مارکسیسم از «سرزمن عجایب»

سخنرانان فریار اسدی، فرزین خوشچین، دکتر فرشید فریدونی
یکشنبه ۸ مه ۲۰۱۶
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی - برلین
برگزار کننده: کانون پژوهش جنبش های اجتماعی ایران

اول ماه مه روز همبستگی بین المللی کارگران را گرامی بداریم.

زمان: روزشنبه ۳۰/۰۴/۲۰۱۶
شروع برنامه: ساعت 6/30
مکان: سالن کتابخانه پننت هیلز
کمیته برگزاری اول ماه مه - سیدنی ۲۰۱۶

معرفی دو کتاب:
«جنسیت ایکس» و «پرواز در ظلمت»

۱۶ و ۲۹ آوریل ۲۰۱۶
در کتاب آیدا
بوخوم آلمان

Mahmoud-Kavir0.jpg

رنسانس ایرانی در هزار سال پیش

سخنران : آقای دکتر محمود کویر
زمان : جمعه ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ ساعت ۱۸
مکان: خانه ایران
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم اتریش

به مناسبت انتشار کتاب "یه جنگل ستاره"

خاطرات امیرحسین بهبودی از زندان‌های جمهوری اسلامی
کتابخوانی و گفتگو با نویسنده
یکشنبه ۲۴ آپریل ساعت ۱۷
در کتابفروشی فروغ