سوژه حقوق بشر در گفتارهای چپ معاصر

سخنران: امید منتظری
زمان : جمعه ۴ دسامبر ۲۰۱۵ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن

کنفرانس چشم انداز جامعه چند فرهنگی سوئد

با شرکت مهرداد درویش پور، چارلز وستین، کریستینا یوهانسون، الینور برونبری، سوسن اوربان
در فورم سوسیالیستی، شنبه ۲۸ نوامبر ساعت ۱۱،
آب اف مرکزی استکهلم

« اوضاع خاورميانه و وظايف چپ » (جلسه سوم)

سخنرانان نشست پالتاکی :
۱- نسرین ابراهیمی از: سازمان راه کارگر
۲- مازيار رازي از:گرايش ماركسيست هاي انقلابي ايران
۳ – بهروز فراهاني: فعال جنبش كارگري- كمونيستي
زمان : یکشنبه بیست و دوم (۲۲) نوامبر ۲۰۱۵
شورای نمایندگان نیروهای چپ وکمونیست

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در دورتموند
خشونت علیه زنان، نقض قوانین حقوق بشر است

برنامه اول - تظاهرات و سخنرانی.
شنبه ۲۱ نوامبر۲۰۱۵، ساعت ۱۴ بعد از ظهر
خیابان کاتارینن-بالای پله ها روبروی در اصلی ایستگاه قطار-دورتموند
برنامه دوم -ازطرف شهرداری و دفتر زنان شهر
چهارشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۴ بعد از ظهر مقابل شهرداری
حامیان مادران پارک لاله - دورتموند

shahnameh-site_0.jpg

نشست ادبی در آخن:
پیشینه شاهنامه

سخنران : آقای محسن بنایی
روز شنبه ۱۴ نوامبر ساعت ۱۸:۳۰
کانون ره‌آورد - آخن

نقش و جایگاه سپاه پاسداران در ساختار سیاسی
و اقتصادی جمهوری اسلامی

مهرداد وهابی - مرتضی کاظمیان
گرداننده ی نشست : علی کشتگر
شنبه ، ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۸
انجمن گفتگو و دمکراسی - پاریس