بزرگداشت یاد توماج، مختوم، واحدی و جرجانی

۱۳ فوریه در گوتنبرگ - سوئد
- کانون فرهنگی - سیاسی خلق ترکمن

فراخوان به گردهمائی برای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران

۶ فوریه ۲۰۱۰- سن خوزه - کالیفرنیا

جنبش سبز ومفهوم جديد شجاعت

سخنرانی خانم فرنگیس حبیبی - یکشنبه ۷ فوريه
انجمن فرهنـگی و اجتمـاعی ایـرانیا ن درفرانسـه

mohamadreza-shalgoni-s.jpg

اوضاع سیاسی ایران و وظایف ما در قبال شرایط موجود

سخنرانی و گفت و شنود با محمد رضا شالگونی
شنبه۱۳– جمعه ۱۹ - شنبه۲۰ فوریه۲۰۱۰

فراخوان به یک گردهمایی سراسری برای همگامی با مادران در ایران

زمان گردهمایی: روز شنبه ۲۳ ژانویه از ساعت ۱۶تا۱۷
محل گردهمایی: Place de la Monnaie 1000 Bruxelles

فراخوان به تظاهرات در پاریس

شنبه بیست و سوم ژانویه ۲۰۱۰ /
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

نظام آموزشی و جوانان
شکست برنامه های تربیت اسلامی

سخنران: سعید پیوندی/
روز یک شنبه ١٧ ژانویه ٢٠١٠/
انجمن فرهنـگی و اجتمـاعی ایـرانیا ن درفرانسـه

بحث و گفت و گو پیرامون جنبش سبز، بیم ها و امید ها

سخنرانان: خانم مهرناز اسدی، آقایان مجتبی داوری و مهدی فتا‍ور
- ۹ ژانویه ۲۰۱۰ - اسن، آلمان

تظاهرات اعتراضی در آخن

شنبه، ۰۲/۰۱/۲۰۱۰
کمیته همبستگی با اعتراضات مردم ایران- آخن