به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

سخنرانی و موسیقی، کلن ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸

سخنرانی های دکتر مهرداد درویش پور در آلمان

هامبورگ :جمعه ۲۸ نوامبر،
برلین شنبه ۲۹ نوامبر

اطلاعیه برگزاری سمینار با فعالین کارگری نیشکر هفت تپه

شنبه ۲۹ نوامبر، ۹ آذر ماه ۱۳۷۸

گرامیداشت خاطرۀ جان باختگان قتل های زنجيره ای

کانون نويسندگان ايران (در تبعيد) برگزار می کند.
زمان: جمعه ۵ دسامبر ۲۰۰۸

شاهنامه خوانی گردآفرید

یکشنبه ۳۰ نوامبر، دانشگاه آزاد بروکسل

فستیوال هنرها

برنامه پانزدهمین فستیوال تاتر ایرانی - کلن

جشن بزرگداشت
بنیانگذاری جنبش فدایی

در سی و هشتمین سالگرد ۱۹ بهمن ۱۳۴۹
- سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) - برلین

دو آگهی از انجمن هنر در تبعید

خشونت علیه زنان گسترده ترین عرصه نقض حقوق بشر

جلسه بحث وگفتگو در شهر برمن
به مناسبت روز جهانی خشونت علیه زنان, یکشنبه ٢٣ نوامبر

دعوت به سمینار

روشنگری و شریعت سازی در ایران -
برلین، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۸

از ايران تا تبعيد

بازنگری کتاب «گریز ناگزیر» با مشارکت ویراستاران و راویان،ميهن روستا، مهناز متين، ناصر مهاجر و سيروس جاويدی ، شنبه ۱۵ نوامبر