نمایش فیلم مستند
احمد محمود

با حضورتهیه کننده و کارگردان: بهمن مقصودلو
روز یک شنبه ۴ ژوئیه۲۰۱۰
انجمن اجتماعی – فرهنگی ایرانیان در فرانسه

نمایش فیلم مستند
ایران درّودی: نقاش لحظه های اثیری

با حضور و بحث و گفتگو با خانم درّودی و آقای مقصودلو
روز یک شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰١۰
انجمن فرهنگی و اجتماعي ایرانیان در فرانسه

feridoun.jpg

پيرامون
بيانيه شماره ١۸ ميرحسين موسوی

گفتگو با فريدون احمدی
روز يکشنبه ۲۰ژوئن (۳۰ خرداد)
اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

فراخوان دانشجویان سبز کلن (آلمان) به گردهمایی

یکشنبه ۳۰ خرداد (۲۰ یونی
جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن

نگاهی به ضعف و قوت جنبش سبز دریک سالی که گذشت

آقایان: مهدی فتاپور و محمد امینی
شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۹ برابربا ۱۹ ماه جون ۲۰۱۰
گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

دعوت به گردهمآیی مرکزی همگامان در دفاع از مبارزات مردم ایران

شنبه ۱۹ ژوین ۲۰۱۰
پاریس «میدان سنت میشل»

سینمای ایران وجشنواره های جهانی فیلم

برنامۀ اوّل : سه فیلم از مصطفی فرزانه
روز جمعه 25 ژوئن 2010
مکان: سالن شمارۀ 5 و6 خانۀ انجمن های کرتی

دیدار و گفتگو با حسین منصوری
نمایش فیلم ماه، حورشید، گل، بازی

سه شنبه ٢٢ ژوئن ٢٠١٠ ساعت ١٩
انجمن فرهنگی نامه های ایرانی – پاریس

honar-dar-khiaban.jpg

هنر در خیابان

حمایت از زندانیان سیاسی در ایران و همبستگی با جنبش اعتراضی مردم
شنبه ۱۹ ژوئن ۲۰۱۰، ۲۹ خرداد ۱۳۸۹
شبکه ی جوانان ایرانی در برلین

همبستگی‌ و حمایت از مبارزات مردم ایران


روز ۵شنبه ۱۷ یونی‌ ۲۰۱۰
گروهی از نیروهای چپ و دمکرات ایرانی و هلندی

شب شعر و هنر

گفتگویی با هنرمندان شهلاآقاپور و آرش ریاحی
زوریخ سویس - شنبه ۱۹ یونی ۲۰۱۰

به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد
پیرامون ارزیابی یکساله از جنبش سبزو راهای تدوام وگسترش ان

گفتگو با نمایندگان احزاب و سازمانها
روز یکشنبه ۲۳ خرداد برابر با ۱۳ زوئن ۲۰۱۰
در اتاق پالتاکی سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت

فراخوان به تظاهرات و گردهمایی:
ازجنبش آزاديخواهانه مردم ایران حمایت کنیم!

شنبه ١٢ ژوئن ٢٠١٠ ( ٢٢ خرداد ١٣٨٩)
انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک
ایرانیان سکولار طرفدار آزادی و دمکراسی- برلن
کانون پناهندگان سیاسی ایران – برلن
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن

بحث و گفتگو پيرامون

پويش و پيوند حرکت های ملی با جنبش سبز

سخنرانان:
پرویز نویدی –آقای جمشید امیری –آقای شهريار نقشبندی –آقای عزیز بلوچ – آقای روشن –آقای فرامرز بختیار
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۰ ژوین ۲۰۱۰،
جمعی از ايرانيان منطقه رور آلمان

در تظاهرات همبستگی با جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران شرکت کنیم

شنبه ۱۲ یونی ۲۰۱۰ برابر با ۲۲ خرداد ۱۳۸۹
جمعیت پشتیبانی از جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران ــ برلین

فراخوان

"باید یکی شویم"
باید خنده در آینده جای اشک بگیرد

ما کمیته هماهنگی هواداران جنبش مردم ایران در مونیخ با اعتقاد به دمکراسی، آزادی، استقلال و جدایی دین از دولت، تظاهراتی در شهر مونیخ ، روز ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران برگذار می کنیم.

تظاهرات و راهپیمایی در واشنگتن دی سی‌

وعده دیدار ما شنبه ۱۲ ژوئن ساعت ۳:۳۰ مقابل دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن دی سی‌ به سمت دفتر سازمان ملل .
کمیته همبستگی با خواسته های دموکراتیک مردم ایران با همکاری جوانان ایرانی – آمریکایی

گردهمآیی همراه با مردم ايران؛ در سالگرد کودتا

شنبه ۲۲ خرداد ۸۹
ايران آزاد – کانون دفاع از حقوق بشر, آزادی و دموکراسی – دورتموند - آلمان
- مادران صلح – دورتموند
- کانون مدافعان حقوق بشر در ایران - دورتموند
حامیان

فراخوان به تظاهرات

زنجیر سبز انسانی در پاریس
برای گرامیداشت ۲۲ خرداد ۱۳۸۸

شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰، ساعت ۲ بعدازظهر
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

فراخوان به راهپیمایی به مناسبت سالگر انتخابات ۲۲ خرداد

برلین ۱۲ ژوین ۲۰۱۰۱

دعوت به گرامیداشت حماسه ۲۲ خرداد

برمن / شنبه ۱۲ یونی ساعت ۱۱ تا ۱۳
کانون حمایت از مبارزات ازادی خواهانه مردم ایران

به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد

ارزيابی از نقاط قوت و ضعف جنبش سبز و راه‏های تداوم و گسترش آن

گفتگو با احمد پورمندی و اکبر عطری
يکشنبه ۶ ژوئن (١۶ خرداد
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

برگزاری سالگرد جنبش اعتراضی مردم ايران

عليه سرکوب و اعدام!
برای آزادی و انتخابات سالم و آزاد!

فراخوان مشترک هفده تشکل ايرانی در غرب آلمان

در سالگرد آغاز جنبش بزرگ مردم ايران؛ در پشتيبانی از خواسته‌های انسانی مردم کشورمان؛ روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ (۱۲ ژوئن ۲۰۱۰):
- برای تامين آزادی، حقوق اساسی مردم و استقرار دمکراسی در کشور
- برای آزادی همه‌ی زندانيان سياسی– عقيدتی، آزادی احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها، و برگزاری انتخابات سالم و آزاد.
- برای توقف ماشين سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام... گرد خواهيم آمد.

زمان: شنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ - (۲۲ خرداد ۱۳۸۹) - ساعت ۱۷ تا ۱۹