سی سال پس از انقلاب بهمن ۵۷
تاملاتی بر جمهوری اسلامی ايران و اپوزيسيون آن

مهرداد باباعلی (پاريس)


جمعه ۵ ژوئن ۲۰۰۹
کانون پناهندگان سياسی ايرای-برلن

بحث پيرامون انتخابات رياست جمهوری در ايران

يکشنبه ۳۱ می ۲۰۰۹- حسن شريعتمداری - شيدان وثيق - فاطمه حقيقت جو
برنامه ای از: شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک

دیدگاه های نیروهای سیاسی و شخصیت های ایرانی و اروپایی درباره یک انتخابات دموکراتیک و ارزیابی آنان از انتخابات دهمین ریاست جمهوری در ایران

شرکت کنندگان:

سیمین بهبهانی- نیلوفر بیضایی -مهرداد درویش پور -محمود راسخ - مصطفی شلماشی ـ رئوف کعبی ـ ونسان لورکن ـ هدایت متین دفتری ـ محمد مصری ـ اتحاد جمهوری خواهان ایران؛ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بروکسل : روز شنبه ۶ ژوئن - فدراسیون اروپرس و انجمن بیان

said.soltanpour.jpg
هرگز نميرد آنکه دل اش زنده شد به عشق..

مراسم گرامی داشت سعيد سلطانپور،
شاعر، نويسنده و کارگردان

روز يک شنبه هفتم يونی - يوته بوری

گراميداشت سعيد سلطانپورهمچنين گراميداشت يادها و تلاش های ديگر نويسندگان، شعرا و هنرمندانی است که درگستره تاريخ پرفراز ونشيب مبارزات توده های مردم ايران برای آزادی و برابری، هرگز به آرمان های انسانی خود پشت نکردند، قلم خود را به خدمت زورگويان وزورپرستان درنياوردند و درپاسداشت از آزادی قلم وانديشه و بيان و حفظ کرامت انسانی از جان خود نيز دريغ نورزيدند. ياد، خاطره و آثار آن ها همواره الهام بخش مبارزات و جانفشانی نسل های کنونی و آتی ايران در رهائی از چنگال ارتجاع و استبداد واستثمار خواهد بود.گرامی داشت شاعر بزرگ ایرن، نادر نادرپور

شنبه ۶ ژوئن ۲۰۰۹، سخنرانان: پوپک نادر پور، محمد جلالی(م. سحر) و پروان جمشیدی
- انجمن فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در فرانسه

دعوت به تظاهرات ایستاده

این تظاهرات روز چهارشنبه بیست و هفتم ماه مه از ساعت چهارده تا شانزده در مقابل دفتر سازمان جهانی کار در پاریس برقرار خواهد گردید.

فراخوان به حرکت اعتراضی در مقابل سازمان جهانی کار

ژنو ، ۶ ژوئن ۲۰۰۹،
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران /واحد سوییس
جمعی از کارگران پیشرو تبعیدی /سوییس

سیر جدایی فعالیت به نام کومه له از حزب کمونیست

یوسف اردلان، پنجشنبه ۲۱ می ۲۰۰۹

نظریه میان برشی در بررسی تضادهای جنسیتی و نسلی در بین ایرانیان سوئد و پیامدهای آن

سخنرانی دکترمهرداد درویش پور در گوتنبرگ
شنبه ۱۶ مای

دعوت به تظاهرات ایستاده

پاریس، ۱۶ ماه مه ۲۰۰۹،
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک

بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری در ایران

بابک امیرخسروی - عبدالله مومنی - مهرداد درویش پور
زمان: ۱۷ می ۲۰۰۹ - ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸
۱۰.۰۰ (شمال کالیفرنیا) - ۱۹.۰۰ (اروپای مرکزی) - ۲۲.۳۰ (تهران)

به برلین برویم !

کمیته همبستگی باکارگران ایران - هامبورگ ، -کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن ، گروه همبستگی با جنبش کلرگری - برلین

راهپیمائی اعتراضی در کشورهای اروپائی خود میدانی است که ما باید با شرکت قدرتمند در آن، افکار عمومی جهان را در جریان هجوم وحشیانه رژیم دیکتاتوری سرمایه داری اسلامی به مراسم اول ماه مه در ایران و مجروح نمودن و دستگیری صدها تن از فعالین کارگری، زنان، دانشجویان و ... قراردهیم. و همبستگی بین المللی با مبارزات کارگران و جنبش های اعتراضی در ایران را بر جسته سازیم.
ما از همه مدافعین جنبش کارگری ، جنبش زنان، نهادها، احزاب و سازمانها دعوت می کنیم که همگام با طبقه کارگراروپا درصفوفی مشترک در روز شنبه در راهپیمائی پایتخت کشورهای اروپایی شرکت کنند.گفتگو پیرامون انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران

استکهلم، شنبه ۱۶ ماه مه ۲۰۰۹ با شرکت مهمانان فرخ نگهدار و مهرداد مشایخی
شورای هماهنگی‌ جمهوریخواهان - استکهلم

پیرامون مجازات اعدام در ایران
جنایت علیه بشریت

دعوت به جلسه سخنرانی
جمعه، ١۵ ماه مه

جلسه دوم پالتاکی

در دفاع از فعالین دستگیر شده در اول ماه مه
و همبستگی با جنبش کارگری ایران
جمعه 8 ماه مه ساعت 20 به وقت اروپای مرکزی

دستگیرشدگان اول ماه مه در ایران

فراخوان اضطراری برای برگزاری جلسه پالتاکی

دوشنبه ۴ ماه مه
گروه همبستگی با جنبش کارگری- برلین

بحث پيرامون
انتخابات رياست جمهوری در ايران

برنامه هائی از:
شورای هماهنگی جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک