ما خواهان رسيدگی به اين جنايات هستيم!

هيئت مديره جامعه دفاع از حقوق بشرو دمکراسی در ايران ـ گوتنبرگ

در همين راستا و برای گراميداشت ياد عزيزان از دست رفته و دادخواهی اين جنايت ضد انسانی، جامعه دفاع از حقوق بشرو دمکراسی در ايران "گوتنبرگ"، اقدام به برگزاری تظاهرات و سميناری کرده است که ارگانها و شخصيتهای سوئدی و ايرانی در آن حضور خواهند يافت و از زوايای مختلف با هدف افشاي اقدامات جمهوری اسلامی و راه يابی برای دادخواهی، به گفتگو خواهند نشست.فراخوان کنفرانس صلح آلمان - اسن

- شاهین نجفی و گروه تپش ۲۰۱۲
- کمیته پشتیبانان صلح و حقوق بشر درایران ( کلن)

طیف متنوعی از فعالین ایرانی و آلمانی مدافع صلح و حقوق بشر، که از حل دیپلماتیک ومسالمت آمیز مناقشات بویژه مناقشه هسته ای ایران و غرب دفاع می کنیم، حمایت خود رااز شورای ملی صلح که با پیشنهاد خانم شیرین عبادی (دارنده جایزه صلح نوبل) و گروهی از فعالین صلح و حقوق بشر در ایران تشکیل شده است، اعلام میداریم.اثرات تحریم بر اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران

انجمن گفتگو و دمكراسی

انجمن هنر در تبعید برگزار می کند:

نهمین جشنواره تئاتر و هنرهای نمایشی ایران در تبعید (گوهر مراد)

(با هدف معرفی هنرمندان مهاجر یا تبعیدی، از ملیتهای مختلف)
از سوم تا بیست وششم اکتبر

جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران

پشتیبانی از گردهمآیی به دعوت کمیته پشتیبانی اززندانیان اعتصابی کرد درایران-آلمان

دردفاع اززندانیان سیاسی درحال اعتصاب غذا درزندانهای جمهوری اسلامی.

جامعه دفاع از حقوق بشر ايران-جنوب كاليفرنيا

يادمان بيستمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي ايران در تابستان ١٣٦٧

و به ياد همه زندانيان دگرانديشي كه در دهه ٦٠ اعدام گرديدند

ما را حمايت کنيد!

در دفاع از حق پناهندگى رعنا کريم زاده - اعتراضات در طول هفته :


برای دفاع از زندنیان سیاسی و حمایت فراخوان جمعیت کردهای مقیم فرانسه

انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی درايران

دعوت به گردهمـئی در دفاع از زندانیان سیاسی

فراخوان جمعیت کردهای مقیم فرانسه

گرامیداشت یاد فریدون آدمیت

بنیاد فرهنگی اروپرس برگزار می کند

کانون دفاع از آزادی بیان - گوتنبرگ (سوئد ) برگزار می کند!

یادمان یاد یاران


جمعه ؛ ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۸،

کنفرانس پالتاکی جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در ۷ و ۱۴ سپتامبر

درباره برنامه و مضامین گردهمایی ۱۹ تا ۲۱ سپتامبر در بلژیک

"شب از ستارگان روشن است"

فراخوان
بمناسبت بيست ومين سالگرد كشتار تابستان ٦٧
١٩ تا ٢١ سپتامبر ٢٠٠٨ مونترال - كانادا

يادمان کشتار زنذانيان سياسی در ايران

کميته همبستگی با کارگران ايران
شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸

بنياد اسماعيل خويی برگزار می کند

در بيستمین سالگرد" فاجعه ی ملی"کشتار سراسری زندانيان سياسی و به ياد همه جان باختگان
شنبه، ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸

فراموشم ‌مکن
اسماعيل خويی- منيره برادران- مسعود مافان و عفت ماهباز به مناسبت انتشار کتاب خاطرات زندانش

لندن. جمعه ۱۲ سپتامبر

يادمان جانباختگان سال ۶۰ و کشتار سال ۶۷ در زندان ها

برلين- شنبه ۶ سپتامبر ۲۰۰۸

معرفی کتاب ٬گريز ناگزير

با حضور خانم مهین روستا و مهناز متین
فرانکفورت- ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۸

يادمان کشتار زنانيان سياسی در سال ۶۷

بيست سال گذشت


انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی دراييان

شنبه ۲۷ سپتامبر