aksariat.jpg
شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

روز جان‌باختگان جنبش فدائی

۸ تير، سالروز جان باختن حميد اشرف و ديگر يارانمان را گرامی می داريم!

بعد از انقلاب به احترام نام و ياد حميد اشرف و فدائيان جانباخته، روز ۸ تير نام روز جان‌باختگان جنبش فداييان خلق را به خود گرفت و به روز بزرگداشت خاطره همه جان‌باختگانى بدل شد که در صفوف فداييان خلق جان بر سر آرمان‌هاى خود گذاشتند. ياران ما در طول اين چند دهه در زمان حکومت شاه و روحانيت چه بسيار سرفرازانه پاى چوبه اعدام رفته‌اند، در شکنجه‌گاه‌ها زير شکنجه به قتل رسيده‌اند و مرگ را در دفاع از کشور در جبهه‌هاى جنگ پذيرفته‌اند. ۸ تير روز گراميداشت نام و خاطره ماندگار همه اين ياران است.پیام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – امریکای شمالی

به مناسبت روز پیشمرگه

به باور ما، حل مشکلات ایران در خود ایران و به نیروی مردم آن، پیش از همه درگرو اتحاد همه نیروهای دمکراسی خواه و عدالت جوی ایران است. هم از اینرو، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) تلاش برای تامین بیشترین اتحاد نیروهای خواستار استقرار یک جمهوری سکولار دمکرات به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی را در صدر وظایف خود قرار داده و دست دوستی و همکاری خود برای فشردن دست هر یاور در این راه را اعلام می دارد. ما و شما متحدین طبیعی اهداف مشترکیم.bepish-setare2.jpg
کمیسیون سند سیاسی

سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نیاز مبرم جامعه‌ ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، حکومتی متکی بر اراده‌ی آزاد مردم در کشور و گذار از جمهوری اسلامی است. مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواری‌ها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابله‌ی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون ‌است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد و از این رو، حکومتی است واپس‌گرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه‌ی سقوط.bepish-setare2.jpg
سند پيشنهادی به کنگره

راستاهای عمومی برنامه
حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

کميسيون خطوط برنامه

ما برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار دولت مدرن، دمکراتيک و سکولار در شکل جمهوری در ایران به جای جمهوری اسلامی مبارزه می کنيم. از نظر ما منشاء مشروعیت حکومت، رای مردم است و جمهوری پيشنهادی ما، از اراده مردم ايران سرچشمه می گيرد. اين اراده در انتخابات آزاد و منصفانه و تامين امکان مشارکت كليه شهروندان عملی می شود.راه کارگر چهل ساله شد

چهل سال از اعلام موجودیت سازمان راه کارگر می گذرد

سازمان ما دهه خونین شصت را، که اوج جانفشانی های انقلابی و ایستادگی به قیمت جان باختن درشکنجه گاه ها و ایستادن در برابر جوخه های اعدام و طناب دار دژخیمان اسلامی، و تداوم آن زندان و یا خروج ناخواسته و زندگی در تبعیدگاه بود، با بهائی سنگین از سر گذراند و امروزه در پرتو چهل سال مبارزه و مقاومت انقلابی پیگیر و مداوم، کارگران، آموزگاران، دهقانان، زنان، دانشجویان، جنبش های اجتماعی و مدنی و مبارزه خلق های تحت ستم، توهم گذشته، فروریخته، پایه ی توده ای حکومت ریزش اصولی نموده و شرایط سرنگونی شتابان فر اهم می آید.bepish-setare2.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

پشتیبانی از فراخوان حزب چپ آلمان علیه جنگ

سرکوب مداوم مبارزات مردم ایران توسط جمهوری اسلامی و ماجراجوئی‌ها و دخالت‌های آن در منطقه از چشم ها پنهان نیست. جمهوری اسلامی با سیاست خارجی تنش‌زای خود کشور ما را به انزوای بین المللی کشانده‌ و مناسبات با همسایگان را تخریب کرده و شرائط را برای دخالت نظامی و زورگوئی بیشتر دولت سلطه گر امریکا و اعمال نفوذ کشورهای مرتجع منطقه برای دامن زدن به جنگ فراهم‌تر ساخته و با امتناع از مذاکره برای حل اختلافات خود با دولت آمریکا، عملا کشور ما را در معرض حمله نظامی و جنگ قرار داده است. حزب چپ ایران (فدائیان خلق) ضمن مبارزه بی وقفه برای گذر از جمهوری اسلامی، از هر تلاشی برای اجتناب از جنگ و تامین صلح در منطقه پشتیبانی می کند.bepish-setare2.jpg
هیئت سیاسی اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

پیام به نیروهای چپ و فدائیان خلق

در آستانه‌ی نخستین کنگره‌ی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

جنبش چپ ایران باید برای تامین آزادی و عدالت اجتماعی در ایران برنامه ارائه دهد. برنامه‌ی عمل خود را منسجم‌تر سازد و سیاست عملی خود را با صراحت برای جامعه اعلام کند، حضور خود در سپهر سیاسی کشور را مقتدرتر نماید. این کار شدنی نیست مگر آن که قبل از همه‌ ما در عمل، تاریخ جدائی ها و درگیرشدن با خود را پشت سر بگذاریم، صفوف خود را متشکل‌تر کنیم و با همفکری و یاری همدیگر طرح و برنامه‌ای منسجم برای تغییر جامعه ارائه کنیم و پاسخ روشن به نیازهای پیشرفت جنبش کارگران و زحمتکشان کشورمان داشته باشیم. از همین رو نیز طی ماه‌های اخیر تلاش ما بر آن بوده است که از طریق انتشار اسناد پیشنهادی و مسائل مربوط به کنگره، همه‌ی علاقمندان را در جریان مباحث قرار دهیم و از همفکری و همکاری آن‌ها برخوردار شویم.اطلاعیه مشترک در حمایت از فراخوان به تجمع بازنشستگان
در مقابل مجلس روز ۲۸ خرداد ماه

بازنشستگان جزو بی حقوق ترین اقشار جامعه هستند و زندگی و معیشتان با حقوقی چند برابر زیر خط فقر به سختی می گذرد و مبارزات شکوهمند آنها بخشی از مبارزات حق طلبانه ای است که از طرف کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و سایر جنبش های آزادیخوانه در جامعه بحرانی ایران در جریان است.
ما ضمن حمایت بی دریغ از مبارزات بازنشستگان و حمایت از فراخوان ۲۸ خرداد آنها در مقابل مجلس، همه فعالین جنبش های اجتماعی را فرا می خوانیم که پژواک صدای حق طلبانه بازنشستگان را با حمایت و پشتیبانی خود رساتر سازند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

برای دفاع از جان زندانیان سیاسی به پاخیزیم

در اعتراض به قتل رذیلانۀ علی‌رضا شیرمحمدعلی

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) قتل رذیلانۀ علی‌رضا شیرمحمدعلی را نه قتلی تصادفی که جنایتی سازمانیافته توسط مقامات جمهوری اسلامی می داند که در راستای سیاست سرکوب پیچیده، چند لایه و با هدف ارعاب فعالان جنبش های گوناگون صورت می گیرد. هدف این سیاست، بی سرکردن جنبش های مطالباتی و اجتماعی است. ما مرگ جانگذار این جوان شجاع را به خانوادۀ داغذارش تسلیت می گوئیم و از تمامی احزاب، سازمان ها و تشکل های سیاسی و مدنی و تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان تقاضا داریم نسبت به این جنایت هولناک و دیگر جنایات مقامات امنیتی و شکنجه گران رژیم اسلامی اعتراض کرده و از هر امکانی برای بسیج افکار عمومی بهره جویند. نباید اجازه داد فرزندان برومند این مردم آگاه، در زندان ها و کشتارگاه های جمهوری اسلامی از بین بروند.یادنامه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

عیدی نازنین ، خدا حافظ !

اینک رفیق عیدی نعمتی دیگر در میان ما نیست ، اما نام و یاد او همیشه با ما خواهد بود و تا پیکار برای سوسیالیسم ، آزادی ، برابری و همبستگی تبار انسانی ادامه دارد ، فراموشی نخواهد دید. درگذشت عیدی عزیز را به همسر گرامی اش سوسن و به فرزندان اش مارال و سیاوش و همه دوستان و همرزمان او تسلیت می گوئیم و شریک اندوهان شان هستیم. عیدی نازنین ، خدا حافظ !bepish-setare2.jpg
سند پيشنهادی به کنگره

راستاهای عمومی برنامه
حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

ما بخشی از جنبش تاریخی چپ ایران و جهان‌ هستيم و ضمن ارج‌گذاری بر دست‌آوردها و با نقد نظری و تجربی اين جنبش‌ها، بر اين باوريم که سوسیالیسم با دموکراسی درهم تنيده‌ و سوسیالیسم از نظر ما، محصول روندی است آگاهانه برای دست‌یابی به جامعهٔ آزاد و انسانی که بر بستر رشد نیروهای مولد، تغییر و تحول در مناسبات تولیدی و مبارزهٔ اجتماعی علیه بهره‌کشی و در راه تثبیت و گسترش ارزش‏های سوسیالیستی شکل می‌گیرد.bepish-setare2.jpg
کمیسیون سند سیاسی

سند سیاسی پیشنهادی به نخستین کنگره
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

نیاز مبرم جامعه‌ ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات، حکومتی متکی بر اراده‌ی آزاد مردم در کشور و گذار از جمهوری اسلامی است. مردم کشور ما به تجربه دریافته اند که هر گامی در جهت کاستن از دشواری‌ها و هر کوششی در راه گشایش برای توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی کشور با مقابله‌ی قهری ارکان اصلی قدرت جمهوری اسلامی مواجه است و کوشش برای اصلاح این نظام، عملا بیهوده و سترون ‌است و به اصلاح آن نخواهد انجامید. تجربه‌ی چهل سال جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده‌است که خصلت فقاهتی و ایدئولوژیک این نظام بر وجه جمهوریت آن تسلط کامل دارد و اجازه‌ی هیچ اصلاح جدی را نمی دهد و از این رو، حکومتی است واپس‌گرا، در تقابل با اراده و خواست مردم و عامل رانده شدن کشور به ورطه‌ی سقوط.bepish-setare2.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

مذاکره بدون پیش شرط به سود مردم ایران است
نبايد فرصت مذاکره بدون پيش شرط را از دست داد!

مايکل پومبئو: دولت ترامپ آماده مذاکره "بدون هیچ پیش‌شرط" با ايران است

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بارها اعلام کرده است: "درگيری نظامی بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار می آورد. راه جلوگيری از درگيری احتمالی نظامی، متوقف نمودن تهديدها علیه همدیگر و آغاز مذاکره بدون قید و شرط است." به نظر ما نبايد فرصت پيش آمده را از دست داد. با از دست دادن فرصت مذاکره، تحريم ها تشديد يافته و خطر درگيری نظامی افزايش خواهد يافت. امتناع از مذاکره بدون پيش شرط برای کشور ما فاجعه خواهد آفريد. اگر درگيری نظامی هم صورت نگيرد، تحريم های فلج کننده اقتصادی ساختارهای کشور را به شدت تخريب کرده و کشور ما را به عقب خواهد برد.