دعوت به سمینار:
فمینیسم و سوسیالیسم

سخنرانان: شهین نوائی و دکتر فرشید فریدونی
شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸
برگزار کننده: پژوهش جنبش های اجتماعی ایران
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg

درباره دختران مهاجر، جوانان پناهجو،
بهم پیوستگی، رفتار جنسی و برابری جنسیتی

سلسه سخنرانی های مهرداد درویش پور در ماه مارس در سوئد
۶ ، ۸، ۹ ،۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۲۰ مارس
به مناسبت روز جهانی زن
و همچنین به مناسبت ارائه نتایج سال نخست یک پژوهش دانشگاهی

چپ، فمینیسم و خیزش مردمی دی ماه ۱۳۹۶

سخنران: ژاله احمدی
با شعرخوانی صور اسرافیل
زمان جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی - برلن

فراخوان به
تظاهرات سراسری علیه حمله نظامی ترکیه به عفرین!

شنبه، سوم مارس ۲۰۱۸ ساعت ۱۲
برلین الکساندر پلاتز ـ نپتون برونن
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین