انقلاب پرسشناک شده

سخنرانان: شهلا شفیق، امیر کیانپور و محمدرضا نیکفر
مدیر جلسه: سعید پیوندی
پاریس ۲۷ اکتبر ۲۰۱۸
انجمن آزادی اندیشه

دعوت به اکسیون حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون و تحصن معلمان در ایران

زمان: شنبه ۱۳ اکتبر از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر
مکان: جلوی آرت گالری واقع در داون تاون ونکوور( تقاطع خیابانهای رابسون و هورنبی)
کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران- ونکوور

فراخوان به گردهمائی
ما خواهان لغو فوری همه احکام اعدام هستیم!

به مناسبت ١۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام!
چهار شنبه، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ١۶
برگزارکنندگان:
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلین

ساشامش/ساشبهلا.تحل

زنان و نوشتن زیسته ها و آموخته های من
و نگاهی به رمان از آینه بپرس

شهلا شفیق و شهروز رشید
زمان: استثنا سه شنبه ۹ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین