دعوت به تظاهرات

امروز خوزستان، دیروز کازرون،
فردا مزدوران رژیم به چه کسانی شلیک خواهند کرد؟

شنبه ۱۴ یولی ساعت ۱۳- ۱۱:۳۰
محل برگزاری تظاهرات:
روبروی بانهوف
کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

نسل بعدی فمینیسم در ایران

سخنران: ژانت بائر
زمان: استثنا پنجشنبه ۵ ژوئیه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین