فراخوان به آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی ایران در برلن!

چهارشنبه ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹ /
جمعی از زنان تبعیدی در برلن

یک نه بزرگ دیگر به جمهوری اسلامی

دعوت به تظاهرات در همبستگی با مبارزات مردم ایران /
سه شنبه 29 دسامبر 2009/
کانون همبستگی و دفاع از مبارزات مردم ایران- هانوفر

مجلس یادبود آیت الله منتظری در شهر گوتنبرگ سوئد

یکشنبه 27 دسامبر 2009

دعوت عام از ایرانیان

بزرگداشت آیت الله منتظری منادی حق طلبی

بررسی جایگاه ایشان در جنبش آزادیخواهی مردم ایران/ روز یکشنبه، 27 دسامبر 2009 جمعي از ايرانيان مقيم پاريس

دعوت به تظاهرات در اعتراض به سفر رییس دولت کودتا به کوپنهاگ

۲۰ دسامبر ۲۰۰۹
حامیان جنبش سبز لندن

" وضعيت سياسی کشور و جنبش سبز"

گفتگو با علی پورنقوی; در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
روز يکشنبه ۲۰ دسامبر (۲۹آذر)

کارزار بینالمللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی

جلسه پرسش و پاسخ، ‍التالک یکشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹

نیروهای سکولار-لائیک و رابطه با جنبش سبز

سخنرانان: خانم محلیحه محمدی و آقای محمد امینی -شنبه ۲۷ آذر. ۱۹ دسامبر ۲۰۰۹ - گروه پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران

اطلاعیه ی مربوط به

کنفرانس جنبش اجتماعي ایران

سخنرانی کاظم کردوانی - يک شنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۰۹ / پاریس، فرانسه

۱۶ آذر و جنبش دانشجوئی در ایران

سخنرانان- آقایان: محسن حیدریان،آرش هاشمی ومهدی فتاپور
شنبه ۲۱ آذر. ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹
پالتاک اتحاد جمهوريخواهان ايران

بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر در واشنگتن

سخنرانان: جو استورک - مجید محمدی و مهرانگیز کار- ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹

« به مناسبت سالروز جهانی حقوق بشر »

سخنرانان :اکبر گنجی ( نویسنده و پژوهشگر )/ محمد علی توفیقی
شنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹ - انجمن گفتگو ودمکراسی

فراخوان به تجمع به مناسبت
۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر!

پنج شنبه، ۱۰ دسامبر
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران - برلن

۱۶ آذر و جنبش دانشجوئی در ایران

سخنرانان- آقایان: علی افشاری. آرش هاشمی
- شنبه ۱۴ آذر. ۵ دسامبر ۲۰۰۹
- پالتاک اتحاد جمهوريهواهان ايران

به مناسبت ۲۱ آذر
روز آزادی و رسمیت زبان ترکی آذربایجانی

دکتر رضا براهنی و دکترعلی رضا اصغر زاده
یکشنبه 13 دسامبر
بنیاد زبان و فرهنگ آذربایجان ایران – کانادا

فراخوان به بزرگداشت ۱۶ آذر در استکهلم

و کاروان سفر به کپنهاگ برای تظاهرات علیه حضور احمدی نژاد در دانمارک / پشتیبانی از مبارزات مردم ایران استکهلم جمعیت

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

در اورلندو, یکشنبه سیزدهم دسامبر
موزیک , سخنرانی , نمایش فیلم, نمایشگاه عکس, میز کتاب
با حضور فرامرز اصلانی ( خواننده و گیتاریست)

همگام با خیزش مردم ایران ١٦ آذر روز دانشجو را گرامی بداریم

دوشنبه ٧ دسامبر
کانون زندانیان سیاسی ایران ( در تبعید ) ــ واحد اوربرو

بحث و گفتگو دربارۀ جنبش دانشجویی در ایران

میترا خلعتبری, مینا خانی, پویان محمودیان و ف. تابان
١٦ آذر ١۳٨۸(07.12.2009)
شبکۀ جوانان ایرانی در برلین
و جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران

جنبش دانشجوئی و نقش آن در جنبش سبز

گفتگو با مهدی فتاپور
به مناسبت سالگرد ۱۶ آذر روز يکشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر)