مراسم بزرگداشت جانباختگان در بیست و هشتمین سالگرد کشتار سراسری زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران

زمان: شنبه ۲۷ آگوست ساعت ۱۴
سخنران: امیر بهبودی
همراه با اجرای ترانه سرودهائی توسط بانو بهرخ

برگزارکنندگان:
حزب توده ایران- هلند
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- هلند
سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت- هلند
کانون زندانیان سیاسی ایران- هلند

نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی
در توسعه پایدار

اطلاعیه ی سخنرانان گردهمایی ۲۰۱۶
انجمن داشگاه صنعتی شریف - سوتا
۱۲ تا ۱۴ آگوست در شهر واشنگتن - آمریکا
سخنرانان: دکتر محس رنانی، دکتر فریدون قاسم زاده، دکتر بهرخ خوشنویس، دکتر محمود سریع القلم، دکتر محمود فتوحی
سخنران میهمان: دکتر مونا جراحی

صدای آزادگان در بند باشیم: پشتیبانی از خواسته های زندانیان سیاسی – عقیدتی

محل و زمان برنامه: دوشنبه ۱۸ جولای ۲۰۱۶ - ساعت ۱۸ تا ۱۹، پایین تر از کلیسای راینولدی
در مرکز شهر دورتموند مقابل ایستگاه U-Bahn (تظاهرات دوشنبه ها)
حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

جامعه شناسی انتقادی و انقلاب اکتبر

زمان: یکشنبه ۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶
مکان: کانون پناهندگان سیاسی یرانی در برلین
برگزار کننده: پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

دعوت چهار تشکل ایرانی در پاریس
به تظاهرات ایستاده

محل: میدان جمهوری پاریس، نزدیک به بولوار ولتر
زمان: شنبه ۲ جولای ۲۰۱۶
از ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر