برنامه شب یلدا

با ساز و صدای آریا ثابت
۲ نوامبر ۲۰۱۴
انجمن فرهنگی واجتماعی ایرانیان درفرانسه





معرفی کتاب و کتاب خوانی بهمن فرسی

لندن - شنبه ششم دسامبر ۲۰۱۴
سالن کتابخانه مطالعات ایرانی‌





فراخوان به گردهمائی
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

در اعتراض به اعدام زندانیان در ایران و برای توقف فوری خشونت علیه زنان !
چهارشنبه، ١۰ دسامبر ٢٠١٤، ساعت ١٦
دروازه براندنبورگ

کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین





بازنمایی زن ایرانی در تلویزیون سوئد

پژوهشی در "مستند انقلاب دزیده شده من" و "سحر و زنش"
سخنرانی زهرا باقری شاد
شنبه ۶ دسامبر ۲۰۱۴ ساعت ۱۶ تا ۱۸
ABF Sunbyberg Stockholm مکان
برگزارکننده انجمن فرهنگی کسرا





گرامی داشت روز جهانی حقوق بشر

شنبه ششم دسامبر ٢٠١٤ ساعت پانزده و سی دقیقه
مقابل در ورودی بانهوف اصلی
حامیان مادران پارک لاله - دورتموند





جلسه ی کانون اندیشه در کپنهاک

نگاهی دوباره به رویدادهای جمهوری های آذربایجان و کردستان
و بررسی آموزه ها و دستاوردهای این تجارب برای آینده
سخنرانان: سیروس مددی - سعید سلطان پور
گرداننـــدگان : فرخ جعفــری - رضا نوروزی
جمعه پنجم دسامبر ۲۰۱۴
کپنهاگ - دانمارک