ۱۴.۳۰ آغاز شد. هیات رئیسه پیشنهادی مورد تائید همایش قرار گرفت و همآیش رسما کار خود را آغاز نمود.بیانیه حزب دموکراتيک مردم ايران

ما به روحانی رای میدهیم!

حزب دمكراتيك مردم ايران با حفظ ديدگاههاي انتقادي اساسي خود نسبت به اختیارات غیر قانونی ای، که با صفت استصوابی به شورا نگهبان داده شده و نیز کاستی های عملکرد دولت در پهنه سیاست داخلی، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ حمایت خود را بسود دکتر حسن روحانی اعلام می کند.
حزب دمکراتیک مردم ایران بنا به بینش و رویکرد اصلاح طلبانۀ تغییروتحول خواه خویش، وباورمند به مشی سياسی مسالمت آميز و به تغيير و تحول آرام وتدریجی؛ از شما دعوت می کند که با شرکت هرچه گسترده وفعال وآگاهانه وهدفمند درانتخابات و رای به روحانی در سرنوشت وفرجامِ آن تاثيرگذارباشید.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور فقدان آزادی انتخابات را توهین به ملت بزرگ ایران میداند و نه میتواند و نه می خواهد در چنین انتخاباتی شرکت کند. ما از همه هواداران خود انتظار داریم که مانند ما از شرکت در این انتخابات خودداری نمایند. هواداران ما بخوبی میدانند که سرمنشا هرگونه تحول اساسی و پایدار در کشور با پایان یافتن دیکتاتوری و استبداد و برگزاری انتخابات آزاد برای استقرار یک حکومت ملی، مستقل، آزاد و دموکرات از طریق مبارزه ای بدور از خشونت آغاز میشود.پیام همدردی سازمان راه کارگر

مرگ دلخراش دهها کارگرمعدن یورت در استان گلستان

ما ضمن همدردی عمیق با خانواده ها و همکاران معدنچیان قربانی و مصدوم ، کارفرمای معدن یورت و رژیم فاسد و درمانده جمهوری اسلامی – بویژه وزارت کار دولت روحانی – را مسبب اصلی این فاجعه میدانیم و خواهان اعتراض جنبش کارگری ایران به روند رو به رشد سوانح شغلی هستیم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران( راه کارگر)

زنده به گور شدن معدن چیان و بی حقی آنان در حکومت فقها

به مناسبت فاجعه دلخراش معدن آزادشهر

سازمان ما در این لحظات تلخ و دردناک با خانواده جانباختگان و آسیب دیدگان این فاجعه دلخراش همدرد است. ما از همه حامیان جنبش کارگری تقاضا داریم از هر طریق ممکن همبستگی خود با خانواده های جانباختگان و حمایت خود از آنان را اعلام دارند و برای اعتراض جمعی علیه زمینه سازان و مسببان این جنایت از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.۱۰ نامه جریان سیاسی ایرانی در کانادا :

به سازمان های حقوق بشری٬ اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری

ا ز شما می خواهیم که به مقامات جمهوری اسلامی فشار بیاورید ‌:
محترم بشمارند. کە مصو به های ۹٨ و ٨٧ سازمان بین المللی کار در رابطه با حق تشکل کارگری را
که ‌به میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را امضا کرده احترام گذاشته و متعهد شوند که به آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی و همچنین به حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه مورد نظر خود احترام بگذارند.

که کارگران و کسانی را که به دلیل فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، بدون قید و شرط آزاد و احکام سنگین صادره علیه آنان را لغو کنند.sazemanhaye-jebhe-melli-kh.jpg
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

از آغاز جمهوری اسلامی همه ساله از یک سو شاهد بدتر شدن وضعیت زندگی و معیشتی کارگران و معلمان ایران و از سوی دیگر فساد فراگیر، غارت و چپاول اموال عمومی، اختلاس های میلیاردی و سقوط اقتصادی کشور بوده ایم. در این مدت در اثر اولویت گذاری های منافی مصالح و منافع ملی و سوء مدیریت، پایه های اقتصاد، تولید، اشتغال و زندگی مردم نابود شده و امروز میلیونها کارگر و معلم در شرایط معیشتی طاقت فرسا از تامین یک زندگی حداقل نیز ناتوانند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

اول ماه مه روز آگاهی از ضرورت همبستگی و سازمان یابی کارگران است

به مناسبت روز جهانی کارگر

امسال اول ماه مه ، روز جهانی کارگر ، در حالی فرا می رسد که رویارویی زحمتکشان و بهره کشان در غالب کشورهای جهان دامنه توده ای بسیار نمایانی پیدا کرده است و در گرماگرم این رویارویی ها که فاشیست ها و آدمخواران نیز خود را مدافع محرومان و زحمتکشان جا می زنند ، سؤال سرنوشت ساز این است که راه رهایی از بربریتی که سرمایه به راه انداخته ، از کدام سو می گذرد و به کجا میرود؟ روز جهانی کارگر به این سؤال سرنوشت پاسخ روشنی دارد: زحمتکشان! علیه بردگی و بی حقی بشورید ، روی پاهای خود بیاستید ، سرنوشت تان را به دست "ناجیان" نسپارید ، و بی هیچ ترسی متحد شوید!بیانیه شماره 1همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

