بزرگداشت روز جهانی زن وهمبستگی با زنان

برنامه ای ازکانون دانشجویان ایرانی درهلند باهمکاری خانه هنر
یکشنبه ۸ مارچ ۲۰۰۹

مراسم روز جهانی زن در شهر آخن با سخنرانی دلارام علی
يکشنبه ۸ مارس

کانون ره آورد در شهر آخن

بنیاد اسماعیل خویی وانجمن زنان پارسی
برگزار می کند

بزرگداشت روز جهانی زن

سخنرانان:دکتر نوال ا لسعداوی و دکتر شهلا عبقری یکشنبه، ۸ مارس ۲۰۰۹ -آتلانتا

نگاهی به جنبش زنان

۸ مارس ۲۰۰۹ - بوخوم - آلمان

زنان درايران، ۳۰سال بعداز انقلاب

سمينار يکروزه به مناسبت ۸ مارس در استکهلم
يکشنبه ۸ مارس ۲۰۰۹

ارزیابی انقلاب بهمن ۱۳۵۷و بررسی آن رویداد تاریخی واوضاع سیاسی کنونی ایران

گفت و شنود با: محمد رضا شالگونی
استکهلم ۲۱ فوریه ۲۰۰۹ ساعت ۱۲تا ۱۶
مالمو ۲۷ فوریه ۲۰۰۹ از ساعت ۱۸/۳۰ تا ۲۱/۳۰
گوتنبرگ ۲۸ فوریه ۲۰۰۹ از ساعت ۱۷ تا ۲۱

حجاب، مقاومت، آزادی زنان

برنامه ای به مناسبت روز جهانی زن در فرانکفورت، شنبه ۷ مارس ۲۰۰۹

گفتار و گفتگو
به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷ در ایران

رسول آذرنوش ،ناصر پاکدامن ، جمعه ۲۰ فوریه ۲۰۰۹
جنبش حمهوریخواهان دموکرات و لائیک-پاریس

بحث آزاد به مناسبت سی امین سالگرد انقلاب بهمن ۵۷

پاریس، با شرکت آقایان: جمشید اسدی، مهران مصظفوی، پرویز نویدی و شیدان وثیق، ۲۸ فوریه ۲۰۰۹

ارزیابی نتایج سیاسی، اجتماعی و تاریخی دولت بختیار
به عنوان آخرین تلاش برای احیای قانون اساسی
مشروطه در ایران

کنفرانس دانشگاهی به مناسبت سی امین سال انقلاب ١٣٥٧ در ایران

٢٤-٢٣ اسفند ماه ١٣٨٧ (١٤-١٣ ماه مارس ٢٠٠٩)
دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی – شیکاگو
سخنرانان دعوت شده در این کنفرانس با ارایه مقاله های خود به بازنگری زمینه تاریخی و
اهمیت سیاسی نخست وزیری دکتر شاپور بختیار در متن انقلاب بهمن ١٣٥٧ می پردازند

سخنرانی در برلین جمعه ۱۳

دکتر مهرداد درویش پور و فریبا داودی مهاجر ، مهرانگیز کار، محمد مصطفایی

سى امين سالگرد انقلاب بهمن

برلین يکشنبه ٢٢ فوريه
به دعوت پژوهش جنبش هاى اجتماعى ايران

bazargan.jpg

تجديد برگزاری مراسم بزرگداشت چهار دهمين سالگرد در گذشت
مهندس بازرگان

در روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر در حسينيه ارشاد

دين وسيله به اطلاع می رساند كه مراسم بزرگداشت چهار دهمين سالگرد در گذشت خدمتگزار صديق ايران و اسلام شادروان مهندس مهدی بازرگان كه بنابه دلائلی به بعد موكول شده بود روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۷ از ساعت ۲:۳۰ بعد از ظهر در حسينيه ارشاد برگزار می گردد.
شركت در مجلس مزبور پاسداشت آزادی، عدالت، دموكراسی و كرامت انسانی است.