بيستمين سالگرد به خون خفته‌گان کشتار دسته جمعی سال ۶۷

هلند - آمستردام شنبه ۳۰ اگوست ۲۰۰۸





سومین جشنواره تئاتر ایرانی در هایدلبرگ

از۲۱ تا ۲۵ ژانویه ۲۰۰۹





«در آستانه ی بیستمین سالگرد فاجعه ی تابستان ۶۷»

آنها که زنده اند

فراخوان شرکت در یادمان کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه ی شصت