در تحریم نمایش انتصابات ریاست جمهوری

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران همواره معتقد به لزوم تحریم فعال چنین نمایشی در ایران بوده و هست. از اینرو لازم می داند معیارها و ضوابط و شروط انتخابات واقعا آزاد و عادلانه ودموکراتیک را به هموطنان عزیز و وجدان جمعی ایرانیان یاد آور نماید. در واقع اصلی ترین معیار یک نظام ورژیم مردمسالار، که توسط قانون اساسی آن تاکید و تضمین می شود، برخورداری مردم از حقوق خود شامل حق حاکمیت، حقوق فردی، حقوق شهروندی وحقوق ملی است و اصلی ترین معیار برخورداری از حقوق، حق تصمیم مستقل و آزاد مردم است.kargaran-iran.jpg
نامه سه جریان به اتحاديه های کارگری

ضرورت همبستگی اتحادیه های کارگری

به مناسبت فرارسيدن اول ماه مه

در آغاز، اول ماە مە، روز همبستگی جهانی کارگر را کە عامل مهم در پیوند درونی جنبش جهانی چپ و کارگری است، بە شما شادباش می گوئیم و همبستگی مان با شما را بار دیگر مورد تاکید قرار می دهیم و برای شما در مبارزە علیە نئولیبرالیسم کە دست آوردهای جنبش جهانی کارگری را مورد تجاوز و تعرض قرار دادە، آرزوی پیشرفت داریم. امید است کە سازمان ها و اتحادیە های کارگری در کشورهای مختلف در این شرایط دشوار با تبادل اطلاعات و تجارب مبارزاتی شان، بتوانند موثرتر از حقوق شان دفاع کنند و به راە کارهای مفیدتری برای پس راندن این تجاوز و تعرض دست يابند.aksariat.jpg
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

خودکامگی و قانون شکنی فقهای شورای نگهبان را محکوم می کنیم!

احمد جنتی از جانب فقهای شورای نگهبان به وزارت کشور ابلاغ کرده است که مانع انتخاب وابستگان به اقلیت های مذهبی به عضویت شوراهای شهر شود.
این اقدام جنتی و فقهای دیگر شورای نگهبان حتی با قوانین محدودکننده جمهوری اسلامی نیز مغایر است. این قوانین، وظیفه ای برای شورای نگهبان در عرصه انتخابات شوراها قائل نیست. هیچ قانونی نیز وجود ندارد که وابستگان به اقلیت های مذهبی را از عضویت در شوراها منع کند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

آذربایجان تسلیت نمی خواهد، هموطن می خواهد، هموطن!

به مناسبت فاجعه سیل در استان های شمال و شمال غربی کشور

سازمان ما، خود را در غم و اندوه آسیب دیدگان سیل آذربایجان، کردستان، زنجان و مازندران شریک می داند و مسئولان حکومتی را مسئول این ناکارآمدی فاجعه آمیز می داند. ما از تمامی مردم و بویژه جوانان برومند ایران تقاضا داریم به هر شکلی که صلاح می دانند به کمک مردم آسیب دیده استان های شمال و شمال غرب کشور بشتابند. در شرایط غم و انده، در کنار هم بودن، به همبستگی مردمی بیش از پیش کمک می کند و ما برای عبور از این شرایط سخت و خطرناک، به در کنار هم بودن بیش از گذشته نیاز داریم.aksariat.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ابراز همدردی با خانواده قربانيان سيل در شمال غرب ايران

پنج استان در شمال غرب کشور از روز جمعه دچار سیل و آب گرفتگی شده‌اند. بیشترین خسارات جانی در شهرستان آذرشهر و عجب‌شیر بوده است. از ۱۷ مورد مفقودی در آذرشهر تا کنون جسد ۱۱ تن و از ۲۰ نفری که در عجب‌شیر مفقود شده بودند، جسد ۱۸ نفر کشف شده است. در پارک کوثر سقز در استان کردستان رانش زمین سبب مرگ چهار تن شده و یک نفر در بانه به دلیل سیلاب جان خود را از دست داد. در مجموع ۳۵ نفر جان باخته و عده ای زخمی شده اند.
ما به خانواده قربانيان سيل و رانش در شمال غرب ايران تسليت می گوئيم، با آن ها ابراز همدردی می کنيم و اميدواريم که با اقدامات بجا و به موقع برتعداد قربانيان و زخمی ها افزوده نشود.هیات هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران - طرفداران وحدت چپ

با یاد ویدا!

