bepish-setare2.jpg
شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

علیه تنش‌افزائی، تهدید به جنگ، برای صلح و امنیت در منطقه!

ما بر ماندن ایران در برجام، پیشبرد سیاست تنش زدائی، انجام مذاکره‌ی بدون قید و شرط برای پایان دادن به تحریم های اقتصادی و حل اختلافات دیگر دو کشور بر سر میز مذاکره، تاکید داریم. جمهوری اسلامی باید به سیاست توسعه‌طلبی در منطقه و ستیز با اسرائیل پایان دهد. به نظر ما ضروری است که اعتراضات مردمی علیه افزایش تنش بین دو کشور و خطر درگیری نظامی و وادار کردن حکومت ایران به مذاکره بی قید و شرط سمت گیری کند. حکومت ایران بدون فشارهای مدافعان صلح در داخل و خارج از کشور، تن به مذاکره نخواهد داد.new/3sazeman-01.jpg
بیانیه مشترک سه جریان جمهوریخواه:

مذاکره سم نيست، راه جلوگيری از رویاروئی های زیان بار است!

درگيری نظامی و تداوم تحريم های اقتصادی زيرساختار کشور را ويران و زندگی اکثريت مردم را به فقر و فلاکت بی سابقه سوق خواهد داد. در شرايط کنونی ضرورت دارد که اعتراضات مردمی عليه خطر درگيری نظامی، تداوم وضعیت تیره و تار کنونی، استمرار تحریم ها و وادار کردن جمهوری اسلامی به مذاکره سمت پيدا کند. با اعتراضات مردمی بايد رژيم ايران را عقب نشاند و اجازه نداد که ميهن ما را با فاجعه جنگ مواجه سازد. هم چنین ما سازمان ها و احزاب امضاکننده، موضع گیری های نيروهای افراطی حکومت در ابراز شادی از جمله به کشتی های تجاری در خلیج فارس و انفجار راکت در نزدیکی سفارت آمریکا و انتساب این حرکت ها به گروه هائی که در مدیریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، را محکوم کرده و آن ها را دارای پیامدهای مخرب برای امنیت ملی ایران می دانیم.new/Logo_Hambastegi1.jpg
ھمبستگی برای آزادی و برابری در ايران

بالا گرفتن تنش، افزايش خطر جنگ

فرصتی برای سرکوب مبارزات مردم ما عليه نظام جنایت کار و فاسد جمهوری اسلامی ایران!

"ھمبستگی برای آزادی و برابری در ايران"، صف آرايی نظامی و وضعیت جنگی را بە سود مردم ایران و منطقە نمی داند و فکر میکند جنبشھای در حال اعتلای مردمی، بر اثر تشدید فشارھای پلیسی ناشی از جنگ، در تنگنای گسترده تری قرار گرفته و وادار بە عقب نشینی میشوند. ما همچنين ادامه و تشديد تحریم هايی که بار و فشار آن قبل از هرچيز بر دوش اقشار وسيعی از مردم سنگينی کند و نيز به ويژه درگیری نظامی و جنگ را قاطعانه محکوم کرده وضمن رد و افشای اقدامات سطله جویانه و مداخله گرانه خارجی، به ويژه آمريکا، با صدای بلند اعلام می کنیم که مسئولیت اصلی این اوضاع فرسایشی، بحرانی، پرتنش و خطرناک، در درجه اول متوجه رژیم جمهوری اسلامی حاکم برایران می باشد.madaran-pl-s.jpg
مادران پارک لاله ایران

احکام ناعادلانه اعضای پر تلاش کانون نویسندگان ایران، باید لغو شود!

