دعوت به نشست

پاریس: چهار شنبه ۲۵ مارس ۲۰۰۹
کميتهء ايرانی برگزاری اول ماه مه در پاريس

انجمن هنر در تبعید برگزار می کند :

مقاومت در برابر فاشیسم

هفتمین جشنواره سینمای ایران درتبعید
پاریس/فرانسه- ۲ تا ۵ آوریل ۲۰۰۹

نمایشگاه گروهی هنرهای معاصر ایران

با آثاری از بهجت صدر، عباس کیارستمی، رضا بانگیز، زهره اسکندری، امیرحسین قاسمی، الیکا هدایت
از ۲۱ مارس تا پنجم آوریل

کنفرانس
آینده ایران و اروپا ـ از دیدگاه سبزها

در پارلمان اروپا ـ بروکسل
۱۷ مارس ۲۰۰۹ از ساعت ۱۰ تا ۱۳

سخنرانی دکتر مهرداد درویش پور در آمریکا و کانادا

شیکاگو، تورنتو و لس آنجلس ۱۳، ۱۵ و ۱۶ مارس ۲۰۰۹

شب شعر ویدا فرهودی

پاریس، فرهنگسرای پویا - شنبه ۱۴ مارس ۲۰۰۹

انقلاب ایران وکارنامه سی ساله جمهوری اسلامی

انجمن گفت و گو و دمکراسی، شنبه ۷ مارس ۲۰۰۹ - پاریس

کانون تلاش برگزار می کند:

جشن سال نو

جمعه ۲۰ مارس، کلن - آلمان

۸ مارس، روز جهانی زن در برلین

سخنرانی: مهناز متین و پروین ثقفی،
جمعه ۶ مارس ۲۰۰۹

نمایش: سرزمین هیچ کس

نویسنده و کارگردان: نیلوفر بیضائی
جمعه ۲۷ مارس ۲۰۰۹ در کارلسروهه و شنبه ۲۸ مارس در گوگناو - آلمان