وضعیت جنبش کارگری در شرایط کنونی ایران
مشکلات و معضلات پیش روی کارگران

سخنران: عزت دولت آبادی
زمان: یکشنبه ۱۱ مه ۲۰۱۴ - ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳
جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران

بزرگداشت اول ﻣﺎه ﻣﻪ, روز ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺎرﮔﺮ در دورتموند

پنج شنبه اول ماه مه ٢٠١٤ ، ساعت ۱۰.۳۰
ساعت ١١ راهپیمایی از جلوی تاتر شهر
حامیان مادران پارک لاله ایران - دورتموند

vahdatechap2.jpg

دعوت به نشست مجازی
درباره گره های اساسنامه ای

زمان: ۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ (۲۷ آوریل ۲۰۱۴)
شیدان وثیق ـ علی پورنقوی ـ فرامرز دادور
"گروه کار اساسنامه" پروژه وحدت چپ

کارگاه ادبیات خلاق
با شهریار مندنی پور

آدینه ۲۵ آوریل ۲۰۱۴ ساعت ۱۸
مکان : انجمن فرهنگی دهخدا

تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان فدرال

در محکومیت هجوم جنون آمیز ماموران اطلاعاتی وعوامل زندان به زندانیان بند ۳۵۰اوین
روز یکشنبه از ساعت ۵ تا ۷ بعد از ظهر
ایرانیان ساکن لس آنجلس

رونمایی از کتاب:هزاره ی ققنوس
(از ساسانیان تا سامانیان)

محمود کویر
شاهنامه خوانی: دکتر مصطفا شمس
موسیقی: زرتشت صفری
نمایش اسلاید از شاهکارهای دوران ساسانی در جهان
ساعت هفت.آدینه.شانزدهم ماه می دو هزار و چهارده.

nasser-kakhsaz.jpg

استقرار "نظام حقوقی" هدف یک "جنبش ملی" برای ایرانیان است

سخنران: ناصر کاخساز
یکشنبه۲۰اپریل ۲۰۱۴
جامعه بختیاری آمریکای شمالی
و جامعه ایرانی - آمریکايی دالاس

"استراتژی مبارزه سیاسی درایران"

سخنرانان: بهزاد کریمی، محمد ارسی و مهدی فتاپور
یکشنبه ١٣ آوریل ٢٠١٤
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) -آمریکای شمالی

ژئوپولیتیک منطقه خاورمیانه ، قلمرو پر تلاطم هماوردی قدرتمندان

کریم پاکزاد - مهران براتی
پاریس : شنبه ۵ آوریل ۲۰۱۴
انجمن گفتگو و دموکراسی

ستارگان، کهکشانها، گیتی

سخنران: استاد محمد حیدری ملایری
ساعت ۱۸، روزیک شنبه۱۳اوريل ۲٠۱۴
انجمن فرهنگی واجتماعی ایرانیان درفرانسه(وال دُ مارن)