ما مادران پارک لاله ایران از تمامی انسان‌های آزاده و شریف ایران می‌خواهیم که هر چه در توان داریم بکار ببندیم تا جلوی این آزادی کشی ها و بی‌عدالتی‌ها را بگیریم و خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی شویم. امروز این شتر جلوی خانه ی این فعالان و دیگر فعالان محکوم به حبس و شکنجه و اعدام خوابیده است و فردا نوبت دیگران است. به این احکام و تمامی احکام ناعادلانه به شدت اعتراض کنیم و اجازه ندهیم که عزیزان ما را به بند بکشند. احکام ناعادلانه سه عضو پر تلاش و شجاع و صبور کانون نویسندگان ایران؛ رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن محکوم است و باید لغو شده و بدون قید و شرط آزاد شوند.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

رجزخوانی توخالی علیه «استکبار»؛
سرکوب خشن علیه مردم


جنبش فرودستان و تهیدستان کشور علیه جمهوری چپاول و غارت و دروغ با مقاومت سازمانیافته و بشدت خشن حاکمیت اسلامی روبروست. این حقیقت را نباشد فراموش کرد. نباید نسبت به ابعاد خشونت سازمان های امنیتی رژیم اسلامی دچار توهم خوش بینی شد. "دشمن همین جاست"! نباید اجازه داد که درهیاهوی تهدید های نظامی دولت آمریکا ازیک سو و رجزخوانی های توخالی و ضداستکباری سران جمهوری اسلامی از سوی دیگر، سرکوب فشرده، همه جانبه و برنامه ریزی شده فعالان جنبش توسط دستگاه های سرکوب رژیم جمهوری اسلامی کم رنگ و محو شود و رژیم جمهوری اسلامی به هدف شوم خود برای تضعیف جنبش دست یابد.اعلامیه مشترک شش جریان چپ کمونیست ایران

در مورد تبلیغات جنگی میان دولت آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی

ما امضاکنندگان این اطلاعیه هر گونه همسویی با هر کدام از طرفین این منازعه را سیاستی ارتجاعی می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم. ما اعلام می کنیم که اهداف و سیاستهای طرفین این منازعه، چه در دوره باصطلاح "صلح" و چه در دوره تخاصم و جنگ، تماماً در مقابل اهداف و سیاست جنبش طبقه کارگر و اردوی انقلابی جامعه ایران است. ما همه کارگران وتوده های زحمتکش مردم ایران رابه هشیاری درقبال تحولات اخیر وتشدید تنش بین دوقطب ارتجاعی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا فرا میخوانیم و آنها را ازهرگونه توهم نسبت به اقدامات و ادعاهای دولت آمریکا واحزاب و جریان های مدافع جنگ و دخالت خارجی و یا وعده وعید های جناح های مختلف رژیم وافتادن دردام تبلیغات باصطلاح میهن پرستانه برحذرمیداریم.bepish-setare2.jpg
هيئت سياسی ـ اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

توقف اقدامات تهدیدآمیز و مذاکره بدون قيد و شرط،
راه جلوگيری از درگيری نظامی

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) بر این باور است که عامل اصلی اين وضعيت پرمخاطره، سياست ها و عملکرد مخرب جمهوری اسلامی به ويژه سياست توسعه طلبانه آن در منطقه است. جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی زمینه را برای تهدیدهای بین المللی و منطقه ای، همدستی دولت سلطه گر آمریکا با کشورهای مرتجع منطقه، تحریم های گسترده اقتصادی و سیاست های مداخله گرانه نظامی علیه کشورمان فراهم ساخته است. ما بر این باوریم که درگيری نظامی بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا نتایج ویرانگری برای کشور ما و منطقه به بار می آورد. راه جلوگيری از درگيری احتمالی نظامی، متوقف نمودن تهديدها علیه همدیگر و آغاز مذاکره بدون قید و شرط است.jebhe.jpg
هشدار جبهه ملی ایران درباره بحران‌سازی، تهدیدات و تشدید آتش جنگ در منطقه

سازمان ملل متحد باید از وقوع یک فاجعه پیشگیری کند

سرمقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره ۱۹۶

نهاد‌های بین‌المللی و در رأس آن‌ها سازمان ملل متحد باید برای پیش‌گیری از یک فاجعه دست بکار شوند، باید به دولت آمریکا و به هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هشدار دهند که در این شرایط خویشتن‌داری پیشه کنند و نسبت به عملکرد خود هشیار و محتاط باشند و امنیت و تمامیت ارضی ایران، سرنوشت و آینده ملت کهنسال ایران را وسیله نیات و اغراض سیاسی خود و اختلافات فی مابین قرار ندهند. ملت با فرهنگ و تمدن باستانی ایران خواهان صلح عزت‌مندانه با تمام کشورهای جهان و روابط انسانی توأم با احترام متقابل با تمام جامعه جهانی است. موجودیت ایران، زیربناهای اقتصادی و میراث میهن باستانی ما نباید در اشتباه محاسبه‌ها و ماجراجویی‌ها قربانی شود.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

«دشمن ما همین جاست»

درباره تشدید تنش ها میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی

برای مردم ایران "دشمن ما همین جاست" و اولین و اساسی ترین گام برای برقراری آزادی، دمکراسی و برابری، سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم، برای پایان دادن به چهار دهه مصائب ناشی از حاکمیت رژیم اسلامی است. داعیه های ضداستکباری رژیم، تنها پرده دودی برای فریب مردم و سوء استفاده از احساسات ملی گرایانه آن ها برای ادامه جهنم جمهوری اسلامی است.اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

مردم ایران، نان شان را با خواهران و برادران افغانستانی شان تقسیم می کنند!

در باره سیاست های فاشیستی در قبال افغانستانی ها

سازمان ما، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، ضمن محکوم کردن مواضع جمهوری اسلامی در قبال خواهران و برادران افغانستانی مان بر این نظر است که بخش اعظم آنها باید حق شهروندی ایرانی را کسب کنند، از حق آموزش و تحصیل و کار برخودار گردند و به فشارهای گوناگون علیه آنان پایان داده شود. مردم ایران و افغانستان نه تنها همسایگان یکدیگر هستند بلکه با هزاران رشته فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و دینی چندین هزارساله به هم وابسته هستند. ضربه زدن به این همبستگی ریشه دار، برای بهره برداری های حقیرسیاسی، خیانت آشکاری به پیوندهای ارجمند و دیرپای دو ملت است که تاریخ آن را نخواهد بخشید.در حمایت از طبقه کارگر و مخالفت با سرکوب مردم در ایران

بیش از چهل سال سلطه رژیم مذهبی (ولایت‌فقیه) و حدود سه دهه تحقق سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی و علاوه بر آن فساد اداری رژیم حاکم و سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و غلط وضعیتی فاجعه‌بار را در ایران رقم ‌زده است. تسلط نیروهای نظامی و امنیتی بر جامعه، فقدان امنیت اجتماعی، نقض حقوق بشر و حقوق دموکراتیک از جمله حقوق کار، دستمزد زیر خط فقر، بحران زیست محیطی، تورم رو به رشد، بیکاری و فقر گسترده و سرکوب خشونت آمیز مخالفان، تنها چند مورد از مسائل و مشکلاتی است که ایران را در چنگال خود می فشارد.کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

کلیه کارگران، معلمان، دانشجویان و فعالین اجتماعی زندانی باید بی درنگ آزاد شوند

روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت، طبقه کارگر ایران گوشه ای از نیروی عظیم خود را به نمایش گذاشت

سازمان ما از همه نهادهای کارگری و بشردوست در جهان و تمامی فعالین چپ و آزادیخواه میخواهد که با استفاده از همه توان و امکانات خود به دستگیریهای اخیر و شکنجه و ضرب وشتم زندانیان اعتراض کنند و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه فعالین کارگری و عموم زندانیان سیاسی شوند.jebhe.jpg
بیانیه جبهه ملی ایران به‌مناسبت روز معلم

نگاه‌داشت جایگاه معلمان موجب سربلندی و توسعه علمی ایران‌زمین می‌شود.

