سخنرانی در تالارپالتاکی سخن سرا

محمد امینی:شنبه ۲۴ ژانویه
بهروز خلیق :دوشنبه ۲ فوریه

دور دوم شب های شعر و داستان فارسی زبان غیرحرفه ای

کانون فرهنگی نگاه – اسن
در نظر دارد برای تشویق و شناساندن هنرمندان جوان و غیرحرفه ای در زمینه شعر، داستان، موسیقی و ترجمه،
هر سه ماه یکبار برنامه هائی منظم برگزار کند.

جلسه ی پالتاکی و اعلام موجودیت

" کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی"

shanachi.jpg
اطلاعیه

یادبود حاج محمد مدیر شانه چی

جمعی از یاران و همراهان حاج محمد مدیر شانه چی

به دنبال بر گزاری مراسم یادبود او در مشهد و تهران، در آستانه چهلمین روز در گذشت وی، در روز شنبه بیست و چهارم ژانویه ۲۰۰۹ مصادف با پنجم بهمن ۱۳۸۷، ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر در آدرس زیر مجلس بزرگداشتی برگزار خواهد گردید .فراخوان برای شرکت در تظاهرات

روز چهارشنبه چهاردهم ژانویه از ساعت چهارده در مقابل دانشگاه سوربن
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

دعوت به نشست پالتاکی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران

زمان: یکشنبه ۲۵ ژانویه ۲٠٠٩ از ساعت ١٩ تا ۲۲ به وقت اروپا

دفاع از حریم دانشگاه و دانشجو

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران-بلژیک
محل و زمان گردهم آیی
۱۴ ژانویه ۲۰۰۹
مقابل سفارت جمهوری اسلامی

جلسه بحث و همبستگی با جنبش کارگری
در بزرگداشت ياد و خاطره جانباختگان کشتار معدن خاتون آباد

۱۵ و ۲۰ ژانویه
کميته همبستگی با کارگران ايران- هامبورگ و کانون همبستگی با کارگران ايران- کلن

سومین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ

از۲۱ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۰۹

برنامۀ هفتگی اتاق اتحاد سوسیالیست ها در پالتاک