مدرسه ی فیلسوفان

سخنران: توفیق گلی زاده
زمان: یکشنبه ۲۶ ماه مه ساعت ۱۷
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
انجمن دوستداران اندیشه

به مناسبت روز جهانی کارگر

اولويت هاي جنبش كارگري
و روند پيش رو

در گفتگو با: بهروز خباز ( تحلیل گر مسائل کارگری)
زمان: جمعه ۱۰ مه ۲۰۱۹، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین