bepish-setare2.jpg
هیات سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

راه حل بحران سياسی ونزوئلا،
گفتگو و توافق بين دولت و اپوزيسيون است!

رودرروئی و تشکیل دولت در برابر دولت، جبهه‌بندی در سطح منطقه و بین المللی و تهدید به مداخله، کمکی به حل مسائل داخلی ونزوئلا نخواهد کرد، برعکس تنش و خشونت را تشویق و راه را برای درگیری و جنگ داخلی هموار خواهد کرد. به نظر ما حل بحران کنونی قبل از همه به دست خود نیروهای سیاسی ونزوئلا میسر است. آن چه امروز ضروری است، تلاش طرفین برای کاستن از جو تهدید، اجتناب از کاربست خشونت و آغاز گفت و گو برای رسیدن به یک توافق ملی بر سر تامین مشارکت سیاسی همگانی، مراجعه به آرای مردم و پذیرش نتایج آن است. به باور ما تلاش دولت ترامپ و متحدانش در ادامه‌ی سیاست سرنگونی دولت مادورو، می تواند ونزوئلا را به‌سوی آشوب، بی ثباتی و جنگ داخلی سوق دهد. ما سياست سرنگونی دولت ونزوئلا توسط دولت امريکا را محکوم می کنيم.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

سیاست «سرکوب بیرحم و بی هیاهو»
را در هم بشکنیم

پیرامون موج جدید دستگیری های

سازمان ما، موج بلند سرکوب متمرکز رژیم اسلامی را تلاشی برای درهم شکستن جنبش مبارزاتی مردم ایران می داند که باید با تمام قوا آن را متوقف کرد. نباید اجازه داد سرکوبگران اسلامی نهال نوپای جنبش انقلابی مردم کشور را بی سر کنند. وظیفه همه ماست که این سیاست رذیلانه را با تمام نیرو و امکانات، برای رژیم پرهزینه تر سازیم و متوقف کنیم.دست‌ها از ونزوئلا کوتاه!

حزب تودهٔ ایران مداخلهٔ نواستعماریِ آمریکا در ونزوئلا را محکوم می‌کند.

ما سیاست‌ها و اقدام‌های دولت آمریکا و متحدانش را نقشه‌هایی می‌دانیم که آشکارا با هدف صاف کردن جاده برای مداخله در امور داخلی جمهوری بولیواری ونزوئلا طراحی شده است. همچنین، ما بر این باوریم که اگر در برابر این تلاش ماجراجویانه و غیرقانونی مقاومت و با آن مقابله نشود و این اقدام به طور کامل شکست داده نشود، می‌تواند الگویی بشود برای امپریالیسم تا با استفاده از آن، نظم بین‌المللی را به سود اولویت‌ها و منافع سلطه‌جویانهٔ خودش شکل بدهد.هیئت دبیران موقت برای ساماندهی شورای مدیریت گذار

اعتراف گیری زیر شکنجه نشانه هراس رژیم از اوجگیری اعتراضات سراسری است

سپیده قلیان و اسماعیل بخشی باید هرچه زودتر آزاد شوند

به باور ما در پس این اعتراف گیری و مستند سازی شکست خورده، هراس رژیم از فراروییدن اعتراضات صنفی به سیاسی و مقاومت مدنی و اعتصابات سراسری متکی بر آگاهی اجتماعی کارگران و همه عدالت خواهانی است که دیگر باوری به کارآیی این حکومت برای حل مشکلاتشان ندارند و در اعتراضات مستقل و خودسامانگر، با تکیه به توانمندی صنفی و رهبرانی که از دل این آگاهی بر می خیزند، کسب حقوق مسلم خود را جستجو می کنند.4sazeman2.jpg
بیانیه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه:

​ «طراحی سوخته»
توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری

ما نمایش ساختگی "طراحی سوخته" جمهوری اسلامی را محکوم می کنيم، به کارگران، معلمان، تهیدستان، دانشجویان، زنان، فعالان اتنیکی و به تمامی شهروندانی که علیه بیدادگری های جمهوری اسلامی اعتراض می کنند، به خاطر ایستادگی در برابر سرکوب حکومت درود می فرستيم و از جريان های سیاسی که دل در گرو رعایت حقوق مردم کشورمان دارند و از فعالان مدافعان حقوق بشر می خواهيم صدای اعتراض خود را به این بیدادگری ها و برای آزادی زندانیان سیاسی و به خصوص سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و علی نجاتی پر طنین‌تر کنند.اعلامیه سازمان راه کارگر

درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته

سرانجام نهادهای امنیتی رژیم استبداد و استثمار، طاقت شان به سر رسید و از تلویزیون دولتی ویدیویی بیست دقیقه ای از به اصطلاح اعترافات برخی فعالین کارگری و چپ پخش کردند. این رژیم که از افشاگریهای جسورانه اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عسل محمدی بعد از "آزادی" از زندان، و نیز موج روشنگری و شهادت بسیاری از زنداینان سیاسی از زندان و زندانیان سابق در هفته های اخیر به تنگ آمده بود، تصمیم گرفت سناریوی نخ نما و سوخته دهه های ۶۰ و ۷۰ را بار دیگر روی آنتن صدا و سیمای شکنجه گران ببرد و اعترافات گزینشی را که با شکنجه های جسمی یا روحی ضبط کرده بودند، پخش نماید.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مردم از فرزندان شجاع خودشان دفاع می کنند!

پیرامون سناریوی سوختۀ امنیتی رژیم اسلامی

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) تلاش مذبوحانۀ نهادهای امنیتی رژیم در شکنجه و اعتراف گیری رذیلانه از فعالان کارگری و مدنی و پخش سناریوهای سوخته امنیتی علیه آنها را بشدت محکوم می کند و آن را دلیل قاطعی بر دشمنی شان با خواست های بر حق کارگران و زحمتکشان کشور می داند. ما از تمامی فعالان سیاسی و مدنی و تمامی احزاب ، سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق کارگران و حامی آزادی های بی قید و شرط سیاسی تقاضا داریم که صدای حق طلبی فعالان کارگری و مدنی دستگیر شده باشند و اجازه ندهند شکنجه گران بی رحم رژیم ولائی، این فرزندان برومند مردم کارد به استخوان رسیده را در شکنجه گاه های قرون وسطائی شان آش و لاش کنند.bepish-setare2.jpg
گروه کار ملی- قومی حزب چپ ایران( فدائیان خلق)

«۲ریبه ندان» پرچمی است برای حقانیت مبارزه در راه برابر حقوقی

سنت مبارزاتی "دو ریبه ندان"، شکوه و بزرگی خود را در جریان و فردای انقلاب بهمن نشان داد. کردستان این بار در یکپارچگی و همبستگی، پرچم مطالبه خودمختاری در ایرانی دمکرات را برافراشت. جوانان بسیاری از آن قربانی شدند و شهرها و روستاهایش بارها و بارها زیر آتش و گلوله قرار گرفتند. کردستان، در این چهار دهه راه پر فراز و فرودی طی نموده، کامیابی‌ها و ناکامی‌های فراوان دیده و تجارب غنامندی اندوخته است. اما طی این مدت سراسر هزینه، هرگز از مطالبه تاریخی و محوری خود مبنی برتحقق برابر حقوقی ملی در ایران و کردستان ایران باز نایستاده و همواره بر آن پای فشرده است.aksariat.jpg

پیام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
به ياران فدائی!

ما، حزب چپ ايران (فدائيان خلق) را متعلق به ياران فدائی و دیگر نیروهای چپ ایران می دانيم و اين انتظار را داريم که شما پشتيان حزب باشيد، در تقويت آن بکوشيد و در اشاعه ديدگاه و سياست های آن نقش ايفاء کنيد. حزب چپ در پرتو حمايت و فعاليت شما قادر خواهد شد که در ميان کارگران، معلمان، زحمتکشان شهر روستا، زنان، دانشجویان و طبقه متوسط جديد حضور گسترده پيدا کند و در سپهر سياسی کشور جايگاه درخور بيابد.4sazeman2.jpg
بیانیه چهار حزب و سازمان جمهوریخواه:

ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!

ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم!

ما چهار سازمان جمهوری‌خواه عرفی با تاکید بر حفظ هویت متمایز و در عین حال دفاع از حقوق شهروندی همگان و پذیرش انتخاب مردم به عنوان داور نهایی در انتخاب نوع دموکراسی و ضرورت همگرایی نیروها در دوران گذار تاکید می‌کنیم که تعامل با مشروطه‌خواهان از هر نوع آن، تنها بر سر توافق بر بنیان قواعد دموکراسی، پلورالیسم و رقابت سیاسی و همچنین تنظیم چارچوبی برای کاهش مخاطرات دوران گذار و تسهیل مسیر انتخاب مردم برای استقرار نهادهای سیاسی دمکراتیک خواهد بود.bepish-setare2.jpg
سرکوب و شکنجه فعالان کارگری، ممنوع!

از ادعانامه اسماعيل بخشی عليه شکنجه، حمايت می کنيم!

هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) ایستادگی اسماعیل بخشی نماینده مبارز گارگران هفت‌تپه را ارج می گذارد و خواهان پايان دادن به دستگيری و شکنجه فعالان سياسی، مدنی و صنفی است. لازم است نيروهای آزاديخواه عليه سرکوب و شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی مبارزه پيگيری را پيش ببرند. ما همراه با فعالان کارگزی ایران از حق تشکل، حق اعتراض و اعتصاب کارگران دفاع می کنیم و ایجاد تشکل های مستقل کارگری را تنها راه اعاده حقوق کارگران و تحمیل خواسته‌هایشان بر سرمایه‌داران و حکومت جمهوری اسلامی می دانیم.بیانیه نهضت مقاومت ملی ایران

به مناسبت شانزدهم دیماه ۱۳۹۷
چهلمین سالگرد
تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار

در این برههٔ حساس از تاریخ میهن، نهضت مقاومت ملی ایران که با تحمل فقدان جبران‌ناپذیر بنیان‌گذار سازمان و علی‌رغم فراز و نشیب‌های حاصل از آن کمبود، در بیش از یکربع قرن کوشش دایمی برای زنده نگهداشتن دکترین و خط‌مشی سیاسی و اصولی که شاپور بختیار اعلام داشته‌بود، همواره آمادگی خود را برای یک‌چنین اتحادی اعلام داشته، اکنون نیز بر ضرورت آن اتحاد پافشاری می کند و بیش از هر زمان بر حدت این ضرورت تأکید می‌ورزد.jebhemelli1.jpg
شورای مرکزی جبهه ملی ایران

جهان پهلوان تختی ، پهلوان جبهه ملّی ایران

پهلوان ما مردی آزاده و جوانمرد و فروتن و بردبار و محبوب و مهربان و راستگو و درستکار و بی‌آلایش و بزرگ‌منش و قانع و پایدار در دوستی و جامع زورمندی و بی‌آزاری و از دوروئی دور و بری بود. با صفای باطن در حمایت از مظلومان و مستمندان می‌کوشید. او انسانی روشن‌اندیش و آزادی‌خواه و طالب عزت ملی و بلند نامی ایران بود و به همین سبب مجذوب شهامت و حسن سیاست و روشن‌بینی و خلوص نیت پهلوان سیاسی عصر، دکتر محمد مصدق شد. »جمهوری اسلامی در تعلیق

بیانیه سیاسی کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اکثریت عظیم مردم سرزمین ما در شرایط بسیار سخت و بیسابقه ای گرفتار آمده است. حاکمیت جمهوری اسلامی نزدیک به چهل سال است که عملأ مردم ایران را به گروگان گرفته، و حیات و مماش و سرنوشت آینده آنان را ملعبه ماجراجوئیها، سرکوبگری ها و چپاولگری های بی پایان خود ساخته است. دولت آمریکا نیز، در کشاکش با رژیم حاکم بر ایران، و در راستای اهداف سلطه جویانه منطقه ای خویش، از طریق تهدیدها و تحریم های فزاینده، کار و زندگی اکثر مردم ایران را دچار مشکلات فراوانی کرده است. اما مقاومتها و مبارزات توده های مردم علیه این شرایط طاقت فرسا، که پس از خیزش دیماه سال گذشته وارد مرحله جدیدی گشته، از پای نایستاده و، به اشکال گوناگون و در اقصا نقاط کشور، اراده خود را برای رهائی از بختک جمهوری اسلامی، قاطع تر و نمایانتر کرده است.اعلامیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

یاد یاران یاد باد

به مناسبت یازده دی ماه روز تجدید پیمان با جان باختگان راه کارگر

یازده دی ماه امسال، سی و پنچ سال از اعدام جنایت کارانه رفیق علیرضا شکوهی، دبیرکل سازمان ما و از چهره های مقاومت در زندان های شاه و شیخ می گذرد. سالروزی که به افتخا وی، بزرگ داشت جان باخته گان سازمان نامیده شده، در شرایطی فرا می رسد، که بیش از یک سال است توده های ستم دیده میهن ما و در صدر آنان کارگران و آموزگاران مبارز، پرخروش تر و پرتوانتر از هر زمان دیگری به میدان آمده اند تا به فرمان روائی چهل ساله ی رژیم جهل و جنایت اسلامی پایان دهند و این لکه ی ننگ را از دامن ایران و جهان پاک کنتر در تاریخ یک صد ساله ی مبارزات سیاسی مردم ایران، بی گمان دهه ی شصت، دهه ی خون و جنون اسلامی، دهه ای که بیش از هزاران تن از مبارزان آزادی خواه، دگراندیش و سوسیالیست گروه، گروه، تیرباران شدند و یا در نبردی نابرابر جان باختند.