نوگرائی تاریخی در جامعه و فرهنگ ایران

سخنرانان: ابراهیم مکی - حسین اسماعیلی
مدیر جلسه: جلال ایجادی
پاریس ۲۸ فوریه ۲۰۱۵

بازخوانی پیکارهای هژمونیک در فضای انقلابی ایران در سال ۵۷


سخنران: سعید حبیبی
زمان: جمعه بیستم فوریه ۲۰۱۵، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلن

در گرامیداشت قیام بهمن ۱۳۵۷
در جستجوی آرمان های انسانی - درمسلخ هراس وامید

نمایش فیلم "جستجو" ساخته امیر نادری
گفتاری درباره "قیام بهمن ۵۷ و سینمای ایران" از حسین مهینی
زمان: شنبه ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) ساعت ۱۸
جشنواره بین المللی سینمای تبعید سوئد-گوتنبرگ

برنامه بزرگداشت چهل و چهارمین سالگشت سیاهکل در لس آنجلس

یکشنبه ۸ فوریه ۲۰۱۵ ساعت ۲ تا ۵ بعد از ظهر
سالن کتابخانه سانتامانیکو
برگزار کننده: حامیان حماسه سیاهکل