مرتضی سیمیاری

تراژدی تعالی در بسیج شبه دانشجویی

بسیج دانشجویی اگر مدافع کرسی مناظره می باشند باید مخاطب خود را نه از میان مردم انتخاب کند که مناظره انها به موعظه تبدیل شود و نه از غربی ها که بخواهند انها را افشا کنند .مخاطب انها زمانی مشخص می گردد که انها جایگاه خود را بعنوان یک بخش نه چندان قدرت مند بپذیرتند . و در تعامل با دانشگاهیان منتقد باید به انها نیز فرصت بدهند تا جای گاه خود را مشخص گردانند.
بسیج شبه دانشجویی که سرداران آن دائما توهم زمستان داغ و کودتا را دارد.در صورتی می تواند مدعی تعالی بسیج دانشجویی وانقلاب نرم افزاری باشند که نوع نگرش خود را به دانشگاه و حوزه عمومی ایران تغییر دهند.و گرنه هر شعاری بر شن روان است.دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت:

رسانه های اصولگرا در حال تلافی انتقاد دانشجویان از احمدی نژاد هستند

اگر انجمن های اسلامی در دانشگاه ها نفوذی ندارند چرا همواره برنامه هایی که از سوی انجمن ها برگزار می شود با استقبال گسترده دانشجویان مواجه می شود؟ چرا مسئولین دانشگاه ها این همه حساسیت روی برنامه هایی که انجمن ها می خواهند برگزار کنند دارند و به آن ها مجوز نمی دهند؟ چرا هرازگاهی در هر دانشگاهی یک نشریه جعلی یا یک سناریوی از پیش طراحی شده برای ضربه زدن به انجمن ها طراحی می شود؟پارسا نیک‌جو

فرمان ترک سنگر پیکار در دانشگاه

تا آن جا که پایدار مخالف یک کاسه کردن و ارایه ی روایتی غیر طبقاتی از جنبش دانشجویی و زنان است، بر سخنی درست تاکید و اشاره می کند، بی شک نباید صف بندی های طبقاتی و روایت ها و راه کار ها و راهبرد طبقاتی موجود در این جنبش ها را یک کاسه کرد. اما توجه به این صف بندی های طبقاتی متضاد نباید ما را بدان جا کشاند که منکر وجود جنبش های فراطبقاتی شویم. یعنی منکر بی حقوقی و ستم مشترک ، و پیکار طبقات گوناگون برای دست یابی به این مطالبات شویم.مرتضی سیمیاری

درس، تجربه شانزدهم اذر در دوره سوم حیات دفتر تحکیم وحدت

۱۶ اذر امسال نیز فریادی بود بر سر معامله ازادی در ایران با داشتن همان فاکتور های قدیمی یعنی دولت نفتی و رانتی .این فریاد های کلی در ایران هم حق است وهم پر ابهام و چون ذهنی است زود نیز فراموش می شود و مشکلات جامعه ایران همچنان ماندگار می ماند. و از سوی دیگر به صورت دائم در معرض دور باطل اعتراض و سرکوب اعتراضها قرار دارد.abdollah-momeni.jpg
جنبش دانشجویی در گفتگوی عبدالله مومنی با نشریه دانشجویی ققنوس:

دانشجویان برای پیشبرد اهداف خود با محدودیت ها و برخوردهای سازمان یافته رودررو هستند

فراموش نکنید که دانشجویان در راه مبارزه با اقتدار گرایان هزینه های زیادی دادند و بارها در دوره اصلاحات به زندان رفتند، برخی از اصلاح طلبان هم با طرح مسائل حاشیه ای و غیر ضروری، جریان دانشجویی را حساس کرده و به اعتراض و واکنش بر می انگیختند.آنها نیز در جهت رفع تضاد و حل چالش حرکت نمی کردند و ما می دیدیم که وقتی بحث انشقاق در تحکیم مطرح شد اصلاح طلبان بدون اینکه تحلیل درستی از وضعیت بدنه ی جنبش دانشجویی داشته باشند، از طیفی کوچکی از دانشجویان حمایت می کردندtaghi-rahmani.jpg
تقی رحمانی

بازخوانی انتقادی سه نماد جنبش دانشجویی‏

به نظر می رسد که راهبرد همراهی با جامعه مدنی برای تعامل یا تقابل با حکومت ها و احزاب که شبیه ‏راهبرد جنبش دانشجویی فرانسه است می تواند الگوی قابل ملاحظه ای باشد. این راهبرد، جامعه دانشجویی ‏را در تعامل مثبت با جامعه مدنی و تقویت آن قرار می دهد و دانشگاه ر در جایگاه اصیل خود نگه می دارد ‏و مبارزه را توام با دستاورد می کند و در عین حال آن را با هزینه وارد شده متناسب می کند. همچنین احزاب ‏را به رابطه اصولی با دانشگاه وا دارمی کند.saide-eslami.jpg
سعیده اسلامی

طرح بومی گزینی ضربه به جنبش دانشجویی است

دانشجویان دختر نیز در جنبش دانشجویی پیشگام بوده و بخشی از این بار گران را بر دوش گرفته اند، در صورتیکه امروز شاهد طرحهایی هستیم که در صورت تحقق به استقلال و قدرت جنبش دانشجویی آسیب می رساند بنابراين جنبش دانشجویی باید آگاهانه و فعالانه به مقابله با چنین طرحهایی برخیزد.baharehedayat.jpg
شیرین کریمی

باید به دانشجویان نمره قبولی داد‏

بهاره هدایت در مصاحبه با روز

ما در تداوم منطقی دو استراتژی دوری از قدرت ‏و نقد همه جانبه قدرت که تا سال ۸۴ پیگیری می شد، دیده بانی جامعه مدنی را سرلوحه ی شعارهای خودمان ‏قرار دادیم. عملی شدن و کارکردی شدن این خطوط که در تدوام منطقی هم تعریف شدند، حتی گاهی موجب ‏بروز اختلاف هایی با دوستان سیاسی نزدیک به مجموعه تحکیم شد. اما ما بسیار تلاش کرده ایم و می کنیم که ‏این تلقی را از تحکیم جا بیاندازیم که رویکرد دفتر تحکیم به مسائل سیاسی، نه از نگاه یک فعال حزبی بلکه ‏از درون دانشگاه با ذائقه ی یک دانشجوی آرمانخواه به فضای سیاسی جامعه است.mehdiarabshahi.jpg

تیغ سرکوب دیگر دانشجویان را نمی ترساند‏

گفتگوی بهاره خسروی با مهدی عربشاهی

بارها اعلام کرده ایم که ‏جایگاه تحکیم نه در عرصه فعالیت حرفه ای سیاسی بلکه در جامعه مدنی و عرصه عمومی است. از نظر ما ‏دو خطای کلیدی انجمن های اسلامی در گذشته یکی عمل در قامت یک حزب تمام عیار و دیگری تعبیر ‏نادرست از سیاست دوری از قدرت و پوشیدن لباس اپوزیسیون نظام سیاسی بود که اولی با ویژگی های ‏آرمانخواهی دانشجویان در تضاد بود و دومی با مختصات سنی و تجربی دانشجویان هماهنگ نبود.