دعوت به جلسه
ادبیات کلاسیک فارسی

نگاهی به زندگی، آٍٍثار، اندیشه های حکیم عمرخیام

همراه با فیلم
شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ ساعت ۱۶
مکان: انجمن فرهنگی دهخدا

راهبرد های جنبش سبز در روابط بین الملل

سخنران : اردشیر امیر ارجمند
پاریس: شنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۰-انجمن گفتگو و دمكراسي

نمایش فیلم و شب شعر

۱۷ و ۱۹ اکتبر ۲۰۱۰
انجمن اجتماعی – فرهنگی ایرانیان در فرانسه

گردهم آیی به مناسبت فرا رسیدن ۱۰ اکتبر
روز جهانی مبارزه علیه حکم اعدام

در مقابل نمایند گی جمهوری اسلامی در فرانکفورت
جمعه ۸ اکتبر ۲۰۱۰
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران-کلن

فراخوان به مناسبت
۱۰ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام!

شنبه، ٩ اکتبر٢٠١٠
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران

دعوت به سمينار

آیین و فرهنگ ايرانیان باستانی

يکشنبه ۱۷ اکتبر
پژوهش جنبش‌هاى اجتماعى ايران

lalekan_2.jpg

یادمان زنان اعدامی کردستان (لاله ها)

استکهلم / روز نهم اکتبر ۲۰۱۰
کمیته برگزاری مراسم یادمان زنان اعدامی کردستان (لاله ها)

نه به اعدام

تجمع به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام و در اعتراض به اجرای حکم اعدام در ایران
شنبه ۹ اکتبر ۲۰۱۰
جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی – سیدنی استرالیا