bakhshi-najati-golian1.jpg
امير جواهری لنگرودی

برای نجات جان سپیده قلیان ، اسماعیل بخشی وعلی نجاتی چه می توان کرد؟


سناریوسازی ها و مستند پردازی های پیشین شکنجه گران و امنیتی های رژیم، همگی در راستای زمینه چینی برای سرکوب گسترده تر بوده است. هدف از پخش «مستند» جدید هم غیر از این نیست. بنابراین حالا که از شوک نامه اعتراضی اسماعیل بخشی به شکنجه و فراخواندن بلند پایه ترین مقام امنیتی کشور، وزیر اطلاعات به مناظره و بازتاب های گسترده آن بیرون آمده اند، ضد حمله را با ترور شخصیت و پرونده سازی های کثیف ، علیه سپیده قلیان - اسماعیل بخشی و علی نجاتی کلید زده اند.yadollah-baladi02.jpg
یدالله بلدی

رکود اقتصادی و وضعیت کارگران فصلی

خالو رحمان، کارگر ساختمان، ساکن محله‌ی عباس‌آباد، یکی از محلات فقیرنشین سنندج است. دختر ده‌ساله‌اش، پرشنگ، که در کلاس چهارم دبستان مشغول تحصیل است، در سر کلاس درس انشا، وضعیت خانواده‌ی خودش را با زبان کودکانه‌اش برای هم‌کلاسی‌هایش این‌گونه توصیف می‌کند «پدرم، صبح زود برای پیدا کردن کار به میدان می‌رود، و تا غروب من و خواهر برادرهایم و مادرم، چشم‌به‌راه آمدن او هستیم و نگرانیم که نکند با دست خالی بازگردد. هنگام غروب اگر پدرم، با لبخند و دستان پر به خانه بازگردد، همه‌ی ما خوشحال می‌شویم و او نیز همه‌ی ما را می‌بوسد.س. حانملوی

الفبای کارگری

حدود سیزده سال قبل که سندیکای کارگران خط واحد تهران و حومه دوباره تشکیل شد، با خود امید های زیادی به همراه آورد. از جمله اینکه، رژیم در مقابل فعالیتهای سندیکائی کارگران و کارمندان نرمش بیشتری نشان خواهد داد. با دستگیری، شکنجه و زندانی شدن فعالین این سندیکا و نمایندگان معلمین مبارز، بزودی این امید ها به یاس بدل شدند. رژیم در مقابل خواسته های کارگران قصد کوتاه آمدن نداشت و می خواست گربه را دم حجله بکشد.امير جواهری لنگرودی

جمعه به جمعه، نو به نو !

نامه اسماعیل بخشی فریاد دادخواهی داغ لعنت خوردگانی ایست که از دل جنبش کارگری ایران در تاریخ روز جمعه ۱۴ دی ۱۳۹۷از پست اینستا گرام اش ، به بیرون پرتاب شده است. این نامه به عالی ترین مقام امنیتی "نظام مقدس" ، یعنی مرکز فرماندهی سرکوب همه سال ها و این سال ها و مرگ های خود کشانه زندان های ایران را به پیش صحنه کشانده است . این افشاءگری و فریاد دادخواهی نشانه تحولی نو در طی چند دهه مبارزه طبقه ما در برابر کلیت نظام است .esmail-bakhshi-1.jpg

به بهانه نامه اسماعیل بخشی کارگر هفت تپه در افشای شکنجه

کانون مدافعان حقوق کارگر

مسئله شکنجه و زندان از مسائل با اهمیتی است که سدی بزرگ در برابر گسترش مبارزات است و حکومتگران تلاش می‌کنند با این سد در برابر مبارزان از گستردگی دامنه اعتراضات بکاهند؛ در نتیجه، مبارزان راه آزادی وکسانی که مورد شکنجه قرار می‌گیرند، امروز باید از هر طریق ممکن آن را به گوش مردم و جهان برسانند. باید مبارزه ای همگانی را در این مسیر پیش برد .autobus-daneshjoyan1.jpg
امير جواهری لنگرودی

این همه وقایع اسفبار درون کشور را چه کس و کسانی پاسخگو هستند؟

رخداد تلخ هفته های پشت سر گذاشته ، آتش سوزی مدرسه زاهدان و سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران که در دم ۷ دانشجو جان باختند. سه نفر دیگر بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کردند ، نشانه چیست؟
گفتنی است، این اتوبوس در محوطه دانشگاه علوم تحقیقات تهران واژگون شد، ۳۵ سرنشین داشت که ۲۵ نفر آنها مصدوم اند. دانشجویان مصدوم علت بروز این حادثه را "بریده شدن ترمز اتوبوس" و بعضا "سکته راننده" اعلام کرده اند. درباره دلیل این حادثه هنوز هیچ گزارش رسمی منتشر نشده است اما در بعضی از گزارشها، به هر دو عامل اشاره شده است .