شب محمد علی كشاورز

« شب محمد علی كشاورز » ساعت ۴ بعد از ظهر سه شنبه سوم دی ماه ۱۳۸۷ در فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای خیابان پاسداران ، روبروی پارك نیاوران برگزار می شود.

فدراليسم اداری و فدراليسم قومی

شنبه ۲۰ دسامبر، در تالار پالتاكی سخن سرا

نگاهی به چالش های ساختاری امر اعدام در ایران
برای گذار به جامعه مدنی

پاریس، شنبه ۲۰ دسامبر، انجمن گفتگو و دمكراسي و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامۀ هفتگی اتاق اتحاد سوسیالیستها در پالتاک

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

شنبه ۱۳ دسامبر، تلاش- کانون حمایت از مبارزات مردم ایران
کانون همبستگی با کارگران ایران – کلن

کنفرانس به مناسبت سی امین سال انقلاب ١٣٥٧ در ایران

ارزیابی نتایج سیاسی، اجتماعی و تاریخی دولت بختیار
به عنوان آخرین تلاش برای احیای مشروطه در ایران

٢٤ - ٢٣ اسفند ماه ١٣٨٧ (١٤-١٣ ماه مارس ٢٠٠٩)
دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی – شیگاگو، ایلینوی

دعوت به مراسم دهمین سالگرد قتل های سیاسی زنجیره ای در ایران


پاریس: جمعه دوازدهم دسامبر ،
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران – پاریس

جشن مرکزی بزرگداشت بنیانگذاری جنبش فدایی

برلین: شنبه، 19 بهمن 1387 خورشیدی (7 فوریۀ 2009 میلادی)

درشستصمین سالگرد منشور حقوق بشر (۱۰ دسامبر)

دهمین سالگرد قتل های زنجیره ای سیاسی در ایران

یکشنبه ۱۴ دسامبر ، گوتنبرگ (سوئد)

مراسم یادمان: بازبینی یک ترور دولتی

۱۰ سال پس از قتل های سیاسی– زنجیره ای در ایران( پائیز ۱۳۷۷)،
برلین: جمعه ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