logo

نسرین ستوده

پنجشنبه ۱۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۵ سپتامبر ۲۰۱۹

ابراهیم هرندیخفن،
چون گیسوانِ رها در چنگِ نسیم
درخیابان های ایران
بی ترس و بند و پند
و شکوفه های شعلۀ شوری
که همهمه ی رنگینِ شهر را
با زمزمه ی زندگان می آمیزد

خفن،
چون پرندگانِ بال گستر
بر بامِ رهایی
بی بیم و بوم و بر
و شهدِ شیرین آفتاب
در نازکای روشنِ بی خویشی

خفن،
آنسان که به انکارِ تو ایستاده است
نسرینِ ستوده
سرفراز و سهی
در سلولِ باماییِ خویش
بیزاز از هرآنچه شمایی ست.

http://asre-nou.net/php/ar_author.php?authnr=1281%20&%20ar=Idea


نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد