سلاح های اتمی را در تمام جهان نابود کنید!

راهپیمایی صلح و مراسم یادمان جان باختگان فاجعه هیروشیما در دورتموند
چهارشنبه ٦ اوگوست ٢٠١٤, ساعت ١٧ بعد از ظهر
حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند

در تظاهرات حمایت از مردم فلسطین شرکت کنیم !

چهارشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ ساعت ۱۸:۳۰
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران-پاریس
انجمن کردهای مقیم فرانسه
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه

پانزدهمین سالگرد ۱۸ تیر
نگاهی دوباره به یک واقعه

میزگرد با حضور: عسل اخوان، هژیر پلاسچی، سعید حبیبی، میلا مسافر
گرداننده: سپهر مساکن
برلین - جمعه ۲۵ ژوئیه۲۰۱۴
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین- کانون دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین
جمعی از فعالین چپ برلین

تجمع در حمایت از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی
واعتراض به نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم

روز پنجشنبه ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۴
جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی - سیدنی – استرالیا

شب سپاس و بدرود باش از
شهریار مندنی پور

آدینه این هفته ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴ ساعت ۱۸ بعدازظهر
در مکان انجمن فرهنگی دهخدا