«بیلان یکسال بحران سیاسی درایران»

سخنرانان : جواد اکبرین - فرخ نگهدار
پاریس - شنبه ۵ ژوئن ۲۰۱۰
انجمن گفتگو و دمكراسي

سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ
با آقای مهاجرانی

اتریش، وین - شنبه ۵ ژوین

گذار از حکومت اسلامی به جمهوری

سخنران: عبد الکریم لاهیجی
زمان: ساعت ١۹ روز یک شنبه ٦ ژوئن ۲۰١۰
انجمن فرهنـگی و اجتمـاعی ایـرانیا ن درفرانسـه

نمایش فیلم «ایران زندان»

ساخته داریوش شکوف
– شنبه ۱۲ یونی
جشنواره بین االمللی سینمای تبعید- سوئد

درباره نظریه میان برشی در باره پیوند فمینیسم
و گفتمان ضد نژاد پرستی و خشونت های جنسیتی

سخنرانی مهرداد درویش پور و نسرین اسفندیاری
استکهلم - شنبه ۲۹ ماه می

ترازنامه یکساله و چشم انداز"جنبش سبز"
و نقش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

یکشنبه ۳۰ ماه می ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه
برگزارکننده: شورای همآهنگی جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

خردگرایی و اسلام در ايران

سخنرانان: هما پنداشته و دکتر فرشيد فريدونى
برلین ‌: يکشنبه ٦ يونى ٢٠١٠، ساعت ١٤
پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران

علیه اعدام و سرکوب در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنیم!

فراخوان به تظاهرات در برلین
شنبه ٢٢ مه ٢٠١٠ ، ساعت ١٤

جایگاه مبارزه علیه اعدام در مبارزه برای دمکراسی

سخنرانان: آقایان حسین باقرزاده و فرخ نگهدار
شنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۸۹ برابربا ۲۲ ماه می ۲۰۱۰
گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

فراخوان مشترک:

تحصن و اعتصاب غذا در هر شهر بوخوم آلمان

روز چهار شنبه ۱۹ تا پنجشنبه ظهر ۲۰ ماه مه

* در اعتراض به اعدام های اخیر
* در اعتراض به مجازات اعدام
* در حمایت از آزادی همه زندانیان سیاسی
* در حمایت از حقوق بشر، آزادی و دمکراسی در ایران
* و برای فرستادن گروهی از طرف UNبه ایران برای رسیدگی به شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای ایران
از روز دوشنبه ۱۷ ماه مه تا پنجشنبه ۲۰ ماه مه ، از ساعت ۱۷ تا ۱۹ بعد از ظهر
در Uni-Center شهر بوخوم میز اطلاع رسانی برپا خواهد شد.
از روز چهار شنبه تا پنجشنبه ظهر به تحصن و اعتصاب غذا دست خواهیم زد.فراخوان مشترک:

علیه موج اعدام های وحشیانه اخیر به پا خیزیم!

گردهمایی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس
چهارشنبه ۱۹ مه ۲۰۱۰، ساعت ۳ تا ۵ بعد ازظهر

پيرامون
برآمد نيروهای اپوزيسيون در اعتراض به اعدام زندانيان سياسی

گفتگو با ف. تابان و بهروز خليق
روز يکشنبه ١٦ آوريل (٢٦ ارديبهشت فروردين)
در اتاق پالتاکی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

ferdousi.jpg

بزرگداشت هزاره پايان شاهنامه در برلين

۲۸ ماه مه ۲۰۱۰
در سالن کنسرت برلين
سخنرانی شاهنامه پژوهان برجسته از ايران، آلمان، تاجيکستان و افغانستان

به مناسبت همبستگی با جعفر پناهی

نمایش فیلم سینمایی آفساید
برلین - یکشنبه ۱۶ مه ۲۰۱۰
- انجمن فرهنگی دهخدا

پنجشنبه ۱۳ ماه مه
کمیته علیه اعدام ودفاع از زندانیان سیاسی—سیدنی استرالیا

علیه اعدام برای آزادی

ریشه های اقتصادی و چشم انداز جنبش مدنی مردم ایران

سخنران: فریدون خاوند
روز یک شنبه ٩ می ٢٠١٠
انجمن فرهنـگی و اجتمـاعی ایـرانیا ن درفرانسـه

"آینده ایران"- بلوچستان
میز گرد: مسائل و مشکلات دربلوچستان

لندن: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ – ۱۵ ماه می ۲۰۱۰
انجمن پژوهشگران ايران

جنبش دمکراسی خواهی در ایران و اپوزسیون سکولار

سخنرانان: خانم ها- سهیلا وحدتی وآینده آزاد
شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ برابربا ۸ ماه می ۲۰۱۰
پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

نقش شبکه ها در فعالیت های سیاسی
تجربه های متفاوت

با: آزاده ضمیری راد - آرش سرکوهی - پدرام شهیار
گرداننده: هژیرپلاسچی
جمعه ۷ مای ۲۰۱۰