پیام به مراسم بزرگداشت ویدا حاجبی در پاریس

وقتی ویدا به ایران بازگشت، جنبش فدائی صحنه سیاسی ایران را دگرگون کرده و در راهی که او گام گذاشته بود با شتاب پیش می رفت. او می گفت، حال آن چه را که در رویاهای خویش جستجو می کردم، در واقعیت پیش رو داشتم و برای پیوستن به آن بی تاب بودم. این تلاش اما پیش از آن که به تحقق برسد، دست ساواک آن را چید. ویدا در فاصله کوتاهی به دام ساواک افتاد و برای فقط گشت و گذار در آمریکای لاتین و ملاقات با «چه گورا» به زندانی طولانی محکوم شد.kargaran.jpg
اطلاعیه مشترک:

برای برگزاری متحدانە روز جهانی کارگر، آمادە شویم!

امسال کارگران و مزدبگیران در ایران در شرایطی خود را برای برگزاری روز جهانی کارگر آمادە می کنند کە سالی دشوار را پشت سر نهادەاند. در سال گذشتە رکود اقتصادی تداوم يافت، تعداد دیگری از واحدهای تولیدی از کار باز ایستاد، شمار دیگری از شاغلین بە ارتش بیکاران پیوستند، تعرض دولت روحانی بە حقوق سندیکایی کارگران با تصویب لوایح مناطق آزاد، تلاش برای تغییر قانون کار، تشدید سرکوب نهادهای مستقل کارگری و محاکمە فعالین و رهبرانشان ادامە یافت و دستمزد کارگران هم چنان زیر خط فقر منجمد ماند. سال گذشتە هم چنین سال گسترش اعتراضات بی سابقە کارگران در مقابل سیاست های ضدکارگری جمهوری اسلامی و زورگویی و زیادە خواهی کارفرمایان بود. طبق اخبار رسمی بالغ بر ٧٠٠ اعتصاب و اعتراض و تجمع در سال گذشتە تنها در واحدهای بزرگ و متوسط توسط کارگران و سایر مزدبگیران شاغل و بازنشستە صورت گرفت.Sazemanhaye-JM-E.jpg
اطلاعیه یسازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

اندوه و تسلیت
در سوگ جمال اسکوئی

از اعضاء دیرین جبهه ملی ایران و عضو هیأت اجرائی حزب ایران

جمال اسکوئی که از آغاز جوانی به حزب ایران پیوسته بود با تاًسیس جبهه ملی ایران به فعالیت های آن وارد شد. او یکی از کادرهای برجسته، اصولی و بسیار فعال جبهه ملی ایران بود که تمام سالیان زندگی خود را در راه آرمان های نهضت ملی ایران و رهبر و بنیادگذارِ آن، دکتر محمد مصدق صرف کرده بود.
او از نخستین سالهای ازسرگیری فعالیت دانشگاه تهران از سرجنبانان جنبش دانشجویی و عناصر مؤثر در تشکیل سازمان دانشجویان دانشگاه تهران وابسته به جبهه ملی ایران بود.»  مصوبات نشست حضوری
»  وجدان مردم ايران، فاجعۀ انسانی را نخواهد پذیرفت با افشاء جنايات «آيت الله مرگ»، بايد او را وادار به انصراف نمود!
»  محکومیت انفجار شیمیایی در سوریه و ضرورت تشکیل کمیته حقیقت یاب
»  حاکمان از ارتش کارگران به وحشت افتاده اند!
»  اطلاعيه گروه کار تدارک و سازماندهی
»  تعیین حداقل دستمزد، چند لایه زیر خط فقر!
»  پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت فرارسیدن سال نو
»  در آستانه رستاخیز طبیعت ، ایران ما نیاز به یک رستاخیز انسانی را فریاد می زند
»  به مناسبت بیست‌ونهم اسفند سالروز قانون ملی شدن صنایع نفت کشور و بستن پایگاه استعمار انگلیس
»  تسلیت بمناسبت درگذشت استاد عبدالعلی ادیب برومند
»  به احترام مبارز نامدار ویدا حاجبی تبریزی
»  در گذشت عبدالعلی ادیب برومند رییس هیأت رهبری جبهه ملی ایران
»  در باره هشتم مارس روز جهانی زن
»  مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی، باید با مبارزه طبقاتی پیوند برقرار کند
»  نامه قدردانی به هنرمند نام آور ایرانی اصغر فرهادی‎
»  تبريک به اصغر فرهادی، جامعه سينمائی و مردم ايران
»  ما خواهان آزادی آقای احمد منتظری هستيم!
»  هموطنان خوزستانی مان را تنها نگذاریم
»  آموزش به زبان مادری در ایران، نیازمند مبارزه سیاسی علیه تبعیض است!
»  پایان دولت ملی شاپور بختیار و پیروزی ضدِانقلاب اسلامی
»  در ستایش آنان که در برابر تندر قهرمانانه ایستادند
»  آرمان های جنبش فدائی زنده است!
»  رفیق تقی افشانی نقده را از دست دادیم
»  نام یار دیرینه، "ولی جعفریان" را از یاد نمی بريم
»  برای ایران بی دفاع، فکری باید کرد!