نگاهي به ديباچه ي مخزن الاسرار نظامي گنجوي

سخنران: شهروز رشید
زمان : جمعه ۲ ژوئن ۲۰۱۷ ، ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن

دو برنامه کتابخوانی در فروغ
در اولین هفته ماه یونی (ژوئن)

یکشنبه ۴ یونی (ژوئن) ساعت ۱۷ با هادی خرسندی
سه‌شنبه ۶ یونی (ژوئن) ساعت ۱۹ با رضا فانی‌یزدی

فراخوان به گردهمایی علیه انتخابات غیردموکراتیک ریاست جمهوری ایران
انتخابی دیگر باید!

زمان: جمعه ۱۹ مه ۲۰۱۷ ،ساعت ۱۴
مکان: مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران
برگزارکننده : کانون پناهندگان سیاسی ایرانی- برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین


اشکال، شیوه ها و اقتضائات فعالیت سیاسی در خارج از کشور
با نگاهی به "انتخابات" در جمهوری اسلامی

باحضور:
هژیر پلاسچی،ازگروه منجنیق
طاها زینالی، از گروه پراکسیس
امید منتظری، روزنامه نگار
زمان: جمعه 5۵ مه ۲۰۱۷،ساعت ۱۹
مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلین