برگزاری روز جهانی زن در آیندهون-هلند


مکان: آیندهون، نیوفلنورد 7(5 دقیقه پیاده از ایستگاه مرکزی قطار)
سازمان دهندگان: انجمن با هم برای سلامتی زنان ،امنستی اینترنشنال، انجمن سلامت و بهداشت آیندهون

نقش زنان در جنبش دادخواهی ایران

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
سخنران: شادی صدر
شنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۷
سیدنی - استرالیا

بازخوانی انقلاب بهمن پنجاه و هفت
در پرتو پرسش دولت-ملت

سخنرانان جلسه :
بیژن حکمت ، فعال سیاسی : انقلاب و پرسش "دولت"
امیر کیانپور، فعال سیاسی : انقلاب و پرسش "ملت"
مدیریت نشست : فرشین کاظمی نیا
شنبه ، بیست و پنج فوریه ۲۰۱۷ - ساعت ۱۸
مکان- کافه پون نوف
انجمن گفتگو و دموکراسی پاریس

مفهوم زمان

سخنران: دکترحسن بلوری
زمان: جمعه ۱۷ فوریه ساعت ۱۸
مکان: دفتر جامعه ایرانیان در آلمان
برگزار کننده : انجمن دوستداران اندیشه
با همکاری جامعه ایرانیان در آلمان

مراسم سالگرد


به مناسبت دهمین سالگرد درگذشت پوران بازرگان و
اولین سالگرد درگذشت تراب حق‌شناس

شنبه ۱۸ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۱۹
کتابفروشی مقاومت - پاریس
اندیشه و پیکار
و دیگر یاران پوران و تراب

فراخوان به آکسیون اعتراضی در ۳ فوریه ۲۰۱۷
علیه مراسم بزرگداشت خمینی در برلین

زمان : جمعه، ۳ فوریه ۲۰۱۷،
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران – برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایرانی – برلین