تروریسم اسلامی،
رابطه آن با روان، اندیشه، جامعه و اقتصاد

جمشید اسدی - حسن مکارمی- نوشابه امیری - جلال ایجادی
روز شنبه ۶ فوریه ۲۰۱۶، ساعت ۱۶.۳۰ بعداز ظهر،
انجمن زندگی، زیستبوم و آزادی

میزگرد تحلیل و بررسی انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴
انتخابات خبرگان و مجلس دهم ، فرصتها و تهدیدها

زمان – شنبه ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶ دهم بهمن ۱۳۹۴ (ساعت ۱۳ تا ۱۸)
سخنرانان: منصوره شجاعی- علی پورنقوی - رجبعلی مزروعی - عمار ملکی
هلند- شهر دلفت
سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت) – هلند

به مناسبت سفر روحانی به فرانسه ۲۷ و۲۸ ژانویه

فراخوان
به کارزار اعتراضی علیه ۳۷ سال جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران

با پشتیبانی چهل تشکل اجتماعی و سیاسی ایرانی و فرانسوی
تظاهرات مرکزی روز چهارشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۱۶

حسن روحانی رئیس جمهور حکومت اسلامی ایران، توسط مقامات جمهوری فرانسه، به این کشور دعوت شده است تا به رغم نقض آشکارومداوم حقوق بشردرایران، مشارکت دراقدامات تروریستى، همکاری با مستبدین منطقه وبحران آفرینی درجهان، به عادی سازی روابط سیاسی وتجاری با فرانسه ودیگر کشورهای اروپایی دست زده، براى خود مشروعيت كسب كند.
کتابخوانی با هلنا هِنکِن (Helena Hennken) در فروغ

شنبه ۱۶ ژانویه ساعت ۱۹
مکان: کتابفروشی فروغ

آغاز پزواک شعر نوع فارسی:

نیما یوشیج ، احمد شاملو ، سهراب سپهری ، فروغ فرخزاد ، مهدي اخوان ثالث
دیداری با كورت شارف
۱۵ ژانویه ۲۰۱۶
در خانه ادبیات برلین
انجمن فرهنگی دهخدا

Mehrdad-Darvishpour5-s.jpg

درباره مهاجرت، جامعه چند فرهنگی، جنسیت،
خشونت ناموسی و افراط گرایی

سلسله سخنرانی های مهرداد درویش پور
در ماه ژانویه در سوئد
در چهار کنفرانس

فراخوان به تظاهرات

علیه جنگ، علیه سرکوب در ایران و در دفاع از حقوق پناهندگان!
زمان : یکشنبه ، ١٠ ژانویه ٢٠١٦ساعت ١٠ صبح
U 5- Frankfurter Torشروع تظاهرات از
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلننشستی با باقر مرتضوی و کتابش
حلقه‌ی گمشده - سیروس نهاوندی

زمان : جمعه ۸ ژانویه ۲۰۱۶ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن