علیه اعدام علیه شکنجه

به یاد هزاران جانباخته راه آزادی و عدالت اجتماعی
۱۱ و ۱۷ اکتبر ۲۰۱۴
سخنرانی شادی امین
نمایش فیلم " با من از دریا بگو"
موزیک زنده ،شعر
میته همبستگی با جنبش کارگری ایران – استرالیا

رسانه های فارسی زبان وابسته به کشورهای بزرگ

و تاثیرات آن ها بر افکار عمومی و جنبش های اجتماعی در ایران
سخنرانان: صادق صبا - جمشید فاروقی
گرداننده نشست : فرنگیس حبیبی
پاریس ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۴
انجمن گفتگو و دموکراس

عوت به خوانش با علی کشفی

جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴
مجری: دکتر آسیه اسبقی
در خانه ادبیات برلین
انجمن فرهنگی دهخدا برلین

جامعه و کشتار دهه ۶۰

یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴
سخنرانان: پرستو فروهر - شیوا مکارمی
مهمان شب: مجید قدیانی (تار)
کمیته پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
کمیته دفاع اط زندانیان سیاسی ایران - برلین

خاورمیانه و درد غیاب آرمان صلح

سخنران: محمد رضا نیکفر
یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴
انجمن فرهنگی و اجتماعی ایرانیان در فرانسه (وال د مارن)

یادمان ۲۶مین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی سال ۶۷ (فاجعه ملی)

۲۸ سپتامبر - ۲۰۱۴ در تورنتو - کانادا
سخنرانان: رضا فانی یزدی - اشکبوس طالبی
بر گزار کنند گان:
حزب کومله کردستان ایران خارج کشور ـ آمریکای شمالی
حزب توده ایران ـ واحد کانادا
حزب دمکرات کردستان ایران ـ کمیته شرق کانادا
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تورنتو - کانادا

فراخوان نشیست یادمان جان باختگان تابستان ۶۷

بیست و شش سال گذشت و این زخم همچنان باز است !

شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۴ ساعت ۲۰
سخنرانان: محمد رضا نیکفر - شورا مکارمی - مرسده محسنی
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران- پاریس

reza-alavi3.jpg

هستی‌ و چیستی تراژدی ۶۷

سخنران: رضا علوی
یکشنبه۱۴سپتامبر ۲۰۱۴
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

یادمان یاد یاران

ضرورت مبارزه برای لغو شکنجه

شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۱۴
سخنرانان: عزت مصلی نژاد - حسن پویا
برنامه هنری : گروه رقص خورشید خانوم
مونترال - کانادا

نشست و گفتگو با زیبا شکیب
در باره کتاب "اسکندر" (تاریخ سده گذشته ایران)

کلن شنبه ۶ سپتامبر از ساعت ۱۸
برنامه به زبان آلمانی
در انتشارات فروغ