همه باید از این فرهیختگان حمایت کنیم

ما روز ملّی معلم و یاد معلم شهید دکتر ابوالحسن خانعلی، دیگر معلمان شهید جنبش‌ها و معلمان شهید نهضت ملی ایران، از جمله شهید پروانه فروهر را گرامی می‌داریم و به تمامی معلمان این سرزمین که با دشواری و عشقی سرشار، نگاه‌دار چراغ علم و معرفت در کشور هستند، درود می‌فرستیم. و از همه ملت شرافتمند ایران می خواهیم که در روز معلم و در تمام جنبش های اعتراضی و حق طلبانه معلمان فرهیخته در کنار آنان ایستاده و یار ویاورشان باشند.سازمان فدائیان (اقلیت)

یورش وحشیانه به مراسم اول ماه مه را محکوم می کنیم

همه بازداشت شدگان بیدرنگ وبی قید و شرط بایدآزادشوند

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن تأکید براین موضوع که تشکل ، اعتصاب وتجمع ازجمله تجمع وبرگزاری مراسم دراول ماه مه ازحقوق اولیه و مسلم کارگران است، یورش وحشیانه به مراسم اول ماه مه را قویاًمحکوم می‏کند.
سازمان فدائیان(اقلیت) ضرب و شتم وبازداشت کارگران وسایرحاضران درمراسم اول ماه مه را نیز به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی بیدرنگ و بی‏قید وشرط همه بازداشت شدگان است.bepish-setare2.jpg
حمله وحشيانه نيروهای سرکوب جمهوری اسلامی به گردهمائی کارگران در اول ماه مه

سرکوب و زندانی کردن کارگران را محکوم می کنیم!

حزب چپ ایران (فداییان خلق) ضمن محکوم کردن دستگیری و زندانی کردن تظاهرکنندگان روز اول ماه مه بر این باور است که عمر استبداد حاکم رو به افول است و با این اقدامات ضدمردمی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نمی تواند صدای دادخواهانه کارگران، معلمان، دانشجويان، بازنشستگان و ديگر زحمتکشان را خاموش نماید. ما از همه تشکل های مدافع حقوق کارگران و از طرفداران حقوق بشر و همه انسانهای آزاده تقاضا می کنیم در برابر این تهاجم جمهوری اسلامی به کارگران ساکت نمانند و برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و سندیکائی صدای اعتراض خود را پر طنین تر نمایند.new/kargar-zendani.jpg
گروە کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

یورش بە مراسم روزکارگر را محکوم و خواستار آزادی بازداشت شدگان هستیم!

بر اساس گزارشات منابع خبری کارگری، صبح روز ١١ اردیبهشت، تجمع مسالمت آمیز کارگران در مقابل مجلس کە بمناسبت روز جهانی کارگر تشکیل شد مورد یورش ماموران امنیتی قرار گرفت. در یورش وحشیانە امنیتی ها و لباس شخصی ها دەها تن مجروح و حداقل ٣٠ نفر از تجمع کنندگان و تنی چند از رهبران و فعالین سرشناس تشکلهای سندیکایی بازداشت شدند. در تجمع گرامی داشت روز جهانی کارگر کە بە دعوت (سندیکای کارگران شرکت واحد) و چند تشکل مستقل کارگری دیگر برگزار شد شماری از دانشجویان، بازنشستگان، و معلمان حضور چشمگیری داشتند.jebhemelli1.jpg

بیانیه جبهه ملی ایران در نکوداشت روز جهانی کارگر

واردات بی‌رویه کالا ها موجب افول تولید ملی و بیکاری شده است

جبهه ملی ایران بر این باور است که در شرایط حاضر ، هیأت حاکمه جمهوری اسلامی ارزشی برای تولید ملی قائل نیست. و متأسفانه واردات بی‌رویه موجب افول تولید ملی شده است. بدیهی است که واردات بی‌رویه زیان بسیاری به کارگران وارد خواهد کرد. تلاش برای کاهش واردات و تقویت تولید می‌تواند، ضمن سودهی سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار نماید. اشتغال پایدار کارگران در گرو حمایت از تولید ملی با کیفیت و ایجاد امنیت برای کارگران و همچنین ایجاد امنیت سیاسی و اقتصادی در کشور است . ما از همه ملت شرافتمند ایران می خواهیم که در همه حال از حمایت ازکارگران وایستادن در کنار آن ها دریغ ننمایند.