logo

درهمراهی برای صلح و خلع سلاح های مخرب در همه جا بکوشیم

جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

حسن نادری

بنا بر اظهارات مقامات آمریکا، حضور این کشور در افغانستان در طی بیست سال ۲۰۰۰ میلیارد دلار بوده است. اگر هزینه های دیگر کشورهای عضو ناتو را درنظر نگیریم، این میزان هزینه می توانست در شرایط صلح، افغانستان را به یکی از کشورهای پیشرفته منطقه آسیای مرکزی تبدیل کند. با خروج مفتضحانه آمریکا و دادن کلید افغانستان به گروه های تروریستی طالبان و شرکاء نه تنها نباید چشم انداز روشن و مثبت، بلکه عواقب تاریک را باید در انتظار داشت.
موج گرمایش ، خشکسالی، سیل، قحطی، از بین رفتن منابع طبیعی :

سیاره ما، مواد اولیه طبیعی، گیاهان و جانوران دریایی، همه انسانها درهمه قاره ها، بیش از پیش مورد تعرض و بهره برداری و سوءاستفاده شرکتهای چند ملیتی قرار دارند. زیست محیط سیاره ما را بر اثر رقابت برای بازدهی و سود آوری از مزرعه ها در پی توافقنامه خشن مبادلات آزاد، اکوسیستم، زمین،دریاها و هوا را نه تنها برای حیات نسل کنونی بلکه برای نسلهای آینده هم بمخاطره انداختند.

همانطور که مارکس می گوید: “سرمایه دو چیز را به استیصال می کشاند، کارگر و طبیعت”. این واقعیت بیش از پیش پرواضح است.

عدم تعادل های زیستی، تنش ها و درگیری های پنهان و آشکار ابر قدرت ها را در همه جا تشدید می کند، خطر جنگ را افزایش می دهد و… فروش و هزینه های تسلیحات را افزایش می دهند.

کشورهای غربی، اعضای ناتو، بخش عمده هزینه های نظامی را بیش از پیش متمرکز می کنند. مبلغ آن از ۱۴۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت.

ایالات متحده به تنهایی نیمی از هزینه های تسلیحاتی جهان را در بودجه خود دارد. فروش اخیر زیردریایی های هسته ای به استرالیا توسط واشنگتن به بهانه مهار تهدیدات چین به ناچار به تشدید رقابت و تنش بیشتر منجر خواهد شد. طراحان و اتاق های فکری و استراتژیکی آمریکا، مستقل از اراده جمهوریخواهان و دموکراتها، برنامه های خود را برای اجرا بدست روسای جمهور در قدرت می دهند.

بر خلاف سرمایه داری و منطق سود و قدرت آن، صلح یک پروژه سیاسی در قلب مبارزات رهایی بخش در همه قاره هاست.

از آنجا که صلح در قلب مبارزه ما قرار دارد، بیایید برای موفقیت آن و مهارامپریالیست های تنش زا در همه تجمعات ۲۵ سپتامبر بسیج شویم.

ما خواهان صلح پایدار در خاورمیانه و خاور دور، قاره آفریقا و آسیا هستیم و ارسال هرگونه سلاح به مناطق درگیری را ممنوع و محکوم می کنیم. تروریسم را با هر نام و نشان و برخاسته از محاسبات امپریالیستی را بدون کوچکترین اغماض محکوم کنیم.

ورود به جنگ سرد جدید، می تواند بیش از دوره قدیمی آن، خسارات و هزینه های بیشتر را به طبقات کم درآمد و فقیر تحمیل کند و تلاش برای کاهش فقر را بی ثمر نماید.

بنا بر اظهارات مقامات آمریکا، حضور این کشور در افغانستان در طی بیست سال ۲۰۰۰ میلیارد دلار بوده است. اگر هزینه های دیگر کشورهای عضو ناتو را درنظر نگیریم، این میزان هزینه می توانست در شرایط صلح، افغانستان را به یکی از کشورهای پیشرفته منطقه آسیای مرکزی تبدیل کند. با خروج مفتضحانه آمریکا و دادن کلید افغانستان به گروه های تروریستی طالبان و شرکاء نه تنها نباید چشم انداز روشن و مثبت، بلکه عواقب تاریک را باید در انتظار داشت.

دست در دست هم برای صلح و خلع سلاح های مخرب اتمی و دیگر سلاح های تهاجمی بکوشیم.

حسن نادری
23 سپتامبر 2021

نظر شما؟

نام:

پست الکترونیک(اختياری):

عنوان:

نظر:
codeimgکد روی تصویررا اينجا وارد کنيد:

نظر شما پس از بازبینی توسط مدير سايت منتشر خواهد شد