فراخوان به تظاهرات اول ماه مه ۲۰۱۸ در پاریس
زنده باد اول ماه مه

زمان گردهمایی: ساعت ۱۴
محل گردهمایی: شماره ۱۱ بولوار دُ لا باستیل
کمیته برگزاری اول ماه مه ۲۰۱۸ پاریس

فراخوان مشترک جهت شرکت در راهپیمایی اول مه ۲۰۱۸ در پاریس

بلوار باستیل بین شماره های ۲۲ و ۲۴ ـ پاریس ۱۲
کمیته زنان ضد سنگسار پاریس
شورای همبستگی با جنبش کارگری ـ پاریس
جمعی از آنارشیست ها و آنارکوسندیکالیست های پاریس

طبقە کارگر وچشم انداز تحولات سیاسی در ایران

نسرین ابراهیمی: سازمان راە کارگر
رحمان حسین زادە: حزب حکمتیست
صلاح مازوجی: حزب کمونیست ایران
ایوب رحمانی: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
لندن - یکشنبە ۲۹ آوریل ۲۰۱۸

تجمع دراعتراض به حكم اعدام رامین حسین پناهی

پاریس - یكشنبه ۲۹ ماه آوریل ۲۰۱۸
جمعیت كردهای مقیم فرانسه

زنده باد اول ماه مه
مراسم اول ماه مه در سیدنی - استرالیا


زمان : شنبه ۲۸ آوریل، ساعت ۷ غروب تا ۱۲ شب
مکان : ونت ورث ویل کامیونیتی سنتر
کمیته برگزاری اول ماه مه