logo

جعفرکوش آبادی

دلشوره

شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۱ ژوين ۲۰۱۹شعری از زنده‌یاد جعفرکوش آبادی، دوست سی ساله‌ام.
به نقل از نامه‌ی کانون نویسندگان ایران – زمستان۱۳۸۱
علی اصغر راشدان


دلشوره

ابرها کیپ گرفته است افق‌ها را.
و زمین
آن چنانی شده در ابر خشونت پنهان
کز سر بام خبرها
نتوان گفت چه می آید پیش
و بهاران که سر میدان ها
متوحش، لرزان
از گریبان بنفشه سر آورده برون
اضطرابم را در کوچه دو چندان کرده‌است
باد می پیچید در کوی و گذر همهمه‌ساز
و از این همهمه معلومم نیست
که به طوفان این باد بدل خواهد شد یا به نسیم
من در این خانه درگیر امید و یاسم
اولی سامانم می بخشد
دومی ویرانم می‌خواهد
ومن شیفته در کشمکش این دو سرگردانم.
بشکند آن قلمی
که از آغاز زمین
سرنوشت وطنم را روی پیشانیش
این‌چنین نحس نوشت.
چه هوای سرد و سنگینی آه... خوشا
آسمان سخن آبی و در بسترآن
آفتابی طالع
تا که گرمی بخشد
دل خونینم را.
نفسم تنگ آمد
کو؟ کجا رفت حروف سربی؟
که از اوراق بلند کاهی
هر سحر رایحه‌ی دلکش آزادی را
پخش می کرد و تنفس را آسان می کرد.
ما در آن واقعه‌ی پرآشوب
همگی زورق بر امواج خون راندیم.
خفتگان گل را
تا بهشت زهرا بدرقه کردیم که باز
مرغ اندیشه گرفتار قفس؟
نان سر سفره مان با دیروز
بی تفاوت باشد؟
و دروغ
چتر منحوسش را
همچنان بگشاید بر سر شهر؟
چه بگویم ای دوست
مرغ سرکنده‌ام و بین خبرهای شما در تب و تاب.
به سراسیمگی شب‌بوها.
وبه قتل عام گل ها می‌اندیشم،
کز کدامین آبشخور
آب خورده‌است به باغ،
که عدالت هم از میزانش می ترسد.
و کدامین بدخواه
تیشه بر ریشه ی قانون زده‌است.
و طناب دار آزادی را دارد
در نهان می بافد.
با بهاران من هم نسبت خونی دارم
و نمی خواهمش هرگز او را زار و نزار
دل من می خواهد
سایه‌سار سبزش
سرپناه همه‌ی گل‌ها باشد.
نستیزد عطر نسترنش با عطر زنبق و یاس.
آه...ای قدرت در سیطره‌ات حلقه به گوش
رستگاری هامان
ثمر صدها آواز رنگارنگ است.
در تکاپوهای این همه مرغ خوشخوان
از چه باید تنها یک آواز
مترنم باشد؟
آه... من می‌ترسم
موش دلشوره‌ام اوراق شکیبائی را
زیر دندان دارد.
همه ترسم این است،
که مبادا آن رانده شده از در، از پنجره بازآید
و چمنزاران زرد،
سنگفرش کوچه سرخ شود.
من به آواز می‌اندیشم در کوچه، نه خواننده ی آن...نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد