یادمان ۲۷ مین سالگرد فاجعه ملی
کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷

شنبه ۵ سپتامبر ۲۰۱۵
حزب توده ایران - هلند
سازمان اتحاد فداپیان خلق ایران - هلند
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) / هلند
کانون زندانیان سیاسی - هلند

aksariat.jpg

۲۷ سال پس از فاجعه
یادمان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

سخنران: آقای امیر حسین بهبودی، زندانی سیاسی نظام شاه و نظام جمهوری اسلامی / از بازماندگان کشتار ۶۷
زمان: ساعت ۱۸، روز شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی)
مکان: گالری جزنی، برلین (پایتخت جمهوری فدرال آلمان)، خیابان وزر ۱۱
Weserstraße 11, 12047 Berlin
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

رونمایی از جنسیت X: تجربه زیست همجنسگرایان و فراجنسیتی های ایرانی

عصر روز ۱۳ آگوست ۲۰۱۵
رودلف اشتاینر هاوس لندن

shapour-bakhtiar.jpg

دعوت به مراسم ششم اوت ۲۰۱۵
به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد قتل شاپور بختیار
و سروش کتیبه

سخنرانان:
خانم مهشید امیرشاهی - آقای پرویز دستمالچی
پنجشنبه ششم اوت ۲۰۱۵
نهضت مقاومت ملی ایران

khavaran.jpg
اطلاعیه

تابستان شوم ۶۷ و سکوت ۲۷ ساله رژیم جمهوری اسلامی

*زمان: روز شنبه پنجم سپتامبر ۲۰۱۵
*مکان: هلند شهر نایمخن
حزب توده ایران – هلند
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران – هلند
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- هلند
کانون زندانیان سیاسی ایران – هلند